Register 1.–38. årgang (1974–2017)

Udarbejdet af Ditte Boeg Thomsen, Lene Vinther Jensen og Søren Pedersen

Søg ved at klikke på et begyndelsesbogstav eller med søgefuktionen (ctrl+f eller cmd+f) i din browser. Klik på linket efter opslagsordet for at komme direkte til den rigtige side af det relevante nummer af Mål og Mæle. De enkelte numre (pdf-filer) er elektronisk søgbare.

Hvis du opdager fejl eller mangler, må du meget gerne gøre redaktionen opmærksom på det ved at sende en mail til redaktion @ målogmæle.dk.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


a:

et eller to korte a-fonemer i dansk? 23:1 17-22, 23:2 14-19

udtale 1:1 24ff, 9:2 13ff, 12:1 8, 13:2 20, 34:4 11-14, 37:2 5f.

udenlandske navne i dansk 31:3 2f

a cappella 19:1 10, 27:3 5

abstrakt sprog (fx verbalsubstantiver): breve fra det offentlige 17:2 15

abstraktion (begrebsindhold og -omfang) 5:1 13

accent 25:3 7-13, (i udtale) 38:2 25

accenter: i færøsk 14:1-2 22, over e 11:4 3

acceptabilitetsbedømmelse (sætningsknuder) 29:1 6-11

ad: ad flere gange 2:2 3, ind ad 9:3 6, vs. af 25:2 27-29, 25:3 3f.

adfærdssprog 8:4 28ff

adjektiver (tillægsord):

brugt adverbielt 30:4 5ff

forbigående vs. permanente egenskaber 27:2 2f

med -e (et skønne vejr) og -er (en flinker fyr) 10:1 3

med -eren (vildt grineren, totalt nederen) 21:2 23

med -et (hjulbenet) 10:2 2

med trykstærk endelse (bøjning) 35:4 3f.  

med trykstærk vokal (fx fri, tro) 14:3 4

med tryksvag endelse (bøjning) 35:4 3f.  

modifikation af sammensatte ords førsteled 26:3 2f

ombytning 8:1 4

adjektivsammensætninger (højtaler/højttaler, grovæder) 26:4 3

adressatrelevans 34:3 9

»adstantiver« (særskrevne førsteled i komposita) 21:1 23-25

advarsler 1:3 8, mod rygning 26:4 3f

adverbialer (biled): forskellige typer 20:3 25f

adverbier (biord): bedyrende adverbier (fx spilleme) 30:1 16-22

bøjning 28:1 2f.

formodningsadverbier 15:2 13-20

gradsadverbier i argumentation (næsten, kun mv.) 15:2 29

jo og andre andenpersonale adverbier 28:3-4 44

placering 17:3 3, 30:3 17-23, kraftudtryk med infinitiv 30:1 16-22

-t eller ej 7:4 8ff, 10:4 2, 27:2 3, 27:4 4f

vs. helsætningsrester 29:3 20-25, 30:1 16-22, 30:3 17-23

vær’s opførsel i udtryk med la vær 25:2 22

af: den er af/a'e 6:2 3, 28:1 2f, gammelt ave 19:1 20

efter verbalsubstantiver 27:4 5f

som slutstillet adverbial 15:4 4, 31:1 3f

udtalt "aff" 14:3 3

vs. ad 25:2 27-29, 25:3 3f

af- i fx afprøve, afkøle 14:1-2 59

afasi 15:4 6-12, (grammatisk) 37:1 9-13

afdække (›tildække‹) 6:3 3

affejning 36:3 25f.

afhængighedsfald > akkusativ

afkodning af ord 36:4 21f.

afkortningslån (forkortede låneord, basket for basketball) 22:2 13

afledning 36:3 24-26

afledninger:

-else/-ning (fordeling af endelserne) 1:4 4f, 36:3 2f.

-ige(lse): lavstatusafledning, fx forpligtige, bekræftige 19:4 21ff

-ing/-ning (fordeling af endelserne) 30:2 5f

kryptosammensætninger (bifil) og skabsafledninger (grydeklar) 18:1 28f

-lig (endelsens historie) 18:4 3

med -er/-eren: fx svipser, døgneren, grineren 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

pigenavne fra drengenavne 30:1 23-25

afløsningsord 13:2 5, 18:4 18-22, 28:1 3f, 28:2 3f, for eng. låneord i fransk 18:1 9ff, i norsk 15:1 22

afoni 34:3 15f.

afsenderansvar (neutraliseret med såkaldt) 1:4 8ff, 14:1-2 41f

afsender- og modtagerforhold (dagbøger og breve) 28:3-4 10-12

afskedigelse/opsigelse 1:4 4f

afsnitsmarkering 14:1-2 60

afstandsmarkører (fx såkaldt, som man siger) 1:4 8ff, 14:1-2 41f

agrammatisk afasi 37:1 9-13

agrammatisme 37:1 9-13

aggressiv sprogbrug 37:3 16

ajle/alje 5:4 2

akademiprincippet (udeladelse af tabuord i ordbøger) 3:4 16

akkusativ (genstandsfald, afhængighedsfald):

akkusativ med infinitiv (fx jeg ser ham gå) 28:2 2

usikkerhed: nominativ eller akkusativ 1:4 3, 10:3 10, 12:4 2ff, 15:4 3, 24:3 2f.

før relativsætning 3:4 8ff, 4:1 2, 10:1 3, 14:1-2 27, 29:4 4f

i 1800-tallet 19:2 14, 19:3 22

i sammenligninger (efter som og end) 3:4 9, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

i sætningsknuder 19:1 21f

sprogsammenligning 14:1-2 26

subjekter i akkusativ 21:3 21f. + 28, 22:1 26-31

trykforhold 19:4 3

akrostika 11:1 7

aktiv, passiv og medial betydning af udsagnsord 30:3 3ff

akustisk beskrivelse 5:2 28

akut-   35:4 30

akutjob (årets ord 2012) 35:4 30

al- (forstavelse i låneord fra arabisk: algebra, alkohol) 23:1 12f

alarmkald (grønne marekattes) 27:3 15

aldrig (omskrivninger i mange sprog) 1:4 24ff

aldring 9:1 2

alfabethistorie: de danske særbogstaver æ, ø, å 31:2 8-11, runeskrift 28:3-4 30-33

alfabetsangen (”28 skal der stå”) 31:4 4f

alfabetskrift 3:4 25, tilegnelse 27:1 23-30

alkohol: historie 23:1 13, udtale 19:4 21ff

alle sammen: som subjekt 4:3 2, to ord (retskrivningsvanskelighed) 32:2 23

allegrotale (hurtig tale med mange reduktioner) 22:2 23

allitteration (bogstavrim): historie 22:2 14-16, i ordsprog og fyndord 15:3 6, i politiske taler 26:2 18

almenmenneskelig erfaring vs. emnespecifik viden (i tekstforståelse) 36:4 27-30

alternativ 3:2 2

alternative spørgsmål (vanskelighed i børnesprog?) 32:2 11

al-tid: nutid brugt som al-tid 15:4 13f

alting (køn) 33:2 2f.

altruisme (gensidig) og sprogevolution 27:4 12-14

Amagerdigte (Klaus Rifbjerg) 38:1 16-23

amagermad 6:4 4, 7:2 4, 8:4 17, 9:2 16

amerika-dansk 37:3 4-10

amerikansk-engelsk (påvirkning fra dansk) 37:3 4-10

amt 27:4 15

analfabetisme: funktionel 13:3 3, 14:3 17, som argument for retskrivningsreform 28:3-4 20-22

analyse af tekster: edb-programmmet SprogMagisteren 16:3 5

anbefalede former 22:1 8ff

anbringe-verber 27:1 14-16, 27:3 4f

and (›usandfærdig historie‹) 30:1 2f, 32:3 7

anderledens 9:2 4

Andersen, H.C. (brug af følelses- og lydord) 26:4 29

andetsprog: dansk som andetsprog 13:1 17-22

tilegnelse: påvirkning af førstesprogsudtale 25:3 7-13

anførselstegn 36:1 21

anglicismer 29:4 14

artikelbrug (hun er dansker vs. hun er en dansker) 20:1 4f

falske anglicismer 22:2 10ff

anglicismer (som bandeord) 32:4 5-12  

angst: tværsproglig idiomsammenligning 30:2 7ff

animathed i dansk (fælleskøn ved prædikativ til subjekt og objekt) 19:4 5

anmasse sig/anmase sig 5:2 4, folkeetymologi 19:4 8f

anmeldersprog 33:4 9-11

anonymiseringsstrategier (journalistik) 32:1 4

annisitet/anciennitet 4:3 18

Anscombre, Jean-Claude: argumentativ sprogvidenskab 15:2 27

ansigtspalme (undersættelse fra engelsk) 38:2 10

ansvar vs. ansvarlighed 18:1 24f

ansvarsfraskrivelser 38:1 3f.

ansvarsneutralisation (med afstandsmarkører som såkaldt) 1:4 8ff, 14:1-2 41f.

antikva (skrifttype) 30:4 25-31

antitese (politisk retorik) 26:2 19

antonymer 34:4 2

apostrof:

apostrophitis: dansk 17:4 13-16, engelsk 31:4 20f, se’s i norsk 18:1 6

efter jysk bestemt artikel (e’/æ’) 25:4 14-21

apostroffejl 35:1 20-22

appellativer (fællesnavne) vs. proprier (egennavne) 16:2 11-18, 16:4 21-24, 21:2 19f,

eponymer (appellativer dannet af proprier) 16:4 3-6, 17:4 28-30, 30:2 19ff, 30:4 8-12

dannet af personnavne 38:1 27-31

apposition: genitivgentagelse (den ældste fisker(s), Adrians, båd) 18:1 3-5

arabisk: gamle indlån i dansk 23:1 11-16

i københavnsk multietnolekt 23:3 5-10

navnes stavning i dansk 19:4 12-15

arabertal (i kombination med bogstaver, fx 1ste) 33:4 5-8

arb/-e i noget (dialekt) 28:3-4 47-49

arbejdsmiljøloven (popularisering) 7:1 12ff

arbitraritet 37:1 32-35

arbitraritet: sprogets arbitraritet 15:2 8ff, 36:2 18f., i tegnsprog 31:3 12

argot 8:1 23

argumentation: argumentationsanalyse 6:1 27ff

argumentativ sprogvidenskab 15:2 27ff

med instruktioner (bydemåde) 31:1 25

med metaforer 21:3 6-13

med værdiladede ord 18:1 18-26, 18:2 27-30

Aristofanes af Byzans: kommaets historie 14:3 25

Aristoteles (metaforteori) 26:2 23f

arkaisk sprog: arkaiserende ord, bøjningsformer mv. (bevidst efterligning) 31:3 17-20

gamle bøjningsformer 20:2 29f.

i idiomer 29:4 27-31

i krydsord 31:1 10

udgang af ordbøger 20:2 17f

arkæologi-argumenter i sproghistorisk forskning 23:3 27-32

armod 27:1 2f

Ars minor (middelaldergrammatik af Donat) 26:4 28

artikelløse personbetegnelser 35:4 2f.   

artikler (kendeord): bestemt/ubestemt ved adjektiv + proprium 27:2 2f

børns overgeneralisering af en 32:2 14

e/æ i jyske dialekter 25:4 14-21

en (ubestemt artikel) 8:4 2

udeladelse ved adjektiv + proprium (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

ved professions- og nationalitetsbetegnelser 20:1 4f.

bestemt artikel (ved personbetegnelser) 35:4 2f.

artikulation (i radioen) 35:4 4f.

artikulatorisk beskrivelse 5:2 26

artilleri (retskrivning) 32:3 3f.

arveord i dansk 14:1-2 16

askeramt (årets ord 2010) 34:1 32

askesky 34:1 32

Asmaa (muslimske fornavne) 30:2 12ff

assimilation (i børns sprog) 32:1 3f

associationer 7:2 17ff

asteriskens betydning (sproghistorie vs. grammatik) 23:3 18

astronomi: navngivning af asteroider 23:3 21-26

at: at ikke (placering af ikke) 17:3 3

konjunktion eller ledsætningsmærke? 21:1 6f

og og 13:3 3, mellem imperativ og infinitiv 25:2 19-22, udtalt »å« 13:1 9-12

udeladt: efter præposition? (efter (at) han gik) 21:3 3f, i komplementsætninger 4:3 4f

at kan 32:3 14-17

atletik i metaforer 37:2 22f.

atten hundrede tooghalvfems-bekendtgørelsen 25:2 2f, 27:3 4, 29:2 24

attenhundredtallet: soldaterbreve (fra treårskrigen 1848-50) 27:2 9-15

sprogfejl 19:2 11-15, 19:3 20-23

sproglig dannelse 19:4 26-29

sprogvidenskab 25:4 5-11

audiolingvale metode, den (til sprogindlæring) 33:2 12f.

audiologopædiuddannelsen 34:3 12

auditiv beskrivelse 5:2 27

auktion (udtale og stavemåde) 19:4 21ff, i 1800-tallet 19:3 21

Austin, J.L. (dagligsprogsfilosofi) 20:4 6-10

automatiseret læsning 27:1 23f, skjulte præsuppositioner 15:1 28ff

automatisk tegnsætning: SprogMagisteren 16:3 7

autoritetsprincippet 3:4 10

Aveda 31:3 28-29

aversioner: sproglige irritationsmomenter i 1990’erne 20:3 29-31, i 2004 27:3 20-27

avindsmand 31:3 20

avisand 32:3 7

aviser: metafortrends (tsunami) 29:1 20-22, avisfejl 19:4 16-19, 30:3 7-11

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


babs 34:1 4f.

babyord 32:4 23-29

badge (afløsningsord?) 18:4 18f

bag- i sammensætninger (fx bagfra, bagtale): udtale 17:3 2

bager: at rette smed for bager 1:2 2, 13:4 7

Bagger, Stein (sproglige referencer) 38:1 29f.

Baggesen, Jens: anekdote om "det sletteste digt" 3:4 2, 4:2 2

baggrundsviden (talehandlingsgenkendelse) 32:2 25-29

baggrundsviden (i tekstforståelse) 36:4 26-31

bagtungevokaler 34:1 3

bagvægt og forvægt 16:3 16, bagvægtsloven 26:2 19

bagværk: dialektord 14:4 6-12, ordhistorie 15:4 15-21

bakke (›højdedrag‹): indoeuropæistik 16:1 4

balstyrig/balstyrisk 22:3 23

baltiske sprog: lettisk 21:3 14-20, litauisk 23:3 27-32

bandeord 4:4 24ff, 7:3 28ff, 8:2 7ff, 28:3-4 43-46, 30:1 16-22, 32:4 5-12

hos unge 32:4 5-12

i dansk børne-tv 37:3 11-16

typer 37:3 13f.

bandeord vs. skældsord 37:3 11f.

bandnavne (forkortelser) 35:2 3f.

-bar (betalbar, hørbar): endelsens betydning 1:3 2, 13:1 8

barn (grammatisk og biologisk køn) 2:2 2, 19:4 5, (køn i prædikativet/omsagnsledet) 35:2 2

barnevogn/børnevogn 3:1 2, 10:2 9

bebrejde én (for) noget 18:2 2

bebyggelsesnavne (alder og betydning) 29:3 4-10

bedes + tillægsform eller passiv 5:2 3

bedyrende biord (fx satanraspeme) 30:1 16-22

begreber: hierarkier 31:1 10ff

indhold og omfang 5:1 12ff

kognitiv semantik (begrebsmetaforer) 21:3 6f

begrundelse af/for 27:4 5f

begynde/starte 15:1 4

begyndelsesbogstav (stort eller lille) 3:4 5, 8:1 2

beholdere: beholder for indhold (stednavne udviklet fra indhegningsbetegnelser) 24:4 5f

betegnelsers etymologi og nutidsbrug (kiste, skrin, æske m.fl.) 18:4 27-30

behøve: vs. behøve at 4:2 5, 24:3 2f, vs. pøvs (teenage-stavemåde) 31:4 2f

bekendthed: markeret med adled i genitiv 24:2 18-19, trykvekslen ved udtale af navne 13:2 3-4

belastede ord 20:4 11-17, i jura 18:3 21-26

Bendtner, Nicklas (sproglige referencer) 38:1 30

benægtede sætninger 15:2 5

beskriverled 32:3 18-19

beskrivelsessystemer (sproglige og andre) 11:4 14ff

beskøjt 26:4 7f

bestemmerled 32:3 18-19

bestemt artikel (ved personbetegnelser) 35:4 2f.

bestemthed: artikler i jyske dialekter (e/æ) 25:4 14-21

bestemt og ubestemt form 10:3 3f, 12:4 20f,

bøjningsoprindelse 5:1 18ff, 12:4 20f

institutioner (der kommer toget) 28:2 3

markeret ved adled i genitiv 24:2 18-19, ubestemt og ikke-bestemt genitiv 24:3 6f

propriers indbyggede bestemthed 16:2 15, 16:4 21ff

præsupposition 15:1 27

betalbar 13:1 7f

betingede udtaler 21:3 29-32

bunden variation i dansk a-udtale? 23:1 17-22, 23:2 14-19

vanskelighed for begynderlæsere 25:1 10-17

betingelsesledsætninger (hypotetiske, faktiske, modsættende) 32:2 5f

betydningsadskillende sproglige forskelle 36:4 16-20

betydningsbærende orddele > morfemer

betydningsforklaringer i ordbøger 20:2 13-19

betydningsforskydninger/-udviklinger:

behandling i ordbøger 19:1 11-13

betydningslån 29:4 8

pendulord mv. 23:3 14-20

præsentere for 26:1 3f.

sproghistorisk og tværsprogligt 30:3 27-31

betydningsindhold og -værdi (semantiske analyser) 5:1 10ff

betydningsprincippet (skriftens morfematiske princip) 9:4 7, 25:1 10ff, 25:2 3f, 27:1 17ff, 27:2 27f

i kinesisk skrift 25:1 18-30

morfemgrænser (vildledende delinger) 12:1 13ff, 12:3 11ff

ordblindes læsestrategier 17:4 6ff-121

betydningsændrende sproglige forskelle 36:4 16-20

bevingede ord 26:3 26, 29:3 2

Bibelen: bibelcitater, bibelske udtryk 13:4 7, i russisk og dansk 29:4 25-31

bibeloversættelser 2:2 15, 14:1-2 17, brug af og 20:3 20-28

bibelretorik 26:2 16ff

lignelser (opbygning og logik) 16:4 8-15, 17:2 21-23

bidans (kommunikativ) 27:3 17-19

biled (adverbialer): forskellige typer 20:3 25f

billeder (illustrationer til skønlitterære tekster) 11:3 27ff

billedskrift vs. kinesiske skrifttegn 25:1 18-30

billedsprog (> metaforer) 10:3 12ff, 15:3 6, 15:4 3, i dagligsprog 20:3 6-11

billettere (retskrivning) 32:3 3f.

bindeord (konjunktion):

at: konjunktion el. ledsætningsmærke? 21:1 6f, udeladelse 4:3 4f, 21:3 3f

indrømmelseskonjunktion 9:2 4

komma efter bindeord (fordi, at) 21:2 3f

og (historie og funktion) 20:3 20-28

om: efter kraftudtryk 30:1 16-22, om om 12:1 2, 25:1 2f, 25:3 4 vs. hvis (hist. udvikling) 32:2 5f

plus at 29:2 12-16

13:1 4-5, 13:2 6-8

bindestreg 2:4 7, 29:1 16, i gruppesammensætninger 15:4 3

biord (adverbier): bedyrende biord (fx spilleme) 30:1 16-22

bøjning 28:1 2f.

formodningsbiord 15:2 13-20

gradsbiord i argumentation (næsten, kun mv.) 15:2 29

jo og andre andenpersonale biord 28:3-4 44

placering 17:3 3, 30:3 17-23, kraftudtryk med navnemåde 30:1 16-22

-t eller ej 7:4 8ff, 10:4 2, 27:2 3, 27:4 4f

vær’s opførsel i udtryk med la vær 25:2 22

biord eller helsætningsrest:

jeg tror ikke, Gud findes (ledsætning som hovedsag) 29:3 20-25, 30:3 17-23

knageme, om... (kraftudtryk med infinitiv) 30:1 16-22

-birkes i fx smørbirkes, tebirkes 15:4 17

bisætninger: bisætning el. hovedsætning (indledt med ) 13:1 4f

indledt med hv-ord eller at 21:3 3f.

nyt komma 21:4 25, 24:3 17-24

ordstilling i udsagnsbisætninger 13:1 5f, 14:4 20ff, 30:4 3

sætningsknuder 19:1 19-22, 29:1 6-11

bisætninger som indholdsmæssig hovedsag 29:3 20-25

med hovedsætningsstruktur 13:1 5f, 30:4 3

med opflyttede biord efter fx tro, synes 30:3 17-23

med plus at 29:2 12-16

bisætningsordstilling (i hovedsætninger med mon) 29:4 5f

Bjerregaard, Ritt 8:2 13ff, bevingede ord 32:1 19-20

bjørnetjeneste 26:4 2, 27:1 2, 30:2 4f

blade/bladre 17:2 4

blandingssprog 9:1 27ff, 23:3 5-10, 29:2 28-31, sydslesvigdansk 6:2 8ff, 13:4 24-28, 20:2 5-12

Blicher, St. St. 17:3 13ff, 18:1 8

blikke (i tegnsprog) 35:4 28

blink (i tegnsprog) 35:4 28

blot (som adjektiv) 37:3 3

blog 35:2 8

blog (-ge, -ger) 30:1 14f

blogsprog (dansk og tysk) 35:2 8-12

blomst vs. blomster 34:4 3

blot (i det blotte øje) 37:3 3

blødt d (udtale) 38:2 25

blå (bøjning) 35:4 3f.  

Bodilsen (navngivning efter moderen) 2:4 4

bogstavelig betydning 26:2 24

bogstavelig vs. leksikaliseret betydning 36:2 18-20

bogstavelig vs. overført betydning 38:2 12-14

bogstaver:

bogstavkendskab: rolle i børns læseudvikling 19:2 21ff

bogstavombytning: konsekvenser for læseforståelse og -hastighed 26:3 13f

bogstavskrift 3:4 26

de hyppigste i danske ord 26:1 19-24

udtale af bogstavnavne (brugt i nummerpladetekster) 19:3 11-19

bogstavrim (allitteration): historie 22:2 14-16, i ordsprog og fyndord 15:3 6, i politiske taler 26:2 18

bogtryk: bogtrykker 19:4 5f, skrifttypehistorie 30:4 25-31

bokmål, norsk 33:2 24-25, 33:3 25-27

boks 18:4 27ff

bondeanger 5:4 4

bondesamfund: ordforråd i dialekter 20:1 12-18

borgernes mening om det offentlige sprog 17:2 15-20

bornholmsk (intonation) 31:2 22

bortfald af [w] (skriftens v, fx blevet, skrevet) 32:2 16-22

brand-/brænd- 28:2 4f, brandbar/brændbar 6:1 13, 6:2 6

brandes'sk/brandesk 7:2 2

branding 28:3-4 65-68

breddelæsning vs. præcisionslæsning 37:1 32-35

breve: fra forsikringsselskaber 26:1 25-32, fra soldater i 1800-tallet 27:2 9-15

brevkasse vs. postkasse 36:1 4

brevkasser med sprogspørgsmål (Jyllands-Posten) 27:2 4-7

brian (appellativ) 30:2 19ff, 30:4 12

Brocas område (i hjernen) 37:1 9-13

brodden (*brådden) 32:4 31

-bronx (i danske slangstednavne) 34:2 21

Brorson, Hans Adolph: dobbeltrim 31:2 31f, salmer 26:2 9f

brudeløb 34:2 2

brug og system (sprogforandringer) 24:1 4-9

brunch (engelskimport, bud på afløsningsord) 28:1 3f, 28:2 3f

brunede kartofler vs. brune kartofler vs. brunekartofler 35:1 4

Bryggernes Plads 38:2 22-24

brylluppet skal stå 34:2 2

Brøndal, Viggo 12:4 24ff, 26:4 28f

bukser/benklæder 8:1 4, ordhistorie og synonymer 25:3 14-16, 25:4 4

bullshit vs. løgn 38:1 24-26

burka 32:3 31

Bush, George W. (retorik) 26:2 14ff

bushismer 26:2 21

buskads (sprogmodel) 3:1 29

bydemåde (imperativ) 1:3 7ff, 10:1 4, 31:1 23-27

i flertal 34:2 5

i stednavne (Springforbi, Farimagsgade) 29:3 9

med stød (spark, mærk!) 1:4 5

med usædvanlige konsonantgrupper (åbn, lystr!) 6:4 3, 22:4 19

serieimperativ i talt dansk 25:2 19-22

bysbørn/bybørn (betydningsforskel ved fuge-s) 29:1 3

BySoc 13:2 17-23

bøjning: af participier: som verber (overgang) eller adjektiver (tilstand) 19:4 3f, 20:1 5, 24:4 3

bøjningsformers betydning: imperativ 31:1 23-27

bøjningsformers opståen 3:3 19, 18:4 3f

digt om danske bøjninger 25:3 3 + 32

fejl 27:3 20-27

folkeskoleelevers forståelse og vanskeligheder 25:2 8-18

gamle bøjningsformers bevarelse i salmer 26:2 11f

kasusendelsers overlevelse i frasemer (til blods, på fode) 3:2 4, 26:3 24, 31:4 27-31

og funktionsord i tegnsprog 24:4 26-27, 31:3 14-15

substantivers pluralis: endelser (engelske låneord i dansk) 22:4 3ff, 23:1 6, 24:2 9-13

sammenhæng med køn 4:2 3

verbers datid: børns generaliseringsfejl 13:1 14, 32:2 13f.

dialekter (ømål) 20:1 17f.

historiske udviklinger 18:4 6-9, 19:1 2f, 20:2 29f, 21:4 9, 22:3 22, 26:2 2

bønner 1:3 8

børge (personnavne brugt som fællesnavne) 30:4 8-12

børneremser 8:2 4

børnesprog vs. voksensprog 36:2 10-14

børne-tv (brug af bandeord) 37:3 11-16

børns holdninger til dialekter (undersøgelse i Thy) 18:2 6-10

børns ordforråd 32:4 23-29

børns skriftsproglige udvikling 5:3 21, 5:3 28, 12:2 16ff

børnehaveklassetræning i fonologisk opmærksomhed 20:4 22-30

håndskrift 24:4 14-21

legeskrivning 15:1 9ff

sammenligning af læsebogssystemer 23:1 23-32

tidlige stavestrategier 14:1-2 63

børns sprog :

(grammatiske vanskeligheder) 33:3 13

(ordforråd) 33:3 13

børns sprogtilegnelse 2:1 14, 2:2 22ff, 3:2 18ff, 8:2 25ff, 8:4 6, 9:4 4, 13:1 14ff

»De nye sprogbrugere« (serie) 32:2 9-14

(under vanskelige vilkår) 33:3 28-30

tosprogedes sprogtilegnelse 32:1 21-29

bøsse (beholder) 18:4 27f

båndoptager: -tager udtalt -»tar« 4:4 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


c: udtale 21:3 30f, 31:2 4f, vs. k (retstavning) 14:1-2 30

cafépenge 33:3 31

caffè latte (udtale) 34:4 11-14

calendæ græchæ 1:4 24f

Carlsberg-grunden (nye stednavne) 38:2 17-24

Carsten Elbro 36:4 10f.

