Register 1. - 32. årgang (1974-2009)

Udarbejdet af Ditte Boeg Thomsen og Lene Vinther Jensen

Søg ved at klikke på et begyndelsesbogstav eller med søgefuktionen (fx ctrl+f) i dit internetprogram. Læg mærke til sidetallet, og klik på linket efter opslagsordet for at se det relevante nummer af Mål og Mæle. De enkelte numre (pdf-filer) er elektronisk søgbare.


a: et eller to korte a-fonemer i dansk? 23:1 17-22, 23:2 14-19

udtale 1:1 24ff, 9:2 13ff, 12:1 8, 13:2 20, udenlandske navne i dansk 31:3 2f (Endnu ikke online — abonner her)

a cappella 19:1 10, 27:3 5

abstrakt sprog (fx verbalsubstantiver): breve fra det offentlige 17:2 15

abstraktion (begrebsindhold og -omfang) 5:1 13

accent 25:3 7-13

accenter: i færøsk 14:1-2 22, over e 11:4 3

acceptabilitetsbedømmelse (sætningsknuder) 29:1 6-11

ad: ad flere gange 2:2 3, ind ad 9:3 6, vs. af 25:2 27-29, 25:3 3f

adfærdssprog 8:4 28ff

adjektiver (tillægsord):

brugt adverbielt 30:4 5ff

forbigående vs. permanente egenskaber 27:2 2f

med -e (et skønne vejr) og -er (en flinker fyr) 10:1 3

med -eren (vildt grineren, totalt nederen) 21:2 23

med -et (hjulbenet) 10:2 2

med trykstærk vokal (fx fri, tro) 14:3 4

modifikation af sammensatte ords førsteled 26:3 2f

ombytning 8:1 4

adjektivsammensætninger (højtaler/højttaler, grovæder) 26:4 3

’adstantiver’ (særskrevne førsteled i komposita) 21:1 23-25

advarsler 1:3 8, mod rygning 26:4 3f

adverbialer (biled): forskellige typer 20:3 25f

adverbier (biord): bedyrende adverbier (fx spilleme) 30:1 16-22

bøjning 28:1 2f

formodningsadverbier 15:2 13-20

gradsadverbier i argumentation (næsten, kun mv.) 15:2 29

jo og andre andenpersonale adverbier 28:3-4 44

placering 17:3 3, 30:3 17-23, kraftudtryk med infinitiv 30:1 16-22

-t eller ej 7:4 8ff, 10:4 2, 27:2 3, 27:4 4f

vs. helsætningsrester 29:3 20-25, 30:1 16-22, 30:3 17-23

vær’s opførsel i udtryk med la vær 25:2 22

af: den er af/a'e 6:2 3, 28:1 2f, gammelt ave 19:1 20

efter verbalsubstantiver 27:4 5f

som slutstillet adverbial 15:4 4, 31:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

udtalt "aff" 14:3 3

vs. ad 25:2 27-29, 25:3 3f

af- i fx afprøve, afkøle 14:1-2 59

afasi 15:4 6-12

afdække (’tildække’) 6:3 3

afhængighedsfald > akkusativ

afkortningslån (forkortede låneord, basket for basketball) 22:2 13

afledninger: -else/-ning (fordeling af endelserne) 1:4 4f

-ige(lse): lavstatusafledning, fx forpligtige, bekræftige 19:4 21ff

-ing/-ning (fordeling af endelserne) 30:2 5f

kryptosammensætninger (bifil) og skabsafledninger (grydeklar) 18:1 28f

-lig (endelsens historie) 18:4 3

med -er/-eren: fx svipser, døgneren, grineren 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

pigenavne fra drengenavne 30:1 23-25

afløsningsord 13:2 5, 18:4 18-22, 28:1 3f, 28:2 3f, for eng. låneord i fransk 18:1 9ff, i norsk 15:1 22

afsenderansvar (neutraliseret med såkaldt) 1:4 8ff, 14:1-2 41f

afsender- og modtagerforhold (dagbøger og breve) 28:3-4 10-12

afskedigelse/opsigelse 1:4 4f

afsnitsmarkering 14:1-2 60

afstandsmarkører (fx såkaldt, som man siger) 1:4 8ff, 14:1-2 41f

ajle/alje 5:4 2

akademiprincippet (udeladelse af tabuord i ordbøger) 3:4 16

akkusativ (genstandsfald, afhængighedsfald):

akkusativ med infinitiv (fx jeg ser ham gå) 28:2 2

usikkerhed: nominativ eller akkusativ 1:4 3, 10:3 10, 12:4 2ff, 15:4 3, 24:3 2f

før relativsætning 3:4 8ff, 4:1 2, 10:1 3, 14:1-2 27, 29:4 4f

i 1800-tallet 19:2 14, 19:3 22

i sammenligninger (efter som og end) 3:4 9, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

i sætningsknuder 19:1 21f

sprogsammenligning 14:1-2 26

subjekter i akkusativ 21:3 21f + 28, 22:1 26-31

trykforhold 19:4 3

akrostika 11:1 7

aktiv, passiv og medial betydning af udsagnsord 30:3 3ff

akustisk beskrivelse 5:2 28

al- (forstavelse i låneord fra arabisk: algebra, alkohol) 23:1 12f

alarmkald (grønne marekattes) 27:3 15

aldrig (omskrivninger i mange sprog) 1:4 24ff

aldring 9:1 2

alfabethistorie: de danske særbogstaver æ, ø, å 31:2 8-11 (Endnu ikke online — abonner her), runeskrift 28:3-4 30-33

alfabetsangen (”28 skal der stå”) 31:4 4f (Endnu ikke online — abonner her)

alfabetskrift 3:4 25, tilegnelse 27:1 23-30

alkohol: historie 23:1 13, udtale 19:4 21ff

alle sammen: som subjekt 4:3 2, to ord (retskrivningsvanskelighed) 32:2 23 (Endnu ikke online — abonner her)

allegrotale (hurtig tale med mange reduktioner) 22:2 23

allitteration (bogstavrim): historie 22:2 14-16, i ordsprog og fyndord 15:3 6, i politiske taler 26:2 18

alternativ 3:2 2

alternative spørgsmål (vanskelighed i børnesprog?) 32:2 11 (Endnu ikke online — abonner her)

al-tid: nutid brugt som al-tid 15:4 13f

altruisme (gensidig) og sprogevolution 27:4 12-14

amagermad 6:4 4, 7:2 4, 8:4 17, 9:2 16

amt 27:4 15

analfabetisme: funktionel a. 13:3 3, 14:3 17, som argument for retskrivningsreform 28:3-4 20-22

analyse af tekster: edb-programmmet SprogMagisteren 16:3 5

anbefalede former 22:1 8ff

anbringe-verber 27:1 14-16, 27:3 4f

and (’usandfærdig historie’) 30:1 2f

anderledens 9:2 4

Andersen, H.C. (brug af følelses- og lydord) 26:4 29

andetsprog: dansk som andetsprog 13:1 17-22

tilegnelse: påvirkning af førstesprogsudtale 25:3 7-13

anglicismer 29:4 14, artikelbrug (hun er dansker vs. hun er en dansker) 20:1 4f, falske a. 22:2 10ff

angst: tværsproglig idiomsammenligning 30:2 7ff

animathed i dansk (fælleskøn ved prædikativ til subjekt og objekt) 19:4 5

anmasse sig/anmase sig 5:2 4, folkeetymologi 19:4 8f

anonymiseringsstrategier (journalistik) 32:1 4 (Endnu ikke online — abonner her)

annisitet/anciennitet 4:3 18

Anscombre, Jean-Claude: argumentativ sprogvidenskab 15:2 27

ansvar vs. ansvarlighed 18:1 24f

ansvarsneutralisation (med afstandsmarkører som såkaldt) 1:4 8ff, 14:1-2 41f

antikva (skrifttype) 30:4 25-31

antitese (politisk retorik) 26:2 19

apostrof:

apostrophitis: dansk 17:4 13-16, engelsk 31:4 20f (Endnu ikke online — abonner her), se’s i norsk 18:1 6

efter jysk bestemt artikel (e’/æ’) 25:4 14-21

appellativer (fællesnavne) vs. proprier (egennavne) 16:2 11-18, 16:4 21-24, 21:2 19f,

eponymer (appellativer dannet af proprier) 16:4 3-6, 17:4 28-30, 30:2 19ff, 30:4 8-12

apposition: genitivgentagelse (den ældste fisker(s), Adrians, båd) 18:1 3-5

arabisk: gamle indlån i dansk 23:1 11-16

i københavnsk multietnolekt 23:3 5-10

navnes stavning i dansk 19:4 12-15

arb/-e i noget (dialekt) 28:3-4 47-49

arbejdsmiljøloven (popularisering) 7:1 12ff

arbitraritet: sprogets arbitraritet 15:2 8ff, i tegnsprog 31:3 12 (Endnu ikke online — abonner her)

argot 8:1 23

argumentation: argumentationsanalyse 6:1 27ff

argumentativ sprogvidenskab 15:2 27ff

med instruktioner (bydemåde) 31:1 25 (Endnu ikke online — abonner her)

med metaforer 21:3 6-13

med værdiladede ord 18:1 18-26, 18:2 27-30

Aristofanes af Byzans: kommaets historie 14:3 25

Aristoteles (metaforteori) 26:2 23f

arkaisk sprog: arkaiserende ord, bøjningsformer mv. (bevidst efterligning) 31:3 17-20 (Endnu ikke online — abonner her)

gamle bøjningsformer 20:2 29f

i idiomer 29:4 27-31

i krydsord 31:1 10 (Endnu ikke online — abonner her)

udgang af ordbøger 20:2 17f

arkæologi-argumenter i sproghistorisk forskning 23:3 27-32

armod 27:1 2f

Ars minor (middelaldergrammatik af Donat) 26:4 28

artikler (kendeord): bestemt/ubestemt ved adjektiv + proprium 27:2 2f

børns overgeneralisering af en 32:2 14 (Endnu ikke online — abonner her)

e/æ i jyske dialekter 25:4 14-21

en (ubestemt artikel) 8:4 2

udeladelse ved adjektiv + proprium (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

ved professions- og nationalitetsbetegnelser 20:1 4f

artikulatorisk beskrivelse 5:2 26

arveord i dansk 14:1-2 16

Asmaa (muslimske fornavne) 30:2 12ff

assimilation (i børns sprog) 32:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

associationer 7:2 17ff

asteriskens betydning (sproghistorie vs. grammatik) 23:3 18

astronomi: navngivning af asteroider 23:3 21-26

at: at ikke (placering af ikke) 17:3 3

konjunktion eller ledsætningsmærke? 21:1 6f

og og 13:3 3, mellem imperativ og infinitiv 25:2 19-22, udtalt ”å” 13:1 9-12

udeladt: efter præposition? (efter (at) han gik) 21:3 3f, i komplementsætninger 4:3 4f

atten hundrede tooghalvfems-bekendtgørelsen 25:2 2f, 27:3 4, 29:2 24

attenhundredtallet: soldaterbreve (fra treårskrigen 1848-50) 27:2 9-15

sprogfejl 19:2 11-15, 19:3 20-23

sproglig dannelse 19:4 26-29

sprogvidenskab 25:4 5-11

auditiv beskrivelse 5:2 27

auktion (udtale og stavemåde) 19:4 21ff, i 1800-tallet 19:3 21

Austin, J.L. (dagligsprogsfilosofi) 20:4 6-10

automatiseret læsning 27:1 23f, skjulte præsuppositioner 15:1 28ff

automatisk tegnsætning: SprogMagisteren 16:3 7

autoritetsprincippet 3:4 10

Aveda 31:3 28-29 (Endnu ikke online — abonner her)

aversioner: sproglige irritationsmomenter i 1990’erne 20:3 29-31, i 2004 27:3 20-27

avindsmand 31:3 20 (Endnu ikke online — abonner her)

aviser: metafortrends (tsunami) 29:1 20-22, avisfejl 19:4 16-19, 30:3 7-11

badge (afløsningsord?) 18:4 18f

bag- i sammensætninger (fx bagfra, bagtale): udtale 17:3 2

bager: at rette smed for bager 1:2 2, 13:4 7

Baggesen, Jens: anekdote om "det sletteste digt" 3:4 2, 4:2 2

baggrundsviden (talehandlingsgenkendelse) 32:2 25-29 (Endnu ikke online — abonner her)

bagvægt og forvægt 16:3 16, bagvægtsloven 26:2 19

bagværk: dialektord 14:4 6-12, ordhistorie 15:4 15-21

bakke (’højdedrag’): indoeuropæistik 16:1 4

balstyrig/balstyrisk 22:3 23

baltiske sprog: lettisk 21:3 14-20, litauisk 23:3 27-32

bandeord 4:4 24ff, 7:3 28ff, 8:2 7ff, 28:3-4 43-46, 30:1 16-22

-bar (betalbar, hørbar): endelsens betydning 1:3 2, 13:1 8

barn (grammatisk og biologisk køn) 2:2 2, 19:4 5

barnevogn/børnevogn 3:1 2, 10:2 9

bebrejde én (for) noget 18:2 2

bebyggelsesnavne (alder og betydning) 29:3 4-10

bedes + tillægsform eller passiv 5:2 3

bedyrende biord (fx satanraspeme) 30:1 16-22

begreber: hierarkier 31:1 10ff (Endnu ikke online — abonner her)

indhold og omfang 5:1 12ff

kognitiv semantik (begrebsmetaforer) 21:3 6f

begrundelse af/for 27:4 5f

begynde/starte 15:1 4

begyndelsesbogstav (stort eller lille) 3:4 5, 8:1 2

beholdere: beholder for indhold (stednavne udviklet fra indhegningsbetegnelser) 24:4 5f

betegnelsers etymologi og nutidsbrug (kiste, skrin, æske m.fl.) 18:4 27-30

behøve: vs. behøve at 4:2 5, 24:3 2f, vs. pøvs (teenage-stavemåde) 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

bekendthed: markeret med adled i genitiv 24:2 18-19, trykvekslen ved udtale af navne 13:2 3-4

belastede ord 20:4 11-17, i jura 18:3 21-26

benægtede sætninger 15:2 5

beskrivelsessystemer (sproglige og andre) 11:4 14ff

beskøjt 26:4 7f

bestemthed: artikler i jyske dialekter (e/æ) 25:4 14-21

bestemt og ubestemt form 10:3 3f, 12:4 20f,

bøjningsoprindelse 5:1 18ff, 12:4 20f

institutioner (der kommer toget) 28:2 3

markeret ved adled i genitiv 24:2 18-19, ubestemt og ikke-bestemt genitiv 24:3 6f

propriers indbyggede bestemthed 16:2 15, 16:4 21ff

præsupposition 15:1 27

betalbar 13:1 7f

betingede udtaler 21:3 29-32

bunden variation i dansk a-udtale? 23:1 17-22, 23:2 14-19

vanskelighed for begynderlæsere 25:1 10-17

betingelsesledsætninger (hypotetiske, faktiske, modsættende) 32:2 5f (Endnu ikke online — abonner her)

betydningsbærende orddele > morfemer

betydningsforklaringer i ordbøger 20:2 13-19

betydningsforskydninger/-udviklinger:

behandling i ordbøger 19:1 11-13

betydningslån 29:4 8

pendulord mv. 23:3 14-20

præsentere for 26:1 3f

sproghistorisk og tværsprogligt 30:3 27-31

betydningsindhold og -værdi (semantiske analyser) 5:1 10ff

betydningsprincippet (skriftens morfematiske princip) 9:4 7, 25:1 10ff, 25:2 3f, 27:1 17ff, 27:2 27f

i kinesisk skrift 25:1 18-30

morfemgrænser (vildledende delinger) 12:1 13ff, 12:3 11ff

ordblindes læsestrategier 17:4 6ff-121

bevingede ord 26:3 26, 29:3 2

Bibelen: bibelcitater, bibelske udtryk 13:4 7, i russisk og dansk 29:4 25-31

bibeloversættelser 2:2 15, 14:1-2 17, brug af og 20:3 20-28

bibelretorik 26:2 16ff

lignelser (opbygning og logik) 16:4 8-15, 17:2 21-23

bidans (kommunikativ) 27:3 17-19

biled (adverbialer): forskellige typer 20:3 25f

billeder (illustrationer til skønlitterære tekster) 11:3 27ff

billedskrift vs. kinesiske skrifttegn 25:1 18-30

billedsprog (> metaforer) 10:3 12ff, 15:3 6, 15:4 3, i dagligsprog 20:3 6-11

bindeord (konjunktion):

at: konjunktion el. ledsætningsmærke? 21:1 6f, udeladelse 4:3 4f, 21:3 3f

indrømmelseskonjunktion 9:2 4

komma efter bindeord (fordi, at) 21:2 3f

og (historie og funktion) 20:3 20-28

om: efter kraftudtryk 30:1 16-22, om om 12:1 2, 25:1 2f, 25:3 4 vs. hvis (hist. udvikling) 32:2 5f (Endnu ikke online — abonner her)

plus at 29:2 12-16

13:1 4-5, 13:2 6-8

bindestreg 2:4 7, 29:1 16, i gruppesammensætninger 15:4 3

biord (adverbier): bedyrende biord (fx spilleme) 30:1 16-22

bøjning 28:1 2f

formodningsbiord 15:2 13-20

gradsbiord i argumentation (næsten, kun mv.) 15:2 29

jo og andre andenpersonale biord 28:3-4 44

placering 17:3 3, 30:3 17-23, kraftudtryk med navnemåde 30:1 16-22

-t eller ej 7:4 8ff, 10:4 2, 27:2 3, 27:4 4f

vær’s opførsel i udtryk med la vær 25:2 22

biord eller helsætningsrest:

jeg tror ikke, Gud findes (ledsætning som hovedsag) 29:3 20-25, 30:3 17-23

knageme, om... (kraftudtryk med infinitiv) 30:1 16-22

-birkes i fx smørbirkes, tebirkes 15:4 17

bisætninger: bisætning el. hovedsætning (indledt med ) 13:1 4f

indledt med hv-ord eller at 21:3 3f

nyt komma 21:4 25, 24:3 17-24

ordstilling i udsagnsbisætninger 13:1 5f, 14:4 20ff, 30:4 3

sætningsknuder 19:1 19-22, 29:1 6-11

bisætninger som indholdsmæssig hovedsag 29:3 20-25

med hovedsætningsstruktur 13:1 5f, 30:4 3

med opflyttede biord efter fx tro, synes 30:3 17-23

med plus at 29:2 12-16

bisætningsordstilling (i hovedsætninger med mon) 29:4 5f

Bjerregaard, Ritt 8:2 13ff, bevingede ord 32:1 19-20 (Endnu ikke online — abonner her)

bjørnetjeneste 26:4 2, 27:1 2, 30:2 4f

blade/bladre 17:2 4

blandingssprog 9:1 27ff, 23:3 5-10, 29:2 28-31, sydslesvigdansk 6:2 8ff, 13:4 24-28, 20:2 5-12

Blicher, St. St. 17:3 13ff, 18:1 8

blog (-ge, -ger) 30:1 14f

Bodilsen (navngivning efter moderen) 2:4 4

bogstavelig betydning 26:2 24

bogstaver:

bogstavkendskab: rolle i børns læseudvikling 19:2 21ff

bogstavombytning: konsekvenser for læseforståelse og -hastighed 26:3 13f

bogstavskrift 3:4 26

de hyppigste i danske ord 26:1 19-24

udtale af bogstavnavne (brugt i nummerpladetekster) 19:3 11-19

bogstavrim (allitteration): historie 22:2 14-16, i ordsprog og fyndord 15:3 6, i politiske taler 26:2 18

bogtryk: bogtrykker 19:4 5f, skrifttypehistorie 30:4 25-31

boks 18:4 27ff

bondeanger 5:4 4

bondesamfund: ordforråd i dialekter 20:1 12-18

borgernes mening om det offentlige sprog 17:2 15-20

bornholmsk (intonation) 31:2 22 (Endnu ikke online — abonner her)

bortfald af [w] (skriftens v, fx blevet, skrevet) 32:2 16-22 (Endnu ikke online — abonner her)

brand-/brænd- 28:2 4f, brandbar/brændbar 6:1 13, 6:2 6

brandes'sk/brandesk 7:2 2

branding 28:3-4 65-68

breve: fra forsikringsselskaber 26:1 25-32, fra soldater i 1800-tallet 27:2 9-15

brevkasser med sprogspørgsmål (Jyllands-Posten) 27:2 4-7

brian (appellativ) 30:2 19ff, 30:4 12

Brorson, Hans Adolph: dobbeltrim 31:2 31f (Endnu ikke online — abonner her), salmer 26:2 9f

brug og system (sprogforandringer) 24:1 4-9

brunch (engelskimport, bud på afløsningsord) 28:1 3f, 28:2 3f

Brøndal, Viggo 12:4 24ff, 26:4 28f

bukser/benklæder 8:1 4, ordhistorie og synonymer 25:3 14-16, 25:4 4

Bush, George W. (retorik) 26:2 14ff

bushismer 26:2 21

buskads (sprogmodel) 3:1 29

bydemåde (imperativ) 1:3 7ff, 10:1 4, 31:1 23-27 (Endnu ikke online — abonner her)

i stednavne (Springforbi, Farimagsgade) 29:3 9

med stød (spark, mærk!) 1:4 5

med usædvanlige konsonantgrupper (åbn, lystr!) 6:4 3, 22:4 19

serieimperativ i talt dansk 25:2 19-22

bysbørn/bybørn (betydningsforskel ved fuge-s) 29:1 3

BySoc 13:2 17-23

bøjning: af participier: som verber (overgang) eller adjektiver (tilstand) 19:4 3f, 20:1 5, 24:4 3

bøjningsformers betydning: imperativ 31:1 23-27 (Endnu ikke online — abonner her)

bøjningsformers opståen 3:3 19, 18:4 3f

digt om danske bøjninger 25:3 3 + 32

fejl 27:3 20-27

folkeskoleelevers forståelse og vanskeligheder 25:2 8-18

gamle bøjningsformers bevarelse i salmer 26:2 11f

kasusendelsers overlevelse i frasemer (til blods, på fode) 3:2 4, 26:3 24, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her)

og funktionsord i tegnsprog 24:4 26-27, 31:3 14-15 (Endnu ikke online — abonner her)

substantivers pluralis: endelser (engelske låneord i dansk) 22:4 3ff, 23:1 6, 24:2 9-13

sammenhæng med køn 4:2 3

verbers datid: børns generaliseringsfejl 13:1 14, 32:2 13f (Endnu ikke online — abonner her)

dialekter (ømål) 20:1 17f

historiske udviklinger 18:4 6-9, 19:1 2f, 20:2 29f, 21:4 9, 22:3 22, 26:2 2

bønner 1:3 8

børge (personnavne brugt som fællesnavne) 30:4 8-12

børneremser 8:2 4

børns holdninger til dialekter (undersøgelse i Thy) 18:2 6-10

børns skriftsproglige udvikling 5:3 21, 5:3 28, 12:2 16ff

børnehaveklassetræning i fonologisk opmærksomhed 20:4 22-30

håndskrift 24:4 14-21

legeskrivning 15:1 9ff

sammenligning af læsebogssystemer 23:1 23-32

tidlige stavestrategier 14:1-2 63

børns sprogtilegnelse 2:1 14, 2:2 22ff, 3:2 18ff, 8:2 25ff, 8:4 6, 9:4 4, 13:1 14ff

”De nye sprogbrugere” (serie) 32:2 9-14 (Endnu ikke online — abonner her)

tosprogedes sprogtilegnelse 32:1 21-29 (Endnu ikke online — abonner her)

bøsse (beholder) 18:4 27f

båndoptager: -tager udtalt -”tar” 4:4 4

c: udtale 21:3 30f, 31:2 4f (Endnu ikke online — abonner her), vs. k (retstavning) 14:1-2 30

calendæ græchæ 1:4 24f

center 4:4 9ff

champignoner (folkeskolestavning) 28:1 24

chance/risiko/mulighed 4:2 2

chimpansers kommunikation 27:3 12-19, 27:4 7-14

chokolademarch 7:4 19, 8:2 6

Christian den Fjerde: brev til Ellen Marsvin 17:3 18-22, kommatering 17:1 27-29

Christiansen, Gustav 6:3 32, 7:4 21ff, 7:4 32

cigaretpakker 26:4 3f

citater: fordrejede og misforståede citater 13:4 6-9

Citroën (udtale) 15:2 2

Clausen, Sven ("Nordisk Målstræv") 5:2 22

Cocio (udtale) 31:2 4f (Endnu ikke online — abonner her)

computerbrug i lingvistik (datalingvistik og sprogteknologi) 13:2 24-31, 19:3 24-30

computergenereret tekst 2:4 8ff, 17:3 25, klichégenerator 28:2 11-12

maskinoversættelse 16:1 20, 16:2 27, 19:3 24-30

programmeringssprog 12:2 24ff

computerterminologi 17:1 2f, 17:2 21-30, 20:2 20-22, 22:3 7f, 28:3-4 59-61, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

construal, to construe (termer i funktionel sprogvidenskab) 21:3 23f

corny 18:4 19

creme/salve 15:1 4, 15:2 6

crescendo (’stigning’ vs. ’højdepunkt’) 19:1 12

cykel udtalt "sikkel" 16:2 5

Cæsar 24:2 2

d: afskaffelse i modalverbers datidsformer 21:2 20

udtale ([ð], [j] og [w]) og bortfald 31:1 15ff (Endnu ikke online — abonner her)

i 1800-tallet 27:2 14f

i børns sprog 32:2 11 (Endnu ikke online — abonner her)

i dialekter 20:1 17f, 25:3 26-28

da: vs. fordi 1:1 2f, 21:4 8f, vs. hvor i tidsudtryk 14:3 4

dag: den anden dag/forleden dag 6:1 2, have en fortsat god dag 16:3 30, om/på dagen 30:1 2

dagbog: at føre dagbog 14:1-2 9, stil 28:3-4 10-12

dagligsprogsfilosofi 6:4 29, 20:4 6-10

dagpengeloven (offentlige meddelelsers læsbarhed) 1:1 14ff

-dan 19:4 4

DANFRAS 26:3 27

Dania (lydskrift) 27:1 28

danismer (i grønlandsk) 29:4 9-13

Danmark (navngivning) 24:4 6, 25:2 4-6

Danmarks Pædagogiske Institut 2:2 21, 7:1 24

dansen om guldkalven 20:2 2f

dansk: alfabet 14:3 6, og særbogstaver (æ, ø, å) 27:1 20f, 31:2 8-11 (Endnu ikke online — abonner her)

låneord: i grønlandsk 29:4 9-13, i vestindiske og vestafrikanske sprog 27:3 28-32

sproghistorie 17:1 22ff, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her), kasus og ledstilling 3:3 19, 20:3 22

sætnings- og ordlængde 30:1 7-13

udtale: Den Store Danske Udtaleordbog 13:4 10-14

verbers enhedsforbindelser 14:4 13-19

vokaler 17:2 7

dansk som andet-/fremmedsprog 1:4 12ff, 9:4 12ff, 12:1 6ff, 12:1 17ff, 13:1 17ff, 14:1+2 56, 17:2 9

enkeltlyde 14:1-2 46, 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her)

placeringsverber 27:1 14-16

som arbejdssprog for svenskere 31:2 24-28 (Endnu ikke online — abonner her)

stød, tryk og tonegang 31:2 19-23 (Endnu ikke online — abonner her)

Dansk Sprognævn 3:2 6ff, 4:3 20, 27:2 26-31, 28:3-4 17-19 + 50-52 + 62-64

i kommadebatten 24:2 20-26

sprognævnsloven 20:3 12-15

dansk stil 5:3 2ff

dansk-amerikanske sprogsamfund i USA 1:3 24ff, 1:4 26ff, 14:1-2 36

dansker: vi danske/danskere 13:2 2

danskundervisning 10:4 18ff, i folkeskolen 2:2 16ff, med sproglege 26:1 19-24

DANwORD 8:1 6ff

datalingvistik 2:4 8ff, 12:2 24ff, 13:2 24-31, 16:1 20, 16:2 27, 17:3 25, 19:3 24-30

datid (præteritum):

børns generaliseringsfejl 13:1 14

i dialekter (ømål) 20:1 17f

legedatid 8:4 6f, 25:4 3f, 26:1 4f

regularisering, fx for/farede 18:4 6-9, 19:1 2f, 20:2 29f, 21:4 9, 26:2 2

som afstandsmarkør (hypotetiske og umulige sagsforhold) 29:4 22-24, 30:1 3-5

tilladte dobbeltformer 22:3 22

vs. nutid (præsens), 14:1-2 53, 15:4 13f, 30:2 2

dativ: i ældre dansk (rester i frasemer som i tide) 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her), 32:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

dav, hej mv. (hilsener) 1:2 14ff, 17:1 7

de/dem (> kasus i dansk)

De vs. du 10:3 23ff, 21:2 10

i breve fra forsikringsselskaber 26:1 25-32

klassiske regler og udvikling i 1900-tallet 21:1 19-22

udvikling i nordiske sprog 18:4 10-12

decibel (flertalsbøjning) 1:3 2

defaitisme (stavemåde og udtale) 21:1 2

deiktiske udtryk 3:2 22

dele- og bindestreger (i sammensatte ord) 29:1 12-19

demonstration 3:3 8f

Den Danske Ordbog (DDO) 16:1 25, 19:1 9-15, 26:4 5ff

Den Danske Salmebog 26:2 7ff

Den Store Danske Udtaleordbog 13:4 10-14

dens/dets vs. sin/sit 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

depositum(m)et (tilladte dobbeltformer) 22:3 18ff

der: forkerte kommaer 19:2 12f, vs. som 4:3 6, 4:4 2, 7:1 4, 10:4 2

deres/sine 7:4 2, 18:1 5f, 20:1 3f, 21:2 5f, 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her), i 1800-tallet 19:2 13

derhen: at forstå noget derhen, at... 10:1 2

deruda' 7:1 3

desværre 12:4 4, ny brug (hånende) 16:3 26

DGCSS (Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier) 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

dialekter 2:4 2 + 16f, 3:3 26ff, 3:4 16ff, 7:4 15ff, 10:2 4, 14:1-2 25 + 35, 14:4 6

børns sprogholdninger 18:2 6-10

dialektfilm 28:2 16-21

dialektkontinuum vs. nationalsprog 28:1 6-13, 29:1 23-29

dialektologi 3:3 26-32, 3:4 16ff

dialektordbøger 3:3 29, Ømålsordbogen 20:1 12-18

dialektprægede stavefejl 27:2 13-15

dialektstatus vs. national standard 28:1 6-13

fynsk (arb i noget) 28:3-4 47-49

i skriftsprog 9:4 16, 10:2 4

jysk bestemt artikel e/æ 25:4 14-21

kodeskift og sprogholdninger 29:2 17-22

navne i lokalsamfund (så sagde jeg til tømrer, der kommer dyrlæge) 16:4 21-24

nedsættende ord 19:3 3f

nordjysk (han spiser hurtigt, han gør) 14:1-2 55

og identitet 25:3 25-31

terminologi 24:4 10f

vendelbomål 9:1 6ff, 9:3 7ff, 9:4 16ff

østjysk (nølle, nys) 21:3 23

didaktik (ordets betydning) 8:4 2

Diderichsen, Paul 4:3 26

die (barnet dier moderen/moderen dier barnet) 3:2 4

digrafer som sj (vanskelighed for begynderlæsere) 25:1 10-17

digte skrevet af en computer 17:3 28

diminutiver: af personnavne 20:1 27-31

direkte tale vs. indirekte tale: ledstilling 14:4 20ff

disker, flipper mv. (afledninger på -er) 17:1 13

dispensat/dispentant 1:2 3, 1:3 4

dissimilation (undgået lydgentagelse) 24:3 27

distinctio: kommaets historie 14:3 25

distinkthed 13:4 13, formalitetsgrad 22:2 22ff, læseudvikling 19:2 22f, 22:1 16ff, 22:2 17-21

distriktsbetegnelser 27:4 15

dobbeltnegation 32:1 12 (Endnu ikke online — abonner her)

i dansk og fransk 20:1 7-11

i matrix- og komplementsætning 21:1 4f

ikke... hverken... eller 20:3 3f

dobbeltformer i dansk og andre sprog 17:2 8, 22:1 4ff; 22:2 27; 22:3 16ff, 28:3-4 50-52

fordele og ulemper 21:4 17-20

reduktion i Retskrivningsordbogen 2001 24:3 30

dobbeltkonfekt > pleonasmer

dobbeltrim (fx gage fårpagehår) 31:2 29-32 (Endnu ikke online — abonner her)

dogmedansk 22:4 3-10, 23:1 5f

domme (propositioner) 19:2 28f, 20:4 6-10

domænetab 26:4 10ff

Donat (middelaldergrammatiker) 26:4 28

dorn og dyknagle 17:1 3

dovnedansk 22:4 9, 23:1 5f

dreng og andre drengebetegnelser (etymologi) 24:2 30

drengerøv (negativt vs. positivt ladet) 31:2 3f (Endnu ikke online — abonner her)

dress (udtale) 30:2 29ff

droppe 7:3 8

-dz- før 1889 (Fraads, Prinds) 32:1 4f (Endnu ikke online — abonner her)

DSL (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) 27:4 20-26, 28:3-4 62-64, 32:1 14f (Endnu ikke online — abonner her)

du: vs. De 10:3 23ff, 21:2 10

i breve fra forsikringsselskaber 26:1 25-32

klassiske regler og udvikling i 1900-tallet 21:1 19-22

udvikling i nordiske sprog 18:4 10-12

vs. man 11:4 2, 12:1 4f, 14:1-2 34, 16:1 10, 18:3 12-15, 18:4 4 + 12, 19:1 4

Ducrot, Oswald: argumentativ sprogvidenskab 15:2 27

dufte (til) 20:3 30f

dumsmart 13:2 4

dur og mol: om tonegang i talesproget 13:4 2-3

durk (modelån fra tysk) 29:4 15-21

dyrekommunikation (vs. menneskesprog) 27:2 16-17, 27:3 12-19, 27:4 7-14

dysartri og afasi (hjerneskader) 15:4 6-12

dysleksi > ordblindhed

dækket direkte tale: ledstilling 14:4 20ff

dæksel/låg 6:4 2

dæmpe 1:3 2

døbefunktion (fx såkaldt ved introduktion af ukendte termer) 1:4 11

død: bøjning som verbum (overgang) og som adjektiv (tilstand) 20:1 5

døde metaforer (også > idiomer) 13:3 27, 26:2 26

dødsannoncer, norske 26:4 17ff

døgner etc. (slangord på -er) 12:1 23

døve: læsevanskeligheder 24:4 23-30, tegnsprog 14:3 11ff, 31:3 10-16 (Endnu ikke online — abonner her)

dåbsritualer og -forestillinger (tværkulturelt og historisk) 25:4 23-28

dårlige sætninger 8:4 3

dåsesprog: PH's sprogsyn 13:3 7

dåsevittigheder 10:1 8ff, vs. spontane vittigheder 11:2 5ff

e (jysk bestemt kendeord) 25:4 14-21

-e: bøjning af verber, der ender på -i, -y og -u 19:2 3f

kasusbøjning i ældre dansk 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her), 32:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

edb 2:4 8ff, 12:2 24ff, 13:2 24-31

i skolen 11:1 20ff

maskinoversættelse 16:1 20, 16:2 27, 19:3 24-30

terminologi 17:1 2f, 17:2 21-30, 20:2 20-22, 22:3 7f, 28:3-4 59-61, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

-ede/-ne: participier (fx revede/revne) 24:4 3, > participier

eder i tale vs. dialektalt skriftsprog 31:3 19 (Endnu ikke online — abonner her)

EF (> EU): EF-harmonisering 14:3 6-10

officielle sprog og arbejdssprog 6:1 14-20

effektivitet (i militærsprog) 27:2 18-25

efter/efter at + sætning 6:3 2, 21:3 3f

efterfølgende 17:3 2

efterhængt: spørgsmål (vi ses på Plenum, ikke?) 18:3 2ff, sætning (han kommer, han gør) 14:1-2 55

efternavne 23:2 10ff, i forkortet form 2:4 5, 32:1 4 (Endnu ikke online — abonner her), på -i 26:2 3, sen-navne (associationer) 1:2 10ff

egen: min egen/"egne" bog 7:4 4, 8:1 4

egennavne (proprier):

afledninger 7:2 2, kortformer 20:1 27-31

brugt som appellativer (fællesnavne), fx dummepeter 30:4 8-12

dannet af dyre- og plantenavne 23:2 10-13

dannet efter begivenheder (fx Grundlovise) 21:4 15f

efternavne: sen-navne (associationer) 1:2 10ff, i-navne (fx Stefani) 26:2 3

fornavne 4:1 27ff, 5:4 10ff, 7:4 3, 27:1 6-13 + 31f, usædvanlige i 1800-tallet 31:4 22ff (Endnu ikke online — abonner her)

i skønlitteratur 21:2 11-17

katolske og gamle nordiske personnavne 21:4 11-16

køn og historie 30:1 23-25

med kendeord og tillægsord (et snedækket Norge) 16:2 15, 27:2 2f

med tillægsord (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

navngivningsskikke (tværkulturelt og historisk) 25:4 23-28

på asteroider 23:3 21-26

på forsikringsselskaber 16:3 13

på nationer og sprog 25:2 4-6, 31:1 28-31 (Endnu ikke online — abonner her)

stednavne i minoritetssprog 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her)

tryktab ved bekendthed (fornavnets tryk tabes) 13:2 3-4

vs. fællesnavne (appellativer) 16:2 11-18, 16:4 21-24, 21:2 19f, 32:2 3f (Endnu ikke online — abonner her)

udenlandske: stavning i dansk 19:4 12-15, udtale i dansk 31:3 2f (Endnu ikke online — abonner her)

vs. numre, initialer mv. i militæret 2:4 4f, 21:4 4f

egentlig forstand: udtrykt ved reduplikation (i dansk, engelsk, fransk) 24:3 25-28

Egon (navnets oprindelse) 12:2 6ff

ej (tilbagevisende negation) vs. ikke 32:1 12-13 (Endnu ikke online — abonner her)

ejefald (genitiv): apostrofproblemer 17:4 13, 31:4 20f (Endnu ikke online — abonner her)

bandeord (kattens, satans) 28:3-4 45

erstattet med præpositionsforbindelser 25:3 17-23

funktion, betydning og terminologi 24:2 14-19

gruppegenitiv 8:4 4

i appositioner (gæsten(s), organistens, vitser) 18:1 3-5

styret af forholdsord i ældre dansk (rester: til søs, til lands) 3:2 4, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her), 32:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

tidsbetegnelser (i morges, i formiddag(s)) 24:3 2, 27:4 2

ubestemt og ikke-bestemt 24:3 6f

ejestedord 7:4 2, 9:2 2, 15:4 5, 17:3 3, 18:1 5f, 20:1 3f, 21:1 7f, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

i 1800-tallet 19:2 13, 19:3 22

i reklamesprog: Byg din bil! 28:2 23f

vor vs. vores 2:1 2, 13:4 3f

ekkoord: undersatte plantenavne 13:3 11-15

eksemplar-/typeproblemer (fx samme, hver sin) 24:3 4f

eksperter (i sprogspørgsmål) 27:2 26-31

ekspletiv (’dobbelt’) nægtelse i fransk 20:1 7-11

ekstrovert og introvert sprogpolitik 14:1-2 24

-el (tryk i romanske låneord) 30:4 4f

elektronisk tekstbehandling som fejlkilde 14:1-2 31, særskrivning 29:1 18f

ellers 14:4 3

ellipse (udeladelse) 13:4 15-21, 20:3 23f

-else og -ning (fordeling af endelserne) 1:4 4

e-mail (bøjning og betydning) 24:2 11

e-mail-kommunikation (og -etikette) 28:3-4 53-54

emfatiske konstruktioner: oprykket verbum + gøre (flygtede/flygte gjorde han ikke) 4:3 6f

med-udtryk (ih, med anemoner!) 4:2 23f

reduplikation (de er rige-rige) 24:3 25-28

en (ubestemt artikel) 8:4 2

-en/-et (bestemthedsendelser): sproghistorie 18:4 3f

end: kasus i sammenligninger 3:4 9, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

vs. som (dobbelt så meget end/som) 30:2 3f

endelser (suffikser): -else og -ning (fordeling) 1:4 4

-er/-eren: fx svipser, døgneren, grineren 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

-et/-en (kort tillægsform), fx fanget/fangen 24:4 3

flertalsendelsen -s 24:2 9-13

-ige(lse): lavstatusafledning, fx forpligtige, bekræftige 19:4 21ff

-ing/-ning (fordeling af endelserne) 30:2 5f

kasusendelser i ældre dansk (fx til vejrs) 3:2 4, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her), 32:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

-lig (endelsens historie) 18:4 3

opståen 3:3 19, 18:4 3f

endnu/stadig 6:4 2

enemærker (etymologi) 19:4 11

energi i faglig og almen brug 15:3 4

enerne, etterne, nullerne: det første årti efter årtusindskiftet 32:2 7f (Endnu ikke online — abonner her)

eneste: en af de eneste 19:2 26-30

engangsord (sammensatte til lejligheden) 29:3 26-31

engelsk: apostrofproblemer 31:4 20f (Endnu ikke online — abonner her)

fodboldterminologi i andre sprog 29:2 4-11

ortografi (vanskeligheder for begynderlæsere) 25:1 10-17

regler for sær- og sammenskrivning 29:1 17f

som verdenssprog: formuleringsfejl 22:4 21-24

sætnings- og ordlængde 30:1 7-13

engelsk i dansk 24:1 15-21, 28:2 23f

afløsningsord for eng. låneord 18:4 18-22, 28:1 3f, 28:2 3f, i norsk 15:1 22

apostrofbrug 31:4 20f (Endnu ikke online — abonner her)

bøjning: flertalsendelsen -s 23:1 6, 24:2 9-13

computerterminologi 17:1 2f, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

og i norsk 18:4 10-17

pronomenbrug (du vs. man) 19:1 4

pseudolån (grillparty, babylift) 22:2 10ff

reklamer 23:1 7-10

som organisations- og undervisningssprog 31:4 7-13 (Endnu ikke online — abonner her)

særskrivning af komposita 21:1 23-25

udtale af udenlandske navne 31:3 2f (Endnu ikke online — abonner her)

unges dansk (kodeskift) 22:4 11ff

engelskundervisning med grammatikspil 17:4 17-22

enhedsforbindelser og sammensætninger, fx sætte op og opsætte 14:4 13-19

enhedskomma 15:3 27 (> kommatering)

enormt, kæmpe, total mv. i unges sprog 16:3 27

enstavelsesord 27:4 15

ental: el. flertal ved flerhedsbetegnelser 15:1 7, nye entalsformer (brille, forælder) 32:2 15 (Endnu ikke online — abonner her)

entrecôte (udtale) 15:2 2

envejskommunikation: tv-mediet 13:3 16-21, 13:4 22

epimorion 11:1 7

eponymer (appellativer dannet af proprier) 16:4 3-6, 17:4 28-30, 30:2 19ff, 30:4 8-12

-er(en) (slangafledningsendelse) 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, i 1990’erne (fx grineren) 21:2 23

Ersi du! 6:4 10, 8:4 17

-ert (fx brandert, frækkert) 3:3 5

esperanto 2:3 18ff, 3:1 8ff

estisk 18:2 17f, retningsbetegnelser 31:3 21-27 (Endnu ikke online — abonner her)

et (&): ligaturer 24:2 2f

-et (kort tillægsform): udtale (kastet) 25:3 28, vs. -en (fx fanget/fangen) 24:4 3

et eller to ord? > sammenskrivning

et eller andet mv.: klicheer fra 68-oprøret 16:1 7

etisk (om personer og handlinger) 13:1 3f

etmålstegn (i skrivning) 9:3 28

etnicitet (sprogbrug blandt københavnske unge) 30:4 13-19

etterne, nullerne, tierne: de første årtier efter årtusindskiftet 17:2 2

etymologi 3:3 22ff, 6:3 15ff, rolle i nudanske ordbøger 20:2 13-19, stoikernes interesse 18:2 23