Catcher in the Rye (titeloversættelse) 38:2 3f.

center 4:4 9ff

champignoner (folkeskolestavning) 28:1 24

chance/risiko/mulighed 4:2 2

chatsprog 36:2 10-14

-chen (tysk diminutivsuffiks) 33:3 7-11

chimpansers kommunikation 27:3 12-19, 27:4 7-14

Chip og Chap 33:4 25f.

chokolademarch 7:4 19, 8:2 6

Christian den Fjerde: brev til Ellen Marsvin 17:3 18-22, kommatering 17:1 27-29

Christiansen, Gustav 6:3 32, 7:4 21ff, 7:4 32

cigaretpakker 26:4 3f

citater: fordrejede og misforståede citater 13:4 6-9

citationstegn 36:1 21

Citroën (udtale) 15:2 2

civilisationskritik (i Klaus Rifbjergs Amagerdigte) 38:1 16-23

Clausen, Sven ("Nordisk Målstræv") 5:2 22

Cocio (udtale) 31:2 4f

codeswitching 36:2 4

computerbrug i lingvistik (datalingvistik og sprogteknologi) 13:2 24-31, 19:3 24-30

computergenereret tekst 2:4 8ff, 17:3 25, klichégenerator 28:2 11-12, 36:3 11-14

maskinoversættelse 16:1 20, 16:2 27, 19:3 24-30

programmeringssprog 12:2 24ff

computerspilssprog (i oversættelser) 34:1 10

computerterminologi 17:1 2f, 17:2 21-30, 20:2 20-22, 22:3 7f, 28:3-4 59-61, 31:4 2f

construal, to construe (termer i funktionel sprogvidenskab) 21:3 23f

cool tysk 38:2 6f.

COP (Conferences of the Parties) 33:2 4

corny 18:4 19

corpus delicti 36:2 14

crap (bandeord) 32:4 5-12  

creme/salve 15:1 4, 15:2 6

crescendo (›stigning‹ vs. ›højdepunkt‹) 19:1 12

curfew 36:3 32

curlingbarn 37:2 24, 26

cykel udtalt "sikkel" 16:2 5

cykelsport i metaforer 37:2 23f.

Cæsar 24:2 2

cæsar non supra grammaticos (›kejseren står ikke over grammatikerne‹) 32:4 1

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


d: afskaffelse i modalverbers datidsformer 21:2 20

udtale ([ð], [j] og [w]) og bortfald 31:1 15ff

i 1800-tallet 27:2 14f

i børns sprog 32:2 11

i dialekter 20:1 17f, 25:3 26-28

d’herrer 36:3 3f.

da: vs. fordi 1:1 2f, 21:4 8f, vs. hvor i tidsudtryk 14:3 4

dag: den anden dag/forleden dag 6:1 2, have en fortsat god dag 16:3 30, om/på dagen 30:1 2

dagbog: at føre dagbog 14:1-2 10, stil 28:3-4 10-12

dagligsprogsfilosofi 6:4 29, 20:4 6-10

dagpengeloven (offentlige meddelelsers læsbarhed) 1:1 14ff

-dan 19:4 4

DANFRAS 26:3 27

Dania (lydskrift) 27:1 28

danismer (i grønlandsk) 29:4 9-13

Danmark (navngivning) 24:4 6, 25:2 4-6

Danmarks Pædagogiske Institut 2:2 21, 7:1 24

dannelsesår (kandidat til årets ord 2012) 35:4 30

dansen om guldkalven 20:2 2f

dansk:

alfabet 14:3 6, og særbogstaver (æ, ø, å) 27:1 20f, 31:2 8-11

blandt mormoner i Utah, USA 37:3 4-10

i amerikansk-engelsk 37:3 4-10

låneord: i grønlandsk 29:4 9-13, i vestindiske og vestafrikanske sprog 27:3 28-32

på Færøerne 35:4 15-22

som lingua franca på Færøerne 35:4 18

sproghistorie 17:1 22ff, 31:4 27-31, kasus og ledstilling 3:3 19, 20:3 22

sætnings- og ordlængde 30:1 7-13

udtale: Den Store Danske Udtaleordbog 13:4 10-14

verbers enhedsforbindelser 14:4 13-19

vokaler 17:2 7

dansk som andet-/fremmedsprog 1:4 12ff, 9:4 12ff, 12:1 6ff, 12:1 17ff, 13:1 17ff, 14:1+2 56, 17:2 9

enkeltlyde 14:1-2 46, 31:1 15-20

placeringsverber 27:1 14-16

som arbejdssprog for svenskere 31:2 24-28

stød, tryk og tonegang 31:2 19-23

dansk sprog – sprogene i dansk (Mål og Mæles plakat) 35:1 31

Dansk Sprognævn 3:2 6ff, 4:3 20, 27:2 26-31, 28:3-4 17-19 + 50-52 + 62-64

i kommadebatten 24:2 20-26

sprognævnsloven 20:3 12-15

dansk stil 5:3 2ff

dansk-amerikanske sprogsamfund i USA 1:3 24ff, 1:4 26ff, 14:1-2 36

danske fraser (i amerikansk-engelsk) 37:3 4-10

danske indlåns historie (i plakatform) 35:1 31

danske indvandreres sprogbrug 37:3 4-10

danske sprogformidlere 36:4 7-11

danske udtryk (i amerikansk-engelsk) 37:3 4-10

danske vendinger (i amerikansk-engelsk) 37:3 4-10

dansker: vi danske/danskere 13:2 2

danskundervisning 10:4 18ff, i folkeskolen 2:2 16ff, med sproglege 26:1 19-24

DANwORD 8:1 6ff

dario 38:1 31

das (danskeres brug af den tyske artikel) 38:2 6f.

datalingvistik 2:4 8ff, 12:2 24ff, 13:2 24-31, 16:1 20, 16:2 27, 17:3 25, 19:3 24-30

datid (præteritum):

børns generaliseringsfejl 13:1 14

i dialekter (ømål) 20:1 17f.

legedatid 8:4 6f, 25:4 3f, 26:1 4f.

regularisering, fx for/farede 18:4 6-9, 19:1 2f, 20:2 29f, 21:4 9, 26:2 2

som afstandsmarkør (hypotetiske og umulige sagsforhold) 29:4 22-24, 30:1 3-5

tilladte dobbeltformer 22:3 22

vs. nutid (præsens), 14:1-2 53, 15:4 13f, 30:2 2

dativ: i ældre dansk (rester i frasemer som i tide) 31:4 27-31, 32:1 3f

datoangivelser (retskrivning) 33:4 5-8

-datter-efternavne 35:1 11-17

dav, hej mv. (hilsener) 1:2 14ff, 17:1 7

de (bestemt artikel foran folkenavne) 36:3 3f

de/dem (> kasus i dansk)

De vs. du 10:3 23ff, 21:2 10, 37:2 16-20, 38:1 4-6

i breve fra forsikringsselskaber 26:1 25-32

klassiske regler og udvikling i 1900-tallet 21:1 19-22

udvikling i nordiske sprog 18:4 10-12

De (distanceskabende) 38:1 4-6

de herrer 36:3 3f

de omrejsendes sprog 34:1 13-18

de venders og goters 36:3 3f

decibel (flertalsbøjning) 1:3 2

defaitisme (stavemåde og udtale) 21:1 2

deiktiske udtryk 3:2 22

delbetydninger (i oversættelse) 38:2 12

dele- og bindestreger (i sammensatte ord) 29:1 12-19

demonstration 3:3 8f

Den Danske Ordbog (DDO) 16:1 25, 19:1 9-15, 26:4 5ff

Den Danske Salmebog 26:2 7ff

Den hemmelige socialdemokrat 37:1 18-22

Den Store Danske Udtaleordbog 13:4 10-14

dens/dets vs. sin/sit 32:1 6-11

depositum(m)et (tilladte dobbeltformer) 22:3 18ff

der: forkerte kommaer 19:2 12f, vs. som 4:3 6, 4:4 2, 7:1 4, 10:4 2

der går sport i noget 37:2 21

deres/sine 7:4 2, 18:1 5f, 20:1 3f, 21:2 5f, 32:1 6-11, i 1800-tallet 19:2 13

derhen: at forstå noget derhen, at... 10:1 2

deruda' 7:1 3

destillere (retskrivning) 32:3 3f.

desværre 12:4 4, ny brug (hånende) 16:3 26

DGCSS (Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier) 32:1 6-11

dialekt.dk 32:4 17-18

dialekter 2:4 2 + 16f, 3:3 26ff, 3:4 16ff, 7:4 15ff, 10:2 4, 14:1-2 25 + 35, 14:4 6

børns sprogholdninger 18:2 6-10

dialektfilm 28:2 16-21

dialektkontinuum vs. nationalsprog 28:1 6-13, 29:1 23-29

dialektologi 3:3 26-32, 3:4 16ff

dialektordbøger 3:3 29, Ømålsordbogen 20:1 12-18

dialektprægede stavefejl 27:2 13-15

dialektstatus vs. national standard 28:1 6-13

fynsk (arb i noget) 28:3-4 47-49

i skriftsprog 9:4 16, 10:2 4

(i svensk) 34:3 29-31

jysk bestemt artikel e/æ 25:4 14-21

kodeskift og sprogholdninger 29:2 17-22

navne i lokalsamfund (så sagde jeg til tømrer, der kommer dyrlæge) 16:4 21-24

nedsættende ord 19:3 3f

nordjysk (han spiser hurtigt, han gør) 14:1-2 55

og identitet 25:3 25-31

terminologi 24:4 10f

vendelbomål 9:1 6ff, 9:3 7ff, 9:4 16ff

østjysk (nølle, nys) 21:3 23

dialoger (indre) 35:2 19

diamentral (for diametral) 36:2 23

didaktik (ordets betydning) 8:4 2

Diderichsen, Paul 4:3 26

die (barnet dier moderen/moderen dier barnet) 3:2 4

dig, mig, sig (udtale) 36:1 3f.

digrafer som sj (vanskelighed for begynderlæsere) 25:1 10-17

digte skrevet af en computer 17:3 28

diktat (af taler i Folketinget) 33:1 16-21

dilettant (retskrivning) 32:3 3f.

dimensionere 37:2 2f.

dimensionering 37:2 2f.

diminutiver: 33:3 7-11

(quiz) 33:3 32

af personnavne 20:1 27-31

(svar på quizzen i 33:3) 33:4 29-31

diminutivsuffikser (danske, nederlandske, tyske, schweizertyske) 33:3 7-11

diplofoni 34:3 15

dippedutter (i dialekt, quiz) 33:4 32

dippedutter vs. duppetitter 33:4 25-28

direkte tale vs. indirekte tale: ledstilling 14:4 20ff

disclaimere 38:1 3f.

disker, flipper mv. (afledninger på -er) 17:1 13

dispensat/dispentant 1:2 3, 1:3 4

dissimilation (undgået lydgentagelse) 24:3 27

distinctio: kommaets historie 14:3 25

distinkthed 13:4 13, formalitetsgrad 22:2 22ff, læseudvikling 19:2 22f, 22:1 16ff, 22:2 17-21

distriktsbetegnelser 27:4 15

dobbeltnegation 32:1 12

i dansk og fransk 20:1 7-11

i matrix- og komplementsætning 21:1 4f.

ikke... hverken... eller 20:3 3f

dobbeltformer i dansk og andre sprog 17:2 8, 22:1 4ff; 22:2 27; 22:3 16ff, 28:3-4 50-52

fordele og ulemper 21:4 17-20

reduktion i Retskrivningsordbogen 2001 24:3 30

dobbeltkonfekt > pleonasmer

dobbeltrim (fx gage fårpagehår) 31:2 29-32

dogmedansk 22:4 3-10, 23:1 5f

domme (propositioner) 19:2 28f, 20:4 6-10

domænetab 26:4 10ff

Donat (middelaldergrammatiker) 26:4 28

DOT (Dynamisk Ordblindetest) 36:4 21-25

dorn og dyknagle 17:1 3

dovnedansk 22:4 9, 23:1 5f

Dovne Robert 36:2 14

dozen 35:2 30f

dreng og andre drengebetegnelser (etymologi) 24:2 30

drengenavne i Danmark (hyppighed) 33:1 26-30

drengerøv (negativt vs. positivt ladet) 31:2 3f

dress (udtale) 30:2 29ff

Dronning Margrethe (sprogbrug) 38:1 4-6

droppe 7:3 8

drægtig 34:1 20

-dz- før 1889 (Fraads, Prinds) 32:1 4f

DSL (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) 27:4 20-26, 28:3-4 62-64, 32:1 14f

du: vs. De 10:3 23ff, 21:2 10, 37:2 16-20, 38:1 4-6

vs. man 11:4 2, 12:1 4f, 14:1-2 34, 16:1 10, 18:3 12-15, 18:4 4 + 12, 19:1 4, 35:4 10f.

det specifikke 35:4 7-11

i breve fra forsikringsselskaber 26:1 25-32

i offentlige påbud 34:3 17

i tekster fra virksomheder og myndigheder 35:4 7-11

klassiske regler og udvikling i 1900-tallet 21:1 19-22

udvikling i nordiske sprog 18:4 10-12

du vs. Sie (tysk) 37:2 16-20

Ducrot, Oswald: argumentativ sprogvidenskab 15:2 27

dufte (til) 20:3 30f

dumsmart 13:2 4

dur og mol: om tonegang i talesproget 13:4 2-3

durk (modelån fra tysk) 29:4 15-21

dusin 35:2 30f

dyrekommunikation (vs. menneskesprog) 27:2 16-17, 27:3 12-19, 27:4 7-14

dyrenavne (som russiske efternavne) 37:2 28f.

dysartri og afasi (hjerneskader) 15:4 6-12

dysfoni 34:3 12

dysleksi > ordblindhed

dækket direkte tale: ledstilling 14:4 20ff

dæksel/låg 6:4 2

dæmpe 1:3 2

døbefunktion (fx såkaldt ved introduktion af ukendte termer) 1:4 11

død: bøjning som verbum (overgang) og som adjektiv (tilstand) 20:1 5

død (eufemistiske omskrivninger) 33:4 14-16

døde metaforer (også > idiomer) 13:3 27, 26:2 26

dødsannoncer: norske 26:4 17ff, danske og tyske 33:4 12-19

døgner etc. (slangord på -er) 12:1 23

døve: læsevanskeligheder 24:4 23-30, tegnsprog 14:3 11ff, 31:3 10-16

dåbsritualer og -forestillinger (tværkulturelt og historisk) 25:4 23-28

dårlige sætninger 8:4 3

dåsesprog: PH's sprogsyn 13:3 7

dåsevittigheder 10:1 8ff, vs. spontane vittigheder 11:2 5ff

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


e (jysk bestemt kendeord) 25:4 14-21

-e: bøjning af verber, der ender på -i, -y og -u 19:2 3f.

kasusbøjning i ældre dansk 31:4 27-31, 32:1 3f

edb 2:4 8ff, 12:2 24ff, 13:2 24-31

i skolen 11:1 20ff

maskinoversættelse 16:1 20, 16:2 27, 19:3 24-30

terminologi 17:1 2f, 17:2 21-30, 20:2 20-22, 22:3 7f, 28:3-4 59-61, 31:4 2f

-ede/-ne: participier (fx revede/revne) 24:4 3, > participier

eder i tale vs. dialektalt skriftsprog 31:3 19

EF (> EU): EF-harmonisering 14:3 6-10

officielle sprog og arbejdssprog 6:1 14-20

effektivitet (i militærsprog) 27:2 18-25

efter/efter at + sætning 6:3 2, 21:3 3f

efterfølgende 17:3 2

efterhængt: spørgsmål (vi ses på Plenum, ikke?) 18:3 2ff, sætning (han kommer, han gør) 14:1-2 55

efternavne: 23:2 10ff

-datter-efternavne 35:1 11-17

historie 35:1 10-17

i forkortet form 2:4 5, 32:1 4

i russisk (dannet af dyrenavne) 37:2 28f., (dannet af erhvervsbetegnelser) 37:2 28, (dannet af tilnavne) 37:2 29f.

konstruerede 35:1 15-17

på -i 26:2 3

russiske 37:2 27-30

sen-navne (associationer) 1:2 10ff, 32:3 2f.

-sen-efternavne 32:3 2f., 35:1 11-17

tyske og danske 32:3 2f.

egen: min egen/"egne" bog 7:4 4, 8:1 4

egennavne (proprier):

afledninger 7:2 2, kortformer 20:1 27-31

brugt som appellativer (fællesnavne), fx dummepeter 30:4 8-12

dannet af dyre- og plantenavne 23:2 10-13

dannet efter begivenheder (fx Grundlovise) 21:4 15f

efternavne: sen-navne (associationer) 1:2 10ff, i-navne (fx Stefani) 26:2 3

fornavne 4:1 27ff, 5:4 10ff, 7:4 3, 27:1 6-13 + 31f, usædvanlige i 1800-tallet 31:4 22ff

i skønlitteratur 21:2 11-17

katolske og gamle nordiske personnavne 21:4 11-16

køn og historie 30:1 23-25

med kendeord og tillægsord (et snedækket Norge) 16:2 15, 27:2 2f

med tillægsord (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

navngivningsskikke (tværkulturelt og historisk) 25:4 23-28

på asteroider 23:3 21-26

på forsikringsselskaber 16:3 13

på nationer og sprog 25:2 4-6, 31:1 28-31

stednavne i minoritetssprog 32:1 30-32

tryktab ved bekendthed (fornavnets tryk tabes) 13:2 3-4

vs. fællesnavne (appellativer) 16:2 11-18, 16:4 21-24, 21:2 19f, 32:2 3f

udenlandske: stavning i dansk 19:4 12-15, udtale i dansk 31:3 2f

vs. numre, initialer mv. i militæret 2:4 4f, 21:4 4f

egentlig forstand: udtrykt ved reduplikation (i dansk, engelsk, fransk) 24:3 25-28

Egon (navnets oprindelse) 12:2 6ff

egoturisme 32:3 3

ej (tilbagevisende negation) vs. ikke 32:1 12-13

ejefald (genitiv): apostrofproblemer 17:4 13, 31:4 20f

bandeord (kattens, satans) 28:3-4 45

erstattet med præpositionsforbindelser 25:3 17-23

funktion, betydning og terminologi 24:2 14-19

gruppegenitiv 8:4 4

i appositioner (gæsten(s), organistens, vitser) 18:1 3-5

styret af forholdsord i ældre dansk (rester: til søs, til lands) 3:2 4, 31:4 27-31, 32:1 3f

tidsbetegnelser (i morges, i formiddag(s)) 24:3 2, 27:4 2

ubestemt og ikke-bestemt 24:3 6f

ejestedord 7:4 2, 9:2 2, 15:4 5, 17:3 3, 18:1 5f, 20:1 3f, 21:1 7f, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11

i 1800-tallet 19:2 13, 19:3 22

i reklamesprog: Byg din bil! 28:2 23f

vor vs. vores 2:1 2, 13:4 3f.

ekkoord: undersatte plantenavne 13:3 11-15

eksemplar-/typeproblemer (fx samme, hver sin) 24:3 4f

eksperter (i sprogspørgsmål) 27:2 26-31

ekspletiv (»dobbelt«) nægtelse i fransk 20:1 7-11

ekstrovert og introvert sprogpolitik 14:1-2 24

-el (tryk i romanske låneord) 30:4 4f

elektronisk tekstbehandling som fejlkilde 14:1-2 31, særskrivning 29:1 18f

ellers 14:4 3

ellipse (udeladelse) 13:4 15-21, 20:3 23f, 36:2 27-31

-else og -ning (fordeling af endelserne) 1:4 4, 36:3 2f.

e-mail (bøjning og betydning) 24:2 11

e-mail-kommunikation (og -etikette) 28:3-4 53-54

emfatiske konstruktioner: oprykket verbum + gøre (flygtede/flygte gjorde han ikke) 4:3 6f

med-udtryk (ih, med anemoner!) 4:2 23f.

reduplikation (de er rige-rige) 24:3 25-28

emnespecifik viden vs. almenmenneskelig erfaring (i tekstforståelse) 36:4 27-30

en (ubestemt artikel) 8:4 2

-en/-et (bestemthedsendelser): sproghistorie 18:4 3f

-en (substantiveringsendelse) 36:3 5-8

en dåse fuld af orme (undersættelse fra engelsk) 38:2 11

en lille én   32:3 18-19

én ulykke kommer sjældent alene 34:2 7

end: kasus i sammenligninger 3:4 9, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

vs. som (dobbelt så meget end/som) 30:2 3f

-ende (substantiveringsendelse) 36:3 6f.

endelig faldt tiøren 36:2 25 f.

endelser (suffikser): -else og -ning (fordeling) 1:4 4, 36:3 2f.

-er/-eren: fx svipser, døgneren, grineren 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

-et/-en (kort tillægsform), fx fanget/fangen 24:4 3

flertalsendelsen -s 24:2 9-13

-ige(lse): lavstatusafledning, fx forpligtige, bekræftige 19:4 21ff

-ing/-ning (fordeling af endelserne) 30:2 5f

kasusendelser i ældre dansk (fx til vejrs) 3:2 4, 31:4 27-31, 32:1 3f

-lig (endelsens historie) 18:4 3

opståen 3:3 19, 18:4 3f

endnu/stadig 6:4 2

enemærker (etymologi) 19:4 11

energi i faglig og almen brug 15:3 4

enerne, etterne, nullerne: det første årti efter årtusindskiftet 32:2 7f

eneste: en af de eneste 19:2 26-30

engangsord (sammensatte til lejligheden) 29:3 26-31

engelsk: apostrofproblemer 31:4 20f

fodboldterminologi i andre sprog 29:2 4-11

ortografi (vanskeligheder for begynderlæsere) 25:1 10-17

regler for sær- og sammenskrivning 29:1 17f

som verdenssprog: formuleringsfejl 22:4 21-24

sætnings- og ordlængde 30:1 7-13

engelsk i dansk 24:1 15-21, 28:2 23f

afløsningsord for eng. låneord 18:4 18-22, 28:1 3f, 28:2 3f, i norsk 15:1 22

apostrofbrug 31:4 20f

bøjning: flertalsendelsen -s 23:1 6, 24:2 9-13

computerterminologi 17:1 2f, 31:4 2f

og i norsk 18:4 10-17

pronomenbrug (du vs. man) 19:1 4

pseudolån (grillparty, babylift) 22:2 10ff

reklamer 23:1 7-10

som organisations- og undervisningssprog 31:4 7-13

særskrivning af komposita 21:1 23-25

udtale af udenlandske navne 31:3 2f

unges dansk (kodeskift) 22:4 11ff

engelskundervisning med grammatikspil 17:4 17-22

enhedsforbindelser og sammensætninger, fx sætte op og opsætte 14:4 13-19

enhedskomma 15:3 27 (> kommatering)

enormt, kæmpe, total mv. i unges sprog 16:3 27

enstavelsesord 27:4 15

ental: el. flertal ved flerhedsbetegnelser 15:1 7, nye entalsformer (brille, forælder) 32:2 15

entrecôte (udtale) 15:2 2

envejskommunikation: tv-mediet 13:3 16-21, 13:4 22

epilepsi (retskrivning) 32:3 3f.

epimorion 11:1 7

eponymer (appellativer dannet af proprier) 16:4 3-6, 17:4 28-30, 30:2 19ff, 30:4 8-12, 36:4 32, 38:1 27-31

-er(en) (slangafledningsendelse) 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, i 1990’erne (fx grineren) 21:2 23

Ersi du! 6:4 10, 8:4 17

-ert (fx brandert, frækkert) 3:3 5

espadrille (retskrivning) 32:3 3f.

esperanto 2:3 18ff, 3:1 8ff

estisk 18:2 17f, retningsbetegnelser 31:3 21-27

et (&): ligaturer 24:2 2f

-et (kort tillægsform): udtale (kastet) 25:3 28, vs. -en (fx fanget/fangen) 24:4 3

et eller to ord? > sammenskrivning

et eller andet mv.: klicheer fra 68-oprøret 16:1 7

et skud for boven 34:2 7

etisk (om personer og handlinger) 13:1 3f

etmålstegn (i skrivning) 9:3 28

etnicitet (sprogbrug blandt københavnske unge) 30:4 13-19

etterne, nullerne, tierne: de første årtier efter årtusindskiftet 17:2 2

etymologi 3:3 22ff, 6:3 15ff, 32:3 6f, rolle i nudanske ordbøger 20:2 13-19, stoikernes interesse 18:2 23

EU-debatten: politiske metaforer 21:3 6-13

eufemismer (formildende omskrivninger) 23:2 5ff, 25:3 14-16, 28:3-4 2+72

død 33:4 14-16

for svangerskab 34:1 20-25

militærsprog 27:2 21

politisk korrekthed og sproglig hensyntagen 20:4 6-10, i norsk 18:4 14

eufoni 33:4 25

EU-oversættelser 30:1 8f, punktumreglen 23:3 3f. (også > EF)

europæisk komma: kommaets historie 14:3 30

Eurotraprojektet: oversættemaskiner 16:2 27

experiencer-verber (udsagnsord med oplever): præsentere for 26:1 3f

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


f: udtale af f i af 14:3 3

face: høflighedsteori 23:4 14-23

fagsprog 3:4 3 + 14, 18:1 18ff, 26:1 4

fagtekster vs. narrativer (i tekstforståelse) 36:4 28-30

faktisk 8:2 10

faktisk vs. hypotetisk omstændighed (når/skønt vs. hvis/selv hvis) 32:2 5f

faktive verber (ærgre sig over at, vide at...) og præsupposition 15:1 25ff

fald > kasus

falske lån (pseudolån) 22:2 10ff, 29:2 23

falske venner 30:3 25-31, 37:1 33-35

lettisk-dansk 21:3 14-20

russisk-dansk 29:4 30

svensk-dansk 27:3 6-11, 30:4 20-24

tysk-dansk 30:3 25-31

familie: slægtskabsbetegnelser 15:3 18-21, stort el. lille begyndelsesbogstav? (far/Far) 3:4 5

Familiennamen (efternavne på tysk) 32:3 3

fandengalemig (kraftudtryk med infinitiv) 30:1 16-22

fantasi: ikke have fantasi til at forestille sig 15:3 17

fantastisk 35:2 5f.

fare 33:4 3f.

farveadjektiver (bøjning) 35:4 3f.  

farvel, farveller, hej mv. (hilsener) 17:1 7, 25:2 2f, farvel igen 11:2 20ff

farveord (associationer) 7:2 20

Farø 33:4 3f.

fascinere (oprindelig betydning) 3:1 15

-fast og -fri 22:3 2

faste udtryk (i maskinoversættelse) 33:3 18-20

faste vendinger (idiomer) 9:3 9ff, 10:3 14, 10:4 5ff, 11:2 30, 14:1-2 52, 21:2 2f.

engelsk og dansk 29:4 14

forandringer i brug 20:2 2f.

grønlandsk og dansk 29:4 7-13

oversættelse 38:2 12f

russisk og dansk 29:4 25-31

undergruppe af frasemer (flerordsforbindelser) 26:3 21f

vanskeligheder (fx sammenblanding) 20:4 2f

fed 26:1 5-6, 26:2 4, brug før 1900-tallet 27:1 4f, i unges sprog 16:3 27

fede pølse, den 34:2 20-23

fejl:

børns overgeneraliseringer 32:2 13f.

fejlanalyse 5:4 18, 9:1 10ff

fejlfindingskonkurrence 6:1 21ff, 6:4 4ff

fejlfindingsopgaver (i Mål og Mæle) 25:2 30-32, 25:4 30-32

fejltyper: før og efter 1948-reformen 21:2 19f.