EU-debatten: politiske metaforer 21:3 6-13

eufemismer (formildende omskrivninger) 23:2 5ff, 25:3 14-16, 28:3-4 2+72

militærsprog 27:2 21

politisk korrekthed og sproglig hensyntagen 20:4 6-10, i norsk 18:4 14

EU-oversættelser 30:1 8f, punktumreglen 23:3 3f (også > EF)

europæisk komma: kommaets historie 14:3 30

Eurotraprojektet: oversættemaskiner 16:2 27

experiencer-verber (udsagnsord med oplever): præsentere for 26:1 3f

f: udtale af f i af 14:3 3

face: høflighedsteori 23:4 14-23

fagsprog 3:4 3 + 14, 18:1 18ff, 26:1 4

faktisk 8:2 10

faktisk vs. hypotetisk omstændighed (når/skønt vs. hvis/selv hvis) 32:2 5f (Endnu ikke online — abonner her)

faktive verber (ærgre sig over at, vide at...) og præsupposition 15:1 25ff

fald > kasus

falske lån (pseudolån) 22:2 10ff, 29:2 23

falske venner 30:3 25-31

lettisk-dansk 21:3 14-20

russisk-dansk 29:4 30

svensk-dansk 27:3 6-11, 30:4 20-24

tysk-dansk 30:3 25-31

familie: slægtskabsbetegnelser 15:3 18-21, stort el. lille begyndelsesbogstav? (far/Far) 3:4 5

fandengalemig (kraftudtryk med infinitiv) 30:1 16-22

fantasi: ikke have fantasi til at forestille sig 15:3 17

farvel, farveller, hej mv. (hilsener) 17:1 7, 25:2 2f, farvel igen 11:2 20ff

farveord (associationer) 7:2 20

fascinere (oprindelig betydning) 3:1 15

-fast og -fri 22:3 2

faste vendinger (idiomer) 9:3 9ff, 10:3 14, 10:4 5ff, 11:2 30, 14:1-2 52, 21:2 2f

engelsk og dansk 29:4 14

forandringer i brug 20:2 2f

grønlandsk og dansk 29:4 7-13

russisk og dansk 29:4 25-31

undergruppe af frasemer (flerordsforbindelser) 26:3 21f

vanskeligheder (fx sammenblanding) 20:4 2f

fed 26:1 5-6, 26:2 4, brug før 1900-tallet 27:1 4f, i unges sprog 16:3 27

fejl: børns overgeneraliseringer 32:2 13f (Endnu ikke online — abonner her)

fejlanalyse 5:4 18, 9:1 10ff

fejlfindingskonkurrence 6:1 21ff, 6:4 4ff

fejlfindingsopgaver (i Mål og Mæle) 25:2 30-32, 25:4 30-32

fejltyper: før og efter 1948-reformen 21:2 19f

i aviser (1996) 19:4 16-19, (2007) 30:3 7-11

irritationspotentiale 27:3 20-27

formuleringsfejl i danske stile 16:3 19, som underholdning 21:1 27-30

i 1800-tallet: 30’erne 19:3 20-23, 80’erne 19:2 11-15

kontamination (sammenblanding af ord og udtryk) 20:4 2f

på engelsk (som fremmedsprog) 22:4 21-24 + 32

systematik i normbrud 19:4 20-25

taget med i ordbøger 19:1 9-15

tilladt i sms-genren 25:1 7-9

vs. nyudviklinger 19:1 19-22, 24:1 4-9

> sammenskrivning

fejl- som forstavelse 19:3 24

feltarbejde 4:1 16, med ubeskrevne, truede sprog (mla’bri’) 21:2 24-31

femmer, otter mv. (afledninger på -er) 17:1 12

femti 22:1 2

ferle 22:4 2

figurmærke (grafisk udformet varemærke) 11:2 13

film om sprog: I Danmark er jeg født (dialektfilm) 28:2 16-21

Voices of the World (film om truede sprog) 28:1 27-31

filmtitler (tværsproglig sammenligning: funktioner, skabeloner) 30:1 26-32

finde, mene etc. 2:1 18ff

fingerstilling og -bevægelser i håndskrift 24:4 14-21

finsk 18:2 17f, retningsbetegnelser 31:3 21-27 (Endnu ikke online — abonner her), sætnings- og ordlængde 30:1 7-13

fisk: Hvad er det for en fisk? 5:1 2

fiskeres sprog 24:1 10-14, ordforråd 20:1 12-18

fjong 21:2 4f

fladt a 1:1 24ff, 23:2 14-19

flamsk (betegnelser for sprog og nationer) 31:1 28-31 (Endnu ikke online — abonner her)

flere: vs. fler 21:4 6f, vs. indtil/op til flere 31:3 8f (Endnu ikke online — abonner her), vs. mere 12:2 2, 16:2 3f, 30:4 5ff, 31:1 3 (Endnu ikke online — abonner her)

flerhedsbetegnelser, fx regeringen: den eller de 15:1 7

flerordsforbindelser (frasemer) 10:4 5-17, 26:3 19-27

flersproget nation (Schweiz) 28:1 6-13

flertalsbøjning: af 1. led i sammensætninger 3:1 2, 10:2 9, 32:1 2f (Endnu ikke online — abonner her)

endelser (på engelske låneord i dansk) 22:4 3ff, 23:1 6, 24:2 9-13

plurale tantum (penge, briller, mæslinger) 25:3 15, 32:2 15 (Endnu ikke online — abonner her)

pluralis majestatis 10:3 23

sammenhæng med køn 4:2 3

flertydighed: adverbialers skopus 30:3 17-23

maskinoversættelse 16:1 20

påpasselighedsudtryk (pas på ulven/barnet!) 20:1 8-10

vittigheder 31:2 12-18 (Endnu ikke online — abonner her)

flip, flippet 16:3 28

flowdiagram (grafik) 16:1 15

flugtvittigheder (situationsbundne) 11:2 5ff

flydende (flydende tale, flydende fransk) 24:3 6

flygel 19:4 5f

flyvemaskinenavne 3:2 31

Flyvende Kommakorps (undervisning i nyt komma) 21:4 22-27 + 32

fnisede/fniste/fnes 22:3 22

fobibus 20:2 32

fodboldtermer og -udtryk: tværsprogligt 29:2 4-11, huttelihut 29:3 2, i islandsk 29:3 3

foisonnement (opsvulmen i oversættelse) 30:1 8-11

fokus i talesprog 13:2 11, fokus og præsupposition i ytringer 15:1 25

folkeetymologi (morfologisk gentolkning, fx undervisitet) 19:4 7-11, skindet bedrager 16:3 2

folkeskoleundervisning: grammatik 25:2 8-18, pædagogik 18:1 18ff, 18:2 3ff, sproglege 20:4 18-21

folketingsklicheer 14:1-2 71, 15:3 17

fonem 5:2 30, fonemanalyse (a’er i dansk) 23:1 17-22, 23:2 14-19

fonematisk princip i skrift (lydprincippet) 9:4 7, 25:1 10-17, 27:1 17-22, 27:2 27f

døves læsevanskeligheder 24:4 23-30

fonetisk stavning 14:1-2 63, 25:2 3f, 28:3-4 20-22

lydrette ord: vigtighed i begynderlæsning 21:4 2f, 23:1 23-32, 25:1 10-17

problem for ordblinde 19:2 18-25

fonetik 1:1 24ff, 5:2 24ff, 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her)

fonetisk base (i kinesiske skrifttegn) 25:1 18-30

fonologi 5:2 30, 23:2 14-19

fonologisk opmærksomhed (børnehaveklasseundersøgelse) 20:4 22-30, 21:1 3f

fonotaks (danske stavelsers opbygning) 26:1 21-24, dissimilation 24:3 27

for i fx hvad for en hånd? 19:3 3

for så vidt 19:2 3

for tiden 7:2 2

forbehold (formentlig, om man vil): skjult dialog 14:1-2 58

forbogstav for efternavn (Josef F.) 32:1 4 (Endnu ikke online — abonner her)

fordanskning af franske låneord 15:2 2, 29:2 24

fordi: vs. da 1:1 2f, 21:4 8f, vs. fordi at 21:1 6f, 21:2 3f, 22:4 18

fordobling (reduplikation) 24:3 25-28, børns stavelsesfordobling 32:2 12ff (Endnu ikke online — abonner her)

foregribende stedord 14:1-2 50

forfald (betydninger og udtaler) 2:1 2f

forfelt (danske sætningers førsteplads, før det tidsbøjede udsagnsled) 29:1 6-11

forfordele (pendulord) 30:2 4f

forgrund og baggrund i tekster 7:1 9

forhandling (af sprogregler) 24:1 4-9

forholdsord (præposition) 2:1 4, 5:4 2, 8:2 2, 9:1 5, 12:4 26f

efter verbalsubstantiv 25:1 3

forbindelser med biord (to ord): over for, ud over 29:1 16, 32:2 23-24 (Endnu ikke online — abonner her)

kasusstyring i ældre dansk 3:2 4, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her), 32:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

kernebetydning og overført betydning 17:3 5

madlavningssprog (af/) 28:1 3

nutidig usikkerhed og historisk udvikling 25:3 17-23

præpositionsobjekter vs. stedsadverbialer (med i) 21:1 15f

usikkerhed og bortfald i 1800-tallet 19:3 20

vanskelighed for børn 32:2 14 (Endnu ikke online — abonner her)

> i, > , > til

forkortelser: edb-forkortelser 17:2 21

i militærsprog 27:2 20

i nummerpladetekster 19:3 11-19

i sms-sprog 25:1 8 + 31f

nye ord (akronymer, fx S/M, og ellipser, fx trivi) 18:1 29f

på Risø forskningscenter 15:3 30

sammensatte præpositioner (ift., ifm., mht.) 25:3 17-23

forledsellipse 5:1 20

forloren 1:3 2

formelt sprog 1:1 14ff, 10:1 6, 10:1 24ff, 17:2 11ff, i forsikringsbreve 26:1 25-32

formler (i vittigheder: Hvad er ligheden mellem...) 31:2 12-18 (Endnu ikke online — abonner her)

formodningsadverbier fx vist og nok 6:3 5f, 15:2 13-20, historisk udvikling 29:3 20-25, 30:3 17-23

formuleringsfejl i studentereksamensstile 16:3 19, som underholdning 21:1 27-30

fornavne 4:1 27ff, 5:4 10ff, 7:4 3, 30:1 23-25

afledninger 4:1 28

brugt som fællesnavne (fx dummepeter) 30:4 8-12

dannet af dyre- og plantenavne 23:2 10-13

dannet efter begivenheder (fx Grundlovise) 21:4 15f

i skønlitteratur 21:2 11-17

katolske og gamle nordiske personnavne 21:4 11-16 kortformer 20:1 27-31

lovgivning og ansøgningstendenser 1970-2003 27:1 6-13 + 31f

med tillægsord (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

tryktab ved bekendthed (fornavnets tryk tabes) 13:2 3-4

usædvanlige navne i 1800-tallet 31:4 22ff (Endnu ikke online — abonner her)

forpligtelse vs. forpligtigelse 15:2 4, 19:4 21ff

forretningsløshed 24:1 2f

forrige vs. sidste år 15:3 2

forsikringsselskabers brevstil 26:1 25-32

forskel: hvad er forskellen på... (formler i vittigheder) 31:2 12-18 (Endnu ikke online — abonner her)

forstærkerord og -led, fx vildt, mega 13:1 23, 16:3 28

-fucking- 28:1 25f

kæmpe 31:3 3 (Endnu ikke online — abonner her)

ordpar (huj og hast, over stok og sten) 21:4 28-31, 22:2 14ff

sær- eller sammenskrivning 29:1 16f

forstå: det forstår jeg dig godt i 9:4 4

forståelighed: forsikringsbreve 26:1 25-32, offentlige meddelelser 1:1 14ff

forståelse (talehandlingsgenkendelse, baggrundsviden) 32:2 25-29 (Endnu ikke online — abonner her)

forståsigpåer, sortseer mv. (afledninger på -er) 17:1 11

fortid og nutid (aktualitet for taleren) 14:1-2 53

fortsat god dag 16:3 30

forudsatte antagelser i samtalen (præsuppositioner) 15:1 23

forudsætning udtalt -'sætning 3:1 2f

-forurening (i sammensætninger som havforurening, olieforurening) 11:3 4, 11:4 6, 19:3 29

forvægt og bagvægt 16:3 16

forældede ord: juridisk sprog 18:3 21-26, terminologi 31:3 17-20 (Endnu ikke online — abonner her), udgang af ordbøger 20:2 17f

forælder (ny entalsform) 32:2 15 (Endnu ikke online — abonner her)

forår og efterår 11:2 31

fra: fra-til-mønsteret (vejen som begrebsmetafor) 14:1-2 51

fradømme, dømme fra (ditransitive verber) mv. 16:2 19

fraktur (krøllede bogstaver): skrifttypehistorie 30:4 25-31, bogstavet j 13:1 26-32

fransk: ekspletive (’dobbelte’) nægtelser 20:1 7-11

modstand mod fremmed- og låneord 18:1 9-13

retningsbetegnelser 24:2 27-29

retskrivningshistorie (reformdebatter) 19:1 5-8

som særligt logisk sprog (myte) 1:4 6f

sætnings- og ordlængde 30:1 7-13

franske låne- og fremmedord i dansk:

i 1700- og 1800-tallet 19:3 21-23, 19:4 26-29

kulturpåvirkning 29:2 22-27

stavning 21:1 2, 25:2 2f, ”sj”-lyd > sk-stavning 18:3 28

udtale 15:2 2

frasemer (flerordsforbindelser) og fraseologi 10:4 6-17, 26:3 19-27

falske venner 30:3 27-29

kasusbevarelse 3:2 4, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her)

Fraseomaten (den automatiske lederskriver) 14:1-2 71f

fraseoskabeloner (fx lysere og lysere) 26:3 25, i titler 30:1 26-32

-frederik (som sammensætningsled) 30:4 8-12

frej for (= helle for) 10:3 19, 11:3 3, 11:4 11ff

frekvens: udtale af hyppige ord 32:2 20ff (Endnu ikke online — abonner her)

frem for vs. fremfor (sammen- og særskrivningsprincipper) 32:2 23-24 (Endnu ikke online — abonner her)

frem til/tilbage i (fyldord) 29:1 2

frem- i fx fremprovokere 16:2 6

fremmedord 2:1 2, 3:4 3, 4:3 18, 4:4 15f, 7:3 6ff, 8:4 3, 9:1 14, 19:3 21ff

afkortningslån (aircondition for airconditioning) 22:2 13

arabiske, tyrkiske og persiske i dansk 23:1 11-16

engelsk fodboldterminologi i andre sprog 29:2 4-11

engelske i dansk 21:1 9-13, 24:1 15-21, med engelske flertalsendelser 24:2 9ff, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

franske i dansk 25:2 2f, 29:2 22-27

integration og hybridformer: engelsk 23:1 7-10, 29:3 30f, tysk 29:4 15-21

it-ord i dansk i 1990’erne 28:3-4 59-61

Kulturens Gesandter (Hansen og Lund, 1994) 18:3 27-31

kønsbestemmelse 2:4 28ff, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

lovgivning om stavning i dansk 20:3 14

modstand: fransk 18:1 9-13, islandsk 28:3-4 6-9, 29:3 3

nye og gamle lån 13:2 5

påvirkning af dansk foneminventar (snak vs. snack) 23:1 17-22

stilistisk værdi i dansk og lettisk 21:3 14-20

terminologi (låneord vs. fremmedord) 18:3 27-31

tryk 19:2 2, 30:4 4f

udtale (træk fra donor- og modtagersprog) 31:2 4f (Endnu ikke online — abonner her)

fremmedsprog:

dansk som fremmedsprog 13:1 17-22, 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her), 31:2 19-28 (Endnu ikke online — abonner her)

indlæring 9:4 12ff

manglende kundskaber (uddannelse og erhvervsliv) 32:2 30f (Endnu ikke online — abonner her)

fremskreden/fremskredet (tiden er f.) 4:4 7

fremtid (tværsprogligt) 12:4 20

fri(e) og ny(e) 14:3 4, 19:2 12

frikadeller 3:1 6, fricadelles (fransk) 3:3 4

frygt: tværsproglig idiomsammenligning 30:2 7ff

frås (vs. fråds) 32:1 4f (Endnu ikke online — abonner her)

-fucking- (infikser) 28:1 25f

fugeelementer (-s-, -e-, -n-, -er-) 5:4 4, 10:4 3, 28:1 17-23

fuge-s og genitiv-s 7:2 3, 29:1 14

betydning med og uden (fx bybørn/bysbørn) 29:1 3

valgfrit -s- efter verbalsubstantiver på -en 20:3 4

fuglesang 27:3 15-17

fumlegænger 30:3 5f

funktionalisme, funktionel lingvistik (sprogvidenskabeligt paradigme) 21:3 21-29

funktionel analfabetisme 13:3 3, 14:3 17

funktionskomma: PH's sprogsyn 13:3 10

fure 4:4 7

futhark (runealfabetet) 28:3-4 30-33

fyldord: af 31:1 3f (Endnu ikke online — abonner her), frem til/tilbage i 29:1 2, jamen altså 28:1 5, sådan 28:2 5f

fyndord 15:3 6, 16:2 8-10, forstærkerordpar (i mulm og mørke) 21:4 28-31

fynsk: arb i noget 28:3-4 47-49, ordforråd og udtale 20:1 12-18

fyr (ung mand) 4:4 8, 16:3 28

fæces 14:3 3

fædreland vs. hjemland 18:1 2f

fædrelandssange 7:1 25ff

-fähig (modemorfemer fra tysk) 29:4 15-21

fælleskøn:

for intetkøn (i børns sprog) 32:2 14 (Endnu ikke online — abonner her)

om mængde ved stofbetegnelser 8:4 4

om levende væsner (vidnet var ulykkelig) 19:4 5

fællesnavn (appellativ) vs. egennavn (proprium) 16:2 11-18, 16:4 21-24, 21:2 19f

eponymer (fællesnavne dannet af egennavne) 16:4 3-6, 17:4 28ff, 30:2 19ff, 30:4 8-12

fællesnævner: den laveste fællesnævner 17:4 3, 18:1 6f, 23:4 3, 24:1 3, fælles mindstenævner 18:3 2

fællesskandinavisk skriftsprog 5:2 13ff

fællessprog: engelsk som organisationssprog 31:4 7-13 (Endnu ikke online — abonner her)

færøske accenter 14:1-2 22

-fætter (ubestemte sidsteled) 26:3 15-18

føle: klicheer fra 68-oprøret 16:1 7, vs. synes 17:1 5

følelsesord (av, hm, tsk etc.) 26:4 25ff

følgebisætning 13:1 4-5

førnutid vs. førførnutid (jeg har (haft) skrevet til ham) 12:2 12ff, 12:4 3 + 6-13

førskolelæsning og -skrivning: legeskrivning 15:1 9ff, tosprogede børn 14:1-2 37f

første ord (børns) 32:2 9-11 (Endnu ikke online — abonner her)

førstesprogstilegnelse 2:1 14, 2:2 22ff, 3:2 18ff, 8:2 25ff, 8:4 6, 9:4 4, 13:1 14ff

”De nye sprogbrugere” (serie) 32:2 9-14 (Endnu ikke online — abonner her)

tosprogedes sprogtilegnelse 32:1 21-29 (Endnu ikke online — abonner her)

førstkommende el. første 15:2 4, el. næste 15:3 2

: kun få/ikke mange 7:4 6, , lidt, mange og meget 16:2 3f, 30:4 5-7

g i dansk 31:1 15ff (Endnu ikke online — abonner her), i nederlandsk 30:3 15

gã (ghanesisk sprog) 27:3 28-32

gaben (stemt og ustemt) 9:3 32

gadenavne: i serier 3:2 24ff, gadenavne og politik 17:1 16, skrivemåde i telefonbøger o. l. 6:2 4

galar 2:1 2

galgeleg 26:1 19-24

gammel (vs. ældre) 18:4 14 + 23

gammeldags ord og udtryk (fx kere sig om) 31:3 18f (Endnu ikke online — abonner her)

gammeldansk (talord) 28:3-4 69-71

Gammelgaard, Aage (testning af politiske udsagn) 14:1-2 71

gamle ord: forældelse i juridisk sprog 18:3 21-26

i idiomer 29:4 27-31

i krydsord 31:1 10 (Endnu ikke online — abonner her)

overlevelse i dialekter 20:1 13

skelnen ml. arkaiserende, gammeldags og historiske ord 31:3 17-20 (Endnu ikke online — abonner her)

udgang af ordbøger 20:2 17f

gartnerlatin (plantenavne) 13:3 11-15

generation/slægtled 13:2 5, 17:1,2

generationsforskelle (sprogbrug) 1:1 24ff, 2:1 14, 9:2 13, 19:4 20-25, 23:3 14-20, udtale 32:2 16-22 (Endnu ikke online — abonner her)

generativ grammatik 21:3 22

gener (flertal af gen/gene) 25:4 4

generering af sprog: datalingvistik 17:3 25

generisk betydning: i dialekter (en ræv, de vil bide) 20:1 14, menneskene 12:4 4f

generisk pronomen (man vs. du) 10:3 3, 11:4 2, 12:1 4f, 16:1 10, 18:3 12-15, 18:4 4, 19:1 4, 22:4 18

man/du/en i norsk 18:4 12

man/du/vi i fynsk dialekt 14:1-2 34

genitiv (ejefald):

apostrofproblemer 17:4 13-16, 31:4 20f (Endnu ikke online — abonner her)

bandeord (kattens, satans) 28:3-4 45

erstattet med præpositionsforbindelser 25:3 17-23

funktion, betydning og terminologi 24:2 14-19

gruppegenitiv 8:4 4

i appositioner (gæsten(s), organistens, vitser) 18:1 3-5

styret af præpositioner i ældre dansk (rester: til søs, til lands) 3:2 4, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her), 32:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

tidsbetegnelser (i morges, i formiddag(s)) 24:3 2, 27:4 2

ubestemt og ikke-bestemt 24:3 6f

> possessive pron.

gennemsigtighed i ord 6:3 15ff, i tysk og dansk 29:4 3f

genrer 5:1 24

fædrelandssange 7:1 25ff

quizspørgsmål 29:3 4f

rap 31:2 29ff (Endnu ikke online — abonner her)

sms-genren 25:1 5-9 + 31f

taler (politiske) 26:2 14ff

undertekster 18:3 16ff

vittigheder 31:2 12ff (Endnu ikke online — abonner her)

gensidig oplæsning 27:4 16-19

genstandsfald > akkusativ

genstandsled (objekt): el. biled (fx have/være gået sin sejrsgang) 26:1 2

produkt af el. patient for verbalhandlingen (skumme fløden/mælken) 19:4 2f

vs. hensynsled (omskrivning til passiv) 16:2 19-21, 19:2 13

gentagelse: forstærkende vs. svækkende 24:3 25-28

genus (> køn): genusbestemt ordvalg 14:1-2 28

germanismer 26:2 10, i sydslesvigdansk 13:4 24

germansk 7:3 19, den germanske lydforskydning 31:4 14-19 (Endnu ikke online — abonner her)

gerne: vildt gerne 16:3 27

Gerner, Henrik 7:4 15ff

gerningsmand 19:3 2f

gestuno (internationalt tegnsprog) 31:3 15 (Endnu ikke online — abonner her)

Ghana (dansk sprogindflydelse) 27:3 28-32

gide: gider du til fodbold? 9:4 4, modalverbum eller ej? 20:1 3f, 20:2 4, 24:3 2f

gimpe og gimpeis 13:3 30

gine (gammel betydning) 31:3 18 (Endnu ikke online — abonner her)

glamour 6:2 32

global English 22:4 21-24 + 32

globus(s)en (tilladte dobbeltformer) 22:3 18ff

glottocentrisme 15:2 9, 20:1 21

glæde sig til når.../at... 4:3 7

godaften, godnat mv.: hilsener 17:1 7

godt (pendulord) 30:2 4f

godt sprog 8:3 2ff

godtyklig/godtykkelig 3:4 2

Gorbatjov: udtale 13:3 4

Gorgias 26:2 17f

gotisk (skrifttype) 30:4 25-31

gradbøjning 8:1 4, 12:4 20, 22:4 19

gradsadverbier: i argumentation (fx kun, næsten) 15:2 27, med/uden -t 27:2 3

graffiti 9:4 20ff

grafik og tekst 16:1 14

grafikere: uddannelse 25:3 5, retskrivningskundskab 28:3-4 50-52

grammatik 6:2 25ff

attenhundredtalsovervejelser om dansk 19:2 11f

forskelle mellem dansk og dansk tegnsprog 31:3 14-15 (Endnu ikke online — abonner her)

forskellige typer af systematisk sprogbeskrivelse 24:2 3f

grammatikalisering 18:4 3f, 29:3 23-25

grammatisk betydning 12:4 16ff, af imperativ 31:1 23-27 (Endnu ikke online — abonner her)

grammatisk grafik 3:1 26ff

grammatiske eksempler gennem tiderne 5:4 26ff

grammatiske huller 4:3 12ff

historie 28:3-4 43-46

kommatering som markør for grammatisk opbygning 24:3 17-24

nuancerigdom vs. kedelig undervisning 21:4 6-10

og retorik 14:1-2 67

praksisbaserede forandringer 24:1 4-9

psykologi og sprogrigtighedsspørgsmål 18:2 21-26

spil: Grammar Chase (i engelskundervisning) 17:4 17-22

undervisning i folkeskolen 23:1 5f, 25:2 8-18

grammatisk komma: kommaets historie 14:3 26, terminologi (> traditionelt komma) 24:2 4-7

Grimms Lov 31:4 14 (Endnu ikke online — abonner her)

griner, æder mv. 16:3 28, 17:1 15, 21:2 23

grundlæggende/tilgrundliggende 6:2 3

Grundtvig, N. F. S. 1:3 5, 7:1 26ff, 8:4 18, salmer 26:2 10f, som Saxo-oversætter 26:3 9

gruppegenitiv 8:4 4, 18:1 5

gruppenavngivning (af gader etc.) 3:2 24ff

gruppesammensætninger (fx væg til væg-tæppe) 15:4 3-5

gruppesprog i militæret 27:2 18-25

grænseregionssprog: i Sønderjylland og Slesvig-Holsten 6:2 8ff, 13:4 24-28, 20:2 5-12

grønlandsdansk 3:1 21ff

grønlandsk 2:4 20ff, 3:1 21ff, påvirkning fra dansk 29:4 7-13

Guldhornene 26:2 4f

gule sprog (for mange punktummer, reklamesprog) 16:3 14ff

gunst: vor gunst tilforn 13:4 9, 14:3 2

gustent overlæg 13:4 9

gymnasiestile 16:3 19, læsefrugter og offentliggørelsesdiskussion 21:1 27-30

gære: i gære (etymologi) 19:4 10f

gøre som hjælpeverbum eller fyldord (forstod/forstå det gjorde hun ikke) 4:3 6f

gøre af 27:1 15

gøre nar af.../grine ad... 4:4 6

gå til + aktivitet 5:2 2

gåder 10:1 8

h (stumt, udtalt, lydudvikling) 31:1 5f (Endnu ikke online — abonner her)

haft-konstruktioner (de har haft skrevet) 12:2 12ff, 12:3 3f

halløj i/på... (filmtitler) 30:1 26-32

halvanden milliard(er) 22:3ff

hamburger 8:4 17

han/hun om ubestemt person 1:3 28ff, > neutralt personligt stedord

handelssprog 29:2 28-31, svenskere ansat i danske Fields 31:2 24-28 (Endnu ikke online — abonner her)

handle ind 31:2 2f (Endnu ikke online — abonner her)

handlingsgrammatik 2:1 27ff, 2:2 8ff

hans/hendes el. sin 15:4 5, 17:3 3, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her), i 1800-tallet 19:3 22

Hansen, Erik 14:1-2 1-72 (særnummer)

Hansen-a, katte-a 1:1 24ff, 23:1 17-22, 23:2 14-19

har haft + particium 12:4 3 + 6ff

have el. være som hjælpeverbum 16:1 2, 26:1 2

haveren, parkeren, legeren 17:3 23

Heiberg, J.L.: ”Sprogfeil” (1834) 19:3 20-23

hej 1:2 14ff, 17:1 7-10, 18:4 13, 23:3 17f

heksameter 28:3-4 26-29

helhedsspørgsmål og svar: ja, jo el. nej 16:1 12

heller og også 11:4 21ff

helsætninger og ledsætninger:

indholdsmæssig hovedsag 29:3 20-25, 30:3 17-23

kommatering 24:3 17-24

kraftudtryks tilladelighed 30:1 16-22

ledstilling 13:1 4-5, 14:4 20ff, 30:4 2

hendes/hans el. sin 15:4 5, 17:3 3, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her), i 1800-tallet 19:3 22

henførende sætning > relativsætning

hensynsled: i aktive og passive sætninger 2:4 32, 16:2 19-21, 19:2 13

indsnævring af typer (hist.) 18:2 2

hensyntagen (sproglig) 18:3 21-26, 18:4 14, 19:2 5-10, 20:4 11-17, 22:2 5ff

her og hvor om tid 15:1 4

herlovianersprog 2:2 2, 4:2 16ff, 4:4 3

HF-bekendtgørelse 5:3 5

hilsener: funktion 1:2 14ff, 17:1 7-10, hej 18:4 13, 23:3 17f, i norsk 18:4 13f, mojn 20:2 5-12

himpegimpe og himstrigimst 13:3 30

hin (neutralt personligt pronomen) 7:4 27ff

hirtshalsundersøgelsen 9:1 6ff, 9:3 7ff, 9:4 17

historisk nutid 14:1-2 54

historiske ord (fx marsk, stavnsbånd) 31:3 19 (Endnu ikke online — abonner her)

historisk-komparativ sprogvidenskab 25:4 5-11

hjemland vs. fædreland 18:1 2f

hjernen: hjernehalvdele 9:2 30, 14:1-2 43, sprogfunktioner 15:4 6-12, virkemåde 11:4 14

hjerneskade: afasi 15:4 6-12

hjerte: af et godt hjerte 31:3 5f (Endnu ikke online — abonner her)

hjul: beslægtede ord for ’hjul’ i indoeuropæiske sprog 23:3 27-32

hjælpesprog (internationale sprog som interlingua) 2:3 1-32

hjælpeverber: have el. være 4:3 2, 16:1 2, 26:1 2, konstruktion med gøre? 4:3 6f

hokus pokus 18:2 3

Holberg: retskrivning: i/j 13:1 28, syn på låneord 24:1 20f

holde: holde af 16:3 3, holdt vs. holdte 26:2 2

hollandsk > nederlandsk

hollandsk (betegnelser for sprog og nationer) 31:1 28-31 (Endnu ikke online — abonner her), 31:2 6f (Endnu ikke online — abonner her)

holonymi (helhedsrelation udtrykt ved genitiv) 24:2 14-19

homonymer 1:1 11, 2:1 18, i krydsord 24:3 13

hopi (indianersprog) 1:3 30+32, 2:2 15

hors (’hest’, ’hoppe’) 3:4 2

hospital 9:4 2

hoved- eller bisag (i hel- og ledsætninger) 29:3 20-25, 30:3 17-23

hovedsætninger og bisætninger > helsætninger og ledsætninger

hovedsætning/sætningsstamme (terminologi) 24:3 19

huller i sproget (behov for nye ord) 4:3 12ff, 22:4 28f

hullidalli, huldiæ 25:1 3f, 25:3 6

hulsvoger, svipsvoger mv. 15:3 18, 16:2 6

huske (historie) 13:1 15f

hut(te)lihut 29:3 2

hv-ord som ledsætningsindledere 21:3 3f, komma 15:1 8

hv-spørgsmål 18:3 2ff, 32:2 25ff (Endnu ikke online — abonner her), med nægtelse 1:1 6, 2:4 3, 8:2 3, præsupposition 15:1 26

hvabeha'r? 11:3 11

hvad end vs. hvad enten 31:3 6f (Endnu ikke online — abonner her)

hvad er den af? 31:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

hvad for en...? 19:3 3, 21:4 8

hvem/hvo 12:4 3

hver sin: type-/eksemplarproblemer 24:3 4f, 25:3 5f, vs. hver deres 7:3 2, 21:1 7f

hverdag 24:3 16

hverken... eller... (efter andre nægtelser) 20:3 3f

hvidtøl 30:4 2

hvis: ledsætninger med datid 30:1 3-5, vs. om (historisk udvikling) 32:2 5f (Endnu ikke online — abonner her)

hvor: og her om tid 15:1 4, vs. da i tidsudtryk 14:3 4

hvordan/hvorledes 19:4 4

hvortil vs. plus at 29:2 12-16

hybridformer (tyske komponenter i danske ord) 29:4 18-20

hybridsprog (svenske ansatte i Danmark) 31:2 24-28 (Endnu ikke online — abonner her)

hyperkorrektion 3:4 11, 7:1 22, 7:4 4, 9:1 14, 14:1-2 27, i 1800-tallet 19:3 21ff, 27:2 14-15

hypokondrismer (kælenavne) 20:1 29-31

hypotetiske sagsforhold: hvis og datid 30:1 3-5, vs. faktiske (hvis/selv hvis vs. når/skønt) 32:2 5f (Endnu ikke online — abonner her)

hyppighed: faktor i lydforandringsprocesser 32:2 20ff (Endnu ikke online — abonner her)

hyppighedsundersøgelser 8:1 6ff

hæfte (i strafferet) 18:3 24f

hæfte/hefte 22:3 23f

hænder (varme, kolde, flere) 31:1 21f (Endnu ikke online — abonner her)

høflighed: høflighedsteori og ”face” 23:4 14-23

omtale af tilstedeværende person (høflighedskrav) 2:1 5-10

svensk-danske forskelle 27:3 8

tiltalepronominer 18:4 10-12, 21:1 19-22

høhøst 19:4 2f

højdansk: PH's sprogsyn 13:3 7

høj- og lavsociale sociolekter 13:2 17-23

højre og venstre 9:2 28ff, i romanske sprog 24:2 27-29

højtideligt sprog 19:1 20f, 31:3 17-20 (Endnu ikke online — abonner her)

højtlæsende maskiner 13:2 24-31

højttaler/højtaler 7:1 2, 26:4 3, 27:1 5f

høn (neutralt personligt stedord) 1:3 31, 22:4 29

høns, hønseæg 3:4 2

høre sige/høre sagt 22:2 4

håbe (betydning) 1:4 2

håndalfabetet (tegnsprog) 31:3 13 (Endnu ikke online — abonner her)

håndskrift 9:3 26ff, latinsk og gotisk 30:4 28-30, råd om fingerstilling og -bevægelser 24:4 14-21

i (bogstav): for j 13:1 26ff, 14:1-2 30

i (præposition): betydning 13:3 22-28, 14:4 25ff, 21:1 14-18

gammel dativstyring (i tide, i søvne) 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her)

tidsudtryk (fx i formiddag(s)) 24:3 2, 27:4 2, 31:4 29f (Endnu ikke online — abonner her)

vs. 17:3 5, lande/øer (fx Island), 2:1 4, køkkenet 1:1 2, ved gadenavne 8:2 2

i al(t) fald 26:1 2f, vs. i alle fælde (sammenblanding) 2:4 6

i alt/ialt 22:3 27

i fjor (gammeldags) 31:3 18f (Endnu ikke online — abonner her)

i skrivende stund 11:1 2

idealsprogsfilosofi 6:4 28ff

identifikationssprog: sydslesvigdansk 13:4 26

identitet (social) og sprog 30:4 13-19, dialekt 25:3 25-31, engelsk blandt unge 22:4 12

ideogrammer 3:4 23, vs. kinesiske skrifttegn 25:1 18-30

ideologi i sprog 4:3 23, 18:1 18-26, 18:2 27-30, 19:2 5-10, 20:4 11-17, i sprogpolitik 27:2 26-31

idiomer (faste vendinger) 9:3 9ff, 10:3 14, 10:4 5-17, 11:2 30, 14:1-2 52, 21:2 2f

engelsk og dansk 29:4 14

forandringer i brug 20:2 2f

grønlandsk og dansk 29:4 7-13

i børns sprog 32:2 12 (Endnu ikke online — abonner her)

kontamination (sammenblanding) 20:4 2f

russisk og dansk 29:4 25-31

undergruppe af frasemer (flerordsforbindelser) 26:3 21f

idiosynkratiske begrænsninger 10:4 8

idiotikonprincippet (i dialektordbøger) 3:4 16,

idiotisme 10:4 6

idiotkomma 11:4 5

ift./i forhold til (generel præposition i fremgang) 25:3 17-23

-ige(lse): lavstatusafledning (forpligtige, bekræftige) 19:4 21ff

igen (repetition og restitution) 11:2 20ff

ikke 1:1 5ff, i både matrix- og komplementsætning (det er ikke klogt, tror jeg ikke) 21:1 4f

i spørgsmål 2:4 3, 18:3 2-11, 32:1 12 (Endnu ikke online — abonner her), brugt lytter-engagerende (jf. vel) 16:1 9

i udbrud som er det ikke NN, der sidder dér! 15:2 5

ikke-prøven: test af politiske udsagns meningsfuldhed 14:1-2 71

placering: fx for at ikke... 17:3 3, i hel- og ledsætninger 30:3 17-23

vs. ej 32:1 12-13 (Endnu ikke online — abonner her)

ikoner (i tegnsprog) 31:3 11 (Endnu ikke online — abonner her)

ilde (af ild) 27:1 3f

illokution (vs. lokution og perlokution) 20:4 9

illustrationer (til skønlitterære tekster) 11:3 27ff

image 18:4 20

imperativ (bydemåde) 1:3 7ff, 10:1 4, 22:4 19, 31:1 23-27 (Endnu ikke online — abonner her)

i stednavne (Springforbi, Farimagsgade) 29:3 9

imperativisk betydning i børns sprog 32:2 12 (Endnu ikke online — abonner her)

med stød: spark, mærk! 1:4 5

med usædvanlige konsonantgrupper (åbn, lystr!) 6:4 3

serieimperativ i talt dansk 25:2 19-22

implikatur 10:1 10, 15:1 23-30

incitament (udtale) 29:2 2

ind: vs. inde/inden 13:1 6-7, vs. ned 19:1 16-18

inden for/indenfor 22:3 27ff

indholdsord 8:1 9

indianersprog 1:3 30+32, 2:2 15, 6:4 30

indirekte objekt (hensynsled):

i aktive og passive sætninger 2:4 32, 16:2 19-21, 19:2 13

indsnævring af typer (hist.) 18:2 2

indirekte talehandlinger (udnyttelse i vittigheder) 31:2 12-18 (Endnu ikke online — abonner her)

indlejrede sætninger (økonomiens sprog) 2:2 9

indlæring vs. læring 18:1 20-22, 18:2 28-30

indoeuropæisk 23:3 27-32, 26:4 24ff, 31:3 28f (Endnu ikke online — abonner her), 31:4 14-19 (Endnu ikke online — abonner her), lån til og fra uralske sprog 31:3 22-26 (Endnu ikke online — abonner her)

indrykning: afsnitsmarkering 14:1-2 60

indrømme: talehandling 1:1 3f, trykhistorie 3:1 2f

indrømmelseskonjunktion 9:2 4

indsamlingsarbejde (dialektologi i 1970’erne) 3:4 17

indtil flere (tomme ord) 31:3 8-9 (Endnu ikke online — abonner her)

-ine (afledte pigenavne) 30:1 23-25, 31:4 23f (Endnu ikke online — abonner her)

infiks (-fucking-) 28:1 25f

infinitiv (navnemåde):

akkusativ med infinitiv (fx jeg ser ham gå) 28:2 2

erstattet med imperativ i talt dansk 25:2 19-22

med ønskefunktion, i kraftudtryk 30:1 16-22

modalverbers infinitiv: problemer (man ska’ ka’ dansk) 32:1 5 (Endnu ikke online — abonner her)

inflation af sproglige udtryk: modstrategier 24:3 25

informant 3:4 17

informationsteknologi: ordforråd 17:1 2f, 17:2 21-30, 20:2 20-22, 22:3 7f, 28:3-4 59-61, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

sprogteknologi 2:4 8ff, 12:2 24ff, 16:1 20, 16:2 27, 17:3 25, 13:2 24ff, 19:3 24ff

informationstæthed: i forskellige læsebogssystemer 23:1 25, i tale- og skriftsprog 13:2 15

-ing/-ning 30:2 5f

ingengang 8:2 4, 9:1 5

initialer som tiltaleform 2:4 5

inkorporering (tryktabsforbindelser med nøgne nominaler, fx læse avis) 24:2 7f

instinkter: for sprog og sprogrøgt? 20:2 23-31, 27:3 14-19

instrumenter i sammensatte ord (fx metadonbehandling) 19:3 26ff

insulinen/insulinet 22:3 18ff

interferens 5:4 18

interferenssprog (blandingssprog) 9:1 27ff, 29:2 28ff, sydslesvigdansk 6:2 8ff, 13:4 24ff, 20:2 5-12

interjektioner (udråbsord):

eder 28:3-4 44f

følelsesord (emotiver), fx av, hm, tsk 26:4 25ff

teorier om sprogets opståen 27:2 16-17

vs. lydord, trylleord, tralleord og vrøvleord 31:4 6 (Endnu ikke online — abonner her)

Interlingua 2:3 10ff, 3:1 8+14

internationale princip (i skrift) 27:1 17-22, 27:2 26-31

internationale sprog: engelsk 31:4 7-13 (Endnu ikke online — abonner her)

esperanto, volapük og andre kunstsprog 2:3 1-32, 3:1 8+14, 22:2 28ff

internet (nye ord for it-fænomener) 28:3-4 59-61

internetsprogsteder 27:4 20-26, 28:2 11-15

internordisk samvær: kontaktsprog 14:1-2 21

interviewtalestil 28:1 5

intetkøn (neutrum): intetkønsmærket -t 15:1 2f, om utællelig substans 18:1 7f, 30:4 6f

intimisering i sprogbrug 26:1 25-32, norsk 18:4 10-17

intransitive udsagnsord (dannet fra transitive, fx koge, sælge) 30:3 3ff

introvert og ekstrovert sprogpolitik 14:1-2 24

Irakkrigen 26:2 14ff

ironi (dansk) 31:2 26-28 (Endnu ikke online — abonner her), brug af arkaiserende gloser 31:3 19f (Endnu ikke online — abonner her), Kierkegaard 28:3-4 13-16

irrealis (og hvis-sætninger) 30:1 3-5

islam: islamisk vs. muslimsk 19:4 16-19, islamist vs. muslim 26:3 3f

islandsk: fodboldtermer 29:2 4-11

kommatering 15:3 28

modstand mod låneord 29:3 3

skrifthistorie 28:3-4 6-9

som andetsprog for danskere; dansk som andetsprog for islændinge 4:2 7ff

sproghistorie 1:4 26f

isolation/isolering 8:1 2

it: sprogteknologi 2:4 8ff, 12:2 24ff, 16:1 20, 16:2 27, 17:3 25, 13:2 24-31, 19:3 24-30

terminologi 17:1 2f, 17:2 21-30, 20:2 20-22, 22:3 7f, 28:3-4 59-61, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

italiensk (retningsbetegnelser) 24:2 27-29

-itet i fx spontan(e)itet 13:3 2

-ium/-ie (fx gymnasium/gymnasie) 19:4 21-24, 28:3-4 17ff, dobbeltformsdebat 21:4 17ff, 22:3 16ff

iver/ivrighed 2:2 4

j (bogstavet, også skrevet i) 13:1 26-32, afskaffet efter g og k (gjennem, kjære) 21:4 17

ja: og nej 6:4 19ff, svar på helhedsspørgsmål 16:1 12, vs. ja tak 13:1 24-25

ja/nej-spørgsmål 18:3 2-11, 32:2 25ff (Endnu ikke online — abonner her), ledstilling 29:4 5f