i aviser (1996) 19:4 16-19, (2007) 30:3 7-11

i dansk stil 36:2 5-9

irritationspotentiale 27:3 20-27

formuleringsfejl i danske stile 16:3 19, som underholdning 21:1 27-30

i 1800-tallet: 30’erne 19:3 20-23, 80’erne 19:2 11-15

i danske gymnasiestile 35:1 18-23

i oversættelser 38:2 10-16

kontamination (sammenblanding af ord og udtryk) 20:4 2f

på engelsk (som fremmedsprog) 22:4 21-24 + 32

systematik i normbrud 19:4 20-25

taget med i ordbøger 19:1 9-15

tilladt i sms-genren 25:1 7-9

vs. nyudviklinger 19:1 19-22, 24:1 4-9

> sammenskrivning

fejloversættelser 38:2 10-16

fejlretning 32:3 3f.

fejltolkninger af ord og udtryk 34:2 5-7

fejl- som forstavelse 19:3 24

feltarbejde 4:1 16, med ubeskrevne, truede sprog (mla’bri’) 21:2 24-31

femmer, otter mv. (afledninger på -er) 17:1 12

femti 22:1 2

ferle 22:4 2

figurmærke (grafisk udformet varemærke) 11:2 13

filetere (retskrivning) 32:3 3f.

film om sprog: I Danmark er jeg født (dialektfilm) 28:2 16-21

Voices of the World (film om truede sprog) 28:1 27-31

filmtitler (tværsproglig sammenligning: funktioner, skabeloner) 30:1 26-32

filosofsprog 33:4 9-11

finde, mene etc. 2:1 18ff

fingerstilling og -bevægelser i håndskrift 24:4 14-21

finsk 18:2 17f, retningsbetegnelser 31:3 21-27, sætnings- og ordlængde 30:1 7-13

fisk: Hvad er det for en fisk? 5:1 2

fiskeres sprog 24:1 10-14, ordforråd 20:1 12-18

fjong 21:2 4f

fjumreår 35:4 30

fladt a 1:1 24ff, 23:2 14-19, 37:2 5f.

flamsk (betegnelser for sprog og nationer) 31:1 28-31

flere: vs. fler 21:4 6f, vs. indtil/op til flere 31:3 8f, vs. mere 12:2 2, 16:2 3f, 30:4 5ff, 31:1 3

flerhedsbetegnelser, fx regeringen: den eller de 15:1 7

flerordsforbindelser (frasemer) 10:4 5-17, 26:3 19-27

flersproget nation (Schweiz) 28:1 6-13

flertalsbøjning: af 1. led i sammensætninger 3:1 2, 10:2 9, 32:1 2f

endelser (på engelske låneord i dansk) 22:4 3ff, 23:1 6, 24:2 9-13

plurale tantum (penge, briller, mæslinger) 25:3 15, 32:2 15

pluralis majestatis 10:3 23

sammenhæng med køn 4:2 3

flertydighed: adverbialers skopus 30:3 17-23

maskinoversættelse 16:1 20

påpasselighedsudtryk (pas på ulven/barnet!) 20:1 8-10

vittigheder 31:2 12-18

flip, flippet 16:3 28

flowdiagram (grafik) 16:1 15

flok 34:2 5

flugtvittigheder (situationsbundne) 11:2 5ff

flydende (flydende tale, flydende fransk) 24:3 6

flygel 19:4 5f

flyvemaskinenavne 3:2 31

Flyvende Kommakorps (undervisning i nyt komma) 21:4 22-27 + 32

fnisede/fniste/fnes 22:3 22

fobibus 20:2 32

fodbold i metaforer 37:2 22

fodboldjargon 37:3 23

fodboldtermer og -udtryk: tværsprogligt 29:2 4-11, huttelihut 29:3 2, i islandsk 29:3 3

fodnoter 36:1 22

Fogh-formlen 37:1 18-22

foisonnement (opsvulmen i oversættelse) 30:1 8-11

fokus i talesprog 13:2 11, fokus og præsupposition i ytringer 15:1 25

folkeetymologi

morfologisk gentolkning, fx undervisitet 19:4 7-11

skindet bedrager 16:3 2

vs. græsrodsetymologi 32:3 8

folkeskoleundervisning: grammatik 25:2 8-18, pædagogik 18:1 18ff, 18:2 3ff, sproglege 20:4 18-21

folketingsklicheer 14:1-2 71, 15:3 17

fonem 5:2 30, 36:4 16f., fonemanalyse (a’er i dansk) 23:1 17-22, 23:2 14-19

fonematisk princip i skrift (lydprincippet) 9:4 7, 25:1 10-17, 27:1 17-22, 27:2 27f.

døves læsevanskeligheder 24:4 23-30

fonetisk stavning 14:1-2 63, 25:2 3f, 28:3-4 20-22

lydrette ord: vigtighed i begynderlæsning 21:4 2f, 23:1 23-32, 25:1 10-17

problem for ordblinde 19:2 18-25

fonetik 1:1 24ff, 5:2 24ff, 31:1 15-20

fonetisk base (i kinesiske skrifttegn) 25:1 18-30

fonologi 5:2 30, 23:2 14-19

fonologisk opmærksomhed (børnehaveklasseundersøgelse) 20:4 22-30, 21:1 3f

fonotaks (danske stavelsers opbygning) 26:1 21-24, dissimilation 24:3 27

for (gradsadverbium) 36:1 2f.

for fanden (bandeord) 32:4 5-12

for i fx hvad for en hånd? 19:3 3

for sød 36:1 2f.

for så vidt 19:2 3

for tiden 7:2 2

forbehold (formentlig, om man vil): skjult dialog 14:1-2 58

forbogstav for efternavn (Josef F.) 32:1 4

forbudsskilte 38:1 3f.

fordanskning af franske låneord 15:2 2, 29:2 24

fordi: vs. da 1:1 2f, 21:4 8f, vs. fordi at 21:1 6f, 21:2 3f, 22:4 18

fordobling (reduplikation) 24:3 25-28, børns stavelsesfordobling 32:2 12ff

foredragsvarianter (gammeldags og skriftsprogsnær udtale) 36:1 3f.

foregribende stedord 14:1-2 50

forensisk fonetik 36:4 12f.

forensisk lingvistik 36:2 10-14

forfald (betydninger og udtaler) 2:1 2f

forfelt (danske sætningers førsteplads, før det tidsbøjede udsagnsled) 29:1 6-11

forfordele (pendulord) 30:2 4f

forgrund og baggrund i tekster 7:1 9

forhandling (af sprogregler) 24:1 4-9

forholdsord (præposition) 2:1 4, 5:4 2, 8:2 2, 9:1 5, 12:4 26f.

brug hos blinde 33:3 29-30

efter verbalsubstantiv 25:1 3

forbindelser med biord (to ord): over for, ud over 29:1 16, 32:2 23-24

kasusstyring i ældre dansk 3:2 4, 31:4 27-31, 32:1 3f

kernebetydning og overført betydning 17:3 5

madlavningssprog (af/) 28:1 3

nutidig usikkerhed og historisk udvikling 25:3 17-23

præpositionsobjekter vs. stedsadverbialer (med i) 21:1 15f.

usikkerhed og bortfald i 1800-tallet 19:3 20

vanskelighed for børn 32:2 14

> i, > , > til

»forkert« sprog (i faste vendinger) 37:2 4

»forkert« sprogbrug 32:4 30-31

forkortelser:

af bandnavne 35:2 3f.

edb-forkortelser 17:2 21

i chat- og sms-sprog 34:4 27

i militærsprog 27:2 20

i nummerpladetekster 19:3 11-19

i sms-sprog 25:1 8 + 31f

nye ord (akronymer, fx S/M, og ellipser, fx trivi) 18:1 29f

på Risø forskningscenter 15:3 30

quiz 34:4 32

sammensatte præpositioner (ift., ifm., mht.) 25:3 17-23

stilistik og pragmatik 34:4 26f.

forkortelseskonservatisme 34:4 25-31

forledsellipse 5:1 20

forloren 1:3 2

formelt sprog 1:1 14ff, 10:1 6, 10:1 24ff, 17:2 11ff, i forsikringsbreve 26:1 25-32

formidling af sprog 36:4 7-11

formler (i vittigheder: Hvad er ligheden mellem...) 31:2 12-18

formodningsadverbier fx vist og nok 6:3 5f, 15:2 13-20, historisk udvikling 29:3 20-25, 30:3 17-23

formuleringsfejl i studentereksamensstile 16:3 19, som underholdning 21:1 27-30

fornavne 4:1 27ff, 5:4 10ff, 7:4 3, 30:1 23-25

afledninger 4:1 28

betydning 34:4 6-10

brugt som fællesnavne (fx dummepeter) 30:4 8-12

dannet af dyre- og plantenavne 23:2 10-13

dannet efter begivenheder (fx Grundlovise) 21:4 15f.

grønlandske 34:4 6-10

i kongehuset 34:1 26-31

i skønlitteratur 21:2 11-17

katolske og gamle nordiske personnavne 21:4 11-16 kortformer 20:1 27-31

lovgivning og ansøgningstendenser 1970-2003 27:1 6-13 + 31f

med tillægsord (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

og popularitet 34:2 3f.

tryktab ved bekendthed (fornavnets tryk tabes) 13:2 3-4

usædvanlige navne i 1800-tallet 31:4 22ff

fornavne i Danmark (hyppighed) 33:1 26-30

forpligtelse vs. forpligtigelse 15:2 4, 19:4 21ff

forretningsløshed 24:1 2f

forrige 37:3 2f.

forrige vs. sidste år 15:3 2

forsikringsselskabers brevstil 26:1 25-32

forskel: hvad er forskellen på... (formler i vittigheder) 31:2 12-18

forstærkende adverbier 35:2 5f.

forstærkerord og -led, fx vildt, mega 13:1 23, 16:3 28, 36:1 6-8

-fucking- 28:1 25f.

kæmpe 31:3 3

ordpar (huj og hast, over stok og sten) 21:4 28-31, 22:2 14ff

sær- eller sammenskrivning 29:1 16f

forstå: det forstår jeg dig godt i 9:4 4

forståelighed: forsikringsbreve 26:1 25-32, offentlige meddelelser 1:1 14ff

forståelse (talehandlingsgenkendelse, baggrundsviden) 32:2 25-29

forståsigpåer, sortseer mv. (afledninger på -er) 17:1 11

»forsvundne« konsonanter 38:2 7f.

fortegning 36:3 23-30

fortid og nutid (aktualitet for taleren) 14:1-2 53

fortielse 36:3 23-30

fortungevokaler 33:4 26, 34:1 3

fortsat god dag 16:3 30

forudsatte antagelser i samtalen (præsuppositioner) 15:1 23

forudsætning udtalt -'sætning 3:1 2f

-forurening (i sammensætninger som havforurening, olieforurening) 11:3 4, 11:4 6, 19:3 29

forvægt og bagvægt 16:3 16

forældede ord: juridisk sprog 18:3 21-26, terminologi 31:3 17-20, udgang af ordbøger 20:2 17f

forælder (ny entalsform) 32:2 15

forår og efterår 11:2 31

fra: fra-til-mønsteret (vejen som begrebsmetafor) 14:1-2 51

fradømme, dømme fra (ditransitive verber) mv. 16:2 19

fraktur (krøllede bogstaver): skrifttypehistorie 30:4 25-31, bogstavet j 13:1 26-32

Franciska Clausens Plads (navngivning) 38:2 20-22

fransk: ekspletive (»dobbelte«) nægtelser 20:1 7-11

modstand mod fremmed- og låneord 18:1 9-13

retningsbetegnelser 24:2 27-29

retskrivningshistorie (reformdebatter) 19:1 5-8

som særligt logisk sprog (myte) 1:4 6f.

sætnings- og ordlængde 30:1 7-13

franske (verbum) 35:4 4

franske låne- og fremmedord i dansk:

i 1700- og 1800-tallet 19:3 21-23, 19:4 26-29

kulturpåvirkning 29:2 22-27

stavning 21:1 2, 25:2 2f, »sj”-lyd > sk-stavning 18:3 28

udtale 15:2 2

frasemer (flerordsforbindelser) og fraseologi 10:4 6-17, 26:3 19-27

falske venner 30:3 27-29

kasusbevarelse 3:2 4, 31:4 27-31

fraseologiske stråmænd 34:3 9f.

Fraseomaten (den automatiske lederskriver) 14:1-2 71f

fraseoskabeloner (fx lysere og lysere) 26:3 25, i titler 30:1 26-32

-frederik (som sammensætningsled) 30:4 8-12

Frederætsja 34:3 2, 34:4 4f.

Fredericia 34:3 2, (udtale) 34:4 4f.

frej for (= helle for) 10:3 19, 11:3 3, 11:4 11ff

Frejas sal 35:2 2f.

frekvens: udtale af hyppige ord 32:2 20ff

frem for vs. fremfor (sammen- og særskrivningsprincipper) 32:2 23-24

frem til/tilbage i (fyldord) 29:1 2

frem vs. tilbage (i tid) 37:1 4-8

frem- i fx fremprovokere 16:2 6

fremmedord 2:1 2, 3:4 3, 4:3 18, 4:4 15f, 7:3 6ff, 8:4 3, 9:1 14, 19:3 21ff

afkortningslån (aircondition for airconditioning) 22:2 13

arabiske, tyrkiske og persiske i dansk 23:1 11-16

engelsk fodboldterminologi i andre sprog 29:2 4-11

engelske i dansk 21:1 9-13, 24:1 15-21, med engelske flertalsendelser 24:2 9ff, 31:4 2f

franske i dansk 25:2 2f, 29:2 22-27

integration og hybridformer: engelsk 23:1 7-10, 29:3 30f, tysk 29:4 15-21

it-ord i dansk i 1990’erne 28:3-4 59-61

Kulturens Gesandter (Hansen og Lund, 1994) 18:3 27-31

kønsbestemmelse 2:4 28ff, 31:4 2f

lovgivning om stavning i dansk 20:3 14

modstand: fransk 18:1 9-13, islandsk 28:3-4 6-9, 29:3 3

nye og gamle lån 13:2 5

påvirkning af dansk foneminventar (snak vs. snack) 23:1 17-22

stilistisk værdi i dansk og lettisk 21:3 14-20

terminologi (låneord vs. fremmedord) 18:3 27-31

tryk 19:2 2, 30:4 4f

udtale (træk fra donor- og modtagersprog) 31:2 4f

fremmedsprog:

dansk som fremmedsprog 13:1 17-22, 31:1 15-20, 31:2 19-28

indlæring 9:4 12ff

manglende kundskaber (uddannelse og erhvervsliv) 32:2 30f

fremmedsprogstilegnelse 38:2 25-31

fremmedsprogsundervisning 32:3 28-31, 37:1 32-35

fremskreden/fremskredet (tiden er f.) 4:4 7

fremtid (tværsprogligt) 12:4 20

fri(e) og ny(e) 14:3 4, 19:2 12

»frie« vers (i Klaus Rifbjergs Amagerdigte) 38:1 16-23

frikadeller 3:1 6, fricadelles (fransk) 3:3 4

frugtsom 34:1 20

frugtsommelig 34:1 20

frygt: tværsproglig idiomsammenligning 30:2 7ff

frås (vs. fråds) 32:1 4f

fuck 37:3 11f.

fuck (bandeord) 32:4 5-12

fucking (adjektiv eller adverbium) 37:3 11f.

-fucking- (infikser) 28:1 25f.

fugeelementer (-s-, -e-, -n-, -er-) 5:4 4, 10:4 3, 28:1 17-23

fuge-s og genitiv-s 7:2 3, 29:1 14

betydning med og uden (fx bybørn/bysbørn) 29:1 3

valgfrit -s- efter verbalsubstantiver på -en 20:3 4

fuglesang 27:3 15-17

fuld (div. udtryk) 36:2 14

fumlegænger 30:3 5f

funktionalisme, funktionel lingvistik (sprogvidenskabeligt paradigme) 21:3 21-29

funktionel analfabetisme 13:3 3, 14:3 17

funktionskomma: PH's sprogsyn 13:3 10

fure 4:4 7

futhark (runealfabetet) 28:3-4 30-33

fyldord: af 31:1 3f, frem til/tilbage i 29:1 2, jamen altså 28:1 5, sådan 28:2 5f

fyndord 15:3 6, 16:2 8-10, forstærkerordpar (i mulm og mørke) 21:4 28-31

fynsk: arb i noget 28:3-4 47-49, ordforråd og udtale 20:1 12-18

fyr (ung mand) 4:4 8, 16:3 28

fæces 14:3 3

fædreland vs. hjemland 18:1 2f

fædrelandssange 7:1 25ff

-fähig (modemorfemer fra tysk) 29:4 15-21

fælleskøn:

for intetkøn (i børns sprog) 32:2 14

om mængde ved stofbetegnelser 8:4 4

om levende væsner (vidnet var ulykkelig) 19:4 5

fællesnavn (appellativ) vs. egennavn (proprium) 16:2 11-18, 16:4 21-24, 21:2 19f

eponymer (fællesnavne dannet af egennavne) 16:4 3-6, 17:4 28ff, 30:2 19ff, 30:4 8-12

fællesnævner: den laveste fællesnævner 17:4 3, 18:1 6f, 23:4 3, 24:1 3, fælles mindstenævner 18:3 2

fællesskandinavisk skriftsprog 5:2 13ff

fællessprog: engelsk som organisationssprog 31:4 7-13

færødansk 35:4 15-22

Færøerne 33:4 3f.

færøske accenter 14:1-2 22

-fætter (ubestemte sidsteled) 26:3 15-18

føle vs. synes 37:1 2f

føle: klicheer fra 68-oprøret 16:1 7, vs. synes 17:1 5

følelsesord (av, hm, tsk etc.) 26:4 25ff

følgebisætning 13:1 4-5

førnutid vs. førførnutid (jeg har (haft) skrevet til ham) 12:2 12ff, 12:4 3 + 6-13

førskolelæsning og -skrivning: legeskrivning 15:1 9ff, tosprogede børn 14:1-2 37f

første ord (børns) 32:2 9-11, 32:4 23-29

førstesprogstilegnelse 2:1 14, 2:2 22ff, 3:2 18ff, 8:2 25ff, 8:4 6, 9:4 4, 13:1 14ff

»De nye sprogbrugere« (serie) 32:2 9-14

tosprogedes sprogtilegnelse 32:1 21-29

førstkommende el. første 15:2 4, el. næste 15:3 2

: kun få/ikke mange 7:4 6, , lidt, mange og meget 16:2 3f, 30:4 5-7

-konstruktioner 34:2 25-29

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


g i dansk 31:1 15ff, i nederlandsk 30:3 15

gã (ghanesisk sprog) 27:3 28-32

gaben (stemt og ustemt) 9:3 32

gadenavne: i serier 3:2 24ff, gadenavne og politik 17:1 16, skrivemåde i telefonbøger o. l. 6:2 4

galar 2:1 2

galgeleg 26:1 19-24

gammel (vs. ældre) 18:4 14 + 23

gammeldags ord og udtryk (fx kere sig om) 31:3 18f

gammeldansk (talord) 28:3-4 69-71

Gammelgaard, Aage (testning af politiske udsagn) 14:1-2 71

gamle ord: forældelse i juridisk sprog 18:3 21-26

i idiomer 29:4 27-31

i krydsord 31:1 10

overlevelse i dialekter 20:1 13

skelnen ml. arkaiserende, gammeldags og historiske ord 31:3 17-20

udgang af ordbøger 20:2 17f

-gate 33:3 31

garanteret vs. garantiert (tysk) 35:2 20-24

gartnerlatin (plantenavne) 13:3 11-15

generation/slægtled 13:2 5, 17:1,2

generationsforskelle (sprogbrug) 1:1 24ff, 2:1 14, 9:2 13, 19:4 20-25, 23:3 14-20, udtale 32:2 16-22

generationssprog 32:4 5-12

generativ grammatik 21:3 22

gener (flertal af gen/gene) 25:4 4

generering af sprog: datalingvistik 17:3 25

generisk betydning: i dialekter (en ræv, de vil bide) 20:1 14, menneskene 12:4 4f

generisk pronomen (man vs. du) 10:3 3, 11:4 2, 12:1 4f, 16:1 10, 18:3 12-15, 18:4 4, 19:1 4, 22:4 18

man/du/en i norsk 18:4 12

man/du/vi i fynsk dialekt 14:1-2 34

genitiv (ejefald):

apostrofproblemer 17:4 13-16, 31:4 20f

bandeord (kattens, satans) 28:3-4 45

erstattet med præpositionsforbindelser 25:3 17-23

funktion, betydning og terminologi 24:2 14-19

gruppegenitiv 8:4 4

i appositioner (gæsten(s), organistens, vitser) 18:1 3-5

styret af præpositioner i ældre dansk (rester: til søs, til lands) 3:2 4, 31:4 27-31, 32:1 3f

tidsbetegnelser (i morges, i formiddag(s)) 24:3 2, 27:4 2

ubestemt og ikke-bestemt 24:3 6f

> possessive pron.

gennemsigtighed i ord 6:3 15ff, i tysk og dansk 29:4 3f

genrer 5:1 24

fædrelandssange 7:1 25ff

quizspørgsmål 29:3 4f.

rap 31:2 29ff

sms-genren 25:1 5-9 + 31f

taler (politiske) 26:2 14ff

undertekster 18:3 16ff

vittigheder 31:2 12ff

gensidig oplæsning 27:4 16-19

genstandsfald > akkusativ

genstandsled (objekt): el. biled (fx have/være gået sin sejrsgang) 26:1 2

produkt af el. patient for verbalhandlingen (skumme fløden/mælken) 19:4 2f

vs. hensynsled (omskrivning til passiv) 16:2 19-21, 19:2 13

gentagelse: forstærkende vs. svækkende 24:3 25-28

genus (> køn): genusbestemt ordvalg 14:1-2 28

germanismer 26:2 10, i sydslesvigdansk 13:4 24

germansk 7:3 19, den germanske lydforskydning 31:4 14-19

gerne: vildt gerne 16:3 27

Gerner, Henrik 7:4 15ff

gerningsmand 19:3 2f

gerundiviske konstruktioner 35:1 4

gestuno (internationalt tegnsprog) 31:3 15

Ghana (dansk sprogindflydelse) 27:3 28-32

gide: gider du til fodbold? 9:4 4, modalverbum eller ej? 20:1 3f, 20:2 4, 24:3 2f

gildet skal stå 34:2 2

gimpe og gimpeis 13:3 30

gine (gammel betydning) 31:3 18

giraf- og ulvesprog 37:2 12-15

glamour 6:2 32

global English 22:4 21-24 + 32

globus(s)en (tilladte dobbeltformer) 22:3 18ff

glottocentrisme 15:2 9, 20:1 21

glæde sig til når.../at... 4:3 7

godaften, godnat mv.: hilsener 17:1 7

goddeis genter! 34:1 13-18

godt (pendulord) 30:2 4f

godt sprog 8:3 2ff

godtyklig/godtykkelig 3:4 2

Google Translate 32:4 13-15, 32, 33:3 19-20

Gorbatjov: udtale 13:3 4

Gorgias 26:2 17f

gotisk (skrifttype) 30:4 25-31

gradbøjning 8:1 4, 12:4 20, 22:4 19

gradsadverbier: i argumentation (fx kun, næsten) 15:2 27, med/uden -t 27:2 3

graffiti 9:4 20ff

grafik og tekst 16:1 14

grafikere: uddannelse 25:3 5, retskrivningskundskab 28:3-4 50-52

grammatik 6:2 25ff

attenhundredtalsovervejelser om dansk 19:2 11f

forskelle mellem dansk og dansk tegnsprog 31:3 14-15

forskellige typer af systematisk sprogbeskrivelse 24:2 3f

grammatikalisering 18:4 3f, 29:3 23-25

grammatisk betydning 12:4 16ff, af imperativ 31:1 23-27

grammatisk grafik 3:1 26ff

grammatiske eksempler gennem tiderne 5:4 26ff

grammatiske huller 4:3 12ff

historie 28:3-4 43-46

kommatering som markør for grammatisk opbygning 24:3 17-24

nuancerigdom vs. kedelig undervisning 21:4 6-10

og retorik 14:1-2 67

praksisbaserede forandringer 24:1 4-9

psykologi og sprogrigtighedsspørgsmål 18:2 21-26

spil: Grammar Chase (i engelskundervisning) 17:4 17-22

undervisning i folkeskolen 23:1 5f, 25:2 8-18

grammatik og betydning 34:2 30-32

grammatisk bevidsthed 34:3 24f.

grammatisk komma: kommaets historie 14:3 26, terminologi (> traditionelt komma) 24:2 4-7

grammatiske undtagelser (i faste vendinger) 37:2 4

gravid 34:1 19

Griberen i rugen (titeloversættelse) 38:2 3f.

Grimms Lov 31:4 14

griner, æder mv. 16:3 28, 17:1 15, 21:2 23

grooming 36:2 10-14

grundlæggende/tilgrundliggende 6:2 3

Grundtvig, N. F. S. 1:3 5, 7:1 26ff, 8:4 18, salmer 26:2 10f, som Saxo-oversætter 26:3 9

gruppegenitiv 8:4 4, 18:1 5

gruppenavngivning (af gader etc.) 3:2 24ff

gruppesammensætninger (fx væg til væg-tæppe) 15:4 3-5

gruppesprog i militæret 27:2 18-25

grænseregionssprog: i Sønderjylland og Slesvig-Holsten 6:2 8ff, 13:4 24-28, 20:2 5-12

græsk-dansk ordbog 36:3 15-22

græsrodsetymologi 32:3 6f.

græsrodsetymologi vs. folkeetymologi 32:3 8

grønlandsdansk 3:1 21ff

grønlandsk 2:4 20ff, 3:1 21ff, påvirkning fra dansk 29:4 7-13

grønlandske efternavne 34:4 6-10

grønlandske fornavne 34:4 6-10

Guldhornene 26:2 4f

gule sprog (for mange punktummer, reklamesprog) 16:3 14ff

gunst: vor gunst tilforn 13:4 9, 14:3 2

gustent overlæg 13:4 9

gymnasiestile 16:3 19, læsefrugter og offentliggørelsesdiskussion 21:1 27-30

gære: i gære (etymologi) 19:4 10f

gøre som hjælpeverbum eller fyldord (forstod/forstå det gjorde hun ikke) 4:3 6f

gøre af 27:1 15

gøre nar af.../grine ad... 4:4 6

gøtudansk 35:4 18

gå til + aktivitet 5:2 2

gå viralt 38:2 6

gåder 10:1 8

gående (›til fods‹) 36:2 2

gåseøjne 36:1 21

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


h (stumt, udtalt, lydudvikling) 31:1 5f

haft-konstruktioner (de har haft skrevet) 12:2 12ff, 12:3 3f

halløj i/på... (filmtitler) 30:1 26-32

halvanden milliard(er) 22:3ff

hamburger 8:4 17

han/hun om ubestemt person 1:3 28ff, > neutralt personligt stedord

handelssprog 29:2 28-31, svenskere ansat i danske Fields 31:2 24-28

handle ind 31:2 2f

handlingsgrammatik 2:1 27ff, 2:2 8ff

hans/hendes el. sin 15:4 5, 17:3 3, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11, i 1800-tallet 19:3 22

Hansen, Erik 14:1-2 1-72 (særnummer)

Hansen-a, katte-a 1:1 24ff, 23:1 17-22, 23:2 14-19

har haft + particium 12:4 3 + 6ff

have (som hjælpeverbum) 33:4 4f.

have el. være som hjælpeverbum 16:1 2, 26:1 2, 33:4 4f.

haveren, parkeren, legeren 17:3 23

Heiberg, J.L.: »Sprogfeil« (1834) 19:3 20-23

hej 1:2 14ff, 17:1 7-10, 18:4 13, 23:3 17f.

heksameter 28:3-4 26-29

helhedsspørgsmål og svar: ja, jo el. nej 16:1 12

heller og også 11:4 21ff

helsætninger og ledsætninger:

indholdsmæssig hovedsag 29:3 20-25, 30:3 17-23

kommatering 24:3 17-24

kraftudtryks tilladelighed 30:1 16-22

ledstilling 13:1 4-5, 14:4 20ff, 30:4 2

hen til 32:3 9-13

hendes/hans el. sin 15:4 5, 17:3 3, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11, i 1800-tallet 19:3 22

henførende sætning > relativsætning

hensynsled: i aktive og passive sætninger 2:4 32, 16:2 19-21, 19:2 13

indsnævring af typer (hist.) 18:2 2

hensyntagen (sproglig) 18:3 21-26, 18:4 14, 19:2 5-10, 20:4 11-17, 22:2 5ff

her og hvor om tid 15:1 4

herlovianersprog 2:2 2, 4:2 16ff, 4:4 3

hestesport i metaforer 37:2 23f.