Ja til sprog (netværk dannet i 2009) 32:2 30f (Endnu ikke online — abonner her)

Jacobsen, Lis (portræt) 32:1 14-18 (Endnu ikke online — abonner her)

jafetitisk teori (sovjetisk sprogforskning) 2:2 25ff

jagte/jage 10:3 6

jam(m)en 6:4 22, jammen altså 28:1 5

japansk: danske navne på japansk 14:1-2 7, japansk og døves tegnsprog 14:3 11

jargon 7:4 18ff, 8:1 22

Jarmsted, Knud: Nordisk Bokmål 5:2 22

jeg som første ord i breve 22:4 17

jer/jeres 13:4 4

Jespersen, Otto 5:2 28

Jesus: Lignelsen om manden der indbød gæster (opbygning og logik) 16:4 8-15, 17:2 21-23

-jg > j (fejg > fej, sejg > sej) 21:2 20f

jo: andenpersonale adverbier 28:3-4 44, tresser-kliché 16:1 10, tryksvagt 6:4 22

jo: svar på helhedsspørgsmål 16:1 12

job 7:3 7

jobskift(e) 22:3 24f

jockey udtalt ”sjokaj” 16:2 5

jordæble, jordpære 15:1 16

jovialitet (i breve fra forsikringsselskaber) 26:1 25-32

julekrybbe vs. krybbespil 27:4 5

juleterminologi (forskellige sprog) 27:4 27-30

junggrammatikerne 31:4 17f (Endnu ikke online — abonner her)

juridisk sprog 18:3 21-26, 24:1 16-19, breve fra forsikringsselskaber 26:1 25-32

jysk: nordjysk 14:1-2 55, vendelbomål 9:1 6ff, 9:3 7ff, 9:4 16ff

sønderjysk 10:2 4, 20:1 27-29, 20:2 5-12, 25:4 14-21, 29:2 17-22, 31:1 3 (Endnu ikke online — abonner her)

vestjysk 25:4 14-21

vs. østdansk: hans/hendes el. sin 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

østjysk 21:3 23

k vs. c og ch 14:1-2 30

kalasha (sprog i Pakistan) 23:2 7-9

kalenderstav 1:1 30

kalker (oversættelseslån) 21:1 9-13, 29:4 7-13+14

kammerat 13:3 29, stavemåde 2:1 3

kanabogstaver (japanske stavelsestegn) 14:1-2 7

kancellistil 1:1 14ff, 10:1 6, 10:1 24ff, 17:2 11ff

EU-oversættelser 23:3 3f

udviklingsprojekt i Topdanmark 26:1 25-32

kanon (sproglige moder) 26:1 6

karakter: træde i karakter 20:2 2f, 25:4 3f

karaktergivning (med kokkehuer etc.) 18:1 30

karaktertræk (beskrivende og vurderende betegnelser) 5:1 6

Karker, Allan: Dansk i tusind år 17:1 22ff, Nordisk Retskrivning - den ideale fordring 5:2 23

kartoffel (ordhistorie) 15:1 16, 25:2 5f

kartoffeltysker 13:1 17

kasse 18:4 27-30

kassereren/kasseren 29:2 2f

kasus i dansk 14:1-2 26

genitiv: betydning og funktion 24:2 14-19

historisk: fra kasusmarkering til præpositionsmarkering 25:3 22f

olddansk 20:3 22

overlevelse i frasemer (til blods, på fode) 3:2 4, 26:3 24, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her), 32:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

usikkerhed: nominativ eller akkusativ? 4:1 5f, 10:3 10, 12:4 2ff, 15:4 3, 24:3 2f

før relativsætning 3:4 8ff, 4:1 2, 10:1 3, 14:1-2 27, 29:4 4f

i 1800-tallet 19:2 14, 19:3 22

i sammenligninger (efter som og end) 3:4 9, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

i sætningsknuder 19:1 21f

sprogsammenligning 14:1-2 26

subjekter i akkusativ 21:3 21f + 28, 22:1 26-31

trykforhold 19:4 3

katakrese 6:3 15

katalog (køn) 3:3 7, 15:4 2

kategorisering (mental) af sproglyde 25:3 9-13

keltiske sprog (sproghistorie) 23:3 27-32

kemi (fagterminologi vs. dagligsprog) 11:2 2f

kende 12:4 22

kendeord (artikel):

bestemt/ubestemt ved adjektiv + proprium 27:2 2f

børns overgeneralisering af en 32:2 14 (Endnu ikke online — abonner her)

e/æ i jyske dialekter 25:4 14-21

ved professions- og nationalitetsbetegnelser 20:1 4f

kere sig om (gammeldags) 31:3 18 (Endnu ikke online — abonner her)

kidnapning/kidnapping 3:3 6

Kierkegaard 28:3-4 13-16

kildedomæne 21:3 6-13, 26:2 24

kinesisk skriftsystem 25:1 18-30

Kingo-salmer 26:2 9

kirkeslavisk (rester i idiomer) 29:4 27

kitsch (tyske lån) 30:1 5f

Kjørmes-Knud 8:2 4

klangfyldeprincippet (stavelsesstruktur) 28:2 29-31

klassesprog 1:3 14ff, 2:1 15ff, 7:3 28

klassikere: modernisering og udgivelse 17:3 8ff

klichéer: fra 68-oprøret 16:1 7ff, glædelig jul og godt nytår 14:1-2 18, i politikersprog 14:1-2 71

klimaks (sprogrigtighedsdebat) 19:1 12f

klimaministerium (årets ord 2007) 31:1 21 (Endnu ikke online — abonner her)

klovnedansk 22:4 5, 23:1 6

kløvning: i spørgsmål 18:3 8f, præsupposition 15:1 26, talesprog 13:2 11

kodeskift: blandt dialekttalere 29:2 17-22

blandt tosprogede unge (multietnolekt vs. standarddansk) 23:3 5-10

unges brug af engelsk 22:4 11ff

kognitiv semantik 22:1 11ff, 26:2 23ff, dagligsprogsmetaforer og politiske metaforer 21:3 6-13

kollektiver (ental eller flertal) 10:4 3

kollokationer (tværsprogligt) 26:3 23f

kolonier: kreol- og pidginsprog 27:3 28-32, 29:2 28-31

kometord (modeord) 26:3 18, 29:1 20-22

kommatering: fejl i 1800-tallet 19:2 12f

historie 14:3 25

i lyrik (Danmark er et lidet (,) fattigt land) 27:2 5f

i Norden 15:3 28

komma efter konjunktion (*fordi, at) 21:2 3f

komma foran og 22:4 20

læsehastighed og kommasystem 15:1 9

nye komma 18:4 24ff, 20:4 4, 22:1 2f, 24:2 4ff + 20ff, 24:3 17-24, 24:4 2, 25:4 2

regler 3:3 4, 8:1 13ff, 8:4 5, 9:1 2, 11:4 5, 11:4 29ff

reformer 21:4 19f, 27:1 19f

sammenligning af systemer 19:1 23-30

test, Mål og Mæles 17:3 32

tvetydighed 29:4 2f

undervisning i nyt komma 21:4 22-27 + 32

ved hv-sætninger 15:1 8

ved sætningsknude 15:2 3

kommunikationsmodeller 4:3 32, 11:2 5 + 12

kommunikationsregler 1:4 8ff

kommunikationssituation 2:1 6, 6:1 13

markeret el. upåfaldende sprogbrug 15:1 17

talehandlingsgenkendelse, baggrundsviden og roller 32:2 25-29 (Endnu ikke online — abonner her)

kommutationsprøve 5:2 30

komparation (gradbøjning af adjektiver) 22:4 19

komplementsætninger 4:3 4f, 25:1 2f, 29:1 6-11, 29:3 20-25, 30:3 17-23

kompliment (en/et) 21:4 9

komposita > sammensatte ord

kompositionalitet 18:3 5

kong(e/s)- i stednavne 23:3 11-13, 24:1 22-25

kongelig/royal 15:4 2

kongelige navne (oversættelse) 26:3 32

kongesprog (monarkers talesprog) 1:3 19ff

konjunktion (bindeord):

at: konjunktion el. ledsætningsmærke? 21:1 6f, udeladelse 4:3 4f, 21:3 3f

indrømmelseskonjunktion 9:2 4

komma efter konjunktion (fordi, at) 21:2 3f

og (historie og funktion) 20:3 20-28, 13:1 4-5

om: efter kraftudtryk 30:1 16-22, om om 12:1 2, 25:1 2f, 25:3 4 vs. hvis (hist. udvikling) 32:2 5f (Endnu ikke online — abonner her)

plus at 29:2 12-16

13:1 4-5, 13:2 6-8

konkretisme 9:1 22ff

konkurrencer (motivation i skolen) 17:4 17-22, 24:1 26-32

konnotationer 23:2 5ff

konservatisme (sproglig) 19:4 20-25, 20:2 23-31

kontaktannoncer 4:3 9ff

kontaktsprog i internordisk samvær 14:1-2 21

kontamination: sammenblanding af faste vendinger 20:4 2f

konteerfeger (betydning og skrivemåder) 4:3 3

kontrafaktiske sætninger 9:3 2, 29:4 22-24, 30:1 3-5

kontrastiv: analyse 9:4 14, sprogbeskrivelse 5:4 17ff

konventionelle metaforer 26:2 23ff

konvergens og divergens i ordforrådssammenligning 17:2 7f

korpora: Den Danske Ordbog 16:1 25

Korpus 2000 27:4 21-25, 28:3-4 59-61

korpusopbygning og -søgning 27:4 23-25

leksikografisk værktøj 19:1 9-15

korrekt 20:3 4f

korrekthed vs. effektiv kommunikation (som mål) 21:3 21-29

korrekturlæsning (avisernes) 19:4 16-19, 30:3 7-11

kort tillægsform (præteritum participium):

bøjning som verbum/adjektiv 4:4 7, 8:2 2, 10:2 14ff, 10:3 2f, 19:4 3f, 20:1 5, 24:4 3

dialektvarianter: været vs. våren 14:1-2 25

for datid (fx jeg smidt mig på gulvet) 13:1 14

i aktive sammensatte tider 10:2 2

udtale af -et 25:3 28

usikkerhed i 1800-tallet 19:3 21f

kort: det korte af/og det lange 30:3 3

kortformer af personnavne (system i dansk og andre sprog) 20:1 27-31

kortnavne (gamle stednavne uden bestemthedsendelse, Nakke, Horn) 5:1 20

korttidshukommelse 8:1 16

kortvokalforlængelse 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her), københavnsk 30:4 13-19

kranie/kranium 22:3 18ff

kreolsprog 27:3 28-32, 29:2 28-31

krigsretorik 26:2 14ff

kriminalitet: juridiske ord for forbrydere og forbrydelser 18:3 21-26, kriminaljournalistik 32:1 4 (Endnu ikke online — abonner her)

kristen tradition i dansk sprog 29:4 25-31

kro: at kro sig 1:1 4

krone (møntnavne) 15:1 20, 15:4 23

kronolekter 9:2 15

kropdue (om kvinde) 5:2 5

kroppens billedsprog 22:1 21-25

kropssprog (dyrs og menneskers) 27:3 13-14

krustade (udtale) 15:2 2

krydder (udtale) 15:4 18, 16:1 2

kryds og bolle (kommateringsfaldgrube) 19:1 27f, 24:3 18f

krydsklassifikation (ølkassediagram): grafik 16:1 16

krydsord: Danmarks første 24:3 32 (opgave), 24:4 31f (løsning)

historie 24:3 8-15

konstruktion 31:1 8-14 (Endnu ikke online — abonner her)

krøllede bogstaver > fraktur

kulilte, kultveilte 11:2 2

kultur og sprog: arabiske, tyrkiske og persiske lån i dansk 23:1 11-16

fransk 29:2 22-27

identitet 28:3-4 6-9

indoeuropæiske ord for ’hjul’, ’hest’ og ’vogn’ 23:3 27-32

ordforråd 25:2 23-26

oversættelsesproblemer 14:1-2 47

kun 19:2 28, gradsbiord i argumentation 15:2 27, kun-sætninger med nej som svar 9:4 6

kunne 12:4 22, kunde i datid før 1948-reformen 21:2 20, infinitivsproblemer (man ska’ ka’) 32:1 5 (Endnu ikke online — abonner her)

kunstig intelligens 7:1 6

kunstsprog 2:3 1-32, 22:2 28ff

kupe/kupé 22:3 26f

kurdisk (i københavnsk multietnolekt) 23:3 5-10

kvindelige: eponymer 17:4 28-30, stillingsbetegnelser 5:2 2, 10:1 5, 12:2 2f, 18:4 14f

kvindesprog 2:1 14f, 2:4 14ff, 9:2 14

kælenavne 4:1 29, 20:1 27-31

kæmpe: som adjektiv, fx kæmpe høj (vs. kæmpehøj) 2:4 17, 31:3 3 (Endnu ikke online — abonner her), forstærkerord 16:3 27ff

kæreste 25:4 2f

københavnsk 9:2 13ff, indflydelse på dialekter 25:3 25-31, unges udtale (2006) 30:4 13-19

købmand, Købmagergade (udtale) 3:2 5

køn (biol.): sproglig ligestilling 1:3 28ff, 5:2 2, 7:4 27f, 10:1 5, 12:2 2f, 17:4 28ff, 18:4 14f, 22:4 29

køn (gram.): betydningsmæssigt fælleskøn (animathed) 19:4 5

betydningsmæssigt intetkøn (utællelighed) 18:1 7f, 30:4 6f

børns overgeneralisering af fælleskøn 32:2 14 (Endnu ikke online — abonner her)

fravær i fx estisk 18:2 17

genusbestemt ordvalg 14:1-2 28

kønsbestemmelse af fremmed- og låneord 2:4 28-31, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

landenavne 30:4 3f

sammenhæng mellem køn og flertalsbøjning 4:2 3

substantiver, som skifter køn 15:4 2, 21:4 9

kønsforskelle i sprogbrug 2:1 14, 2:4 14ff, 9:2 14

blandt unge københavnere (2006) 30:4 13-19

i 1920’erne? 19:1 19-22

køre: køre en retssag etc. 6:3 2

køreplaner (opsætning og anvendelighed) 1:4 16-23

kåre vs. choose (germansk -r-/-s-vekslen) 31:4 17f (Endnu ikke online — abonner her)

l (i nederlandsk, ’tykt l’) 30:3 13

labskovs (ordets oprindelse) 3:3 7

lade + infinitiv: med eller uden -s 3:2 3, vs. gøre det muligt at... 3:3 2

ladning: belastede ord 20:4 11-17

juridisk sprog 18:3 21-26

politisk omdøbning 32:2 2f (Endnu ikke online — abonner her), gadenavneskift 17:1 18

pædagogisk fagsprog 18:1 18-26, 18:2 27-30

Lakoff, George 26:2 23ff

landbrugsudtryk 4:4 7

landenavne: køn 30:4 3f, oprindelse 19:2 8, 24:4 6, 25:2 4-6, 31:1 28-31 (Endnu ikke online — abonner her)

lang tillægsform i faste udtryk 11:1 2

lange vokaler og stød 32:2 4f (Endnu ikke online — abonner her)

Langtbortistan 23:3 4

langtidshukommelse 8:1 16

Language Exploratorium (sprogeksploratoriet) 28:1 27-31

-lars (som sammensætningsled) 30:4 8-12

Larsen-a, kappe-a 1:1 24ff, 23:1 17-22, 23:2 14-19

latin (retningsbetegnelser) 24:2 27-29

lav- og højsociale sociolekter 13:2 17-23

laveste fællesnævner 17:4 3, 18:1 6f, 23:4 3, 24:1 3, fælles mindstenævner 18:3 2

lavkøbenhavnsk talesprog (refleksivt anvendte pronominer) 32:1 9f (Endnu ikke online — abonner her)

lavtlønsområde/lavløns- 9:3 6

lavær (’lad være (med) at’) 25:2 19-22

Learning Lab Denmark 27:4 16-19

-ledes 19:4 4

ledstilling: historie: olddansk 20:3 22, tværsprogligt 3:3 19, 12:1 3f

hos tosprogede københavnere 23:3 5-10

komplementsætninger 13:1 5f, 14:4 20ff, 30:4 3

ledsætninger med hv-ord 21:4 9

sætninger med mon 29:4 5f

sætningsknuder mv. 19:1 19-22, 29:1 6-11

tungtledsreglen 3:3 2

variation i 1800-tallet 19:3 20

ledsætninger: indledt med hv-ord eller at 21:3 3f

ledstilling i komplementsætninger 13:1 5f, 14:4 20ff, 30:4 3

ledsætning el. helsætning (indledt med ) 13:1 4f

nyt komma 21:4 25, 24:3 17-24

sætningsknuder 19:1 19-22, 29:1 6-11

udeladelse af at i komplementsætninger 4:3 4f

ledsætninger som indholdsmæssig hovedsag 29:3 20-25

med helsætningsstruktur 12:1 3f, 13:1 5f, 30:4 3

med opflyttede biord efter fx tro, synes 30:3 17-23

med plus at 29:2 12-16

ledsætningsledstilling (i helsætninger med mon) 29:4 5f

leg med sprog: bogstav- og ordlege i folkeskolen 20:4 18-21

galgeleg og Lykkehjulet 26:1 19-24

internetsprogsteder 28:2 11-15

krydsord m.v. 24:3 8-15 + 32, 31:1 8-14 (Endnu ikke online — abonner her)

som støtte i læseudvikling 19:2 21ff

spil: Grammar Chase 17:4 17-22

vittigheder 10:1 8ff, 11:2 5ff, 31:2 12-18 (Endnu ikke online — abonner her)

legedatid 8:4 6f, 25:4 3f, 26:1 4f

legeskrivning 15:3 9ff

lejlighed (etymologi) 18:1 3

leksem 10:4 13

leksikalisering 9:3 16, 10:4 13f

leksikalske relationer 31:1 10-14 (Endnu ikke online — abonner her)

leksikografi: opbygning af Den Danske Ordbog 16:1 25, 19:1 9-15

lettisk: sproghistorie og stilnuancer 21:3 14-20

liberalitet i sprogrigtighedsspørgsmål 4:3 17, 15:2 21, 19:4 20-25

lidt, , mange og meget 16:2 3, 30:4 5-7

-lig (endelsens historie) 18:4 3

ligatur (bogstavsammenskrivning): @ 20:2 20-22, & 24:2 2f, æ, ø, å 31:2 8-11 (Endnu ikke online — abonner her)

lige så/ligeså 29:2 3

lige til øllet 9:3 5

lige ud ad landevejen 9:4 5

ligesom: kliché 16:1 7, vs. lige som 14:3 3, vs. sådan som 10:2 3

ligestilling (sproglig) 1:3 28-31, 5:2 2, 7:4 27f, 10:1 5, 12:2 2f, 17:4 28-30, 18:4 14f, 22:4 29

ligge med: i meteorologi 19:1 3f, i sejlsport 19:4 2

ligge/sidde/stå 1:2 26ff, vs. lægge/sætte/stille 3:2 15ff, 27:1 14-16, usikkerhed i 1800-tallet 19:3 20

liggende patienttransport 26:2 5f, 26 3 2f

lille og stort afsnitstegn 14:1-2 60

lilleput/lilliput 3:3 6

lingua franca: engelsk 31:4 7-13 (Endnu ikke online — abonner her)

linjeskift: afsnitsmarkering 14:1-2 60

litauisk: bevarelse af urindoeuropæiske træk 23:3 27-32

litteratur: modernisering og udgivelse af klassikere 17:3 8ff

neologismer 29:3 26-31

og dagligsprog 22:3 30f; 22:4 25ff, 23:1 4f, 28:3-4 23-25

personnavnes stilværdi 21:2 11-17

præsupposition 15:1 28

liv (’levetid’) vs. liv (’krop’) 21:2 10

livisk: retningsbetegnelser 31:3 21-27 (Endnu ikke online — abonner her)

lix 1:1 4, 14:1-2 66, 16:3 7-11 + 14ff, 23:1 25

logik i sproget 1:1 5ff, 1:4 6f, 2:1 11ff, 11:1 10ff, 18:2 23f, 19:2 26ff, i faste udtryk 21:2 2f, 31:3 4f (Endnu ikke online — abonner her)

logo for Mål og Mæle 20:1 32, 20:2 32, 20:3 32, 21:1 26

lokomotivnavne 3:2 31

lom (betegnelser i forskellige sprog) 31:3 25f (Endnu ikke online — abonner her)

lop-tal og lix-tal: mål for teksters sværhedsgrad 14:1-2 66

lort: afstandsmarkører 14:1-2 41f, omskrivninger 28:3-4 72

love is a journey 26:2 23ff

lovgivning om sprog: fornavne 27:1 6ff + 31f, fransk 18:1 9ff, retskrivning og Sprognævn 20:3 12ff

lovsprog 24:1 16-19

lukke op 11:4 5, 12:1 4

lukning af æ og å 13:2 20

lun på dansk og lugn på svensk 13:2 2

lunch (etymologi) 31:3 25 (Endnu ikke online — abonner her)

Lund, Jørn 28:3-4 1-72 (særnummer)

lune, lunefuld 13:2 2

lydassociationer 5:4 10ff, 7:2 18f, 1:2 13, 5:4 10ff

lydefterlignende ord (onomatopoietika) 15:2 8, 27:2 16f, 29:1 4f

lydlove 7:2 28, 31:4 14-19 (Endnu ikke online — abonner her)

lydombytning (metatese): fx hughsæ til huske 13:1 15, børns 32:2 12 (Endnu ikke online — abonner her)

lydprincippet (det fonematiske princip i skrift) 9:4 7, 25:1 10-17, 27:1 17-22, 27:2 27f

døves læsevanskeligheder 24:4 23-30

lydret stavning 14:1-2 63, 25:2 3f, 28:3-4 20-22

lydrette ord: vigtighed i begynderlæsning 21:4 2f, 23:1 23-32, 25:1 10-17

problem for ordblinde 19:2 18-25

lydskrift: Dania 27:1 28, Den Store Danske Udtaleordbog 13:4 13

lydsymbolik i navne 5:4 10ff

lydudvikling 7:2 27ff, 31:4 14-19 (Endnu ikke online — abonner her)

dansk 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her), bortfald af [w] 32:2 16-22 (Endnu ikke online — abonner her), ”h” 31:1 5f (Endnu ikke online — abonner her), lydordsundtagelser 29:1 4f

nederlandsk 30:3 12-16

Lykkehjulet 26:1 19-24

lytte på/til 16:2 18, 17:1 6, 21:2 4f

lækkersøvnig 26:1 5, 26:2 5

læreres og lærerstuderendes:

fejlvurderinger 27:3 20-27

læseundervisning 27:1 23-30

stavefærdigheder 17:4 23ff

læring vs. indlæring (i pædagogisk fagsprog) 18:1 20-22, 18:2 28-30

læse vs. råde (ordhistorie) 12:3 21ff

læsefrugter (sprogfejl fra gymnasiestile) 21:1 27-30

læser-/lytterinddragelse:

med direkte spørgsmål i ledsætninger 30:4 3

med imperativ 31:1 25 (Endnu ikke online — abonner her)

med vel og ikke 16:1 9

læsetidsforsøg 29:1 10f

læseundervisning i skolen 2:2 17ff, 11:3 5, 21:4 2f, 27:1 23-30

pædagogisk terminologi 18:1 18-26

undersøgelse af læsebogssystemer 23:1 23-32

vigtighed af lydrette ord 23:1 23-32, 25:1 10-17

læsevanskeligheder 14:3 16-24

børnehaveklasseundersøgelse 20:4 22-30, 21:1 3f

døves 24:4 23-30

gentaget oplæsning som hjælp 24:1 31f

ordblindhed 19:2 16-25, ordblindes læsestrategier 17:4 6-12

som argument for retskrivningsreform 28:3-4 20-22

læsning 9:4 7ff, 11:1 9, 11:1 14ff, 11:3 5, 11:3 12, 12:3 21ff, 12:4 29ff

af nye ord (udtaleprincipper) 21:3 29-32

danskernes læsefærdigheder 14:3 18

kinesiske læsestrategier 25:1 18-30

læsehastighed 11:1 9, 11:3 12ff, og kommasystem 15:1 9, 24:3 17-14

Læselystkampagnen 28:3-4 62f

Læsepædagogen 27:2 8

læseudvikling 9:4 7ff, 22:1 16-20

morfemgenkendelse 12:1 13-15, 17:4 6-12

sinket af trykfejl 26:3 13f

tosprogedes 14:1-2 36, 22:3 9ff

typografi og læselighed 16:4 25-31

lødighed 15:3 25

løgn og latin 18:2 3

lørdag 24:3 16

lørner 4:4 15ff

løs(t)gående 15:2 3

løsøre: -øre 15:1 21

låneord og -udtryk 13:2 5, 18:2 11-15, 29:4 7-13+14

afkortningslån (aircondition for airconditioning) 22:2 13

arabiske, tyrkiske og persiske i dansk 23:1 11-16

danske i vestafrikanske og vestindiske sprog 27:3 28-32

direkte og indirekte lån 18:1 27f

engelsk fodboldterminologi i andre sprog 29:2 4-11

engelske i dansk 21:1 9-13, 24:1 15-21, med engelske flertalsendelser 24:2 9ff, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

franske i dansk 25:2 2f, 29:2 22-27

integration og hybridformer: engelsk 23:1 7-10, 29:3 30f, tysk 29:4 15-21

it-ord i dansk i 1990’erne 28:3-4 59-61

Kulturens Gesandter (Hansen og Lund, 1994) 18:3 27-31

kønsbestemmelse 2:4 28ff, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

lovgivning om stavning i dansk 20:3 14

modstand mod låneord: fransk 18:1 9-13, islandsk 28:3-4 6-9, 29:3 3

nordiske låneord i engelsk 7:3 18ff

påvirkning af dansk foneminventar (snak vs. snack) 23:1 17-22

terminologi (låneord vs. fremmedord) 18:3 27-31

tryk 19:2 2, i romanske låneord i dansk 30:4 4f

tyske i dansk, fx blive, farve, bange 17:1 3, 24:1 15-21, 32:1 4 (Endnu ikke online — abonner her), og i lettisk 21:3 17-20

udtale (træk fra donor- og modtagersprog) 31:2 4f (Endnu ikke online — abonner her)

macho-sprog (i militæret) 27:2 23f

madlavning: af eller om ingredienser 28:1 3

madord og -udtryk 3:1 6f

arabiske, persiske og tyrkiske 23:1 11-16

franske 29:2 23

fremmed- og låneord 18:3 27-31

stavning 12:2 6ff, 12:3 3

opskrifter (imperativ) 31:1 27 (Endnu ikke online — abonner her)

Madsen Aarhus, Jacob 5:2 25

Madsens ÆØÅ (ordbog med ord for ellers unavngivne fænomener) 20:4 19f

magiske kvadrater 31:1 8f (Endnu ikke online — abonner her), 31:3 4 (Endnu ikke online — abonner her)

majonæsekrigen 12:2 6, 23:4 8ff, 25:2 2f, 28:3-4 17-19 + 50-52, 29:2 24

maksimal distinkthed 22:2 17ff

maksimerende skala: argumentation 15:2 29

malede/malte 23:4 2

man 22:4 18, vs. du 10:3 3, 11:4 2, 12:1 4f, 16:1 10, 18:3 12-15, 18:4 4, 19:1 4

vs. du/en i norsk 18:4 12

vs. du/vi i fynsk dialekt 14:1-2 34

mandesprog 2:1 14, 2:4 14ff, 9:2 14

mandlige og kvindelige eponymer 17:4 28

mange, meget, og lidt 16:2 3f, 30:4 5-7

mangetydighed og maskinoversættelse 16:2 27

mangle: historie (100 kr. mangler mig) 2:4 32, manglende passiv 10:3 4

manipulation (sproglig) 19:2 9, 32:2 2f (Endnu ikke online — abonner her)

manipulere 11:3 2, 11:4 27f

mapping 26:2 25

margarine 3:1 7

mark (ordhistorie) 24:4 5f, som pengebetegnelse 15:1 20

mark: på herrens mark 17:2 3

Marr, N.K. 2:2 25ff

maskinel oversættelse 12:1 25, 12:4 14ff, 16:1 20, 16:2 27, 19:3 24-30

masser (utællelige størrelser, fx noget mad) 18:1 7f, 30:4 5-7

matched guise-undersøgelse (af sprogholdninger) 18:2 7

matematik: dagligsprogets ordlån: fællesnævner 18:1 6f, plus at, minus 29:2 15f

notationssystem og terminologi 22:3 3

materialprøvning/materiale- 4:1 3

Maurud, Øivind: 4:1 23

-me (af mig, i kraftudtryk som fandeme) 28:3-4 45, 30:1 16-22

med: ledsætningsagtige konstruktioner (Det pynter med frk. Jensen i stuen) 6:3 4

udtryk om store mængder (Har du set med anemoner?) 4:2 23ff

meddelelsessituation 1:1 23, 16:1 9

meddeler (dialektologens informant) 3:4 17

medfødte sprogevner 27:3 14-19, og medfødt sprogrøgterinstinkt? 20:2 23-31

media distinctio: kommaets historie 14:3 26

mediale udsagnsord (fx vredes, åbne sig) 30:3 3ff

medicin: at spise/tage medicin 17:4 2

medier: tv og envejskommunikation 13:3 16-21, 13:4 22

medister (betydning) 3:1 6, slangord for medisterpølse 8:1 20ff

medium: e-mail mellem tale- og skriftsprog 28:3-4 53-54, sms 25:1 5-9 + 31f

medmindre (ét eller to ord) 32:2 24 (Endnu ikke online — abonner her)

mega, vildt mv.: forstærkerord i unges sprog 16:3 28

meget, mange, og lidt 16:2 3f, 30:4 5-7

mellemrum (i overskrifter) 25:3 5

mene/tro m.fl. 2:1 18ff

meninger er kropsholdninger 22:1 14f

menneskerne/menneskene 12:1 16, 12:4 4ff

-ment: køn 21:4 9, udtale 29:2 2

mentale verber (tro, håbe, synes m.fl.) 1:1 12f, 2:1 18ff, 21:1 4f, 29:3 20-25, 30:3 17-23

mere/flere 12:2 2, 16:2 3f, 30:4 5ff, i sønderjysk 31:1 3 (Endnu ikke online — abonner her)

metaforer 10:3 12ff, 11:1 3

fra sport 29:2 10, 26:2 20

i politisk debat 21:3 6-13

kognitiv semantik (dagligsprogsmetaforer) 22:1 11-15, 26:2 23-27

trends (tsunami) 29:1 20-22

typiske kildedomæner (krop, landbrug, krig, sport) 20:3 6-11

metatese (lydombytning) 13:1 15f, i børns sprog 32:2 12 (Endnu ikke online — abonner her)

meteorologi 19:1 3f, 31:1 4f (Endnu ikke online — abonner her)

metonymi (stednavne udviklet fra indhegningsbetegnelser) 24:4 5f

metrik 28:3-4 26-29

middelalderdansk: tysk sprogpåvirkning 24:1 18

middelklassedansk: PH's sprogsyn 13:3 8

mig som subjekt 21:3 21f + 28 (> kasus)

mig og... (filmtitler) 30:1 26-32

militærets sprogkultur 27:2 18-25, tiltaleformer 2:4 4, 21:4 4f

mindre/færre 30:4 5ff, i sønderjysk 31:1 3 (Endnu ikke online — abonner her)

mindretalssprog: skånsk 29:1 23-29, sydslesvigdansk 13:4 26, tysk i Sønderjylland 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her)

minimalpar (to a-fonemer i dansk?) 23:1 17-22, 23:2 14-19

minimerende skala: argumentation 15:2 29

minoriteter (sproglig hensyntagen) 18:3 22-26, 19:2 5-10, 20:4 11-17

minoritetssprog: skånsk 29:1 23-29, sydslesvigdansk 13:4 26, tysk i Sønderjylland 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her)

minut, sekund (ordhistorie) 13:4 20

misforståelser (dansk-svensk) 30:4 20-24

misligholde (forskellige betydninger) 6:2 7

mistænkelig/mistænksom (i 1800-tallet) 19:2 14

mjød: mød-udtale 29:1 4f, sjældne stavelsesstrukturer i dansk 28:2 29-31

mla’bri’: uddøende austroasiatisk sprog (i jæger-samler-kultur) 21:2 24-31

mobiltelefonen: tekstbeskeder 25:1 5-9 + 31f

-mod 27:1 2f

modalitet: irrealis i dansk? 29:4 22-24, tegnsprog 31:3 15 (Endnu ikke online — abonner her)

modalitetsadverbier 31:1 6f (Endnu ikke online — abonner her), historisk udvikling af m. 29:3 20-25, 30:3 17-23

modalverber: behøve? turde? 24:3 2f, gide? 20:1 3f, 24:3 2f, infinitivstvivl (man ska’ ka’) 32:1 5 (Endnu ikke online — abonner her)

modeord 7:3 8, 26:3 18, franske lån 29:2 22-27, tyske lån 30:1 5f, tsunami 29:1 20-22

modernisering af ældre tekster 17:3 8ff

modersmål: dansk purisme i 1800-tallet 19:4 26-29

Modersmål-Selskabet 7:2 15ff, 7:4 29ff, 16:2 22

modersmålsundervisning mv. 14:1-2 37, 25:3 7-13, 26:4 14ff

sprogpsykologi 20:1 19-26

modifikationer: skjult dialog 14:1-2 58

modsætninger (kontradiktoriske og kontrære) 1:1 5

modsættende omstændigheder (skønt, selv hvis) 32:2 5f (Endnu ikke online — abonner her)

modtager: inddragelsesstrategier 16:1 9, 30:4 3, 31:1 25 (Endnu ikke online — abonner her)

modtagersynspunkter (markeret med adverbier) 28:3-4 43-46

vidensstatus (interesse i funktionalisme) 21:3 25ff, 32:2 26ff (Endnu ikke online — abonner her)

mojn/moin (sprogholdninger i Sønderjylland og Slesvig-Holsten) 20:2 5-12

mokost (bud på erstatningsord for brunch) 28:2 3f

molekyle (sprogmodel) 3:1 28

mon: i spørgsmål 18:3 2-11, ledsætningsledstilling 29:4 5f

mor, far etc.: lille eller stort begyndelsesbogstav 3:4 5

moralsk og etisk 13:1 3-4

morfematisk princip i skrift (betydningsprincippet) 9:4 7, 25:1 10-17, 25:2 3f, 27:1 17-22, 27:2 27f

i kinesisk skrift 25:1 18-30

morfemgrænser (vildledende delinger) 12:1 13ff, 12:3 11ff

ordblindes læsestrategier 17:4 6ff-121

morfologi 6:2 25, digt 10:1 30

Moth, Matthias 3:4 19

muldvarp (etymologi) 19:4 8

mulighed (modalitetsmarkering i dansk):

formodningsadverbier, fx vist og nok 6:3 5f +18-23, 15:2 13-20

mulige/umulige sagsforhold 29:4 22-24, 30:1 3-5

mulighed/chance/risiko 4:2 2

muligvis/muligvis ikke 31:1 6f (Endnu ikke online — abonner her)

udvikling af mulighedsadverbier fra helsætningsrester 29:3 20-25, 30:3 17-23

multietnolekt (blandt tosprogede unge københavnere) 23:3 5-10

mund: fra mund til mund 31:3 4f (Endnu ikke online — abonner her)

mund- og klovsyge 9:1 4, 9:2 5

mundtlig fremstilling 2.2.18

mundtlighed og skriftlighed: PH's sprogsyn 13:3 7

musik: musiker-jargon 7:4 18ff, tralleord, juhu-piger og bebop 31:4 6 (Endnu ikke online — abonner her)

muskle 7:4 6

muslimske fornavne 30:2 12ff

myndighedssprog 1:1 14ff, 3:4 4, 4:1 8ff, 7:1 12ff, 8:4 8ff, 10:1 6, 10:1 24ff

mytologiske navne (på himmellegemer) 23:3 21-26

mængdeangivelser 12:2 2, 16:2 3f, 30:4 5ff, 31:1 3 (Endnu ikke online — abonner her), 31:3 8f (Endnu ikke online — abonner her)

mængdedefinition (af sprog) 12:2 24

mønt, moneter mv.: møntnavnenes historie 15:1 20, 15:3 22, 15:4 23-29

mørk(e)lægge 22:3 18f

mådesadverbier (med -t) 27:2 3

mål for teksters sværhedsgrad: lix- og lop-tal 14:1-2 66

mål, målsætning mv. (klicheer) 16:1 11

Mål og Mæle 10:1 31

Mål og Mæles formål 7:3 2, spøg 4:2 4

redaktion 20:3 19, 26:1 17, 29:3 19

sprog 1:4 2f, 6:2 2, 6:3 2, 6:3 6, 7:3 2, 11:4 3

måleenheder (bøjning) 1:3 2

måltidsbetegnelser (tværsprogligt) 31:3 25 (Endnu ikke online — abonner her)

måske: etymologi 29:3 24, i spørgsmål 18:3 2-11

nabosprog 4:1 19ff, 5:2 8ff, 8:1 28ff, 11:2 24ff

falske venner i nabosprog 30:4 20-24

og nabodialekter 29:1 23-29

tilpasning i samtaler ml. talere af nabosprog 31:2 24-28 (Endnu ikke online — abonner her)

Naser 30:2 12ff

nat: om natten 30:1 2

nationalidentitet og officielt sprog 28:1 6-13

nationalsprog: navngivning og historie 31:1 28-31 (Endnu ikke online — abonner her), vs. dialekter 29:1 23-29

naturfaglige vs. humanistiske tekster 22:2 2ff

navne: appellativer vs. proprier 16:2 11-18, 21:2 19f, 32:2 3f (Endnu ikke online — abonner her)

dannet af dyre- og plantenavne 23:2 10-13

dannet efter begivenheder (fx Grundlovise) 21:4 15f

efternavne: i-navne (fx Stefani) 26:2 3, sen-navne (associationer) 1:2 10ff

eponymer (appellativer dannet af proprier) 16:4 21-24, 17:4 28-30, 30:2 19ff, 30:4 8ff

fornavne 4:1 27ff, 5:4 10ff, 7:4 3, 27:1 6-13 + 31f, usædvanlige i 1800-tallet 31:4 22ff (Endnu ikke online — abonner her)

i skønlitteratur 21:2 11-17

katolske og gamle nordiske personnavne 21:4 11-16

kortformer (i dansk, tysk, russisk og andre sprog) 20:1 27-31

køn og historie 30:1 23-25

med adjektiv (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

med artikel og adjektiv (et snedækket Norge) 16:2 15, 27:2 2f

navngivningsskikke (tværkulturelt og historisk) 25:4 23-28

på asteroider 23:3 21-26

på bagværk 15:4 15

på forsikringsselskaber 16:3 13

på nationer og sprog 25:2 4-6, 31:1 28-31 (Endnu ikke online — abonner her)

på planter (gartnerlatin) 13:3 11-15

stednavne i minoritetssprog 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her)

tryktab ved bekendthed (fornavnets tryk tabes) 13:2 3-4

udenlandske: stavning i dansk 19:4 12-15, udtale i dansk 31:3 2f (Endnu ikke online — abonner her)

vs. numre, initialer mv. i militæret 2:4 4f, 21:4 4f

navnemåde (infinitiv):

erstattet med bydemåde i talt dansk 25:2 19-22

med ønskefunktion, i kraftudtryk 30:1 16-22

modalverbers navnemåde: problemer (man ska’ ka’ dansk) 32:1 5 (Endnu ikke online — abonner her)

navneord (substantiver):

fællesnavn (appellativ) vs. egennavn (proprium) 16:2 11-18, 21:2 19f

med personnavn som sidsteled (fx en spørgejørgen) 30:4 8-12

på -er/-eren: fx svipser, døgneren, grineren 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

på -ert (fx brandert, frækkert) 3:3 5

verbalsubstantiver 1:4 4, 19:3 28ff, 24:2 16-19, 25:1 3

> bestemthed, > kasus, > køn

navneskifte (politisk) 32:2 2f (Endnu ikke online — abonner her), gadenavne 17:1 18

ned/op vs. ind/ud 19:1 16-18

nederlandsk 30:2 24-28

betegnelser for sprog og nationer 27:2 2, 31:1 28-31 (Endnu ikke online — abonner her), 31:2 6f (Endnu ikke online — abonner her)

i kreolsprog 27:3 28-32

sproghistorie, sammenligning med andre germanske sprog 30:3 12-16

nedstirre vs. nidstirre 19:4 7

nedsættende ord: brugt positivt, ironisk 31:2 3f (Endnu ikke online — abonner her),

hist. betegnelser for psykisk syge 20:4 11-17

i dialekter 19:3 3f

i USA (minoritetsbetegnelser) 19:2 5-10

negation: dobbelt 20:1 7-11, 20:3 3f, 21:1 4f, 32:1 12 (Endnu ikke online — abonner her), ej vs. ikke 32:1 12-13 (Endnu ikke online — abonner her)

nej: i udråb (Nej, hvor det sner!) 2:4 3, svar på helhedsspørgsmål 16:1 12, vs. nej tak 13:1 24-25

nemmer (person der lærer) 5:2 4

neologismer 22:3 5ff

netop (småordssvar) 6:4 21

netværk: Ja til sprog 32:2 29f (Endnu ikke online — abonner her)

neutralt personligt stedord 1:3 31, 7:4 27ff, 10:1 5, 22:4 29, i norsk 18:4 14f

neutrum (intetkøn): neutrummærket -t 15:1 2f, om utællelig substans 18:1 7f, 30:4 6f

newspeak 22:2 5ff, 32:1 19 (Endnu ikke online — abonner her), 32:2 2f (Endnu ikke online — abonner her)