HF-bekendtgørelse 5:3 5

hiatus (vokalsammenstød) 36:1 4f.

hilsener: funktion 1:2 14ff, 17:1 7-10, hej 18:4 13, 23:3 17f, i norsk 18:4 13f, mojn 20:2 5-12

himpegimpe og himstrigimst 13:3 30

hin (neutralt personligt pronomen) 7:4 27ff

hiphop-håndtegn 38:2 5

hip som hap 35:1 25-30

hirtshalsundersøgelsen 9:1 6ff, 9:3 7ff, 9:4 17

historisk nutid 14:1-2 54

historiske ord (fx marsk, stavnsbånd) 31:3 19

historisk-komparativ sprogvidenskab 25:4 5-11

hjemland vs. fædreland 18:1 2f

hjem til   32:3 9-13

hjernen: hjernehalvdele 9:2 30, 14:1-2 43, sprogfunktioner 15:4 6-12, virkemåde 11:4 14

hjerneskade: afasi 15:4 6-12

hjerneskade og sprog 37:1 9-13

hjerte: af et godt hjerte 31:3 5f

hjul: beslægtede ord for ›hjul‹ i indoeuropæiske sprog 23:3 27-32

hjælpesprog (internationale sprog som interlingua) 2:3 1-32

hjælpeverber: have el. være 4:3 2, 16:1 2, 26:1 2, konstruktion med gøre? 4:3 6f

hokus pokus 18:2 3

Holberg:

oversat til fire norske skriftsprogsnormer 33:2 24-25

retskrivning: i/j 13:1 28

syn på låneord 24:1 20f

holde: holde af 16:3 3, holdt vs. holdte 26:2 2

-holdig 34:1 2f.

hollandsk > nederlandsk

hollandsk (betegnelser for sprog og nationer) 31:1 28-31, 31:2 6f.

holonymi (helhedsrelation udtrykt ved genitiv) 24:2 14-19

holt 33:2 3f

homesigns 33:3 30

homonymer 1:1 11, 2:1 18, i krydsord 24:3 13

hopi (indiansk sprog) 1:3 30+32, 2:2 15

hors (›hest‹, ›hoppe‹) 3:4 2

hospital 9:4 2

Houdini, Harry (sproglige referencer) 38:1 27-31

hoved- eller bisag (i hel- og ledsætninger) 29:3 20-25, 30:3 17-23

hovedsætninger og bisætninger > helsætninger og ledsætninger

hovedsætning/sætningsstamme (terminologi) 24:3 19

huller i sproget (behov for nye ord) 4:3 12ff, 22:4 28f

hullidalli, huldiæ 25:1 3f, 25:3 6

hulsvoger, svipsvoger mv. 15:3 18, 16:2 6

humor 37:3 25-31, (sproglig) 34:3 32

huske (historie) 13:1 15f

hut(te)lihut 29:3 2

hv-ord som ledsætningsindledere 21:3 3f, komma 15:1 8

hv-spørgsmål 18:3 2ff, 32:2 25ff, med nægtelse 1:1 6, 2:4 3, 8:2 3, præsupposition 15:1 26

Hva’ så? 38:2 4

hvabeha'r? 11:3 11

hvad end vs. hvad enten 31:3 6f

hvad er den af? 31:1 3f

hvad for en...? 19:3 3, 21:4 8

hvem/hvo 12:4 3

hver sin: type-/eksemplarproblemer 24:3 4f, 25:3 5f, vs. hver deres 7:3 2, 21:1 7f

hverdag 24:3 16

hverken... eller... (efter andre nægtelser) 20:3 3f

hvide guld, det 33:4 2f.

hvidtøl 30:4 2

hvis: ledsætninger med datid 30:1 3-5, vs. om (historisk udvikling) 32:2 5f

hvor: og her om tid 15:1 4, vs. da i tidsudtryk 14:3 4

hvordan/hvorledes 19:4 4

hvortil vs. plus at 29:2 12-16

hybridformer (tyske komponenter i danske ord) 29:4 18-20

hybridsprog (svenske ansatte i Danmark) 31:2 24-28

hyperkorrektion 3:4 11, 7:1 22, 7:4 4, 9:1 14, 14:1-2 27, i 1800-tallet 19:3 21ff, 27:2 14-15

hypertysk 38:2 6f.

hypofunktionel stemme 34:3 14-16

hypokondrismer (kælenavne) 20:1 29-31

hypotetiske sagsforhold: hvis og datid 30:1 3-5, vs. faktiske (hvis/selv hvis vs. når/skønt) 32:2 5f

hyppighed: faktor i lydforandringsprocesser 32:2 20ff

hyppighedsundersøgelser 8:1 6ff

hæfte (i strafferet) 18:3 24f

hæfte/hefte 22:3 23f

hænder (varme, kolde, flere) 31:1 21f

hæshed 34:3 16

høflighed: høflighedsteori og »face« 23:4 14-23

omtale af tilstedeværende person (høflighedskrav) 2:1 5-10

svensk-danske forskelle 27:3 8

tiltalepronominer 18:4 10-12, 21:1 19-22

høhøst 19:4 2f

høgnorsk 33:2 24-25

højdansk: PH's sprogsyn 13:3 7

høj- og lavsociale sociolekter 13:2 17-23

højre og venstre 9:2 28ff, i romanske sprog 24:2 27-29

højtideligt sprog 19:1 20f, 31:3 17-20

højtlæsende maskiner 13:2 24-31

højttaler/højtaler 7:1 2, 26:4 3, 27:1 5f

høn (neutralt personligt stedord) 1:3 31, 22:4 29

høns, hønseæg 3:4 2

høre sige/høre sagt 22:2 4

håbe (betydning) 1:4 2

håndalfabetet (tegnsprog) 31:3 13

håndbevægelser (i hiphop-kulturen) 38:2 5

håndskrift 9:3 26ff, latinsk og gotisk 30:4 28-30, råd om fingerstilling og -bevægelser 24:4 14-21

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


i (bogstav): for j 13:1 26ff, 14:1-2 30

i (præposition): betydning 13:3 22-28, 14:4 25ff, 21:1 14-18

gammel dativstyring (i tide, i søvne) 31:4 27-31

tidsudtryk (fx i formiddag(s)) 24:3 2, 27:4 2, 31:4 29f

vs. 17:3 5, lande/øer (fx Island), 2:1 4, køkkenet 1:1 2, ved gadenavne 8:2 2

i al(t) fald 26:1 2f, vs. i alle fælde (sammenblanding) 2:4 6

i alt/ialt 22:3 27

i fjor (gammeldags) 31:3 18f.

i fuld(t) alvor 37:2 4

i før andre vokaler i sproglige forbindelser 35:1 25-30

i og andre høje vokaler før lavere vokaler i sproglige forbindelser 34:4 20f.

i skrivende stund 11:1 2

i vs. (lokaliteter) 35:1 5f.

idealsprogsfilosofi 6:4 28ff

identifikationssprog: sydslesvigdansk 13:4 26

identitet (social) og sprog 30:4 13-19, dialekt 25:3 25-31, engelsk blandt unge 22:4 12

ideogrammer 3:4 23, vs. kinesiske skrifttegn 25:1 18-30

ideologi i sprog 4:3 23, 18:1 18-26, 18:2 27-30, 19:2 5-10, 20:4 11-17, i sprogpolitik 27:2 26-31

idiomer (faste vendinger) 9:3 9ff, 10:3 14, 10:4 5-17, 11:2 30, 14:1-2 52, 21:2 2f

engelsk og dansk 29:4 14

forandringer i brug 20:2 2f.

grønlandsk og dansk 29:4 7-13

i børns sprog 32:2 12

kontamination (sammenblanding) 20:4 2f

russisk og dansk 29:4 25-31

undergruppe af frasemer (flerordsforbindelser) 26:3 21f

idiomer (talemåder og mundheld), omtolkning og ændringer 34:2 7

idiosynkratiske begrænsninger 10:4 8

idiotikonprincippet (i dialektordbøger) 3:4 16,

idiotisme 10:4 6

idiotkomma 11:4 5

ift./i forhold til (generel præposition i fremgang) 25:3 17-23

-ige(lse): lavstatusafledning (forpligtige, bekræftige) 19:4 21ff

igen (repetition og restitution) 11:2 20ff

ikke 1:1 5ff, i både matrix- og komplementsætning (det er ikke klogt, tror jeg ikke) 21:1 4f

i spørgsmål 2:4 3, 18:3 2-11, 32:1 12, 32:3 4f., brugt lytter-engagerende (jf. vel) 16:1 9

i udbrud som er det ikke NN, der sidder dér! 15:2 5

ikke-prøven: test af politiske udsagns meningsfuldhed 14:1-2 71

placering: fx for at ikke... 17:3 3, i hel- og ledsætninger 30:3 17-23

vs. ej 32:1 12-13

ikke-svar 36:3 23-30

ikke-voldelig kommunikation 37:2 12-15

ikoner (i tegnsprog) 31:3 11

ilde (af ild) 27:1 3f

illokution (vs. lokution og perlokution) 20:4 9

illustrationer (til skønlitterære tekster) 11:3 27ff

image 18:4 20

imitation (af stemmer) 36:4 12-15

imitation (af tale) 36:4 12-15

imperativ (bydemåde) 1:3 7ff, 10:1 4, 22:4 19, 31:1 23-27

i flertal 34:2 5

i stednavne (Springforbi, Farimagsgade) 29:3 9

imperativisk betydning i børns sprog 32:2 12

med stød: spark, mærk! 1:4 5

med usædvanlige konsonantgrupper (åbn, lystr!) 6:4 3

serieimperativ i talt dansk 25:2 19-22

implikatur 10:1 10, 15:1 23-30

inciens 34:1 22f.

incitament (udtale) 29:2 2

ind: vs. inde/inden 13:1 6-7, vs. ned 19:1 16-18

inden for/indenfor 22:3 27ff

indholdsord 8:1 9

indianske sprog 1:3 30+32, 2:2 15, 6:4 30

indirekte objekt (hensynsled)

i aktive og passive sætninger 2:4 32, 16:2 19-21, 19:2 13

indsnævring af typer (hist.) 18:2 2

indirekte talehandlinger (udnyttelse i vittigheder) 31:2 12-18

indlejrede sætninger (økonomiens sprog) 2:2 9

indlæring vs. læring 18:1 20-22, 18:2 28-30

indoeuropæisk 23:3 27-32, 26:4 24ff, 31:3 28f, 31:4 14-19

det indoeuropæiske grundsprog 37:2 27

lån til og fra uralske sprog 31:3 22-26

indre dialoger 35:2 19

indre stemmer 35:2 19

indrykning: afsnitsmarkering 14:1-2 60

indrømme: talehandling 1:1 3f, trykhistorie 3:1 2f

indrømmelseskonjunktion 9:2 4

indsamlingsarbejde (dialektologi i 1970’erne) 3:4 17

indtil flere (tomme ord) 31:3 8-9

-ine (afledte pigenavne) 30:1 23-25, 31:4 23f

inferenser (logiske slutninger) 36:4 26-31

infiks (-fucking-) 28:1 25f

infinitiv (navnemåde): 32:3 14-17

akkusativ med infinitiv (fx jeg ser ham gå) 28:2 2

erstattet med imperativ i talt dansk 25:2 19-22

med ønskefunktion, i kraftudtryk 30:1 16-22

modalverbers infinitiv: problemer (man ska’ ka’ dansk) 32:1 5

inflation af sproglige udtryk: modstrategier 24:3 25

influenza A 32:3 31

influenza H1N1 32:3 31

informant 3:4 17

informationsteknologi: ordforråd 17:1 2f, 17:2 21-30, 20:2 20-22, 22:3 7f, 28:3-4 59-61, 31:4 2f

sprogteknologi 2:4 8ff, 12:2 24ff, 16:1 20, 16:2 27, 17:3 25, 13:2 24ff, 19:3 24ff

informationstæthed: i forskellige læsebogssystemer 23:1 25, i tale- og skriftsprog 13:2 15

-ing/-ning 30:2 5f

ingengang 8:2 4, 9:1 5

initialer som tiltaleform 2:4 5

initialforkortelser 34:4 25-31

inkorporering (tryktabsforbindelser med nøgne nominaler, fx læse avis) 24:2 7f

INRI 34:4 27

instinkter: for sprog og sprogrøgt? 20:2 23-31, 27:3 14-19

Institut for sprog ved Forsvarsakademiet 33:2 12-17

instrumenter i sammensatte ord (fx metadonbehandling) 19:3 26ff

insulinen/insulinet 22:3 18ff

interferens 5:4 18, 36:2 3f.

interferenssprog (blandingssprog) 9:1 27ff, 29:2 28ff, sydslesvigdansk 6:2 8ff, 13:4 24ff, 20:2 5-12

interjektioner (udråbsord):

eder 28:3-4 44f

følelsesord (emotiver), fx av, hm, tsk 26:4 25ff

teorier om sprogets opståen 27:2 16-17

vs. lydord, trylleord, tralleord og vrøvleord 31:4 6

Interlingua 2:3 10ff, 3:1 8+14

internationale princip (i skrift) 27:1 17-22, 27:2 26-31

internationale sprog: engelsk 31:4 7-13

esperanto, volapük og andre kunstsprog 2:3 1-32, 3:1 8+14, 22:2 28ff

internet (nye ord for it-fænomener) 28:3-4 59-61

internetsprog 32:4 13-22, 36:2 10-14

internetsprogsteder 27:4 20-26, 28:2 11-15

internordisk samvær: kontaktsprog 14:1-2 21

interpunktion (historie) 36:1 23

interpunktion (betydning) 36:1 17-23

interviewtalestil 28:1 5

intetkøn (neutrum): intetkønsmærket -t 15:1 2f, om utællelig substans 18:1 7f, 30:4 6f

intimisering i sprogbrug 26:1 25-32, norsk 18:4 10-17

intransitive udsagnsord (dannet fra transitive, fx koge, sælge) 30:3 3ff

introvert og ekstrovert sprogpolitik 14:1-2 24

Irakkrigen 26:2 14ff

ironi (dansk) 31:2 26-28, brug af arkaiserende gloser 31:3 19f, Kierkegaard 28:3-4 13-16

irrealis (og hvis-sætninger) 30:1 3-5

islam: islamisk vs. muslimsk 19:4 16-19, islamist vs. muslim 26:3 3f

islandsk: fodboldtermer 29:2 4-11

kommatering 15:3 28

modstand mod låneord 29:3 3

skrifthistorie 28:3-4 6-9

som andetsprog for danskere; dansk som andetsprog for islændinge 4:2 7ff

sproghistorie 1:4 26f

isolation/isolering 8:1 2

it: sprogteknologi 2:4 8ff, 12:2 24ff, 16:1 20, 16:2 27, 17:3 25, 13:2 24-31, 19:3 24-30

terminologi 17:1 2f, 17:2 21-30, 20:2 20-22, 22:3 7f, 28:3-4 59-61, 31:4 2f

italiensk (retningsbetegnelser) 24:2 27-29

-itet i fx spontan(e)itet 13:3 2

-ium/-ie (fx gymnasium/gymnasie) 19:4 21-24, 28:3-4 17ff, dobbeltformsdebat 21:4 17ff, 22:3 16ff

Ivalo 34:4 6

iver/ivrighed 2:2 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


j (bogstavet, også skrevet i) 13:1 26-32, afskaffet efter g og k (gjennem, kjære) 21:4 17

ja: og nej 6:4 19ff, svar på helhedsspørgsmål 16:1 12, vs. ja tak 13:1 24-25

ja/nej-spørgsmål 18:3 2-11, 32:2 25ff, ledstilling 29:4 5f

Ja til sprog (netværk dannet i 2009) 32:2 30f

Ja, vi kan! (oversættelse af Barack Obamas valgslogan Yes we can) (Årets udtryk 2009) 33:1 31f.

Jacobsen, Lis (portræt) 32:1 14-18

jafetitisk teori (sovjetisk sprogforskning) 2:2 25ff

jagte/jage 10:3 6

jam(m)en 6:4 22, jammen altså 28:1 5

japansk: danske navne på japansk 14:1-2 7, japansk og døves tegnsprog 14:3 11

jargon: 7:4 18ff, 8:1 22

blandt konkurrencesvømmere 35:2 26-29

hos skatere 37:3 23

i fodbold 37:3 23

i triatlonsport 37:3 23

Jarmsted, Knud: Nordisk Bokmål 5:2 22

-je (nederlandsk diminutivsuffiks) 33:3 7-10

jeg som første ord i breve 22:4 17

jer/jeres 13:4 4

Jespersen, Otto 5:2 28

Jesus: Lignelsen om manden der indbød gæster (opbygning og logik) 16:4 8-15, 17:2 21-23

-jg > j (fejg > fej, sejg > sej) 21:2 20f

jo: andenpersonale adverbier 28:3-4 44, tresser-kliché 16:1 10, tryksvagt 6:4 22

jo: svar på helhedsspørgsmål 16:1 12

job 7:3 7

jobskift(e) 22:3 24f

jockey udtalt »sjokaj« 16:2 5

jordæble, jordpære 15:1 16

Josephine 34:1 26-31

jovialitet (i breve fra forsikringsselskaber) 26:1 25-32

julekrybbe vs. krybbespil 27:4 5

juleterminologi (forskellige sprog) 27:4 27-30

junggrammatikerne 31:4 17f

juridisk sprog 18:3 21-26, 24:1 16-19, breve fra forsikringsselskaber 26:1 25-32

jysk: nordjysk 14:1-2 55, vendelbomål 9:1 6ff, 9:3 7ff, 9:4 16ff

sønderjysk 10:2 4, 20:1 27-29, 20:2 5-12, 25:4 14-21, 29:2 17-22, 31:1 3

vestjysk 25:4 14-21

vs. østdansk: hans/hendes el. sin 32:1 6-11

østjysk 21:3 23

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


k vs. c og ch 14:1-2 30

kalasha (sprog i Pakistan) 23:2 7-9

kalenderstav 1:1 30

kalker (oversættelseslån) 21:1 9-13, 29:4 7-13+14

kammerat 13:3 29, stavemåde 2:1 3

kanabogstaver (japanske stavelsestegn) 14:1-2 7

kancellistil 1:1 14ff, 10:1 6, 10:1 24ff, 17:2 11ff

EU-oversættelser 23:3 3f.

udviklingsprojekt i Topdanmark 26:1 25-32

kanon (sproglige moder) 26:1 6

kanonisk pludren 32:4 23

karakter: træde i karakter 20:2 2f, 25:4 3f

karakterer (dansk stil) 36:2 5-9

karaktergivning (med kokkehuer etc.) 18:1 30

karaktergivning (danske gymnasiestile) 35:1 18-23

karaktertræk (beskrivende og vurderende betegnelser) 5:1 6

Karker, Allan: Dansk i tusind år 17:1 22ff, Nordisk Retskrivning - den ideale fordring 5:2 23

karrénavne (i Sverige) 34:3 30

karrikatur (af tale og stemmer) 36:4 15

kartoffel (ordhistorie) 15:1 16, 25:2 5f

kartoffeltysker 13:1 17

kasse 18:4 27-30

kassereren/kasseren 29:2 2f

kasus i dansk 14:1-2 26

genitiv: betydning og funktion 24:2 14-19

historisk: fra kasusmarkering til præpositionsmarkering 25:3 22f

olddansk 20:3 22

overlevelse i frasemer (til blods, på fode) 3:2 4, 26:3 24, 31:4 27-31, 32:1 3f

usikkerhed: nominativ eller akkusativ? 4:1 5f, 10:3 10, 12:4 2ff, 15:4 3, 24:3 2f.

før relativsætning 3:4 8ff, 4:1 2, 10:1 3, 14:1-2 27, 29:4 4f

i 1800-tallet 19:2 14, 19:3 22

i sammenligninger (efter som og end) 3:4 9, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

i sætningsknuder 19:1 21f

sprogsammenligning 14:1-2 26

subjekter i akkusativ 21:3 21f. + 28, 22:1 26-31

trykforhold 19:4 3

katakrese 6:3 15

katalog (køn) 3:3 7, 15:4 2

kategorisering (mental) af sproglyde 25:3 9-13

keltiske sprog (sproghistorie) 23:3 27-32

kemi (fagterminologi vs. dagligsprog) 11:2 2f

kende 12:4 22

kendeord (artikel):

bestemt/ubestemt ved adjektiv + proprium 27:2 2f

børns overgeneralisering af en 32:2 14

e/æ i jyske dialekter 25:4 14-21

ved professions- og nationalitetsbetegnelser 20:1 4f

bestemt artikel (ved personbetegnelser) 35:4 2f.

kentaurer (sprogligt fænomen) 36:3 5-8

kentaursubstantiver 36:3 5-8

kere sig om (gammeldags) 31:3 18

kerneled   32:3 18-19

kidnapning/kidnapping 3:3 6

Kierkegaard 28:3-4 13-16

kildedomæne 21:3 6-13, 26:2 24

kilomet 34:4 2f.

Kimer i klokker (for Kimer, I klokker!) 34:2 5

kinesisk skrift 34:2 13-18

kinesisk skriftsystem 25:1 18-30

kinesiske skrifttegn 34:2 13-17

Kingo-salmer 26:2 9

kirkeslavisk (rester i idiomer) 29:4 27

kiswahili 35:4 12-14

kitsch (tyske lån) 30:1 5f

Kjørmes-Knud 8:2 4

klangfyldeprincippet (stavelsesstruktur) 28:2 29-31

klassesprog 1:3 14ff, 2:1 15ff, 7:3 28

klassikere: modernisering og udgivelse 17:3 8ff

klichéer: fra 68-oprøret 16:1 7ff, glædelig jul og godt nytår 14:1-2 18, i politikersprog 14:1-2 71

klimaks (sprogrigtighedsdebat) 19:1 12f

klimaministerium (årets ord 2007) 31:1 21

klovnedansk 22:4 5, 23:1 6

kløvning: i spørgsmål 18:3 8f, præsupposition 15:1 26, talesprog 13:2 11

kodeskift: blandt dialekttalere 29:2 17-22

blandt tosprogede unge (multietnolekt vs. standarddansk) 23:3 5-10

unges brug af engelsk 22:4 11ff

kognater 38:2 26

kognitiv semantik 22:1 11ff, 26:2 23ff, dagligsprogsmetaforer og politiske metaforer 21:3 6-13

kollektiver (ental eller flertal) 10:4 3

kollokationer (tværsprogligt) 26:3 23f

kolonier: kreol- og pidginsprog 27:3 28-32, 29:2 28-31

kometord (modeord) 26:3 18, 29:1 20-22

kommatering: fejl i 1800-tallet 19:2 12f

historie 14:3 25

i lyrik (Danmark er et lidet (,) fattigt land) 27:2 5f

i Norden 15:3 28

komma efter hej 35:2 4f.

komma efter konjunktion (*fordi, at) 21:2 3f

komma efter ledsætning 33:4 23

komma foran og 22:4 20

komma ved indledningshilsner 35:2 4f.

komma ved tiltaleord 35:2 4f.

læsehastighed og kommasystem 15:1 9

nye komma 18:4 24ff, 20:4 4, 22:1 2f, 24:2 4ff + 20ff, 24:3 17-24, 24:4 2, 25:4 2

regler 3:3 4, 8:1 13ff, 8:4 5, 9:1 2, 11:4 5, 11:4 29ff

reformer 21:4 19f, 27:1 19f

sammenligning af systemer 19:1 23-30

test, Mål og Mæles 17:3 32

tvetydighed 29:4 2f

undervisning i nyt komma 21:4 22-27 + 32

ved hv-sætninger 15:1 8

ved sætningsknude 15:2 3

kommunikation (politisk) 33:2 5-11

kommunikationsmodeller 4:3 32, 11:2 5 + 12

kommunikationsregler 1:4 8ff

kommunikationssituation 2:1 6, 6:1 13

markeret el. upåfaldende sprogbrug 15:1 17

talehandlingsgenkendelse, baggrundsviden og roller 32:2 25-29

kommutationsprøve 5:2 30

komparation (gradbøjning af adjektiver) 22:4 19

komplementsætninger 4:3 4f, 25:1 2f, 29:1 6-11, 29:3 20-25, 30:3 17-23

kompliment (en/et) 21:4 9

komposita > sammensatte ord

kompositionalitet 18:3 5

konfliktløsning (gennem samtale) 37:2 12-15

kong(e/s)- i stednavne 23:3 11-13, 24:1 22-25

Kong Christian vs. Kong Kristian 35:2 3

kongelig/royal 15:4 2

kongelige fornavne: 34:1 26-31

popularitet i befolkningen 34:2 3f., 34:3 5

kongelige navne (oversættelse) 26:3 32

kongesprog (monarkers talesprog) 1:3 19ff

konjunktion (bindeord):

at: konjunktion el. ledsætningsmærke? 21:1 6f, udeladelse 4:3 4f, 21:3 3f

indrømmelseskonjunktion 9:2 4

komma efter konjunktion (fordi, at) 21:2 3f

og (historie og funktion) 20:3 20-28, 13:1 4-5

om: efter kraftudtryk 30:1 16-22, om om 12:1 2, 25:1 2f, 25:3 4 vs. hvis (hist. udvikling) 32:2 5f

plus at 29:2 12-16

13:1 4-5, 13:2 6-8

konkretisme 9:1 22ff

konkurrencer (motivation i skolen) 17:4 17-22, 24:1 26-32

konnotationer 23:2 5ff

konservatisme (sproglig) 19:4 20-25, 20:2 23-31

konsonantsammenstød 36:1 4f.

konsonantreduktion 38:2 7f.