-ning: vs. -else 1:4 4, vs. -ing 30:2 5f

nitten hundrede seksogfirs-reformen 29:2 24

nogen: vs. noget 19:3 3, vs. nogle 4:1 2, 6:1 2, 11:4 4, 23:4 3, 25:3 3f

noget, nogle ting, ligesom mv. (klicheer) 16:1 7

nok 6:3 18-23, formodningsadverbier 15:2 13-20, lille nok, lige lille nok 16:3 3

nominativ (nævnefald) eller akkusativ (afhængighedsfald)? 4:1 5f, 10:3 10, 12:4 2ff, 15:4 3, 24:3 2f

før relativsætning 3:4 8ff, 4:1 2, 10:1 3, 14:1-2 27, 29:4 4f

i 1800-tallet 19:2 14, 19:3 22

i sammenligninger (efter som og end) 3:4 9f, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

i sætningsknuder 19:1 21f

subjekter i akkusativ 21:3 21f + 28

trykforhold 19:4 3

nonsensord (sim-sa-la-bim...) 31:4 6 (Endnu ikke online — abonner her)

nordisk: låneord i engelsk 1:4 27, 7:3 18ff

nabosprog 14:1-2 8, 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her), 31:2 24-28 (Endnu ikke online — abonner her)

stednavne i England 8:2 31f, og Normandiet 29:3 4-8

talord i dansk 14:1-2 61

nordisk mytologi 10:2 25ff, 10:3 19ff, 11:3 3

nordisk samarbejde i sprogspørgsmål 5:2 13ff + 21ff + 28ff

nordisk språksekretsariat 5:2 8ff

nordjysk: efterhængte sætninger 14:1-2 55, vendelbomål 9:1 6ff, 9:3 7ff, 9:4 16ff

norm og variation 19:4 20-25

dansk udtale 32:2 17 (Endnu ikke online — abonner her)

franske debatter 19:1 5-8

normative regler (retskrivningspåbud for ansatte i staten) 24:2 3f

normvogtere og -sabotører 27:2 26-31 (27:1 18f)

refleksivt anvendte pronominer 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

norsk 5:2 8ff, 6:3 5f

purisme (afløsningsord) 15:1 22

ses, sees, se’s 18:1 6

som fremmedsprog 11:1 2

sprogbrugsudviklinger i 1900-tallet 18:4 10-17

norske afhandlinger om dansk sprog og litteratur 28:3-4 34-38

norsker 12:4 3

nuancer: mangel i unges sprog? 20:2 23-31

Nudansk Ordbog 9:1 15ff, vs. Politikens Store Nye Nudansk Ordbog 20:2 13-19

nullerne, enerne, etterne, tierne: betegnelser for de første årtier efter årtusindskiftet 17:2 2, 32:2 7f (Endnu ikke online — abonner her)

numerologi 27:1 6-13 + 31f

nummerplader med budskaber (i Kansas) 19:3 11-19, 19:4 4

nutid: som 'al-tid' (Platon foreslår...) 15:4 13, vs. datid 14:1-2 53f, 30:2 2

ny og gammel information (tekststruktur) 7:1 8

Nyboder-undersøgelsen (talesprog i 1980’erne og 2000’erne) 32:2 16-22 (Endnu ikke online — abonner her)

ny(e) og fri(e) 14:3 4, 19:2 12

nye ord i dansk: 1955-1975 10:1 21ff

1955-1990’erne 18:1 27-30, 22:3 5ff

1990’erne 28:3-4 59-61

i Retskrivningsordbogen 2001 24:3 29

mønstre for orddannelse 18:2 11-15

neutrale synonymer for belastede ord 20:4 11-17

tilbagedannelser (fx adgangsbegrænse af adgangsbegrænsning) 10:3 4ff

udfyldning af ’huller i sproget’ 22:4 28f

nyordsbøger 3:2 9, 4:4 9, 10:1 21ff

nyskabelser: afledninger på -eren brugt adjektivisk (vildt grineren, totalt nederen) 21:2 23

kæmpe som adjektiv 31:3 3 (Endnu ikke online — abonner her)

plus at som konjunktion 29:2 12-16

nysprog 22:2 5ff, > newspeak

nyt komma 19:1 23-30, 20:3 16-18, 20:4 4, 21:4 22-27, 22:1 2-3, 24:2 4-7, 24:4 2, 25:4 2

argumenter for 24:3 17-24

historie og forsvar 24:2 20-26

undervisning og reaktioner 21:4 22-27 + 32

nægtelser:

dobbelte: i dansk og fransk 20:1 7-11

ikke... hverken... eller 20:3 3f

den er ikke dyr, synes jeg ikke 21:1 4f

skopus 30:3 17-23

næretymologi (i ordbetydningsspørgsmål) 3:3 24, 10:2 23

næste vs. førstkommende 15:3 2

næsten: gradsadverbier i argumentation 15:2 29, raising 30:3 17-23

næstsøskendebarn, tremænding og andre slægtskabsbetegnelser 15:3 18

nævnefald > nominativ

nøgne nominaler (uden bestemmere) 25:3 2f

nøjagtighed i sproget 2:1 11ff

nølle/nys/nyssen i østjysk (’nylig’, ’først’) 21:3 2f

nørd, nørdet 16:3 28

(interjektion) 6:4 20, 26:4 27

når (’hvornår’) 9:4 2

når/når at 9:3 24

o(h) 26:4 29f

objekt: direkte og indirekte (omskrivning til passiv) 16:2 19-21, 19:2 13

el. adverbial (fx have/være gået sin sejrsgang) 26:1 2

indirekte: indsnævring af typer (hist.) 18:2 2

produkt af el. patient for verbalhandlingen (skumme fløden/mælken) 19:4 2f

objektiv formodning: formodningsadverbier 15:2 13ff

objektiv genitiv 24:2 16-19

obligat vs. obligatorisk 19:1 11f

ODS (Ordbog over det Danske Sprog) 3:3 9, 18:1 2, historie 32:1 14ff (Endnu ikke online — abonner her)

offentligt sprog og offipyk (kancellisprog) 17:2 11ff

og: efter punktum 22:4 17ff

historie og funktion 20:3 20-28

mellem imperativ og infinitiv 25:2 19-22

som signal om logisk sammenhæng 27:3 2f

vs. at (udtalt å) 13:1 8ff, 13:3 3

og-forbindelser: hest og vogn > hestevogn, øl og brød > øllebrød 13:4 30

o.k./OK vs. OK-jolle 21:4 3f

oldnordisk 26:2 4f, 31:4 17f (Endnu ikke online — abonner her)

om (konj.): efter kraftudtryk (spilleme om...) 30:1 16-22, vs. hvis (historisk udvikling) 32:2 5f (Endnu ikke online — abonner her)

om (præp.): i tidsangivelser 3:2 2, 30:1 2, om om (to gange efter hinanden) 12:1 2, 25:1 2f, 25:3 4

omformede handlinger 2:2 10

omkring vs. om 6:3 2, 9:1 3, 10:4 32, 16:1 10, 31:4 32 (Endnu ikke online — abonner her)

omlydsbogstaver (modelån fra tysk) 29:4 15-21

ommer (årets ord 2006) 30:1 14

omskrivninger (formildende) > eufemismer

omverdensviden: i tolkning af sammensatte ord 19:3 24-30

onomatopoietika (lydefterlignende ord) 15:2 8, 27:2 16f, 29:1 4f

op og ned: gamle danske retningsangivelser (op (syd) og ned (nord)) 24:1 10-14

geografisk bevægelse og orientering på papir 19:3 4f

vs. ud og ind 19:1 16-18

operatorer: argumentativ sprogvidenskab 15:2 27

opfordringer 1:3 8, 31:1 23-27 (Endnu ikke online — abonner her)

Opholds-Stræg: kommaets historie 14:3 26

opkaldelsesskikke (astronomi) 23:3 21-26

opleve som kliché 16:1 7

opleveren, oplyseren 17:3 23

oplysningstid vs. opklaringstid 14:1-2 33

oplæsning: i tv 18:3 16ff, islandsk skoleprojekt 24:1 26-32, sprogudvikling i børnehaven 27:4 16-19

oplæsningstegnsætning: kommaets historie 14:3 25

opsigelse vs. afskedigelse 1:4 4

opskriftssprog: imperativ 31:1 27 (Endnu ikke online — abonner her), passiv 21:4 7

opsætning: typografisk opsætning af tekster 16:4 25ff

optativ (i kraftudtryk) 30:1 16-22

ord eller sætning? (kraftudtryk som gud bedre det) 30:1 16-22

ordbetydning 12:4 16ff

ordbilledmetoden (læsning) 9:4 10, 21:4 2f

ordblindhed 9:4 9, 11:3 18ff, 14:3 16, 21:1 3f

forebyggelsesforsøg med træning i fonologisk opmærksomhed 20:4 22-10

ordblindes læsestrategier 17:4 6-12

undersøgelse af mulige faktorer 19:2 16-25

ordbøger 9:1 15, 17:2 5, 27:4 20-26

brugt til stikprøvesammenligninger af sprog 30:1 11

Den Danske Ordbog (DDO) 16:1 25, 19:1 9-15, 26:4 5ff

forbehold 26:4 27f, dansk-tysk 29:4 3f, 30:3 28f

Ordbog over Dansk Tegnsprog 31:3 16 (Endnu ikke online — abonner her)

Ordbog over det Danske Sprog (ODS) 3:3 9, 18:1 2, historie 32:1 14-18 (Endnu ikke online — abonner her)

over dialekter 20:1 12-18

sjældne ord, der ikke optages heri 29:3 26-31

udviklinger i danske ordbøger 1953-1996 20:2 13-19

orddannelse 1:2 2f, 1:3 4, 1:4 4f, 8:1 2, 10:2 2, 10:2 9ff, 10:3 4

bedyrende adverbier (fx spilleme) 30:1 16-22

engangssammensætninger og -lydord 29:3 26-31

huller (behov for nye ord) 4:3 13ff

med afledningsendelsen -er(en), fx nederen 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

tilbagedannelser (fx adgangsbegrænse af adgangsbegrænsning) 10:3 4ff

ved sammensætning 19:3 24-30, og forkortelse og lån 18:1 27-30, 18:2 11-15

orddeling: leg med dette 5:4 22ff, 12:3 11ff, regler 27:1 5f

ordforråd: børns tilegnelse 27:4 16ff, 32:2 10ff (Endnu ikke online — abonner her)

døves vanskeligheder 24:4 28f

sprogsammenligning 17:2 5ff

tosprogedes 32:1 21-29 (Endnu ikke online — abonner her)

ordgenkendelse i læsning 26:3 13f,

ordidentifikation: problem for udtaleordbøger 13:4 13

ordklasser: folkeskoleelevers forståelse og vanskeligheder 25:2 8-18

ordklasseproblemer (adjektiv/substantiv?) 21:1 23-25

ordklasseskift: substantiver/adjektiver med -eren (totalt nederen) 21:2 23

Viggo Brøndals analyse (1928) 12:4 25ff

ordlængde (dansk, finsk, tysk) 30:1 7-13

ordmagi 20:1 24

ordmærke (varemærke dannet af ord) 11:2 13

ordnet.dk 27:4 20-26, 28:3-4 64

ordpar: faste, forstærkende (bastet og bundet, sus og dus) 21:4 28-31, 22:2 14-16, 26:3 24

minimalpar: i fonemanalyse 23:1 17ff, 23:2 14ff, stødforskel (tønder/Tønder) 15:1 3

ordrer 1:3 7ff, 31:1 23-27 (Endnu ikke online — abonner her)

ordslægtskab 7:1 23

ordspil 4:4 17ff, 5:4 21ff

ordsprog 10:4 5, 15:3 6, 26:3 22f

ordstilling: bisætninger med hv-ord 21:4 9

historie: olddansk 20:3 22, tværsprogligt 3:3 19, 12:1 3f

hos tosprogede københavnere 23:3 5-10

komplementsætninger 13:1 5f, 14:4 20ff, 30:4 3

sætninger med mon 29:4 5f

sætningsknuder mv. 19:1 19-22, 29:1 6-11

tungtledsreglen 3:3 2

variation i 1800-tallet 19:3 20

oremester (betydning) 4:3 3

organisationer: engelsk som fællessprog 31:4 7-13 (Endnu ikke online — abonner her)

orientering 23:4 5ff, se også > retningsbetegnelser

originaltekst: definition 17:4 4

ortografi 1:4 3, 2:1 3, 26:4 3, 28:3-4 20-22

besjæling 19:2 24, 27:1 24, 27:3 23-27

eksperimenter 6:3 32, 7:4 21ff

forenkling (nogen, a) 25:3 3f

fransk 19:1 5-8

kompleksitet (tværsproglig sammenligning) 25:1 10-17

modernisering af ældre tekster 17:3 19

strukturfejl (lydbevarende) 27:3 20-27

variation: korrekte og ukorrekte stavemåder i Den Danske Ordbog 19:1 9-15

Orwell, George 22:2 5ff

68'er-klicheer 16:1 7-11

over i fx overføre og føre over 14:4 13-19

overbestemthed (redundans) 13:4 15, vs. service 32:2 3f (Endnu ikke online — abonner her)

overbetoninger (i radio og tv) 28:3-4 55-58

overført betydning 27:1 16, af idiomer 26:3 21f

overgangsord og præsuppositioner 15:1 23ff

overgeneralisering (i børns sprog) 32:2 10-14 (Endnu ikke online — abonner her)

overlæg: gustent overlæg 13:4 9

overraskelsesudråb: med-udtryk (ih, med sne!) 4:2 23f, løse hv-ledsætninger (hvor det sner!) 2:4 3

overskrift: typografisk opsætning 16:4 29, tvetydighed 25:3 2f

oversættelse 2:2 14f, 3:1 15ff, 4:4 29, 12:4 14ff, 16:1 20, 16:2 27, 18:2 16-20

af filmtitler 30:1 26-32

af journalistik 32:1 4 (Endnu ikke online — abonner her)

af kongeliges navne 26:3 32

af latinske plantenavne (lydefterligning) 13:3 11-15

af poesi 28:3-4 26-29

af Saxos Historia Danica 26:3 5-12

af skønlitteratur 28:3-4 39-42

maskinel oversættelse 12:1 25, 12:4 14ff, 16:1 20, 16:2 27, 19:3 24-30

oversættelseslån (kalker) 21:1 9-13, 29:4 7-13+14

tekstlængdeforskelle 30:1 7-13

vanskeligheder 28:2 7-10, falske venner 30:3 25-31, sammensatte ord 19:3 24-30

overtroisk: en overtroisk film 9:4 4

Pakistan: lingvistisk feltarbejde hos kalasha-folket 23:2 7-9

palindromer 4:4 17, 5:4 22, 6:1 2

pampersprog 22:2 25

paparazzo 20:3 11

par (to eller flere) 10:3 7

paradokser 10:1 15, 11:1 30f

parallelsproglighed 26:4 11ff

parentetiske relativsætninger 1:3 3

parkeren, haveren, legeren 17:3 23

participier:

præsens participium i faste udtryk 11:1 2f

præteritum participium (fx fløjet, fløjede vs. fløjen, fløjne):

bøjning: vb./adj. 4:4 7, 8:2 2, 10:2 14ff, 10:3 2f, 19:4 3f, 20:1 5, 24:4 3

for præteritum (fx jeg smidt mig på gulvet) 13:1 14

udtale af -et 25:3 28

usikkerhed i 1800-tallet 19:3 21f

variant i dialekter: været vs. våren 14:1-2 25

partikelverber (fx sky til) 14:4 13-19, 31:1 4f (Endnu ikke online — abonner her)

passiv: i 1800-tallet 19:2 13

i kancellisprog 17:2 16

med ekstra e 13:1 2f

mulige subjekter (aktiv sætnings modtager el. genstandsled) 2:4 32, 16:2 19ff, 19:2 13

sproghistorie 18:4 3

to typer i nordiske sprog (blive-passiv vs. s-passiv) 21:4 7

password(s) 22:3 22f

pastiche (i oversættelse af gamle værker) 26:3 5-12

patetisk 20:2 4, 20:4 3f

patronymikon 4:1 30

pausekomma 9:1 2, 14:3 26, 19:1 23-30, 24:2 4-7

pege-funktionen ved ord 3:1 6, 6:3 15

pejorative lyde 5:4 11ff

pendulord 23:3 14-20, 30:2 4f

penge (udtale) 30:2 29ff

penge i/på lommen 17:3 5

pengesedler, talnavne på 22:1 2

per caput/per capita 6:2 3

performativer 1:1 3, 20:4 6-10

perker (mulig etymologi) 30:1 21f

persisk (indoeuropæisk sprog): indlån i dansk 23:1 11-16

person vs. menneske 18:1 14

personbetegnelser (engangsord og sjældne genbrugsord) 29:3 27f

personlige pronominer (stedord):

anvendt refleksivt 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

du/man 10:3 3, 11:4 2, 12:1 4f, 14:1-2 34, 16:1 10, 18:3 12ff, 18:4 4, 19:1 4, 22:4 18

foregribende pronominer 14:1-2 50

i genitiv > possessive pron.

jeg vs. vi i akademiske tekster 2:4 5f

neutralt stedord i ental? 1:3 31, 7:4 27, 10:1 15, 22:4 29

norske: du/De, man/du/en, han/hun 18:4 10-15

omtale af tilstedeværende person (høflighedskrav) 2:1 5-10

tiltalepronominer (du vs. De) 10:3 23ff, 21:1 19-22, 21:2 10, 26:1 25-32

vanskelighed i børns sprogtilegnelse 32:2 11-13 (Endnu ikke online — abonner her)

> kasus i dansk

personnavne: kortformer 20:1 27-31

brugt som fællesnavne (fx dummepeter) 30:4 8-12

dannet af dyre- og plantenavne 23:2 10-13

dannet efter begivenheder (fx Grundlovise) 21:4 15f

efternavne: sen-navne (associationer) 1:2 10ff, i-navne (fx Stefani) 26:2 3

fornavne 4:1 27ff, 5:4 10ff, 7:4 3, usædvanlige navne i 1800-tallet 31:4 22ff (Endnu ikke online — abonner her)

i lokalsamfund (tømrer, møller) 16:4 21-24

i skønlitteratur 21:2 11-17

katolske og gamle nordiske personnavne 21:4 11-16

lovgivning og ansøgningstendenser 1970-2003 27:1 6-13 + 31f

køn og historie 30:1 23-25

med tillægsord (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

navngivningsskikke (tværkulturelt og historisk) 25:4 23-28

tryktab ved bekendthed (fornavnets tryk tabes) 13:2 3-4

vs. numre, initialer mv. i militæret 2:4 4f, 21:4 4f

perspektiv i sprog (passiv og sætningsknuder) 29:1 6-11

-peter (som sammensætningsled) 30:4 8-12

petuhtantetysk 9:1 27ff

PH's sprog (og PH-kommaet): 13:3 6-10

Piaget 7:3 12

pidginsprog 29:2 28-31

piktogrammer 25:1 10-17

ping (betydning) 1:1 3

PISA etnisk 2005 32:1 23-27 (Endnu ikke online — abonner her)

placeringsord 1:2 26ff, 28:1 2f

pladsholder (ubestemte sidsteled som -fætter) 26:3 15-18

plansprog 2:3 1-32, 3:1 9-14, 22:2 28ff, boglister og adresser 3:1 8

plantenavne 13:3 11f, folkeetymologi 19:4 8

plaster: at få et plaster på såret 15:4 27

plat, plattenslager (etymologi) 18:1 31

platituder (amerikanske nummerpladebudskaber) 19:3 11-19

pleonasmer 7:3 4, 9:3 21ff, 10:1 6, 13:4 29-31, 16:2 7, vs. tautologi 9:4 2

pluralis (flertal): af 1. led i sammensætninger 3:1 2, 10:2 9, 32:1 2f (Endnu ikke online — abonner her)

endelser (på engelske låneord i dansk) 22:4 3ff, 23:1 6, 24:2 9-13

plurale tantum (bukser, briller, mæslinger) 25:3 15, 32:2 15 (Endnu ikke online — abonner her)

pluralis majestatis 10:3 23

sammenhæng med genus (køn) 4:2 3

plus (at) 3:4 6, 29:2 12-16

poetisk sprog: arkaiserende gloser 31:3 18 (Endnu ikke online — abonner her), vs. hverdagssprog i bibeloversættelser 14:1-2 17

pokersprog 1:2 21ff

pokker 3:2 4

politiker (udtalt med stød på li) 2:2 2

politikersprog 1:2 21ff, 1:4 2, 9:1 2, 10:1 2, fraseomaten 14:1-2 71, metaforik 21:3 6-13

politisk korrekthed 19:2 5-10, 20:4 11-17, 22:2 5ff

politiske forhold afspejlet i gadenavne 17:1 16

polsk 4:4 18, 6:3 9ff, 14:1-2 47

polysyntetisk sprog (grønlandsk) 29:4 7-13

polære verbalpar (og betydningsskift) 23:3 16f

popline (udtale) 15:2 2

popularisering: af arbejdsmiljøloven 7:1 12ff, af dagpengeloven 1:1 14ff

positionsverber (ligge/sidde/stå) 1:2 26ff, vs. anbringe-verber 27:1 14-16

possessive pron. 7:4 2, 9:2 2, 15:4 5, 17:3 3, 18:1 5f, 20:1 3f, 21:1 7f, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3

anvendt refleksivt 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

i 1800-tallet 19:2 13, 19:3 22

i reklamesprog: Byg din bil! 28:2 23f

vor vs. vores 2:1 2, 13:4 3-4

potentialis (og hvis-sætninger) 30:1 3-5

powerpoint 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

pr. (per) ved datoer 3:3 3

practical joke 11:2 10

pragmatik: i sprogfilosofi 4:3 22ff, 20:4 6-10, ytringer i kontekst 18:3 2-11, 32:2 25-29 (Endnu ikke online — abonner her)

prestige og sprogbrug 29:4 12, 32:1 9f (Endnu ikke online — abonner her)

prestigiøs (stavemåde og stilværdi) 31:3 5f (Endnu ikke online — abonner her)

principskitse (grafik) 16:1 17

Prins Knud (én gang til for...) 27:2 6f

prioritetsreglen 2:2 10

pris: en billig pris 15:4 3

privilegeret/priviligeret 17:4 2

problematik, problemstilling (klichéer) 16:1 10

procesorienteret skrivning 16:4 16, 18:1 20f

produktivitet (børns sprogtilegnelse) 32:2 12 (Endnu ikke online — abonner her)

programmeringssprog 12:2 24ff

Projekt Bysociolingvistik 13:2 17-23

Projekt Skolesprog 6:2 17ff

pronominer (stedord):

foregribende pronominer 14:1-2 50

generisk (man/du) 10:3 3, 11:4 2, 12:1 4f, 14:1-2 34, 16:1 10, 18:3 12ff, 18:4 4, 19:1 4

i genitiv > possessive pron.

jeg vs. vi i akademiske tekster 2:4 5f

neutralt pronomen i ental? 1:3 31, 7:4 27, 10:1 15, 22:4 29

norsk: du/De, man/du/en, han/hun 18:4 10-15

omtale af tilstedeværende person (høflighedskrav) 2:1 5-10

refleksive 5:2 3, 7:4 2, 15:4 5, 17:3 3, 19:2 13, 19:3 22, 20:1 3f, 21:1 7f, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

relativpronominer > relativsætninger

tiltalepronominer (du vs. De) 10:3 23ff, 21:1 19-22, 21:2 10, 26:1 25-32

vanskelighed i børns sprogtilegnelse 32:2 11-13 (Endnu ikke online — abonner her)