konstruerede efternavne 35:1 15-17

kontaktannoncer 4:3 9ff

kontaktsprog i internordisk samvær 14:1-2 21

kontamination: sammenblanding af faste vendinger 20:4 2f, 35:2 32

konteerfeger (betydning og skrivemåder) 4:3 3

kontrafaktiske sætninger 9:3 2, 29:4 22-24, 30:1 3-5

kontrastiv: analyse 9:4 14, sprogbeskrivelse 5:4 17ff

konventionelle metaforer 26:2 23ff

konvergens og divergens i ordforrådssammenligning 17:2 7f

korpora: Den Danske Ordbog 16:1 25

Korpus 2000 27:4 21-25, 28:3-4 59-61

korpusopbygning og -søgning 27:4 23-25

leksikografisk værktøj 19:1 9-15

korrekt 20:3 4f

korrekthed vs. effektiv kommunikation (som mål) 21:3 21-29

korrekturlæser 33:4 24

korrekturlæsning 33:4 21-24, 34:4 15-19

korrekturlæsning (avisernes) 19:4 16-19, 30:3 7-11

kort tillægsform (præteritum participium):

bøjning som verbum/adjektiv 4:4 7, 8:2 2, 10:2 14ff, 10:3 2f, 19:4 3f, 20:1 5, 24:4 3

dialektvarianter: været vs. våren 14:1-2 25

for datid (fx jeg smidt mig på gulvet) 13:1 14

i aktive sammensatte tider 10:2 2

udtale af -et 25:3 28

usikkerhed i 1800-tallet 19:3 21f

kort: det korte af/og det lange 30:3 3

kortformer af personnavne (system i dansk og andre sprog) 20:1 27-31

kortnavne (gamle stednavne uden bestemthedsendelse, Nakke, Horn) 5:1 20

korttidshukommelse 8:1 16

kortvokalforlængelse 31:1 15-20, københavnsk 30:4 13-19

kranie/kranium 22:3 18ff

kreolsprog 27:3 28-32, 29:2 28-31

krigsretorik 26:2 14ff

kriminalitet: juridiske ord for forbrydere og forbrydelser 18:3 21-26, kriminaljournalistik 32:1 4

kristen tradition i dansk sprog 29:4 25-31

kro: at kro sig 1:1 4

krone (møntnavne) 15:1 20, 15:4 23

kronolekter 9:2 15

kropdue (om kvinde) 5:2 5

kroppens billedsprog 22:1 21-25

kroppens nedre funktioner (i bandeord) 32:4 5-12 

kropssprog (dyrs og menneskers) 27:3 13-14

kropssprog (i tegnsprog) 35:4 23-26, 35:4 27-29

krustade (udtale) 15:2 2

krydder (udtale) 15:4 18, 16:1 2

kryds og bolle (kommateringsfaldgrube) 19:1 27f, 24:3 18f

krydsklassifikation (ølkassediagram): grafik 16:1 16

krydsord: Danmarks første 24:3 32 (opgave), 24:4 31f. (løsning)

historie 24:3 8-15

konstruktion 31:1 8-14

krøllede bogstaver > fraktur

kulilte, kultveilte 11:2 2

kultur og sprog: arabiske, tyrkiske og persiske lån i dansk 23:1 11-16

fransk 29:2 22-27

identitet 28:3-4 6-9

indoeuropæiske ord for ›hjul‹, ›hest‹ og ›vogn‹ 23:3 27-32

ordforråd 25:2 23-26

oversættelsesproblemer 14:1-2 47

kun 19:2 28, gradsbiord i argumentation 15:2 27, kun-sætninger med nej som svar 9:4 6

kunne 12:4 22, kunde i datid før 1948-reformen 21:2 20, infinitivsproblemer (man ska’ ka’) 32:1 5

kunstig intelligens 7:1 6

kunstnavne 35:1 15-17

kunstsprog 2:3 1-32, 22:2 28ff

kupe/kupé 22:3 26f

kurdisk (i københavnsk multietnolekt) 23:3 5-10

kvindelige: eponymer 17:4 28-30, stillingsbetegnelser 5:2 2, 10:1 5, 12:2 2f, 18:4 14f

kvindesprog 2:1 14f, 2:4 14ff, 9:2 14

kælenavne 4:1 29, 20:1 27-31

kæmpe: som adjektiv, fx kæmpe høj (vs. kæmpehøj) 2:4 17, 31:3 3, forstærkerord 16:3 27ff

kæreste 25:4 2f

købenavne 35:1 17

københavnsk 9:2 13ff, indflydelse på dialekter 25:3 25-31, unges udtale (2006) 30:4 13-19

købmand, Købmagergade (udtale) 3:2 5

købt eller solgt 34:4 2

køn (biol.): sproglig ligestilling 1:3 28ff, 5:2 2, 7:4 27f, 10:1 5, 12:2 2f, 17:4 28ff, 18:4 14f, 22:4 29

køn (gram.): betydningsmæssigt fælleskøn (animathed) 19:4 5

betydningsmæssigt intetkøn (utællelighed) 18:1 7f, 30:4 6f

børns overgeneralisering af fælleskøn 32:2 14

fravær i fx estisk 18:2 17

genusbestemt ordvalg 14:1-2 28

kønsbestemmelse af fremmed- og låneord 2:4 28-31, 31:4 2f

landenavne 30:4 3f.

sammenhæng mellem køn og flertalsbøjning 4:2 3

substantiver, som skifter køn 15:4 2, 21:4 9

kønsforskelle i sprogbrug 2:1 14, 2:4 14ff, 9:2 14

blandt unge københavnere (2006) 30:4 13-19

i 1920’erne? 19:1 19-22

kønsopdelte sproglige domæner 37:3 9f.

køre: køre en retssag etc. 6:3 2

køre over vs. køre ned 35:1 2f.

køreplaner (opsætning og anvendelighed) 1:4 16-23

køromselv (folkeetymologi, for karrussel) 32:3 8

kåre vs. choose (germansk -r-/-s-vekslen) 31:4 17f

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


l (i nederlandsk, »tykt l«) 30:3 13

labskovs (ordets oprindelse) 3:3 7

LaCLI (Language and Cognition – Perspectives from Impairment) 37:1 36

lade + infinitiv: med eller uden -s 3:2 3, vs. gøre det muligt at... 3:3 2

ladning: belastede ord 20:4 11-17

juridisk sprog 18:3 21-26

politisk omdøbning 32:2 2f, gadenavneskift 17:1 18

pædagogisk fagsprog 18:1 18-26, 18:2 27-30

Lakoff, George 26:2 23ff

landbrugsudtryk 4:4 7

landenavne: køn 30:4 3f, oprindelse 19:2 8, 24:4 6, 25:2 4-6, 31:1 28-31

landevejens folks sprog 34:1 13-18

lang tillægsform 36:2 2

lang tillægsform i faste udtryk 11:1 2

lange vokaler og stød 32:2 4f

Langtbortistan 23:3 4

langtidshukommelse 8:1 16

Language Exploratorium (sprogeksploratoriet) 28:1 27-31

-lars (som sammensætningsled) 30:4 8-12

Larsen-a, kappe-a 1:1 24ff, 23:1 17-22, 23:2 14-19

latin (retningsbetegnelser) 24:2 27-29

lave en + navn 38:1 27-31

lav- og højsociale sociolekter 13:2 17-23

laveste fællesnævner 17:4 3, 18:1 6f, 23:4 3, 24:1 3, fælles mindstenævner 18:3 2

lavkøbenhavnsk talesprog (refleksivt anvendte pronominer) 32:1 9f

lavtlønsområde/lavløns- 9:3 6

lavær (›lad være (med) at‹) 25:2 19-22

Learning Lab Denmark 27:4 16-19

-ledes 19:4 4

ledstilling: historie: olddansk 20:3 22, tværsprogligt 3:3 19, 12:1 3f

hos tosprogede københavnere 23:3 5-10

komplementsætninger 13:1 5f, 14:4 20ff, 30:4 3

ledsætninger med hv-ord 21:4 9

sætninger med mon 29:4 5f.

sætningsknuder mv. 19:1 19-22, 29:1 6-11

tungtledsreglen 3:3 2

variation i 1800-tallet 19:3 20

ledsætninger: indledt med hv-ord eller at 21:3 3f.

ledstilling i komplementsætninger 13:1 5f, 14:4 20ff, 30:4 3

ledsætning el. helsætning (indledt med ) 13:1 4f.

nyt komma 21:4 25, 24:3 17-24

sætningsknuder 19:1 19-22, 29:1 6-11

udeladelse af at i komplementsætninger 4:3 4f

ledsætninger som indholdsmæssig hovedsag 29:3 20-25

med helsætningsstruktur 12:1 3f, 13:1 5f, 30:4 3

med opflyttede biord efter fx tro, synes 30:3 17-23

med plus at 29:2 12-16

ledsætningsledstilling (i helsætninger med mon) 29:4 5f

leg med sprog: bogstav- og ordlege i folkeskolen 20:4 18-21

galgeleg og Lykkehjulet 26:1 19-24

internetsprogsteder 28:2 11-15

krydsord m.v. 24:3 8-15 + 32, 31:1 8-14

som støtte i læseudvikling 19:2 21ff

spil: Grammar Chase 17:4 17-22

vittigheder 10:1 8ff, 11:2 5ff, 31:2 12-18

legedatid 8:4 6f, 25:4 3f, 26:1 4f

legeskrivning 15:3 9ff

-lein (tysk diminutivsuffiks) 33:3 7-11

lejlighed (etymologi) 18:1 3

leksem 10:4 13

leksikaliseret vs. bogstavelig betydning 36:2 18-20

leksikalisering 9:3 16, 10:4 13f, 36:2 15-20

leksikalske relationer 31:1 10-14

leksikografi: opbygning af Den Danske Ordbog 16:1 25, 19:1 9-15

letlæsningbøger 36:4 4-6

letlæste tekster 36:3 9-14

letlæste tekster (omskrevne) 36:3 9-14

lettisk: sproghistorie og stilnuancer 21:3 14-20

-li (schweizertysk diminutivsuffiks) 33:3 7-11

liberalitet i sprogrigtighedsspørgsmål 4:3 17, 15:2 21, 19:4 20-25

lidt, , mange og meget 16:2 3, 30:4 5-7

-lig (endelsens historie) 18:4 3

ligatur (bogstavsammenskrivning): @ 20:2 20-22, & 24:2 2f, æ, ø, å 31:2 8-11

lige om lidt 35:2 6f.

lige så/ligeså 29:2 3

lige til øllet 9:3 5

lige ud ad landevejen 9:4 5

ligesom: kliché 16:1 7, vs. lige som 14:3 3, vs. sådan som 10:2 3

ligestilling (sproglig) 1:3 28-31, 5:2 2, 7:4 27f, 10:1 5, 12:2 2f, 17:4 28-30, 18:4 14f, 22:4 29

Ligetil.nu (letlæst netavis) 36:3 9f.

Ligetil.nu 36:3 9-14

ligge med: i meteorologi 19:1 3f, i sejlsport 19:4 2

ligge/sidde/stå 1:2 26ff, vs. lægge/sætte/stille 3:2 15ff, 27:1 14-16, usikkerhed i 1800-tallet 19:3 20

liggende patienttransport 26:2 5f, 26 3 2f

lilla (bøjning) 35:4 3f.  

lille og stort afsnitstegn 14:1-2 60

lilleput/lilliput 3:3 6

-ling (dansk diminutivsuffiks) 33:3 7-11

lingua franca: engelsk 31:4 7-13

linjebrud (i Klaus Rifbjergs Amagerdigte) 38:1 16-23

linjebrudets semantik 38:1 17f.

linjeret (retskrivning) 32:3 3f.

linjeskift: afsnitsmarkering 14:1-2 60

litauisk: bevarelse af urindoeuropæiske træk 23:3 27-32

litteratur: modernisering og udgivelse af klassikere 17:3 8ff

neologismer 29:3 26-31

og dagligsprog 22:3 30f; 22:4 25ff, 23:1 4f, 28:3-4 23-25

personnavnes stilværdi 21:2 11-17

præsupposition 15:1 28

liv (›levetid‹) vs. liv (›krop‹) 21:2 10

livisk: retningsbetegnelser 31:3 21-27

lix 1:1 4, 14:1-2 66, 16:3 7-11 + 14ff, 23:1 25, 36:3 10-12

logik i sproget 1:1 5ff, 1:4 6f, 2:1 11ff, 11:1 10ff, 18:2 23f, 19:2 26ff, i faste udtryk 21:2 2f, 31:3 4f

logo for Mål og Mæle 20:1 32, 20:2 32, 20:3 32, 21:1 26

logopædi 33:3 12-17

lokomotivnavne 3:2 31

lom (betegnelser i forskellige sprog) 31:3 25f

lop-tal og lix-tal: mål for teksters sværhedsgrad 14:1-2 66

lort: afstandsmarkører 14:1-2 41f, omskrivninger 28:3-4 72

love is a journey 26:2 23ff

lovgivning om sprog: fornavne 27:1 6ff + 31f, fransk 18:1 9ff, retskrivning og Sprognævn 20:3 12ff

lovsprog 24:1 16-19

Loyal to Familia 36:1 5, 36:2 4

lukke op 11:4 5, 12:1 4

lukning af æ og å 13:2 20

lun på dansk og lugn på svensk 13:2 2

lunch (etymologi) 31:3 25

Lund, Jørn 28:3-4 1-72 (særnummer)

lune, lunefuld 13:2 2

lydassociationer 5:4 10ff, 7:2 18f, 1:2 13, 5:4 10ff

lydefterlignende ord (onomatopoietika) 15:2 8, 27:2 16f, 29:1 4f

lydlove 7:2 28, 31:4 14-19, 36:1 24-30, 37:2 5-11

lydord (i oversættelser) 34:1 6f.

lydombytning (metatese): fx hughsæ til huske 13:1 15, børns 32:2 12

lydprincippet (det fonematiske princip i skrift) 9:4 7, 25:1 10-17, 27:1 17-22, 27:2 27f.

døves læsevanskeligheder 24:4 23-30

lydret stavning 14:1-2 63, 25:2 3f, 28:3-4 20-22

lydrette ord: vigtighed i begynderlæsning 21:4 2f, 23:1 23-32, 25:1 10-17

problem for ordblinde 19:2 18-25

lydskrift: Dania 27:1 28, Den Store Danske Udtaleordbog 13:4 13

lydsymbolik i navne 5:4 10ff

lydudvikling 7:2 27ff, 31:4 14-19

dansk 31:1 15-20, bortfald af [w] 32:2 16-22, »h« 31:1 5f, lydordsundtagelser 29:1 4f

nederlandsk 30:3 12-16

Lykkehjulet 26:1 19-24

lytte på/til 16:2 18, 17:1 6, 21:2 4f

lækkersøvnig 26:1 5, 26:2 5

læreres og lærerstuderendes:

fejlvurderinger 27:3 20-27

læseundervisning 27:1 23-30

stavefærdigheder 17:4 23ff

læring vs. indlæring (i pædagogisk fagsprog) 18:1 20-22, 18:2 28-30

læs-let-bøger 36:4 4-6

læse (opslag fra Den Danske Begrebsordbog) 37:1 36

læse vs. råde (ordhistorie) 12:3 21ff

læsefrugter (sprogfejl fra gymnasiestile) 21:1 27-30

læsefærdighed (på fremmedsprog) 37:1 32-35

læsefærdighedsniveau vs. ordkendskabsniveau 36:4 21

læseretning 37:1 7

læser-/lytterinddragelse:

med direkte spørgsmål i ledsætninger 30:4 3

med imperativ 31:1 25

med vel og ikke 16:1 9

læsetidsforsøg 29:1 10f

læseundervisning i skolen 2:2 17ff, 11:3 5, 21:4 2f, 27:1 23-30

pædagogisk terminologi 18:1 18-26

undersøgelse af læsebogssystemer 23:1 23-32

vigtighed af lydrette ord 23:1 23-32, 25:1 10-17

læsevanskeligheder 14:3 16-24

børnehaveklasseundersøgelse 20:4 22-30, 21:1 3f

døves 24:4 23-30

gentaget oplæsning som hjælp 24:1 31f.

ordblindhed 19:2 16-25, ordblindes læsestrategier 17:4 6-12

som argument for retskrivningsreform 28:3-4 20-22

læsning 9:4 7ff, 11:1 9, 11:1 14ff, 11:3 5, 11:3 12, 12:3 21ff, 12:4 29ff

af nye ord (udtaleprincipper) 21:3 29-32

danskernes læsefærdigheder 14:3 18

kinesiske læsestrategier 25:1 18-30

læsehastighed 11:1 9, 11:3 12ff, og kommasystem 15:1 9, 24:3 17-14

Læselystkampagnen 28:3-4 62f

Læsepædagogen 27:2 8

læseudvikling 9:4 7ff, 22:1 16-20

morfemgenkendelse 12:1 13-15, 17:4 6-12

sinket af trykfejl 26:3 13f

tosprogedes 14:1-2 36, 22:3 9ff

typografi og læselighed 16:4 25-31

læspen (i sociolekt) 37:2 8

løbe en risiko 34:2 2

lødighed 15:3 25

løftebrud 34:3 6-8

løfter 34:3 6-8

løgn 33:2 18-23

løgn vs. bullshit 38:1 24-26

løgn og latin 18:2 3

lømmelpakke (Årets ord 2009) 33:1 31

lørdag 24:3 16

lørner 4:4 15ff

løs(t)gående 15:2 3

løsøre: -øre 15:1 21

låneord og -udtryk 13:2 5, 18:2 11-15, 29:4 7-13+14

afkortningslån (aircondition for airconditioning) 22:2 13

arabiske, tyrkiske og persiske i dansk 23:1 11-16

danske i vestafrikanske og vestindiske sprog 27:3 28-32

direkte og indirekte lån 18:1 27f

engelsk fodboldterminologi i andre sprog 29:2 4-11

engelske i dansk 21:1 9-13, 24:1 15-21, med engelske flertalsendelser 24:2 9ff, 31:4 2f

franske i dansk 25:2 2f, 29:2 22-27

integration og hybridformer: engelsk 23:1 7-10, 29:3 30f, tysk 29:4 15-21

it-ord i dansk i 1990’erne 28:3-4 59-61

Kulturens Gesandter (Hansen og Lund, 1994) 18:3 27-31

kønsbestemmelse 2:4 28ff, 31:4 2f

lovgivning om stavning i dansk 20:3 14

modstand mod låneord: fransk 18:1 9-13, islandsk 28:3-4 6-9, 29:3 3

nordiske låneord i engelsk 7:3 18ff

påvirkning af dansk foneminventar (snak vs. snack) 23:1 17-22

terminologi (låneord vs. fremmedord) 18:3 27-31

tryk 19:2 2, i romanske låneord i dansk 30:4 4f

tyske i dansk, fx blive, farve, bange 17:1 3, 24:1 15-21, 32:1 4, og i lettisk 21:3 17-20

udtale (træk fra donor- og modtagersprog) 31:2 4f

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


macho-sprog (i militæret) 27:2 23f

madlavning: af eller om ingredienser 28:1 3

madord og -udtryk 3:1 6f

arabiske, persiske og tyrkiske 23:1 11-16

franske 29:2 23

fremmed- og låneord 18:3 27-31

stavning 12:2 6ff, 12:3 3

opskrifter (imperativ) 31:1 27

Madsen Aarhus, Jacob 5:2 25

Madsens ÆØÅ (ordbog med ord for ellers unavngivne fænomener) 20:4 19f

magiske kvadrater 31:1 8f, 31:3 4

mailgate 33:3 31

majonæsekrigen 12:2 6, 23:4 8ff, 25:2 2f, 28:3-4 17-19 + 50-52, 29:2 24

makroforståelse vs. mikroforståelse (af fremmedsprogede tekster) 37:1 32-35

maksimal distinkthed 22:2 17ff

maksimerende skala: argumentation 15:2 29

malede/malte 23:4 2

maleriske efternavne 32:3 3

man 22:4 18, vs. du 10:3 3, 11:4 2, 12:1 4f, 16:1 10, 18:3 12-15, 18:4 4, 19:1 4, 35:4 10f.

vs. du/en i norsk 18:4 12

vs. du/vi i fynsk dialekt 14:1-2 34

man (tal, grammatisk vs. indholdsmæssigt) 34:4 3f.

mandesprog 2:1 14, 2:4 14ff, 9:2 14

mandlige og kvindelige eponymer 17:4 28

mange, meget, og lidt 16:2 3f, 30:4 5-7

mangetydighed og maskinoversættelse 16:2 27

mangle: historie (100 kr. mangler mig) 2:4 32, manglende passiv 10:3 4

manipulation (sproglig) 19:2 9, 32:2 2f

manipulere 11:3 2, 11:4 27f

manuskrift (folkeetymologi, for manuskript) 32:3 8

mapping 26:2 25

margarine 3:1 7

mark (ordhistorie) 24:4 5f, som pengebetegnelse 15:1 20

mark: på herrens mark 17:2 3

Marr, N.K. 2:2 25ff

maskinel oversættelse 12:1 25, 12:4 14ff, 16:1 20, 16:2 27, 19:3 24-30, 33:3 18-20, 34:1 8, 38:2 15, (til letlæst sprog)36:3 9-14

maskinrummet (kandidat til årets ord 2011) 34:3 26

masser (utællelige størrelser, fx noget mad) 18:1 7f, 30:4 5-7

matched guise-undersøgelse (af sprogholdninger) 18:2 7

matematik: dagligsprogets ordlån: fællesnævner 18:1 6f, plus at, minus 29:2 15f

notationssystem og terminologi 22:3 3

materialprøvning/materiale- 4:1 3

Maurud, Øivind: 4:1 23

MDNA 35:2 3f.

-me (af mig, i kraftudtryk som fandeme) 28:3-4 45, 30:1 16-22

med: ledsætningsagtige konstruktioner (Det pynter med frk. Jensen i stuen) 6:3 4

udtryk om store mængder (Har du set med anemoner?) 4:2 23ff

meddelelsessituation 1:1 23, 16:1 9

meddeler (dialektologens informant) 3:4 17

medfødte sprogevner 27:3 14-19, og medfødt sprogrøgterinstinkt? 20:2 23-31

media distinctio: kommaets historie 14:3 26

mediale udsagnsord (fx vredes, åbne sig) 30:3 3ff

medicin: at spise/tage medicin 17:4 2

medier: tv og envejskommunikation 13:3 16-21, 13:4 22

mediesprog (mundtligt) 35:2 13-18

medister (betydning) 3:1 6, slangord for medisterpølse 8:1 20ff

medium: e-mail mellem tale- og skriftsprog 28:3-4 53-54, sms 25:1 5-9 + 31f

medmindre (ét eller to ord) 32:2 24

mega, vildt mv.: forstærkerord i unges sprog 16:3 28

meget, mange, og lidt 16:2 3f, 30:4 5-7

meget 36:1 6-8, (devaluerende) 37:1 23-26, (københavnsk udtale) 36:1 29

meget godt 36:1 6-8

mellemrum (i overskrifter) 25:3 5

mene/tro m.fl. 2:1 18ff

meninger er kropsholdninger 22:1 14f

menneskerne/menneskene 12:1 16, 12:4 4ff

-ment: køn 21:4 9, udtale 29:2 2

mentale verber (tro, håbe, synes m.fl.) 1:1 12f, 2:1 18ff, 21:1 4f, 29:3 20-25, 30:3 17-23

mere/flere 12:2 2, 16:2 3f, 30:4 5ff, i sønderjysk 31:1 3

metaforer 10:3 12ff, 11:1 3, 33:4 9-11

fra sport 29:2 10, 26:2 20, 37:2 21-26

i politisk debat 21:3 6-13

kognitiv semantik (dagligsprogsmetaforer) 22:1 11-15, 26:2 23-27

trends (tsunami) 29:1 20-22

typiske kildedomæner (krop, landbrug, krig, sport) 20:3 6-11

metatese (lydombytning) 13:1 15f, i børns sprog 32:2 12

meteorologi 19:1 3f, 31:1 4f

metonymi (stednavne udviklet fra indhegningsbetegnelser) 24:4 5f

metrik 28:3-4 26-29

metrikbrud (i Klaus Rifbjergs Amagerdigte) 38:1 16-23

middelalderdansk: tysk sprogpåvirkning 24:1 18

middelklassedansk: PH's sprogsyn 13:3 8

mig som subjekt 21:3 21f. + 28 (> kasus)

mig og... (filmtitler) 30:1 26-32

mikroforståelse vs. makroforståelse (af fremmedsprogede tekster) 37:1 32-35

militær tilsvining og ydmygelse 35:1 7-9

militærsprog 35:1 7-9

militærets sprogkultur 27:2 18-25, tiltaleformer 2:4 4, 21:4 4f

mindre/færre 30:4 5ff, i sønderjysk 31:1 3

mindretalssprog: skånsk 29:1 23-29, sydslesvigdansk 13:4 26, tysk i Sønderjylland 32:1 30-32

Minik 34:4 6

minimalpar (to a-fonemer i dansk?) 23:1 17-22, 23:2 14-19

minimerende skala: argumentation 15:2 29

ministertitler, nye (kandidater til årets ord 2011) 34:3 26

minoriteter (sproglig hensyntagen) 18:3 22-26, 19:2 5-10, 20:4 11-17

minoritetssprog: skånsk 29:1 23-29, sydslesvigdansk 13:4 26, tysk i Sønderjylland 32:1 30-32

minut, sekund (ordhistorie) 13:4 20

misforståelser (dansk-svensk) 30:4 20-24

misforståede sangtekster 36:2 24

misligholde (forskellige betydninger) 6:2 7

mistænkelig/mistænksom (i 1800-tallet) 19:2 14

mistænkeliggørelse (af modpart) 36:3 27-29

mjød: mød-udtale 29:1 4f, sjældne stavelsesstrukturer i dansk 28:2 29-31

mla’bri’: uddøende austroasiatisk sprog (i jæger-samler-kultur) 21:2 24-31

mobiltelefonen: tekstbeskeder 25:1 5-9 + 31f

-mod 27:1 2f

modalitet: irrealis i dansk? 29:4 22-24, tegnsprog 31:3 15

modalitetsadverbier 31:1 6f, historisk udvikling af m. 29:3 20-25, 30:3 17-23

modalpartikel (i spørgsmål) 32:3 4f.

modalverber: behøve? turde? 24:3 2f, gide? 20:1 3f, 24:3 2f, infinitivstvivl (man ska’ ka’) 32:1 5

modeord 7:3 8, 26:3 18, franske lån 29:2 22-27, tyske lån 30:1 5f, tsunami 29:1 20-22

modernisering af ældre tekster 17:3 8ff

modersmål 32:3 1

modersmål: dansk purisme i 1800-tallet 19:4 26-29

Modersmål-Selskabet 7:2 15ff, 7:4 29ff, 16:2 22

modersmålsundervisning mv. 14:1-2 37, 25:3 7-13, 26:4 14ff

sprogpsykologi 20:1 19-26

modifikationer: skjult dialog 14:1-2 58

modsætninger (i vittigheder) 37:3 26f.

modsætninger (kontradiktoriske og kontrære) 1:1 5

modsætninger (sproglige) 34:4 2

modsættende omstændigheder (skønt, selv hvis) 32:2 5f

modtager: inddragelsesstrategier 16:1 9, 30:4 3, 31:1 25

modtagersynspunkter (markeret med adverbier) 28:3-4 43-46

vidensstatus (interesse i funktionalisme) 21:3 25ff, 32:2 26ff

mojn/moin (sprogholdninger i Sønderjylland og Slesvig-Holsten) 20:2 5-12

mokost (bud på erstatningsord for brunch) 28:2 3f

molekyle (sprogmodel) 3:1 28

mon: i spørgsmål 18:3 2-11, ledsætningsledstilling 29:4 5f

mor, far etc.: lille eller stort begyndelsesbogstav 3:4 5

moralsk og etisk 13:1 3-4

morfematisk princip i skrift (betydningsprincippet) 9:4 7, 25:1 10-17, 25:2 3f, 27:1 17-22, 27:2 27f

i kinesisk skrift 25:1 18-30

morfemgrænser (vildledende delinger) 12:1 13ff, 12:3 11ff

ordblindes læsestrategier 17:4 6ff-121

morfemer 35:4 12f

morfologi 6:2 25, digt 10:1 30

Moth, Matthias 3:4 19

motorsport i metaforer 37:2 24f.

muldvarp (etymologi) 19:4 8

mulighed (modalitetsmarkering i dansk):

formodningsadverbier, fx vist og nok 6:3 5f. +18-23, 15:2 13-20

mulige/umulige sagsforhold 29:4 22-24, 30:1 3-5

mulighed/chance/risiko 4:2 2

muligvis/muligvis ikke 31:1 6f

udvikling af mulighedsadverbier fra helsætningsrester 29:3 20-25, 30:3 17-23

multietnolekt (blandt tosprogede unge københavnere) 23:3 5-10

mund: fra mund til mund 31:3 4f

mund- og klovsyge 9:1 4, 9:2 5

mundbevægelser (i tegnsprog) 35:4 24-27

mundtlig fremstilling 2.2.18

mundtlig formidling (i radio og tv) 35:2 13-18

mundtlighed og skriftlighed: 35:2 14f., (i PH's sprogsyn) 13:3 7

musik: musiker-jargon 7:4 18ff, tralleord, juhu-piger og bebop 31:4 6

musikalsk udtryk 36:4 18-20

musikalske forskelle 36:4 16-20

muskelhund 32:3 31

muskle 7:4 6

muslimske fornavne 30:2 12ff

myndighedssprog 1:1 14ff, 3:4 4, 4:1 8ff, 7:1 12ff, 8:4 8ff, 10:1 6, 10:1 24ff

mytologiske navne (på himmellegemer) 23:3 21-26

mægtig 35:2 5

mængdeangivelser 12:2 2, 16:2 3f, 30:4 5ff, 31:1 3, 31:3 8f

mængdedefinition (af sprog) 12:2 24

mønt, moneter mv.: møntnavnenes historie 15:1 20, 15:3 22, 15:4 23-29

mørk(e)lægge 22:3 18f.

mådesadverbier (med -t) 27:2 3

mådetegn 36:1 17-23

mål for teksters sværhedsgrad: lix- og lop-tal 14:1-2 66

mål, målsætning mv. (klicheer) 16:1 11

Mål og Mæle 10:1 31

Mål og Mæles formål 7:3 2, spøg 4:2 4

redaktion 20:3 19, 26:1 17, 29:3 19

sprog 1:4 2f, 6:2 2, 6:3 2, 6:3 6, 7:3 2, 11:4 3

Mål og Mæles plakat 35:1 31

måleenheder (bøjning) 1:3 2

måltidsbetegnelser (tværsprogligt) 31:3 25

måske: etymologi 29:3 24, i spørgsmål 18:3 2-11

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


nabosprog 4:1 19ff, 5:2 8ff, 8:1 28ff, 11:2 24ff

falske venner i nabosprog 30:4 20-24

og nabodialekter 29:1 23-29

tilegnelse 38:2 25-31

tilpasning i samtaler ml. talere af nabosprog 31:2 24-28

narrativer vs. fagtekster (i tekstforståelse) 36:4 28-30

Naser 30:2 12ff

nat: om natten 30:1 2

nationalidentitet og officielt sprog 28:1 6-13

nationalsprog: navngivning og historie 31:1 28-31, vs. dialekter 29:1 23-29

natmandssprog 34:1 13-18

naturfaglige vs. humanistiske tekster 22:2 2ff

navlilere 38:1 27-31

navne: appellativer vs. proprier 16:2 11-18, 21:2 19f, 32:2 3f

dannet af dyre- og plantenavne 23:2 10-13

dannet efter begivenheder (fx Grundlovise) 21:4 15f

efternavne: i-navne (fx Stefani) 26:2 3, sen-navne (associationer) 1:2 10ff

eponymer (appellativer dannet af proprier) 16:4 21-24, 17:4 28-30, 30:2 19ff, 30:4 8ff

fornavne 4:1 27ff, 5:4 10ff, 7:4 3, 27:1 6-13 + 31f, usædvanlige i 1800-tallet 31:4 22ff

grønlandske navne 34:4 6-10

i skønlitteratur 21:2 11-17

katolske og gamle nordiske personnavne 21:4 11-16

kortformer (i dansk, tysk, russisk og andre sprog) 20:1 27-31

køn og historie 30:1 23-25

med adjektiv (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

med artikel og adjektiv (et snedækket Norge) 16:2 15, 27:2 2f.

navngivningsskikke (tværkulturelt og historisk) 25:4 23-28

på asteroider 23:3 21-26

på bagværk 15:4 15

på forsikringsselskaber 16:3 13

på nationer og sprog 25:2 4-6, 31:1 28-31

på planter (gartnerlatin) 13:3 11-15

stednavne i minoritetssprog 32:1 30-32

tryktab ved bekendthed (fornavnets tryk tabes) 13:2 3-4

udenlandske: stavning i dansk 19:4 12-15, udtale i dansk 31:3 2f

vs. numre, initialer mv. i militæret 2:4 4f, 21:4 4f

navnelove i Danmark 35:1 12-17

navnemåde (infinitiv):

erstattet med bydemåde i talt dansk 25:2 19-22

med ønskefunktion, i kraftudtryk 30:1 16-22

modalverbers navnemåde: problemer (man ska’ ka’ dansk) 32:1 5

navneord (substantiver):

fællesnavn (appellativ) vs. egennavn (proprium) 16:2 11-18, 21:2 19f

med personnavn som sidsteled (fx en spørgejørgen) 30:4 8-12

på -er/-eren: fx svipser, døgneren, grineren 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

på -ert (fx brandert, frækkert) 3:3 5

verbalsubstantiver 1:4 4, 19:3 28ff, 24:2 16-19, 25:1 3

> bestemthed, > kasus, > køn

navneskifte (politisk) 32:2 2f, gadenavne 17:1 18

navnetabu 34:4 9f.

navngivning af veje og pladser 38:2 17-24, (motivation) 38:2 19-22

navngivninger i kongehuset 34:1 26-31

ned/op vs. ind/ud 19:1 16-18

ned gennem vs. op gennem (årene, generationerne etc.) 37:1 6f.

ned til 32:3 9-13

nederlandsk 30:2 24-28, 34:2 8-12

betegnelser for sprog og nationer 27:2 2, 31:1 28-31, 31:2 6f.

i kreolsprog 27:3 28-32

sproghistorie, sammenligning med andre germanske sprog 30:3 12-16

ved Københavns Universitet 34:2 8-12

nedgøring (i vittigheder) 37:3 25f.

nedstirre vs. nidstirre 19:4 7, 32:3 8

nedsættende ord: brugt positivt, ironisk 31:2 3f,

hist. betegnelser for psykisk syge 20:4 11-17

i dialekter 19:3 3f

i USA (minoritetsbetegnelser) 19:2 5-10

negation: dobbelt 20:1 7-11, 20:3 3f, 21:1 4f, 32:1 12, ej vs. ikke 32:1 12-13

nej: i udråb (Nej, hvor det sner!) 2:4 3, svar på helhedsspørgsmål 16:1 12, vs. nej tak 13:1 24-25

nemmer (person der lærer) 5:2 4

neologismer 22:3 5ff

netop (småordssvar) 6:4 21

netværk: Ja til sprog 32:2 29f

neutralt personligt stedord 1:3 31, 7:4 27ff, 10:1 5, 22:4 29, i norsk 18:4 14f.

neutrum (intetkøn): neutrummærket -t 15:1 2f, om utællelig substans 18:1 7f, 30:4 6f

newspeak 22:2 5ff, 32:1 19, 32:2 2f

-ning: vs. -else 1:4 4, 36:3 2f. vs. -ing 30:2 5f

niqab 32:3 31

nitten hundrede seksogfirs-reformen 29:2 24

noduli 34:3 14-16

nogen: vs. noget 19:3 3, vs. nogle 4:1 2, 6:1 2, 11:4 4, 23:4 3, 25:3 3f

noget, nogle ting, ligesom mv. (klicheer) 16:1 7

nok 6:3 18-23, formodningsadverbier 15:2 13-20, lille nok, lige lille nok 16:3 3

nominativ (nævnefald) eller akkusativ (afhængighedsfald)? 4:1 5f, 10:3 10, 12:4 2ff, 15:4 3, 24:3 2f.

før relativsætning 3:4 8ff, 4:1 2, 10:1 3, 14:1-2 27, 29:4 4f

i 1800-tallet 19:2 14, 19:3 22

i sammenligninger (efter som og end) 3:4 9f, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

i sætningsknuder 19:1 21f

subjekter i akkusativ 21:3 21f. + 28

trykforhold 19:4 3

nonsensord (sim-sa-la-bim...) 31:4 6

nordisk: låneord i engelsk 1:4 27, 7:3 18ff

nabosprog 14:1-2 8, 31:1 15-20, 31:2 24-28

stednavne i England 8:2 31f, og Normandiet 29:3 4-8

talord i dansk 14:1-2 61

nordisk mytologi 10:2 25ff, 10:3 19ff, 11:3 3

nordisk samarbejde i sprogspørgsmål 5:2 13ff + 21ff + 28ff

nordiske sprognævn 32:3 20-27

nordisk sprogsamarbejde 32:3 20-27

nordisk språksekretsariat 5:2 8ff

nordjysk: efterhængte sætninger 14:1-2 55, vendelbomål 9:1 6ff, 9:3 7ff, 9:4 16ff

norm og variation 19:4 20-25

dansk udtale 32:2 17

franske debatter 19:1 5-8

normative regler (retskrivningspåbud for ansatte i staten) 24:2 3f

normvogtere og -sabotører 27:2 26-31 (27:1 18f)

refleksivt anvendte pronominer 32:1 6-11

normafvigende stavning 36:2 21-26

norsk 5:2 8ff, 6:3 5f.

purisme (afløsningsord) 15:1 22

ses, sees, se’s 18:1 6

som fremmedsprog 11:1 2

sprogbrugsudviklinger i 1900-tallet 18:4 10-17

norsk bokmål 33:2 24-25, 33:3 25-27

norsk retskrivning 33:3 25-27

norsk rigsmål (riksmål)   33:3 25-27, 33:2 24-32

norsk sprogpolitik 33:2 26-32

norske afhandlinger om dansk sprog og litteratur 28:3-4 34-38

norske skriftsprogsnormer 33:2 24-32, 34:1 4

norsker 12:4 3

nuancer: mangel i unges sprog? 20:2 23-31

Nudansk Ordbog 9:1 15ff, vs. Politikens Store Nye Nudansk Ordbog 20:2 13-19

nul (foran substantiver i ental vs. flertal) 35:1 3f.

nullerne, enerne, etterne, tierne: betegnelser for de første årtier efter årtusindskiftet 17:2 2, 32:2 7f

numerologi 27:1 6-13 + 31f

nummerplader med budskaber (i Kansas) 19:3 11-19, 19:4 4

nutid: som 'al-tid' (Platon foreslår...) 15:4 13, vs. datid 14:1-2 53f, 30:2 2

nutids-r (stavefejl) 34:3 18-25, 35:1 19f.

ny og gammel information (tekststruktur) 7:1 8

Nyboder-undersøgelsen (talesprog i 1980’erne og 2000’erne) 32:2 16-22

ny(e) og fri(e) 14:3 4, 19:2 12

nye ord 36:2 15-20

nye ord i dansk: 1955-1975 10:1 21ff

1955-1990’erne 18:1 27-30, 22:3 5ff

1990’erne 28:3-4 59-61

i Retskrivningsordbogen 2001 24:3 29

mønstre for orddannelse 18:2 11-15

neutrale synonymer for belastede ord 20:4 11-17

tilbagedannelser (fx adgangsbegrænse af adgangsbegrænsning) 10:3 4ff

udfyldning af »huller i sproget« 22:4 28f

nye stednavne (på Carlsberg-grunden) 38:2 17-24

nye toponymer (på Carlsberg-grunden) 38:2 17-24

nynorsk 33:2 24-25, 33:3 25-27

nyordsbøger 3:2 9, 4:4 9, 10:1 21ff

nyoversættelse (af Platon) 36:3 15-22

nyskabelser: afledninger på -eren brugt adjektivisk (vildt grineren, totalt nederen) 21:2 23

kæmpe som adjektiv 31:3 3

plus at som konjunktion 29:2 12-16

nysprog 22:2 5ff, > newspeak

nyt komma 19:1 23-30, 20:3 16-18, 20:4 4, 21:4 22-27, 22:1 2-3, 24:2 4-7, 24:4 2, 25:4 2

argumenter for 24:3 17-24

historie og forsvar 24:2 20-26

undervisning og reaktioner 21:4 22-27 + 32

nægtelser:

dobbelte: i dansk og fransk 20:1 7-11

ikke... hverken... eller 20:3 3f.

den er ikke dyr, synes jeg ikke 21:1 4f

skopus 30:3 17-23

næretymologi (i ordbetydningsspørgsmål) 3:3 24, 10:2 23

næste vs. førstkommende 15:3 2

næsten: gradsadverbier i argumentation 15:2 29, raising 30:3 17-23

næstsøskendebarn, tremænding og andre slægtskabsbetegnelser 15:3 18

nævnefald > nominativ

nøgne nominaler (uden bestemmere) 25:3 2f.

nøjagtighed i sproget 2:1 11ff

nølle/nys/nyssen i østjysk (›nylig‹, ›først‹) 21:3 2f

nørd, nørdet 16:3 28

(interjektion) 6:4 20, 26:4 27

når (›hvornår‹) 9:4 2

når/når at 9:3 24

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


o(h) 26:4 29f.

objekt: direkte og indirekte (omskrivning til passiv) 16:2 19-21, 19:2 13

el. adverbial (fx have/være gået sin sejrsgang) 26:1 2

indirekte: indsnævring af typer (hist.) 18:2 2

produkt af el. patient for verbalhandlingen (skumme fløden/mælken) 19:4 2f

objektiv formodning: formodningsadverbier 15:2 13ff

objektiv genitiv 24:2 16-19

obligat vs. obligatorisk 19:1 11f

ODS (Ordbog over det Danske Sprog) 3:3 9, 18:1 2, historie 32:1 14ff

offentlige påbud 34:3 17

offentligt sprog og offipyk (kancellisprog) 17:2 11ff

og: efter punktum 22:4 17ff

historie og funktion 20:3 20-28

mellem imperativ og infinitiv 25:2 19-22

som signal om logisk sammenhæng 27:3 2f

vs. at (udtalt å) 13:1 8ff, 13:3 3

og-forbindelser: hest og vogn > hestevogn, øl og brød > øllebrød 13:4 30

o.k./OK vs. OK-jolle 21:4 3f

okker (bøjning) 36:3 2

oldislandsk (som fag) 36:4 710f.

oldnordisk 26:2 4f, 31:4 17f

om (konj.): efter kraftudtryk (spilleme om...) 30:1 16-22, vs. hvis (historisk udvikling) 32:2 5f

om (præp.): i tidsangivelser 3:2 2, 30:1 2, om om (to gange efter hinanden) 12:1 2, 25:1 2f, 25:3 4

om lidt 35:2 6f.

omformede handlinger 2:2 10

omkring vs. om 6:3 2, 9:1 3, 10:4 32, 16:1 10, 31:4 32

omlydsbogstaver (modelån fra tysk) 29:4 15-21

ommer (årets ord 2006) 30:1 14

omskrivning fra svært til let sprog 36:3 9-14

omskrivninger (formildende) > eufemismer

omtolkninger (i vittigheder) 37:3 26-30

omverdensviden: i tolkning af sammensatte ord 19:3 24-30

onomatopoietika (lydefterlignende ord) 15:2 8, 27:2 16f, 29:1 4f

i oversættelser 34:1 6f.

op og ned: gamle danske retningsangivelser (op (syd) og ned (nord)) 24:1 10-14

geografisk bevægelse og orientering på papir 19:3 4f

vs. ud og ind 19:1 16-18

op gennem vs. ned gennem (årene, generationerne etc.) 37:1 6f.

op til 32:3 9-13

operatorer: argumentativ sprogvidenskab 15:2 27

opfordringer 1:3 8, 31:1 23-27

Opholds-Stræg: kommaets historie 14:3 26

opkaldelse (fornavne) 35:1 10f.

opkaldelsesnavne 38:2 20-22

opkaldelsesskikke (astronomi) 23:3 21-26

opleve som kliché 16:1 7

opleveren, oplyseren 17:3 23

oplysningstid vs. opklaringstid 14:1-2 33

oplæsning: i tv 18:3 16ff, islandsk skoleprojekt 24:1 26-32, sprogudvikling i børnehaven 27:4 16-19

oplæsningstegnsætning: kommaets historie 14:3 25

opsigelse vs. afskedigelse 1:4 4

opskriftssprog: imperativ 31:1 27, passiv 21:4 7

opslagsord (i Retskrivningsordbogen) 36:1 9-16

opsætning: typografisk opsætning af tekster 16:4 25ff

optativ (i kraftudtryk) 30:1 16-22

ord dannet af personnavne 38:1 27-31

ord eller sætning? (kraftudtryk som gud bedre det) 30:1 16-22

ord for ord-oversættelse 38:2 14f.

ordafkodning 36:4 21f.

ordbetydning 12:4 16ff

ordbilledmetoden (læsning) 9:4 10, 21:4 2f

ordblindhed 9:4 9, 11:3 18ff, 14:3 16, 21:1 3f.

forebyggelsesforsøg med træning i fonologisk opmærksomhed 20:4 22-10

ordblindes læsestrategier 17:4 6-12

på kinesisk vs. alfabetiske skrifter 34:2 13-18

testning af indlæringspotentiale 36:4 21-25

undersøgelse af mulige faktorer 19:2 16-25

ved dansk som andetsprog 36:4 22f.

ordbøger 9:1 15, 17:2 5, 27:4 20-26

brugt til stikprøvesammenligninger af sprog 30:1 11

Den Danske Ordbog (DDO) 16:1 25, 19:1 9-15, 26:4 5ff

forbehold 26:4 27f, dansk-tysk 29:4 3f, 30:3 28f

Ordbog over Dansk Tegnsprog 31:3 16

Ordbog over det Danske Sprog (ODS) 3:3 9, 18:1 2, historie 32:1 14-18

over dialekter 20:1 12-18

sjældne ord, der ikke optages heri 29:3 26-31

udviklinger i danske ordbøger 1953-1996 20:2 13-19

orddannelse 1:2 2f, 1:3 4, 1:4 4f, 8:1 2, 10:2 2, 10:2 9ff, 10:3 4, 36:2 15-20

af verbers stamme 35:4 5f.

bedyrende adverbier (fx spilleme) 30:1 16-22

engangssammensætninger og -lydord 29:3 26-31

huller (behov for nye ord) 4:3 13ff

med afledningsendelsen -er(en), fx nederen 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

tilbagedannelser (fx adgangsbegrænse af adgangsbegrænsning) 10:3 4ff

ved sammensætning 19:3 24-30, og forkortelse og lån 18:1 27-30, 18:2 11-15

orddeling: leg med dette 5:4 22ff, 12:3 11ff, regler 27:1 5f

ordforråd: børns tilegnelse 27:4 16ff, 32:2 10ff

døves vanskeligheder 24:4 28f.

sprogsammenligning 17:2 5ff

tosprogedes 32:1 21-29

ordgenkendelse, elektronisk (generering af fuldformer ud fra forkortelser) 34:4 25-31

ordgenkendelse i læsning 26:3 13f,

ordidentifikation: problem for udtaleordbøger 13:4 13

ordkendskabsniveau vs. læsefærdighedsniveau 36:4 21

ordklasser: folkeskoleelevers forståelse og vanskeligheder 25:2 8-18

ordklasseproblemer (adjektiv/substantiv?) 21:1 23-25

ordklasseskift: substantiver/adjektiver med -eren (totalt nederen) 21:2 23, i forbindelse med alting 33:2 2f.

Viggo Brøndals analyse (1928) 12:4 25ff

ordlængde (dansk, finsk, tysk) 30:1 7-13

ordmagi 20:1 24

ordmærke (varemærke dannet af ord) 11:2 13

ordnet.dk 27:4 20-26, 28:3-4 64

ordpar: faste, forstærkende (bastet og bundet, sus og dus) 21:4 28-31, 22:2 14-16, 26:3 24

minimalpar: i fonemanalyse 23:1 17ff, 23:2 14ff, stødforskel (tønder/Tønder) 15:1 3

ordrer 1:3 7ff, 31:1 23-27

ordslægtskab 7:1 23

ordspil 4:4 17ff, 5:4 21ff

ordsprog 10:4 5, 15:3 6, 26:3 22f

ordstilling: bisætninger med hv-ord 21:4 9

historie: olddansk 20:3 22, tværsprogligt 3:3 19, 12:1 3f

hos tosprogede københavnere 23:3 5-10

komplementsætninger 13:1 5f, 14:4 20ff, 30:4 3

sætninger med mon 29:4 5f.

sætningsknuder mv. 19:1 19-22, 29:1 6-11

tungtledsreglen 3:3 2

variation i 1800-tallet 19:3 20

oremester (betydning) 4:3 3

organisationer: engelsk som fællessprog 31:4 7-13

orientering 23:4 5ff, se også > retningsbetegnelser

originaltekst: definition 17:4 4

ortografi 1:4 3, 2:1 3, 26:4 3, 28:3-4 20-22, 32:3 3f.

besjæling 19:2 24, 27:1 24, 27:3 23-27

eksperimenter 6:3 32, 7:4 21ff

forenkling (nogen, a) 25:3 3f

fransk 19:1 5-8

kompleksitet (tværsproglig sammenligning) 25:1 10-17

modernisering af ældre tekster 17:3 19

strukturfejl (lydbevarende) 27:3 20-27

variation: korrekte og ukorrekte stavemåder i Den Danske Ordbog 19:1 9-15

Orwell, George 22:2 5ff

68'er-klicheer 16:1 7-11

over i fx overføre og føre over 14:4 13-19

overbestemthed (redundans) 13:4 15, vs. service 32:2 3f

overbetoninger (i radio og tv) 28:3-4 55-58

overført betydning 27:1 16, af idiomer 26:3 21f

overført vs. bogstavelig betydning 38:2 12-14

overgangsord og præsuppositioner 15:1 23ff

overgeneralisering (i børns sprog) 32:2 10-14

overhovedet 32:4 30-31, 33:2 2

overkørt vs. nedkørt 35:1 2

overlæg: gustent overlæg 13:4 9

overraskelsesudråb: med-udtryk (ih, med sne!) 4:2 23f, løse hv-ledsætninger (hvor det sner!) 2:4 3

overskrift: typografisk opsætning 16:4 29, tvetydighed 25:3 2f

oversættelse 2:2 14f, 3:1 15ff, 4:4 29, 12:4 14ff, 16:1 20, 16:2 27, 18:2 16-20

af filmtitler 30:1 26-32

af journalistik 32:1 4

af kongeliges navne 26:3 32

af latinske plantenavne (lydefterligning) 13:3 11-15

af navne 34:1 9

af ordspil 34:1 11f.

af Platon 36:3 15-22

af poesi 28:3-4 26-29

af romaner 34:1 8-12

af Saxos Historia Danica 26:3 5-12

af skønlitteratur 28:3-4 39-42

af talemåder og faste vendinger 38:2 12f

af tegneserier 34:1 6-8

fra svært til letforståeligt dansk 36:3 9-14

gode råd 38:2 16

maskinel oversættelse 12:1 25, 12:4 14ff, 16:1 20, 16:2 27, 19:3 24-30

ord for ord 38:2 14f.

oversættelseslån (kalker) 21:1 9-13, 29:4 7-13+14

påvirkning fra fremmedsprog 36:2 3f.  

skønlitterær 34:1 6-12

tekstlængdeforskelle 30:1 7-13

til letlæst sprog 36:3 9-14

vanskeligheder 28:2 7-10, falske venner 30:3 25-31, sammensatte ord 19:3 24-30

oversættelsesfejl 38:2 10-16

oversættelsestraditioner 36:3 15-22

overtroisk: en overtroisk film 9:4 4

overvære (bøjning) 36:3 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Pakistan: lingvistisk feltarbejde hos kalasha-folket 23:2 7-9

palindromer 4:4 17, 5:4 22, 6:1 2

pampersprog 22:2 25

paparazzo 20:3 11

par (to eller flere) 10:3 7

paradokser 10:1 15, 11:1 30f

parallel (retskrivning) 32:3 3f.

parallelsproglighed 26:4 11ff

parenteser 36:1 22

parentetiske relativsætninger 1:3 3

parkeren, haveren, legeren 17:3 23

participier:

ledstillinger i danske dialekter 34:2 25-29

præsens participium i faste udtryk 11:1 2f

præteritum participium (fx fløjet, fløjede vs. fløjen, fløjne):

bøjning: vb./adj. 4:4 7, 8:2 2, 10:2 14ff, 10:3 2f, 19:4 3f, 20:1 5, 24:4 3

for præteritum (fx jeg smidt mig på gulvet) 13:1 14

udtale af -et 25:3 28

usikkerhed i 1800-tallet 19:3 21f

variant i dialekter: været vs. våren 14:1-2 25

partikelverber (fx sky til) 14:4 13-19, 31:1 4f

passiv: i 1800-tallet 19:2 13

i kancellisprog 17:2 16

med ekstra e 13:1 2f

mulige subjekter (aktiv sætnings modtager el. genstandsled) 2:4 32, 16:2 19ff, 19:2 13

sproghistorie 18:4 3

to typer i nordiske sprog (blive-passiv vs. s-passiv) 21:4 7

password(s) 22:3 22f

pastiche (i oversættelse af gamle værker) 26:3 5-12

patetisk 20:2 4, 20:4 3f

patronymer 32:3 2f., 35:1 12-15

patronymikon 4:1 30

pausekomma 9:1 2, 14:3 26, 19:1 23-30, 24:2 4-7

pege-funktionen ved ord 3:1 6, 6:3 15

pejorative lyde 5:4 11ff

Pendlerkids (sprogbrug, især banden) 37:3 11-16

pendulord 23:3 14-20, 30:2 4f, 37:3 2f.

penge (udtale) 30:2 29ff

penge i/på lommen 17:3 5

pengesedler, talnavne på 22:1 2

per caput/per capita 6:2 3

performativer 1:1 3, 20:4 6-10

perker (mulig etymologi) 30:1 21f

perle (camouflerende for perker) 32:3 31

perlemor 32:3 31

persisk (indoeuropæisk sprog): indlån i dansk 23:1 11-16

person vs. menneske 18:1 14

personbetegnelser (engangsord og sjældne genbrugsord) 29:3 27f, artikelløse 35:4 2f.

personlige pronominer (stedord):

anvendt refleksivt 32:1 6-11

du/man 10:3 3, 11:4 2, 12:1 4f, 14:1-2 34, 16:1 10, 18:3 12ff, 18:4 4, 19:1 4, 22:4 18

foregribende pronominer 14:1-2 50

i genitiv > possessive pron.

jeg vs. vi i akademiske tekster 2:4 5f

neutralt stedord i ental? 1:3 31, 7:4 27, 10:1 15, 22:4 29

norske: du/De, man/du/en, han/hun 18:4 10-15

omtale af tilstedeværende person (høflighedskrav) 2:1 5-10

tiltalepronominer (du vs. De) 10:3 23ff, 21:1 19-22, 21:2 10, 26:1 25-32

vanskelighed i børns sprogtilegnelse 32:2 11-13

> kasus i dansk

personnavne: kortformer 20:1 27-31

brugt som fællesnavne (fx dummepeter) 30:4 8-12

dannet af dyre- og plantenavne 23:2 10-13

dannet efter begivenheder (fx Grundlovise) 21:4 15f

efternavne: sen-navne (associationer) 1:2 10ff, i-navne (fx Stefani) 26:2 3

fornavne 4:1 27ff, 5:4 10ff, 7:4 3, usædvanlige navne i 1800-tallet 31:4 22ff

grønlandske 34:4 6-10

i lokalsamfund (tømrer, møller) 16:4 21-24

i skønlitteratur 21:2 11-17

katolske og gamle nordiske personnavne 21:4 11-16

lovgivning og ansøgningstendenser 1970-2003 27:1 6-13 + 31f

køn og historie 30:1 23-25

med tillægsord (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

navngivningsskikke (tværkulturelt og historisk) 25:4 23-28

tryktab ved bekendthed (fornavnets tryk tabes) 13:2 3-4

vs. numre, initialer mv. i militæret 2:4 4f, 21:4 4f

perspektiv i sprog (passiv og sætningsknuder) 29:1 6-11

pestilens (retskrivning) 32:3 3f.

-peter (som sammensætningsled) 30:4 8-12

petuhtantetysk 9:1 27ff

PH's sprog (og PH-kommaet): 13:3 6-10

Piaget 7:3 12

pidginsprog 29:2 28-31

pigenavne i Danmark  (hyppighed) 33:1 26-30

piktogrammer 25:1 10-17

pille nogen ned (i vittigheder) 37:3 25-30

ping (betydning) 1:1 3

pis (bandeord) 32:4 5-12

PISA etnisk 2005 32:1 23-27

placeringsord 1:2 26ff, 28:1 2f

pladsholder (ubestemte sidsteled som -fætter) 26:3 15-18

plakat, Mål og Mæle 35:1 31

plansprog 2:3 1-32, 3:1 9-14, 22:2 28ff, boglister og adresser 3:1 8

plantenavne 13:3 11f, folkeetymologi 19:4 8

plaster: at få et plaster på såret 15:4 27

plat, plattenslager (etymologi) 18:1 31

platituder (amerikanske nummerpladebudskaber) 19:3 11-19

Platon (oversættelse) 36:3 15-22

Platon (sprogbrug) 36:3 15-22

pleonasmer 7:3 4, 9:3 21ff, 10:1 6, 13:4 29-31, 16:2 7, vs. tautologi 9:4 2

pluralis (flertal):

af 1. led i sammensætninger 3:1 2, 10:2 9, 32:1 2f

endelser (på engelske låneord i dansk) 22:4 3ff, 23:1 6, 24:2 9-13

plurale tantum (bukser, briller, mæslinger) 25:3 15, 32:2 15

pluralis majestatis 10:3 23, 38:1 4f.

sammenhæng med genus (køn) 4:2 3

plus (at) 3:4 6, 29:2 12-16

poetik 36:4 17f

poetisk sprog: arkaiserende gloser 31:3 18, vs. hverdagssprog i bibeloversættelser 14:1-2 17

pokersprog 1:2 21ff

pokker 3:2 4

politiker (udtalt med stød på li) 2:2 2

politikersprog 1:2 21ff, 1:4 2, 9:1 2, 10:1 2, fraseomaten 14:1-2 71, metaforik 21:3 6-13

politisk kommunikation (hos Donald Trump) 38:1 24-26

politisk korrekthed 19:2 5-10, 20:4 11-17, 22:2 5ff

politisk sprogbrug 37:1 18-22

politiske forhold afspejlet i gadenavne 17:1 16

politiske løfter 33:2 18-23

politiske udtalelser (sandhedsværdi) 37:1 18-22

polsk 4:4 18, 6:3 9ff, 14:1-2 47

polysyntetisk sprog (grønlandsk) 29:4 7-13

polære verbalpar (og betydningsskift) 23:3 16f

popline (udtale) 15:2 2

popularisering: af arbejdsmiljøloven 7:1 12ff, af dagpengeloven 1:1 14ff

porcelæn (etymologi) 38:2 9

porcelænssnegl 38:2 9

positionsverber (ligge/sidde/stå) 1:2 26ff, vs. anbringe-verber 27:1 14-16

possessive pron. 7:4 2, 9:2 2, 15:4 5, 17:3 3, 18:1 5f, 20:1 3f, 21:1 7f, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3

anvendt refleksivt 32:1 6-11

i 1800-tallet 19:2 13, 19:3 22

i reklamesprog: Byg din bil! 28:2 23f

vor vs. vores 2:1 2, 13:4 3-4

postkasse vs. brevkasse 36:1 4

potentialis (og hvis-sætninger) 30:1 3-5

powerpoint 31:4 2f

pr. (per) ved datoer 3:3 3

practical joke 11:2 10

pragmatik: i sprogfilosofi 4:3 22ff, 20:4 6-10, ytringer i kontekst 18:3 2-11, 32:2 25-29

prestige og sprogbrug 29:4 12, 32:1 9f

prestigiøs (stavemåde og stilværdi) 31:3 5f

principskitse (grafik) 16:1 17

Prins Knud (én gang til for...) 27:2 6f

prioritetsreglen 2:2 10

pris: en billig pris 15:4 3

privilegeret/priviligeret 17:4 2

problematik vs. problem 34:3 3f.

problematik, problemstilling (klichéer) 16:1 10

problemer ved sprogindlæring 37:1 14-17

procesorienteret skrivning 16:4 16, 18:1 20f

produktivitet (børns sprogtilegnelse) 32:2 12

programmeringssprog 12:2 24ff

Projekt Bysociolingvistik 13:2 17-23

Projekt Skolesprog 6:2 17ff

pronominer (stedord):

foregribende pronominer 14:1-2 50

generisk (man/du) 10:3 3, 11:4 2, 12:1 4f, 14:1-2 34, 16:1 10, 18:3 12ff, 18:4 4, 19:1 4

i genitiv > possessive pron.

jeg vs. vi i akademiske tekster 2:4 5f

neutralt pronomen i ental? 1:3 31, 7:4 27, 10:1 15, 22:4 29

norsk: du/De, man/du/en, han/hun 18:4 10-15

omtale af tilstedeværende person (høflighedskrav) 2:1 5-10

refleksive 5:2 3, 7:4 2, 15:4 5, 17:3 3, 19:2 13, 19:3 22, 20:1 3f, 21:1 7f, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11

relativpronominer > relativsætninger

tiltalepronominer (du vs. De) 10:3 23ff, 21:1 19-22, 21:2 10, 26:1 25-32

vanskelighed i børns sprogtilegnelse 32:2 11-13

> kasus i dansk

propel vs. propeller 34:4 3

proprier (egennavne):

afledninger 7:2 2, kortformer 20:1 27-31

brugt som appellativer (fællesnavne), fx dummepeter 30:4 8-12

dannet af dyre- og plantenavne 23:2 10-13

dannet efter begivenheder (fx Grundlovise) 21:4 15f

efternavne: i-navne (fx Stefani) 26:2 3, sen-navne (associationer) 1:2 10ff

fornavne 4:1 27ff, 5:4 10ff, 7:4 3, 27:1 6-13 + 31f, usædvanlige i 1800-tallet 31:4 22ff

i skønlitteratur 21:2 11-17

katolske og gamle nordiske personnavne 21:4 11-16

køn og historie 30:1 23-25

med adjektiv (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

med artikel og adjektiv (et snedækket Norge) 16:2 15, 27:2 2f

navngivningsskikke (tværkulturelt og historisk) 25:4 23-28

på asteroider 23:3 21-26

på forsikringsselskaber 16:3 13

på nationer og sprog 25:2 4-6, 31:1 28-31

stednavne i minoritetssprog 32:1 30-32

tryktab ved bekendthed (fornavnets tryk tabes) 13:2 3-4

udenlandske: stavning i dansk 19:4 12-15, udtale i dansk 31:3 2f

vs. appellativer (fællesnavne) 16:2 11-18, 16:4 21-24, 21:2 19f, 32:2 3f.

vs. numre, initialer mv. i militæret 2:4 4f, 21:4 4f

prosodi (stød, tryk og tonegang) 31:2 19ff, blandt tosprogede københavnere 23:3 8ff, børns 32:2 12

provokere: med objekt 1:2 2, vs. fremprovokere 16:2 6

prøver i folkeskolen 25:2 8-18

præcisionslæsning vs. breddelæsning 37:1 32-35

prædikativ til subjekt (omsagnsled til grundled): kønsbøjning af adjektiver 19:4 5

prægnans 34:1 21

prægnant 34:1 20f.

præ-indoeuropæisk 23:4 24ff

præposition (forholdsord) 1:1 2, 2:1 4, 5:4 2, 8:2 2, 9:1 5, 12:4 26f.

brug hos blinde 33:3 29-30

efter verbalsubstantiv 25:1 3

forbindelser med adverbium (to ord): over for, ud over 29:1 16, 32:2 23-24

i færødansk 35:4 19f.

kasusstyring i ældre dansk 3:2 4, 31:4 27-31, 32:1 3f

kernebetydning og overført betydning 17:3 5

madlavningssprog (af/) 28:1 3

nutidig usikkerhed og historisk udvikling 25:3 17-23

præpositionsobjekter vs. stedsadverbialer (med i) 21:1 15f.

usikkerhed og bortfald i 1800-tallet 19:3 20

vanskelighed for børn 32:2 14

> i, > , > til

præsens (nutid): som 'al-tid' 15:4 13, vs. præteritum 14:1-2 53f, 30:2 2

præsens participium 36:2 2

præsens-r (stavefejl) 35:1 19f.

præsentere for (›fremstille for‹ vs. ›vise‹) 26:1 3f

præsupposition 5:1 15, 8:1 2, 10:1 10, 12:2 16, 15:1 23ff, 15:3 3

præteritum (datid):

børns generaliseringsfejl 13:1 14

i dialekter (ømål) 20:1 17f.

legedatid 8:4 6f, 25:4 3f, 26:1 4f

regularisering, fx for/farede 18:4 6-9, 19:1 2f, 20:2 29f, 21:4 9, 26:2 2

som afstandsmarkør (hypotetiske og umulige sagsforhold) 29:4 22-24, 30:1 3-5

tilladte dobbeltformer 22:3 22

vs. præsens (nutid) 14:1-2 53, 15:4 13, 30:2 2

pseudolån 22:2 10ff, 29:2 23

pseudopatronymer 32:3 3

psykisk sygdom: belastede termer 20:4 14, i juridisk sprog 18:3 25f

psykolingvistik 7:3 10

public relations 17:1 3

pull a Houdini 38:1 27f.

pund (møntnavnenes historie) 15:3 22

punktum: 33:3 21-24

for mange 16:3 14

inden for sætninger 17:4 5

punktumreglen (EU-oversættelser) 23:3 3f

ved linjebrud 33:3 21-24

ved ordenstal 33:4 5-8

purisme: afløsningsord i dansk 13:2 5, 17:1 2f, 18:2 13f, 18:4 18-22, 28:1 3f, 28:2 3f.

i Frankrig 18:1 9ff

i Island 28:3-4 6-9, 29:3 3

i Letland og Danmark 21:3 18-20

i Norge 15:1 22

sprogpolitik 24:1 20f

putte 27:1 15

pynteforstavelser og -endelser: PH's sprogsyn 13:3 7

pædagogik: grammatikindlæring ved spil 17:4 17, pædagogisk fagsprog 18:1 18-26, 18:2 27-30

fede pølse, den 34:2 20-23

pøvs (›behøves‹) 31:4 3f

: i tidsangivelser 13:3 28, 30:1 2

som universalpræposition 10:3 10, 11:1 2, 25:3 22

vs. i 17:3 5, 35:1 5f, __ gaden 9:1 5, __ klassen 5:4 2, __ køkkenet 1:1 2, lande/øer 24:3 3f

på herrens mark 32:3 6

på sigt 16:3 2

påfaldende sprogbrug vs. ukorrekt dansk 24:2 3f

påpasselighedsudtryks tvetydighed (pas på ulven/barnet!) 20:1 8-10

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


quizspørgsmål (som tekstgenre) 29:3 4-9

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


r-dropperi og -tilføjelse (vi diskutere, at introducerer) 2:2 6f, 27:3 20-27, reformforslag 21:4 18f

-r-fejl 34:3 18-25

r-udtale i dansk 14:1-2 48, 31:1 15ff, lydudvikling 23:1 18f, påvirkning af vokaler 13:2 20

rabundus 8:2 4, 9:1 5, 16:4 6

radioavisen: forståelighed 12:3 13ff, udtalestil 28:3-4 55-58

raising (af adverbier: ikke, alligevel, næsten, sagtens) 30:3 17-23

-ramt 34:1 32

rap-genren (brug af rim) 31:2 29-32

Rask, Rasmus 3:4 19, 12:2 20ff, 27:1 21f, 31:4 14, biografi 25:4 5-11

rebusser (i nummerpladetekster) 19:3 11-19

receptionsevne (på fremmedsprog) 37:1 32-35

recipient 14:3 4f.

recipient: som subjekt i passive sætninger 2:4 32, 16:2 19-21, 19:2 13

redaktionen (på Mål og Mæle) 20:3 19, 26:1 17, 29:3 19

reducerede former i Salmebogen (uforfærd for uforfærdet) 26:2 12

reduktion: fx subjektshenvisning i tekster 21:3 26f

redundans (overbestemthed) 13:4 15, vs. modtagerservice 32:2 3f

reduplikation (fordobling af ord, stavelser, enkeltlyde) 24:3 25ff, 34:4 20-24

af ord (rige-rige) 24:4 4

børns stavelsesfordobling 32:2 12ff

reference: navnes udpegning af genstande mv. 16:2 11ff, referent 7:4 2, sprogbrug 31:2 6f

referentialitet (i dyrekommunikation?) 27:3 12-19

refleksivt pronomen 5:2 3, 21:2 5f.

i genitiv 7:4 2, 15:4 5, 17:3 3, 19:3 22, 20:1 3f, 21:1 7f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11

i skjult sætning (fx hun bad ham skjule sig) 19:2 13

passivs historie 18:4 3

reformdebatter 8:4 25, 21:4 17-21, 25:3 3f, 28:3-4 20-22, fransk retskrivning 19:1 5-8

regelmæssighed i sproget (sprogrigtighedsspørgsmål) 3:4 9

regelret sprogøre 36:3 12

regionalismer: sydslesvigdansk 13:4 26, skånsk 29:1 23-29

regionalsprog: el. rigsmål 14:1-2 35

regionalt skriftsprog 9:4 18

vs. dialekter (terminologi) 24:4 11, 25:3 25-31

regler: deskriptive vs. normative 24:2 3f.

uofficielle og irrationelle (grammatikmyter) 22:4 17-20

videnskabelige vs. mentale 29:1 8

reklamesprog 1:1 11f. + 21, 6:4 11ff

possessive pronominer (din drømmebil) 28:2 23f.

påvirkning fra engelsk 23:1 7-10

tidsbøjning 29:4 22-24

relativisme, sproglig 22:2 5ff, Sapir-Whorf-hypotesen 1:3 30ff, 6:4 30

relativsætninger (henførende sætninger):

bestemmende (nødvendige) vs. parentetiske 1:3 3f, 4:3 6

hovedets kasus (for de/dem, der...) 3:4 8ff, 4:1 2, 10:1 3, 14:1-2 27, 29:4 4f

som vs. der 4:4 2, 7:1 4, 10:4 2

vanskeligheder 19:1 19f

relevans og præsupposition 15:1 29f

relevansbroer (for sprogindlæring) 32:3 28-31

relevant blandt sygeplejersker 26:1 4

religion (i bandeord) 32:4 5-12  

remonstration (kancellisprog) 17:2 13

renhold (substantiv) 35:4 5f.

repetitions-igen og restitutions-igen 11:2 20

ret som forstærkerord 13:1 23

retablere/reetablere 11:2 3

retfærdiggørelse af løgn 37:1 18-22

retningsadverbier 13:1 6f, 14:4 13ff, 32:3 9-13, stødtab 17:3 3f, tværsprogligt 19:1 16ff, ud/ude, af/af’e 28:1 2f

retningsbetegnelser: danske broer 24:1 3

gamle tyske og danske 24:1 12f

germanske sprog 23:4 5ff

kalasha (sprog i Pakistan) 23:2 7-9

romanske sprog 24:2 27-29

slaviske sprog 28:2 25-28

svensk og dansk 19:3 4f

til søs 24:1 10-14

uralske sprog (finsk, estisk m.fl.) 31:3 21-27

retningsprincippet (i skrift) 9:4 7

retorik: 8:2 13ff 26:2 14ff

de 5 bud 14:1-2 68,

hos tre statsministre Rasmussen 33:2 5-11

og grammatik 14:1-2 67

og tekstgenerering 17:3 25

retorisk tegnsætning: kommaets historie 14:3 25

retoriske spørgsmål 1:1 6, 2:4 3, 8:2 4, med ikke 15:2 5, og andre »ikke-spørgsmål« 32:2 25-29

retrogradordbøger 6:1 10

retsfonetik 36:4 12f.

retskrivning 3:4 23ff, 4:3 18ff, 7:1 18ff, 18:1 17, 22:1 4ff; 23:4 8ff, 26:4 3, 28:3-4 17-19, 32:3 3f., 33:1 6-15

digt 6:3 32

franske debatter 19:1 5-8

i krigstid 33:3 25-27

politik 27:2 26-31

principper og undtagelser (sammen- og særskrivning) 32:2 23-24

problemer 19:1 9-15

reformer 8:4 25, reformovervejelser 1998 21:4 17-21

retskrivningsloven 20:3 12-15

retskrivningsmødet i Stockholm 1869: 5:2 21

undervisning 4:3 17

ændringsforslag 25:3 3f, 28:3-4 20-22

retskrivningshistorie 33:1 6-15

retskrivningsnormer 36:2 25f.

Retskrivningsordbogen 3:2 9, 4:3 18

2001-udgaven 24:3 29-31

2012-udgaven 36:1 9-16

retskrivningsprøve efter 9. klasse 32:3 3f.

retskrivningsreformen 1948 5:2 21, 8:2 18ff, 8:4 23, 10:1 14, 21:2 18ff, 21:4 17ff, 27:1 22, 31:2 8ff

retslingvistik 36:2 10-14

retstavning 3:4 27, 32:3 3f., dobbeltformer 28:3-4 50-52

rette bager for smed vs. rette smed for bager vs. rette 34:2 6

rette smed for bager vs. rette bager for smed 34:2 6

-re-verber (stavefejl) 34:3 18-25, 35:1 19f.

revyviser (stiltræk: dobbeltrim) 31:2 29-32

rigsdaler, rigsbankdaler mv. 15:1 19

rigsdansk/rigssprog/rigsmål 7:4 15, 9:2 18ff, terminologi 24:4 8, vs. regionalsprog 14:1-2 35

rigsmål (riksmål), norsk 33:2 24-25, 33:2 26-32, 33:3 25-27

rigtig 36:1 7

rigtig, rimelig, temmelig, ret (forstærkerord) 13:1 23, 36:1 7

rim: dobbeltrim 31:2 29-32, historie 22:2 14-16

rimelig (forstærkerord) 13:1 23, 36:1 7

ringeklokke (pleonasmer) 13:4 29, 14:4 5

RIP 34:4 27

Rip, Rap og Rup 33:4 25-27

Rip, Rap og Rup (vokalrækkefølge i sproglige forbindelser) 34:4 20-24

risiko/chance/mulighed 4:2 2

Ritts billige boliger (årets udtryk 2008) 32:1 19-20

ritualer: hilsener 17:1 7

RO (kunstsprog) 2:3 23ff

rod (som sprogterm) 23:1 3f

rod/rødder i 27:3 5

roepolak 13:1 17

rolig: betydning på dansk og svensk 13:2 3

romani 34:1 13-18

romanske sprog (retningsbetegnelser) 24:2 27-29

rosom 13:3 2

rotte: en gammel rotte m. fl. 24:4 30

rotvælsk 34:1 13-18

royal vs. kongelig 15:4 3

royalt sprog 38:1#page=4 4-6

rubler (møntnavnenes historie) 15:4 24

rum og tid (i udtryk) 37:1 4-8

rumlig kategorisering (fx ned i vs. into) 19:1 16-18

rumlige og tidslige forhold 37:1 4-8

runer/runeskrift/runologi 19:3 11, 26:1 7-17, 26:2 4f, 28:3-4 30-33, 32:1 14f

russisk: afledningssystem for personnavne 20:1 30f, 21:2 16f, udtale 13:3 4

russiske efternavne 37:2 27-30

russiske fornavne 37:2 28

rustfast/rustfri 22:3 2

ryge vs. røge 18:4 8f

rytme som virkemiddel: i ordsprog og fyndord 1:2 2, 15:3 6, i politiske taler 26:2 18

rækkefølge: i dansk og tegnsprog 24:4 25-27; > ledstilling

-røv (nedsættende personbetegnelser brugt positivt) 31:2 3f

råd om skrivning 14:1-2 64f, 28:3-4 50-52

råde (›læse‹ i ældre dansk) 12:3 21ff

rådne banan, den 34:2 20f.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


s/z (stavning af fremmedord) 14:1-2 30

-s som flertalsendelse på engelske indlån 22:4 3ff, 23:1 6, 24:2 9-13

-s- som fugeelement 5:4 4, 7:2 3, 10:4 3, 20:3 4, 28:1 17-23, 29:1 14

-s som genitivmarkør: apostrofproblemer 17:4 13-16, 31:4 20f

bandeord (kattens, satans) 28:3-4 45

betydning og funktion 24:2 14-19

gruppegenitiv 8:4 4

i appositioner (gæsten(s), organistens, vitser) 18:1 3-5

og apostrof 17:4 13-16

styret af præpositioner i ældre dansk (rester: til søs, til lands) 3:2 4, 31:4 27-31

tidsbetegnelser (i morges, i formiddag(s)) 24:3 2, 27:4 2

salg af navne (på asteroider) 23:3 21 + 26

salmer: Den danske salmebog (2003) 26:2 7ff + 30ff

salve/creme 15:1 4, 15:2 6

sam- og sideordning 13:1 4-5

sambo/samba 3:4 6

samfundsform og sprog 4:3 23, 5:1 3

samfundssektorer og sprogsektorer 2:2 11, 24:1 15ff

samfundsøkonomisk sprog 2:2 4 + 8ff

samisk: retningsbetegnelser 31:3 21-27

samme (type-/eksemplarproblemer) 24:3 4f

sammenblandede sprog 6:2 8ff, 9:1 27ff, 13:4 24-28, 20:2 5-12, 23:3 5-10, 29:2 28-31

sammenfatningskomma 24:3 17-24

sammenhæng i tekster 7:1 7

sammenhæng: (mellem) køn og bøjning 4:2 3

sammenligninger 30:2 3f, kasus efter som/end? 3:4 9, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

sammenligningstryk 37:1 26

sammensatte ord 18:2 11-15

flertalsbøjning af 1. led 3:1 2, 32:1 2f

fremmedord (gennemskuelighed) 17:1 4f

fugeelementer (-s-, -e-, -n-, -er-) 5:4 4, 7:2 3, 10:4 3, 20:3 4, 21:4 6, 28:1 17ff, 29:1 14

-fætter og andre ubestemte sidsteled 26:3 15-18

hybridformer med tyske orddele 29:4 18-20

i dansk og tysk 30:1 11f

klassifikation 19:3 24-30

kraftudtryk 30:1 16-22

kryptosammensætninger (bifil) og skabsafledninger (grydeklar) 18:1 28f

med store bogstaver indeni 20:1 5f

med tillægsordsmodifikation 26:3 2f, 26:4 3

omvendt rækkefølge i militærsprog 27:2 21f

optagelse i ordbøger 4:2 13ff, og engangsbrug 29:3 26-31

sammenskrivning, bindestreg el. andet 2:4 7, 29:1 12-19, princip og udenadslære 32:2 23f

verber afledt af sammensatte ord (fx byforny af byfornyelse) 10:3 4ff

> særskrivning

sammensatte præpositioner: ift., mht. 25:3 17-23, særskrevne (fx inden for) 21:4 18, 32:2 23f

sammenskrivning (et eller to ord) 2:4 7, 10:4 3, 14:1-2 23, 17:3 3, 27:3 20-27, 28:1 14-16

af stednavne 31:1 2

engelsk indflydelse? 21:1 23-25

problemgrunde og regler 23:1 6, 29:1 12-19, 32:2 23f

sammensætninger og enhedsforbindelser (fx opsætte og sætte op) 14:4 13-19

samordning (med ) 13:1 4f

samt 5:2 6

samtalemønstre 1:2 5ff, 1:2 21ff

samtalenormer og -regler 2:1 5ff, 2:1 24ff, 6:4 12, brud i vittigheder 31:2 12-18

sandhedsværdi (i politiske udtalelser) 37:1 18-22

sandhedsværdi (sprogfilosofi) 19:2 28f, 20:4 6-10

sandsynligt sprogøre 36:3 12f.

sangerknuder 34:3 16

sanseverber 11:2 3, 11:4 3, 12:2 3, fulgt af akkusativ med infinitiv 28:2 2

sanskrit (indoeuropæisk sprog) 31:3 28-29

Sapir-Whorf-hypotesen 1:3 30ff, 6:4 30

SAS og sasperanto (skandinavisk blandingssprog) 27:3 6-11

satanraspeme (kraftudtryk med navnemåde) 30:1 16-22

Saussure, Ferdinand de 4:2 25, 11:1 15ff

Saxo: danske oversættelser gennem historien 26:3 5-12

Schleyer, Johann Martin 22:2 28ff

schweizisk/schwytzerdüütsch 28:1 6-13, kortformer af personnavne 20:1 30

score/skore/skora 18:4 20f, 29:2 9, 35:2 30f, etymologi 29:3 3

screening: sprogscreening af treårige 32:1 24-28

scuba 36:4 32

se, setes 26:2 2

-se (dansk diminutivsuffiks) 33:3 10

seddelkartotek (Sprognævnets) 3:2 7

sekund, minut (ordhistorie) 13:4 20

selv: ›alene‹ 2:4 2f, i passiv (kan ikke laves bedre selv) 17:2 2

selv om: vs. selvom 22:3 23, vs. skønt 9:2 4, vs. skønt og selv hvis 32:2 5f

selvanden 34:1 20

selvangivelser (sproget i vejledninger) 4:1 8ff

selvfremstilling (sproglig) 28:3-4 65-68

selvhenvisende sætninger 1:1 11ff, 11:1 30ff

semantik (betydningslære) 5:1 10ff, 6:2 28f

semantiske roller (sætninger med ditransitive verber) 16:2 21

semikolon 8:2 2, 11:4 3

semikommunikation 4:1 19

semiologi og semiologisk kode 4:2 25ff

sen-navne (Hansen, Nielsen osv.) 1:2 9ff, 4:1 30

-sen-efternavne 32:3 2f., 35:1 11-17

sexolekter 9:2 15

sgu 8:2 7ff, 32:4 5-12, vs. sågu 28:3-4 44-46

share 35:2 30f

shit (bandeord) 32:4 5-12

show it, don’t tell it (i vittigheder) 37:3 27f.

sidde/ligge/stå 1:2 26ff, vs. sætte/lægge/stille 19:3 20, 27:1 14-16

sideordning 8:1 3, med og 20:3 20-28, og samordning 13:1 4-5

sidste vs. forrige år 15:3 2

Sie vs. du (tysk) 37:2 16-20

SIFO-Gallup-undersøgelsen (af nabosprogsforståelse) 4:1 21

sig (refleksivt pronomen) 5:2 3, 21:2 5f, i skjult sætning 19:2 13, passivs historie 18:4 3

signal- vs. symbolsystemer 27:2 16-17, 27:3 12-19

signalpolitik 32:3 31

sigøjnersprog 34:1 13-18

sikkert, nok, vist: formodningsadverbier 15:2 13ff

Simplified Technical English 36:3 12

simuleret intelligens 2:4 8ff

sin: vs. deres efter hver 21:1 7f, efter korrelat i flertal 7:4 2, 19:2 13, 20:1 3f, 21:2 5f

vs. hans/hendes/dens 15:4 5, 17:3 3, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11, i 1800-tallet 19:3 22

sinde (gammeldansk ›gange‹) 27:4 2f, 28:3-4 70f

singularis/pluralis (ved generisk reference i dialekter) 20:1 14

sjippe (etymologi) 1:4 3

sjusk vs. effektivisering (udtaleforandringer) 32:2 16-22

skabelsesberetningen (brug af og) 20:3 20ff

skade: slå/stå halv skade 6:2 7

skam (sætningsadverbier) 28:3-4 43-46

skandinavisk 5:2 14, blandt mormoner i Utah, USA 37:3 4-10, sprogfællesskab mellem skandinaviske sprog 27:3 6-11

skandinavisme i sprogpolitik 21:2 18-20

skaterjargon 37:3 23

skejtning, at skejte (om akvaplaning og i dialekt) 18:4 18

skibsnavne 3:2 30

skidt! (›ja‹) 24:4 22

skillepind 20:3 32, vs. næste kunde-skilt 21:1 8

skilles (ad) 37:2 3f.

skilletegn 36:1 17-19

skilte: dialekttræk 25:4 14-21, på minoritetssprog 32:1 30-32, særskrivning 29:1 13

skindet/skinnet (skinnet bedrager, redde skinnet) 16:3 2f

skippe (stavemåde) 1:4 3

skjult dialog: nedtoning, forbehold og modifikationer 14:1-2 58

skjulte sætninger (med refleksive pronominer: hun bad ham hente sin bog) 19:2 13, 21:2 5f

skoleloven 1814 27:2 11

skolesprog 4:1 15ff, 6:2 17ff, 9:1 6ff, 9:3 7ff

skoleundervisning 1:2 5ff, 2:2 16ff, 5:1 3ff + 23ff, 6:2 17ff, 17:4 17ff, 18:1 18ff, 20:4 18ff, 25:2 8ff

Skov, Christian (forfatter) 37:1 27-31

skrald (betydning) 11:3 26

skrift (et/en, Den Hellige) 25:4 12

skrift: historie: æ, ø, å 31:2 8-11

håndskrift: skrivegreb og -bevægelser 24:4 14-21, skønskrift 9:3 26ff

skriftløse sprog: mla’bri’ 21:2 24-31

skriftprincipper 9:4 7ff, 12:3 11ff, 19:2 18ff, 24:4 23ff, 25:1 10ff, 27:1 17ff, 27:2 26ff

skriftsystemer: kinesisk 25:1 18-30, runer 26:1 7-17, 28:3-4 30-33

skrifttyper: fraktur, antikva, gotisk 30:4 25-31

skrivefærdigheder (hos soldater i 1800-tallet) 27:2 9-15

skrivning i førskolealderen 14:1-2 63, 15:3 9ff

skriftsprog vs. talesprog 13:2 9ff, 13:3 7, 14:4 20ff, 22:2 22ff, 22:3 3, 25:2 2f.

vs. variabel udtale 22:1 16ff, 22:2 17ff, 31:4 2f

skrifttegn, kinesiske 34:2 13-17

skrivendes, malkendes etc. 6:2 5

skrivning: procesorienteret skrivning 16:4 16

skriftlig dansk i skolen 2:2 18, 5:1 23ff, 5:3 2ff, 9:1 6ff

skrivekunstens 6 funktioner 12:3 24ff, skriveråd 14:1-2 64f

skulle: skulde i datid før 1948-reformen 21:2 20, infinitivstvivl (han siges at skal være...) 32:1 5

Skyllegården 38:2 22-24

sky til 31:1 4f

skyskraber 20:2 3f

skældsord 6:3 9ff

i dansk børne-tv 37:3 15f.

i dialekter 19:3 3f

i militæret 35:1 7-9

skældsord vs. bandeord 37:3 11f.

skærslipper/skærsliber (uforudsigeligt tryk) 29:1 2f.

skærv (møntnavne) 15:1 21, 15:3 24

skæve citater (fordrejede) 13:4 6-9

skønlitteratur: modernisering og udgivelse af klassikere 17:3 8ff

neologismer 29:3 26-31

og dagligsprog 22:3 30f; 22:4 25ff, 23:1 4f, 28:3-4 23-25

personnavnes stilværdi 21:2 11-17

præsupposition 15:1 28

skønskrift 9:3 26ff

skønt/selv om 9:2 4, vs. selv hvis 32:2 5f

skånsk 29:1 23-29

skårlægge 18:4 20f, 19:1 2, 19:2 3

slagfejl/slåfejl 21:3 4f

slang 8:1 20ff

afledningsendelsen -er(en), fx nederen 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

for svangerskab 34:1 20-25

i sportssprog 37:3 17-24

slangstednavne 34:2 20-24

slangudtryk 34:2 18-20

slaviske sprog (retningsangivelser) 28:2 25-28

Slesvig-Holsten: brug af moin/mojn 20:2 5-12, sydslesvigdansk 6:2 8ff, 13:4 24-28

SLI (Specific Language Impairment (specifikke sprogforstyrrelser)) 37:1 14-17

slikbetegnelser 26:3 28-31

slogans (tempusbrug) 29:4 22-24

sluge en kamel 29:4 28f

slutningslove: argumentation 15:2 29

slutpunktum 33:3 21-24

slægtskab (markering i efternavne) 35:1 10-17

slægtskabsbetegnelser 15:3 18, 16:1 4, med småt el. stort? (mor/Mor) 3:4 5, sprogdiversitet 25:2 23f.

slægtsnavne 32:3 3

smage: de smagte gode 11:2 3

smalltalk på arbejdspladsen 1:2 14ff, 31:4 7-13

smed: at rette smed for bager 1:2 2, 13:4 7

smileyer 36:1 21f.

smileys (i blogs) 35:2 10

sms-genren 25:1 5-9 + 31f

smølf (på div. sprog) 38:1 8f.

Smølferne (oversættelse) 38:1 7-14

Smølfernes sprog 38:1 7-15

smølfisk 38:1 7-15

smølfismer 38:1 7-15

smølfsk 38:1 7-15

smølfsk vs. smølfisk 38:2 4f.

småord 6:4 19ff, 10:2 4, i talesprog (jo, da, altså) 13:2 13, 28:3-4 44

snabel-a (historie og andre sprogs betegnelser) 20:2 20-22, 20:4 2

snakke udenom 36:3 23-30

Snapsting og snip snap snude 1:1 28ff

sneflokke 34:2 5

sneglepost/snailmail 20:2 32

snes 35:2 30f

snob 32:3 7

snobbefejl 22:4 4

snøvs 38:1 7

social identitet (i sprogbrug) 30:4 13-19, dialekt 25:3 25-31, engelsk blandt unge 22:4 12

social status (i dødsannoncer) 33:4 12-19

sociale udtalevariationer i København 13:2 17-23, 30:4 13-19

socialisation/socialisering 6:2 5

socialt regnskab 21:1 32

sociolekt og identitet 35:2 29

sociolekter 9:2 13

danske 37:2 5-11

højsocial og lavsocial 13:2 17-23, 24:4 9

i Skåne 29:1 23-29

sociolingvistik 1:3 14ff, 2:4 14ff, 4:1 14ff, 13:2 17-23, 19:1 5-8, 30:4 13-19, 32:1 6-11, 36:2 10-14

og dialektforskning 25:3 25-31

sofavælger 18:2 3f

soldaterbreve (fra treårskrigen 1848-50) 27:2 9-15

solsystem (sprogmodel) 3:1 27

som (i relativsætninger) 1:3 3f, 4:3 6, 4:4 2f, 7:1 4, 10:4 2

som (sammenligningskonjunktion): dobbelt så meget som vs. end 30:2 3f.

kasus efter som og end 3:4 9, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

som en mis 8:4 26f, og som en røg 9:2 2

sommer: i sommer vs. i sommers 24:3 2

sonoritetsprincippet (klangfyldeprincippet) 28:2 29-31

sorte guld, det 33:4 2f.

sove hårdt (undersættelse fra engelsk) 38:2 11

sovjetisk sprogvidenskab 2:2 25ff

sp-, st-, sk- (orddeling) 22:4 18

spaghetti udtalt »pasgetti« 12:3 4

spam 22:3 7f

spansk (Mål og Mæles quiz Sprogviden med spansk tema) 37:2 32

spejder: at gå til/være spejder 5:2 2

spidsstillet udsagnsord + gøre (forstod/forstå det gjorde hun ikke) 4:3 6f

spontanitet/spontaneitet 13:3 2

spORDhund: Den Danske Ordbog 16:1 25, 19:1 9ff

sportsgrene (kortformer) 37:3 23

sportsjournalistik 17:3 4, fodboldtermer og -udtryk 29:2 4-11, huttelihut 29:3 2

sportsmetaforer 37:2 21-26

sportsslang 37:3 17-24

spottesange (om fodboldhold) 37:3 22

sprog og kognition (belyst ved atypisk udvikling) 37:1 14-17

sprog og samfundsforhold 4:3 23, 5:1 3, norsk 18:4 10-17

Sprog på spil (sprogpolitisk oplæg 2003) 26:4 10ff, 28:3-4 62-64

sprogbevarelse 28:3-4 6-9

sprogblanding 6:2 11, 9:1 27ff, 13:4 24-28, 20:2 5-12, 23:3 5-10, 29:2 28-31

sprogblomster (især med dobbelte nægtelser) 20:1 7-11

sprogblogs 32:4 15-17

sprogbrug 1:2 14ff + 21ff, 9:4 14ff, 24:1 4-9, sprogbrugsforskning 4:3 22ff, »forkert« sprogbrug 32:4 30-31

sprogbrugssfærer: privatsfæren, samfundssfæren, globale sfære 24:1 15ff, samfundssektorer 2:2 11

sproget.dk 32:4 18-21

sprogets alder (indoeuropæisk) 23:3 27-32, 23:4 24ff

sprogets opståen 2:2 26ff, 27:2 16-17, 27:4 7-14

sprogfamilie 3:3 18, 23:3 27-32, 23:4 24ff, 31:3 22ff

sprogfejl 32:4 30-31

sprogfilosofi 6:4 23ff, logik og sandhedsværdi 19:2 28f, 20:4 6-10

sprogfolks holdning til sproget 4:3 17, 15:2 21, 19:4 20-25

sprogforandring 18:2 26, 24:1 4-9, 28:3-4 50-52, 30:4 13-19

forfald vs. udvikling (fx systematisering) 18:4 6-9, 19:4 20-25, 20:2 23-31, 21:4 9f, 32:2 16ff

grammatikalisering 18:4 3f, 29:3 23-25

påvirkning fra fremmedsprog 29:4 7-13

refleksivt anvendte pronominer 32:1 6-11

udskiftning af værdiladede ord 18:3 21-26, 20:4 11-17

udviklinger, der irriterer 20:3 29-31

verber med experiencer/oplever 26:1 3f

verber med indirekte objekt 18:2 2

sprogformidlere fra Danmark 36:4 7-11

sprogformidling 36:4 7-11

sprogforskerportrætter:

Jacobsen, Lis 32:1 14-18

Rask, Rasmus 25:4 5-11

Verner, Karl 31:4 14-19

sproghandlinger (talehandlinger) 1:2 5ff, 1:2 21ff, 1:3 7ff, 6:4 14, 9:2 10, 20:4 6-10

hilsener 1:2 14ff, 17:1 7-10

med imperativ 31:1 23-27

præsupposition 15:1 23ff

spørgsmål 32:2 25-29

sproghistorie 1:1 28ff, 1:3 2, 3:3 13ff, 7:2 23ff, 10:2 18ff, 10:3 19, 11:3 3, 11:4 11, 17:1 22ff

danske talord 27:4 2f, 28:3-4 69-71

den germanske lydforskydning 31:4 14-19

kasus og ledstilling i olddansk 20:3 22, 31:4 27-31

nordisk 18:4 10-17

oldnordisk og runer 26:2 4f

skandinavisk 29:1 23-29

tysk påvirkning på dansk og lettisk 21:3 17-20

udvikling af biord 29:3 20-25

sprogholdningsundersøgelser:

danismer i grønlandsk 29:4 10-13

danske dialekter 18:2 6-10, 25:3 28-31, 29:2 17-22

mojn/moin i Sønderjylland og Slesvig-Holsten 20:2 5-12

sproghumor 34:3 32

sprogindlæringsvanskeligheder 37:1 14-17

sprogkontrakt 11:2 25

sproglig analyse (af verber) 35:4 12-14

sproglig disciplinering (i subkulturer) 22:4 13

sproglig humor 34:3 32

sproglig inflation 35:2 5f.

sproglig intuition 32:4 30-31

sproglig magtudøvelse 35:1 7-9

sproglig rådgiver 34:4 15-19

sproglige fejl (og karakterer) 36:2 5-9

sproglige forskelle (betydningsadskillende) 36:4 16-20

sproglige forskelle (betydningsændrende) 36:4 16-20

sproglige tendenser 34:3 3f.

sprogligt beredskab 35:2 19

SprogMagisteren 16:3 5-12

sprogmanipulation 38:1 24-26

sprogmodeller 3:1 26ff

sprognormering: traditionsprincippet og sprogbrugsprincippet 20:3 13f

sprogofficer 33:2 12-17

Sprogpagten (minoritetssprogsbeskyttelse) 32:1 30-32

sprogpolitik: fransk 18:1 9-13, 19:1 5-8

i Norden 32:3 20-27

Ja til sprog (netværk dannet i 2009) 32:2 30f

minoritetssprog 32:1 30-32

omkring årtusindskiftet 28:3-4 62-64

retskrivningsreformen af 1948 31:2 8-11

Sprog på spil (sprogpolitisk oplæg 2003) 26:4 10ff, 28:3-4 62-64

sprogpsykologi 7:3 10ff

ellipser og underforståelser 13:4 15ff

modersmål/fremmedsprog 11:2 24ff, 20:1 19ff

sprogpåkaldelse 1:1 11f

sprogrensning og sprogrøgt 18:2 13f, 20:2 23-31, 22:4 3ff, 23:1 5f, 28:3-4 17-19

i 1800-tallet 19:4 26-29

i lettisk og dansk 21:3 17ff

sprogrigtighed 3:4 8ff, 4:3 17, 6:3 6, 7:1 3f, 18:2 21-26

sprogscreening af treårige 32:1 24-28

sprogstrukturer 35:4 12-14

sprogteknologi 2:4 8ff, 12:2 24ff, 16:1 20, 16:2 27, 17:3 25, 13:2 24-31, 19:3 24-30

sprogtilegnelse :

børns 2:1 14, 2:2 22ff, 3:2 18ff, 8:2 25ff, 8:4 6, 9:4 4, 13:1 14ff

»De nye sprogbrugere« (serie) 32:2 9-14

hos blinde og døve 33:3 28-29

tosprogedes 32:1 21-29

via paralleltekster 33:3 18

sprogundervisning 32:3 28-31

sprogviden (Mål og Mæles bagsidequiz) 13:2- 19:4, 21:4, 24:2

sprogvidenskab: forskellige paradigmer 21:3 21-29, sprogvidenskabens sprog 6:1 3

sprogvris 25:2 7, 25:3 24, 25:4 12f, 26:1 18, 26:2 28f

sprogøkonomi (forkortelser) 34:4 25-31

sprødt (udtalt med stød og uden d) 4:3 4, 4:4 6

spørge (gl. betydning: ›erfare‹) 23:3 17-20

spørgsmål: 32:3 4f.

dansk typologi 18:3 2-11, 32:2 25-29

intonationssignaler 31:2 22

og formodninger 16:1 12-13

åbne og lukkede (i quizzer) 29:3 4-9

spørgsmålstegn 36:1 19f.

stadig/endnu 6:4 2

Stalin: »Marxismen og sprogvidenskabens problemer« 2:2 25-31

stamme (som sprogterm) 23:1 3f

standardsprogsideologien 34:1 4

standardsprogsnorm 32:1 6-11

stangsvigerinde, hulsvoger mv. 15:3 18, 16:2 6

starte: starte op 9:3 4, vs. begynde 7:3 6, 15:1 4

Statens Informationstjeneste 8:4 8ff

stavefejl (som stiltræk) 36:2 21f

stavelsesfordobling (børns) 32:2 12ff

stavelsesrytmisk tryk (blandt tosprogede københavnere) 23:3 8f

stavelsesskrift 3:4 25, japansk 14:1-2 7, kinesisk skrift? 25:1 18-30

stavelsesstruktur 28:2 29-31, 31:1 17

børns sprog 32:2 12

dissimilation (undgået lydgentagelse) 24:3 27

sjældne sekvenser (mj-, dv-, ts-) 29:1 5 + 20, i imperativer (åbn, lystr!) 6:4 3

sproglege 26:1 19-24

stavevariation: arabiske navne i dansk 19:4 12-15

egennavne 27:1 6-13 + 31f, i 1800-tallet 31:4 22-26

folkeskolestavning (champignoner) 28:1 24

kraftudtryk 30:1 16

krydsord 31:1 10

sms-mediet 25:1 8 + 31f

talord 27:4 2f

tilladte dobbeltformer 28:3-4 17-19 + 50-52

tyske lån 29:4 15-21

uofficielle stavemåder 7:1 20ff, behandling i Den Danske Ordbog 19:1 9-15

stavning (se også > retskrivning)

af latinske ord på dansk 14:3 3

begynderstrategier 14:1-2 63f.

fejl 7:1 18ff, Mål og Mæle-undersøgelse 27:3 20ff, re-analyse-fejl (indvoldere) 19:4 9

stavefærdighed: underviseres 17:4 23ff, i 1800-tallet 27:2 9-15

stavekontrol som fejlkilde 14:1-2 31, 27:3 21, særskrivning 29:1 18f

vanskeligheder: fremmedord 21:4 17, ved udtalesammenfald 25:3 3f

sted: i stedet/steden for 19:3 21, 20:3 30

stedmoder (folkeetymologi) 36:2 22

stedmoderblomst 2:4 4

stednavne: bebyggelsesnavnes historie 29:3 4-10, 28:2 22

med bestemt artikel 5:1 16ff

minoritetssprogs 32:1 30-32

nordiske stednavne i England 7:2 6ff, 29:3 4-8

nye, på Carlsberg-grunden 38:2 17-24

sammen- og særskrivning i dansk 21:2 7-9, 31:1 2

udenlandskes udtale i dansk 31:3 2f

udviklet fra indhegningsbetegnelser (fx tun, gård, mark) 24:4 5f

uofficielle 34:2 20-24

stedord (pronominer):

foregribende stedord 14:1-2 50

generisk (man/du) 10:3 3, 11:4 2, 12:1 4f, 14:1-2 34, 16:1 10, 18:3 12ff, 18:4 4, 19:1 4

henførende stedord > relativsætninger

i ejefald > ejestedord

jeg vs. vi i akademiske tekster 2:4 5f

neutralt stedord i ental? 1:3 31, 7:4 27, 10:1 15, 22:4 29

norsk: du/De, man/du/en, han/hun 18:4 10-15

omtale af tilstedeværende person (høflighedskrav) 2:1 5-10

refleksive 5:2 3, 7:4 2, 15:4 5, 17:3 3, 19:2 13, 19:3 22, 20:1 3f, 21:1 7f, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11

tiltalestedord (du vs. De) 10:3 23ff, 21:1 19-22, 21:2 10, 26:1 25-32

vanskelighed i børns sprogtilegnelse 32:2 11-13

> kasus i dansk

stedsadverbier 13:1 6f, 14:4 13ff, stødtab 17:3 3f, tværsprogligt 19:1 16ff, ud/ude, af/af’e 28:1 2f

stedslig 1:2 3

Steen, Vagn 7:4 21

stemmedannelse 34:3 12-16

stemmeimitation 36:4 12-15

stemmekvalitet 34:3 12-16

stemmekvalitet (imitation) 36:4 14

stemmelogopædi 34:3 12-16

stemmer (indre) 35:2 19

stemmestyrke (i radioen) 35:4 4f.

stemmetræning 35:2 16f.

stikke én en plade 18:1 31

stil: fremmedords stilistiske værdi 21:3 14-20, -repertoire og -skift i talesprog 13:2 17-23

stile: retning 5:3 16ff + 22ff + 29ff, skrivning 9:1 6ff

stilfigurer i ordsprog og fyndord 15:3 6

stilistik 22:2 22ff

stilleben 19:4 30

stimulus-respons-modellen 7:3 12

stoffer/beklædningsdele: indlån fra arabisk, persisk og tyrkisk 23:1 11-16

stofnavne 33:1 22-25

stofnavne vs. tingsnavne 33:1 22

stokkemetode 13:2 4

store bogstaver: familiemedlemmer 3:4 5

forkortede navne 23:2 3f

inden i sammensatte ord 20:1 5f.

substantiver (før 1948) 21:2 18ff

titler 22:1 3f.

Storm P. 2:1 3, 7:4 22

stort og lille afsnitstegn 14:1-2 60

strakt vs. strukket 19:4 2

stress (udtale) 30:2 29ff

strofestruktur (i Klaus Rifbjergs Amagerdigte) 38:1 16-23

strukturalisme 11:1 5, 21:3 22, 23:1 17-22, 23:2 14-19

strækformer (fx afhøre vs. foretage afhøring af) 10:4 8f

strække: strakt vs. strukket 19:1 2f

strømforhold (bestemmende for brug af op og ned) 24:1 10-14

stråmand 34:3 8-11, 36:3 23f.

student: en studenter 17:3 23

studentereksamensstile: formuleringsfejl 16:3 19

studerende: formuleringsproblemer 25:3 17-23, sprogkundskaber 32:2 30f

stukke (betydning) 4:3 3, 4:4 6

stumme bogstaver 14:1-2 30

afskaffelser ved 1948-reformen 21:2 20f

hyperkorrektion 27:2 14f.

vanskelighed for begynderlæsere 25:1 10-17

stungne runer 13:1 26

styver (møntnavnenes historie) 15:3 22

stød 31:2 19-23

nytilkomne i r-ord som barsel og bestyrtet 14:1-2 49, 20:3 30

ordpar adskilt af stød (fx ven/vend!) 15:1 3

stødløshed i fynsk 20:1 18

stødtab på adverbier i sammensætninger 17:3 3f

vokallængde 32:2 4f

stødende sprog (i USA) 19:2 5-10

støttesange (til fodboldhold) 37:3 22

støttevokal (fx opslås/opslåes) 13:1 2-3

stå/ligge/sidde 1:2 26ff, vs. stille/lægge/sætte 27:1 14-16

stå for skud 34:2 7

SU 33:3 31

subdistinctio: kommaets historie 14:3 25

subjekt (udeladelse i sætninger) 36:2 27-31, 36:2 29

subjektakkusativ 22:1 26-31 (> kasus)

subjektiv formodning: formodningsadverbier 15:2 13

subjektiv genitiv 24:2 16-19

subjektsprædikativ (omsagnsled til grundled): kønsbøjning af adjektiver 19:4 5

substantiver (navneord):

appellativ (fællesnavn) vs. proprium (egennavn) 16:2 11-18, 21:2 19f

med personnavn som sidsteled (fx en spørgejørgen) 30:4 8-12

på -er/-eren: fx svipser, døgneren, grineren 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

på -ert (fx brandert, frækkert) 3:3 5

verbalsubstantiver 1:4 4f, 19:3 28ff, 24:2 16-19, 25:1 3

> bestemthed, > flertalsbøjning, > kasus, > køn

substantivering af verber 36:3 5-8

suggestion (politisk retorik) 26:2 14ff

Sulejma 30:2 19ff

svagtryks-e (assimilation og bortfald) 31:1 17

svanger 34:1 19f., 23

svangerskab (betegnelser på dansk og andre sprog) 34:1 19-25

svar på helhedsspørgsmål: ja, nej el. jo 16:1 12

svare udenom 36:3 23-30

svartjeneste (Sprognævnets) 3:2 11

svensk: 4:1 19ff, 5:1 21, 5:2 8ff, 11:2 24ff, 14:1-2 21, 34:3 27-32

dialekter 34:3 29-31, skånsk 29:1 23-29

hilsener og pronomenbrug 18:4 11ff

i danske Fields 31:2 24-28

Mål og Mæles quiz Sprogviden med svensk tema 37:3 32

svensk sammenlignet med dansk:

falske venner 27:3 6-11, 30:4 20-24

høflighed 27:3 8

lun/lugn 13:2 2

tryk og tonegang 31:2 19-23

udtale 31:1 15-20

svensk sprogatlas 34:3 27-31

svenske minoritetssprog 34:3 30f.

svenske navne 34:3 30

svigerinde, svoger og svipsvoger: slægtskabsbetegnelser 15:3 18, 16:2 6

svineinfluenza 32:3 31

svulstigt sprog 34:3 3f.

svækkelse (lydudvikling): »h« 31:1 5f, i dansk 31:1 15-20

svælling: betydning og oprindelse 2:2 2, sjældne genbrugsord 29:3 26ff

svøm (substantiv) 35:4 5f.

svømmediscipliner (betegnelser) 35:2 26f.

svømmerjargon 35:2 26-29

swahili 35:4 12-14

Syddanmark 5:4 7ff

sydslesvigdansk 6:2 8ff, 13:4 24-28, 20:2 5-12

sygdom (i bandeord) 32:4 5-12  

syn for sagn/sagen (folkeetymologi) 19:4 7

synes: med dobbelt nægtelse (Han er ikke sød, synes jeg ikke) 21:1 4f

som kliché 16:1 7

vs. føle 17:1 5, 37:1 2f

vs. mene etc. 2:1 18ff

vs. syntes i nutid 7:4 4

synonymer 2:1 18ff, 4:2 20ff, 22:4 26ff

i krydsord 31:1 11ff

i ordbøgers betydningsforklaringer 20:2 13-19

synonymordbøger 4:2 20ff

syntaks 6:2 26, 12:4 21 og 26ff, nyskabelser (plus at som konjunktion) 29:2 12-16

syntaks og betydning 34:2 30-32

syntetisk sprog: kancellisprog 17:2 11ff

syntetisk tale 5:2 29, 13:2 24-31,

sypigetips 37:3 22

Systran: oversættemaskiner 16:1 20

Syv, Peder 27:1 21

sædvane, sædvanlig vs. vane, vanlig 31:4 5f

sælge (uden genstandsled) 30:3 3ff

særbogstaver (æ, ø, å)