> kasus i dansk

proprier (egennavne):

afledninger 7:2 2, kortformer 20:1 27-31

brugt som appellativer (fællesnavne), fx dummepeter 30:4 8-12

dannet af dyre- og plantenavne 23:2 10-13

dannet efter begivenheder (fx Grundlovise) 21:4 15f

efternavne: i-navne (fx Stefani) 26:2 3, sen-navne (associationer) 1:2 10ff

fornavne 4:1 27ff, 5:4 10ff, 7:4 3, 27:1 6-13 + 31f, usædvanlige i 1800-tallet 31:4 22ff (Endnu ikke online — abonner her)

i skønlitteratur 21:2 11-17

katolske og gamle nordiske personnavne 21:4 11-16

køn og historie 30:1 23-25

med adjektiv (fynske Jens Jensen) 17:3 4, 17:4 5

med artikel og adjektiv (et snedækket Norge) 16:2 15, 27:2 2f

navngivningsskikke (tværkulturelt og historisk) 25:4 23-28

på asteroider 23:3 21-26

på forsikringsselskaber 16:3 13

på nationer og sprog 25:2 4-6, 31:1 28-31 (Endnu ikke online — abonner her)

stednavne i minoritetssprog 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her)

tryktab ved bekendthed (fornavnets tryk tabes) 13:2 3-4

udenlandske: stavning i dansk 19:4 12-15, udtale i dansk 31:3 2f (Endnu ikke online — abonner her)

vs. appellativer (fællesnavne) 16:2 11-18, 16:4 21-24, 21:2 19f, 32:2 3f (Endnu ikke online — abonner her)

vs. numre, initialer mv. i militæret 2:4 4f, 21:4 4f

prosodi (stød, tryk og tonegang) 31:2 19ff (Endnu ikke online — abonner her), blandt tosprogede københavnere 23:3 8ff, børns 32:2 12 (Endnu ikke online — abonner her)

provokere: med objekt 1:2 2, vs. fremprovokere 16:2 6

prøver i folkeskolen 25:2 8-18

prædikativ til subjekt (omsagnsled til grundled): kønsbøjning af adjektiver 19:4 5

præ-indoeuropæisk 23:4 24ff

præposition (forholdsord) 1:1 2, 2:1 4, 5:4 2, 8:2 2, 9:1 5, 12:4 26f

efter verbalsubstantiv 25:1 3

forbindelser med adverbium (to ord): over for, ud over 29:1 16, 32:2 23-24 (Endnu ikke online — abonner her)

kasusstyring i ældre dansk 3:2 4, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her), 32:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

kernebetydning og overført betydning 17:3 5

madlavningssprog (af/) 28:1 3

nutidig usikkerhed og historisk udvikling 25:3 17-23

præpositionsobjekter vs. stedsadverbialer (med i) 21:1 15f

usikkerhed og bortfald i 1800-tallet 19:3 20

vanskelighed for børn 32:2 14 (Endnu ikke online — abonner her)

> i, > , > til

præsens (nutid): som 'al-tid' 15:4 13, vs. præteritum 14:1-2 53f, 30:2 2

præsentere for (’fremstille for’ vs. ’vise’) 26:1 3f

præsupposition 5:1 15, 8:1 2, 10:1 10, 12:2 16, 15:1 23ff, 15:3 3

præteritum (datid):

børns generaliseringsfejl 13:1 14

i dialekter (ømål) 20:1 17f

legedatid 8:4 6f, 25:4 3f, 26:1 4f

regularisering, fx for/farede 18:4 6-9, 19:1 2f, 20:2 29f, 21:4 9, 26:2 2

som afstandsmarkør (hypotetiske og umulige sagsforhold) 29:4 22-24, 30:1 3-5

tilladte dobbeltformer 22:3 22

vs. præsens (nutid) 14:1-2 53, 15:4 13, 30:2 2

pseudolån 22:2 10ff, 29:2 23

psykisk sygdom: belastede termer 20:4 14, i juridisk sprog 18:3 25f

psykolingvistik 7:3 10

public relations 17:1 3

pund (møntnavnenes historie) 15:3 22

punktum: for mange 16:3 14, inden for sætninger 17:4 5, punktumreglen (EU-oversættelser) 23:3 3f

purisme: afløsningsord i dansk 13:2 5, 17:1 2f, 18:2 13f, 18:4 18-22, 28:1 3f, 28:2 3f

i Frankrig 18:1 9ff

i Island 28:3-4 6-9, 29:3 3

i Letland og Danmark 21:3 18-20

i Norge 15:1 22

sprogpolitik 24:1 20f

putte 27:1 15

pynteforstavelser og -endelser: PH's sprogsyn 13:3 7

pædagogik: grammatikindlæring ved spil 17:4 17, pædagogisk fagsprog 18:1 18-26, 18:2 27-30

pøvs (’behøves’) 31:4 3f (Endnu ikke online — abonner her)

: i tidsangivelser 13:3 28, 30:1 2

som universalpræposition 10:3 10, 11:1 2, 25:3 22

vs. i 17:3 5, __ gaden 9:1 5, __ klassen 5:4 2, __ køkkenet 1:1 2, lande/øer 24:3 3f

på sigt 16:3 2

påfaldende sprogbrug vs. ukorrekt dansk 24:2 3f

påpasselighedsudtryks tvetydighed (pas på ulven/barnet!) 20:1 8-10

quizspørgsmål (som tekstgenre) 29:3 4-9

r-dropperi og -tilføjelse (vi diskutere, at introducerer) 2:2 6f, 27:3 20-27, reformforslag 21:4 18f

r-udtale i dansk 14:1-2 48, 31:1 15ff (Endnu ikke online — abonner her), lydudvikling 23:1 18f, påvirkning af vokaler 13:2 20

rabundus 8:2 4, 9:1 5, 16:4 6

radioavisen: forståelighed 12:3 13ff, udtalestil 28:3-4 55-58

raising (af adverbier: ikke, alligevel, næsten, sagtens) 30:3 17-23

rap-genren (brug af rim) 31:2 29-32 (Endnu ikke online — abonner her)

Rask, Rasmus 3:4 19, 12:2 20ff, 27:1 21f, 31:4 14 (Endnu ikke online — abonner her), biografi 25:4 5-11

rebusser (i nummerpladetekster) 19:3 11-19

recipient 14:3 4f

recipient: som subjekt i passive sætninger 2:4 32, 16:2 19-21, 19:2 13

redaktionen (på Mål og Mæle) 20:3 19, 26:1 17, 29:3 19

reducerede former i Salmebogen (uforfærd for uforfærdet) 26:2 12

reduktion: fx subjektshenvisning i tekster 21:3 26f

redundans (overbestemthed) 13:4 15, vs. modtagerservice 32:2 3f (Endnu ikke online — abonner her)

reduplikation (fordobling af ord, stavelser, enkeltlyde) 24:3 25ff

af ord (rige-rige) 24:4 4

børns stavelsesfordobling 32:2 12ff (Endnu ikke online — abonner her)

reference: navnes udpegning af genstande mv. 16:2 11ff, referent 7:4 2, sprogbrug 31:2 6f (Endnu ikke online — abonner her)

referentialitet (i dyrekommunikation?) 27:3 12-19

refleksivt pronomen 5:2 3, 21:2 5f

i genitiv 7:4 2, 15:4 5, 17:3 3, 19:3 22, 20:1 3f, 21:1 7f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

i skjult sætning (fx hun bad ham skjule sig) 19:2 13

passivs historie 18:4 3

reformdebatter 8:4 25, 21:4 17-21, 25:3 3f, 28:3-4 20-22, fransk retskrivning 19:1 5-8

regelmæssighed i sproget (sprogrigtighedsspørgsmål) 3:4 9

regionalismer: sydslesvigdansk 13:4 26, skånsk 29:1 23-29

regionalsprog: el. rigsmål 14:1-2 35

regionalt skriftsprog 9:4 18

vs. dialekter (terminologi) 24:4 11, 25:3 25-31

regler: deskriptive vs. normative 24:2 3f

uofficielle og irrationelle (grammatikmyter) 22:4 17-20

videnskabelige vs. mentale 29:1 8

reklamesprog 1:1 11f + 21, 6:4 11ff

possessive pronominer (din drømmebil) 28:2 23f

påvirkning fra engelsk 23:1 7-10

tidsbøjning 29:4 22-24

relativisme, sproglig 22:2 5ff, Sapir-Whorf-hypotesen 1:3 30ff, 6:4 30

relativsætninger (henførende sætninger):

bestemmende (nødvendige) vs. parentetiske 1:3 3f, 4:3 6

hovedets kasus (for de/dem, der...) 3:4 8ff, 4:1 2, 10:1 3, 14:1-2 27, 29:4 4f

som vs. der 4:4 2, 7:1 4, 10:4 2

vanskeligheder 19:1 19f

relevans og præsupposition 15:1 29f

relevant blandt sygeplejersker 26:1 4

remonstration (kancellisprog) 17:2 13

repetitions-igen og restitutions-igen 11:2 20

ret som forstærkerord 13:1 23

retablere/reetablere 11:2 3

retningsadverbier 13:1 6f, 14:4 13ff, stødtab 17:3 3f, tværsprogligt 19:1 16ff, ud/ude, af/af’e 28:1 2f

retningsbetegnelser: danske broer 24:1 3

gamle tyske og danske 24:1 12f

germanske sprog 23:4 5ff

kalasha (sprog i Pakistan) 23:2 7-9

romanske sprog 24:2 27-29

slaviske sprog 28:2 25-28

svensk og dansk 19:3 4f

til søs 24:1 10-14

uralske sprog (finsk, estisk m.fl.) 31:3 21-27 (Endnu ikke online — abonner her)

retningsprincippet (i skrift) 9:4 7

retorik 8:2 13ff, 26:2 14ff, de 5 bud 14:1-2 68, og grammatik 14:1-2 67, og tekstgenerering 17:3 25

retorisk tegnsætning: kommaets historie 14:3 25

retoriske spørgsmål 1:1 6, 2:4 3, 8:2 4, med ikke 15:2 5, og andre ”ikke-spørgsmål” 32:2 25-29 (Endnu ikke online — abonner her)

retrogradordbøger 6:1 10

retskrivning 3:4 23ff, 4:3 18ff, 7:1 18ff, 18:1 17, 22:1 4ff; 23:4 8ff, 26:4 3, 28:3-4 17-19

digt 6:3 32

franske debatter 19:1 5-8

politik 27:2 26-31

principper og undtagelser (sammen- og særskrivning) 32:2 23-24 (Endnu ikke online — abonner her)

problemer 19:1 9-15

reformer 8:4 25, reformovervejelser 1998 21:4 17-21

retskrivningsloven 20:3 12-15

retskrivningsmødet i Stockholm 1869: 5:2 21

undervisning 4:3 17

ændringsforslag 25:3 3f, 28:3-4 20-22

Retskrivningsordbogen 3:2 9, 4:3 18, 2001-udgaven 24:3 29-31

retskrivningsreformen 1948 5:2 21, 8:2 18ff, 8:4 23, 10:1 14, 21:2 18ff, 21:4 17ff, 27:1 22, 31:2 8ff (Endnu ikke online — abonner her)

retstavning 3:4 27, dobbeltformer 28:3-4 50-52

revyviser (stiltræk: dobbeltrim) 31:2 29-32 (Endnu ikke online — abonner her)

rigsdaler, rigsbankdaler mv. 15:1 19

rigsdansk/rigssprog/rigsmål 7:4 15, 9:2 18ff, terminologi 24:4 8, vs. regionalsprog 14:1-2 35

rigtig, rimelig, temmelig, ret (forstærkerord) 13:1 23

rim: dobbeltrim 31:2 29-32 (Endnu ikke online — abonner her), historie 22:2 14-16

rimelig (forstærkerord) 13:1 23

ringeklokke (pleonasmer) 13:4 29, 14:4 5

risiko/chance/mulighed 4:2 2

Ritts billige boliger (årets udtryk 2008) 32:1 19-20 (Endnu ikke online — abonner her)

ritualer: hilsener 17:1 7

RO (kunstsprog) 2:3 23ff

rod (som sprogterm) 23:1 3f

rod/rødder i 27:3 5

roepolak 13:1 17

rolig: betydning på dansk og svensk 13:2 3

romanske sprog (retningsbetegnelser) 24:2 27-29

rosom 13:3 2

rotte: en gammel rotte m. fl. 24:4 30

royal vs. kongelig 15:4 3

rubler (møntnavnenes historie) 15:4 24

rumlig kategorisering (fx ned i vs. into) 19:1 16-18

runer/runeskrift/runologi 19:3 11, 26:1 7-17, 26:2 4f, 28:3-4 30-33, 32:1 14f (Endnu ikke online — abonner her)

russisk: afledningssystem for personnavne 20:1 30f, 21:2 16f, udtale 13:3 4

rustfast/rustfri 22:3 2

ryge vs. røge 18:4 8f

rytme som virkemiddel: i ordsprog og fyndord 1:2 2, 15:3 6, i politiske taler 26:2 18

rækkefølge: i dansk og tegnsprog 24:4 25-27; > ledstilling

-røv (nedsættende personbetegnelser brugt positivt) 31:2 3f (Endnu ikke online — abonner her)

råd om skrivning 14:1-2 64f, 28:3-4 50-52

råde (’læse’ i ældre dansk) 12:3 21ff

s/z (stavning af fremmedord) 14:1-2 30

-s som flertalsendelse på engelske indlån 22:4 3ff, 23:1 6, 24:2 9-13

-s- som fugeelement 5:4 4, 7:2 3, 10:4 3, 20:3 4, 28:1 17-23, 29:1 14

-s som genitivmarkør: apostrofproblemer 17:4 13-16, 31:4 20f (Endnu ikke online — abonner her)

bandeord (kattens, satans) 28:3-4 45

betydning og funktion 24:2 14-19

gruppegenitiv 8:4 4

i appositioner (gæsten(s), organistens, vitser) 18:1 3-5

og apostrof 17:4 13-16

styret af præpositioner i ældre dansk (rester: til søs, til lands) 3:2 4, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her)

tidsbetegnelser (i morges, i formiddag(s)) 24:3 2, 27:4 2

salg af navne (på asteroider) 23:3 21 + 26

salmer: Den danske salmebog (2003) 26:2 7ff + 30ff

salve/creme 15:1 4, 15:2 6

sam- og sideordning 13:1 4-5

sambo/samba 3:4 6

samfundsform og sprog 4:3 23, 5:1 3

samfundssektorer og sprogsektorer 2:2 11, 24:1 15ff

samfundsøkonomisk sprog 2:2 4 + 8ff

samisk: retningsbetegnelser 31:3 21-27 (Endnu ikke online — abonner her)

samme (type-/eksemplarproblemer) 24:3 4f

sammenblandede sprog 6:2 8ff, 9:1 27ff, 13:4 24-28, 20:2 5-12, 23:3 5-10, 29:2 28-31

sammenfatningskomma 24:3 17-24

sammenhæng i tekster 7:1 7

sammenhæng: (mellem) køn og bøjning 4:2 3

sammenligninger 30:2 3f, kasus efter som/end? 3:4 9, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

sammensatte ord 18:2 11-15

flertalsbøjning af 1. led 3:1 2, 32:1 2f (Endnu ikke online — abonner her)

fremmedord (gennemskuelighed) 17:1 4f

fugeelementer (-s-, -e-, -n-, -er-) 5:4 4, 7:2 3, 10:4 3, 20:3 4, 21:4 6, 28:1 17ff, 29:1 14

-fætter og andre ubestemte sidsteled 26:3 15-18

hybridformer med tyske orddele 29:4 18-20

i dansk og tysk 30:1 11f

klassifikation 19:3 24-30

kraftudtryk 30:1 16-22

kryptosammensætninger (bifil) og skabsafledninger (grydeklar) 18:1 28f

med store bogstaver indeni 20:1 5f

med tillægsordsmodifikation 26:3 2f, 26:4 3

omvendt rækkefølge i militærsprog 27:2 21f

optagelse i ordbøger 4:2 13ff, og engangsbrug 29:3 26-31

sammenskrivning, bindestreg el. andet 2:4 7, 29:1 12-19, princip og udenadslære 32:2 23f (Endnu ikke online — abonner her)

verber afledt af sammensatte ord (fx byforny af byfornyelse) 10:3 4ff

> særskrivning

sammensatte præpositioner: ift., mht. 25:3 17-23, særskrevne (fx inden for) 21:4 18, 32:2 23f (Endnu ikke online — abonner her)

sammenskrivning (et eller to ord) 2:4 7, 10:4 3, 14:1-2 23, 17:3 3, 27:3 20-27, 28:1 14-16

af stednavne 31:1 2 (Endnu ikke online — abonner her)

engelsk indflydelse? 21:1 23-25

problemgrunde og regler 23:1 6, 29:1 12-19, 32:2 23f (Endnu ikke online — abonner her)

sammensætninger og enhedsforbindelser (fx opsætte og sætte op) 14:4 13-19

samordning (med ) 13:1 4f

samt 5:2 6

samtalemønstre 1:2 5ff, 1:2 21ff

samtalenormer og -regler 2:1 5ff, 2:1 24ff, 6:4 12, brud i vittigheder 31:2 12-18 (Endnu ikke online — abonner her)

sandhedsværdi (sprogfilosofi) 19:2 28f, 20:4 6-10

sanseverber 11:2 3, 11:4 3, 12:2 3, fulgt af akkusativ med infinitiv 28:2 2

sanskrit (indoeuropæisk sprog) 31:3 28-29 (Endnu ikke online — abonner her)

Sapir-Whorf-hypotesen 1:3 30ff, 6:4 30

SAS og sasperanto (skandinavisk blandingssprog) 27:3 6-11

satanraspeme (kraftudtryk med navnemåde) 30:1 16-22

Saussure, Ferdinand de 4:2 25, 11:1 15ff

Saxo: danske oversættelser gennem historien 26:3 5-12

Schleyer, Johann Martin 22:2 28ff

schweizisk/schwytzerdüütsch 28:1 6-13, kortformer af personnavne 20:1 30

score/skore/skora 18:4 20f, 29:2 9, etymologi 29:3 3

screening: sprogscreening af treårige 32:1 24-28 (Endnu ikke online — abonner her)

se, setes 26:2 2

seddelkartotek (Sprognævnets) 3:2 7

sekund, minut (ordhistorie) 13:4 20

selv: ’alene’ 2:4 2f, i passiv (kan ikke laves bedre selv) 17:2 2

selv om: vs. selvom 22:3 23, vs. skønt 9:2 4, vs. skønt og selv hvis 32:2 5f (Endnu ikke online — abonner her)

selvangivelser (sproget i vejledninger) 4:1 8ff

selvfremstilling (sproglig) 28:3-4 65-68

selvhenvisende sætninger 1:1 11ff, 11:1 30ff

semantik (betydningslære) 5:1 10ff, 6:2 28f

semantiske roller (sætninger med ditransitive verber) 16:2 21

semikolon 8:2 2, 11:4 3

semikommunikation 4:1 19

semiologi og semiologisk kode 4:2 25ff

sen-navne (Hansen, Nielsen osv.) 1:2 9ff, 4:1 30

sexolekter 9:2 15

sgu 8:2 7ff, vs. sågu 28:3-4 44-46

sidde/ligge/stå 1:2 26ff, vs. sætte/lægge/stille 19:3 20, 27:1 14-16

sideordning 8:1 3, med og 20:3 20-28, og samordning 13:1 4-5

sidste vs. forrige år 15:3 2

SIFO-Gallup-undersøgelsen (af nabosprogsforståelse) 4:1 21

sig (refleksivt pronomen) 5:2 3, 21:2 5f, i skjult sætning 19:2 13, passivs historie 18:4 3

signal- vs. symbolsystemer 27:2 16-17, 27:3 12-19

sikkert, nok, vist: formodningsadverbier 15:2 13ff

simuleret intelligens 2:4 8ff

sin: vs. deres efter hver 21:1 7f, efter korrelat i flertal 7:4 2, 19:2 13, 20:1 3f, 21:2 5f

vs. hans/hendes/dens 15:4 5, 17:3 3, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her), i 1800-tallet 19:3 22

sinde (gammeldansk ’gange’) 27:4 2f, 28:3-4 70f

singularis/pluralis (ved generisk reference i dialekter) 20:1 14

sjippe (etymologi) 1:4 3

sjusk vs. effektivisering (udtaleforandringer) 32:2 16-22 (Endnu ikke online — abonner her)

skabelsesberetningen (brug af og) 20:3 20ff

skade: slå/stå halv skade 6:2 7

skam (sætningsadverbier) 28:3-4 43-46

skandinavisk 5:2 14, sprogfællesskab mellem skandinaviske sprog 27:3 6-11

skandinavisme i sprogpolitik 21:2 18-20

skejtning, at skejte (om akvaplaning og i dialekt) 18:4 18

skibsnavne 3:2 30

skidt! (’ja’) 24:4 22

skillepind 20:3 32, vs. næste kunde-skilt 21:1 8

skilte: dialekttræk 25:4 14-21, på minoritetssprog 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her), særskrivning 29:1 13

skindet/skinnet (skinnet bedrager, redde skinnet) 16:3 2f

skippe (stavemåde) 1:4 3

skjult dialog: nedtoning, forbehold og modifikationer 14:1-2 58

skjulte sætninger (med refleksive pronominer: hun bad ham hente sin bog) 19:2 13, 21:2 5f

skoleloven 1814 27:2 11

skolesprog 4:1 15ff, 6:2 17ff, 9:1 6ff, 9:3 7ff

skoleundervisning 1:2 5ff, 2:2 16ff, 5:1 3ff + 23ff, 6:2 17ff, 17:4 17ff, 18:1 18ff, 20:4 18ff, 25:2 8ff

skrald (betydning) 11:3 26

skrift (et/en, Den Hellige) 25:4 12

skrift: historie: æ, ø, å 31:2 8-11 (Endnu ikke online — abonner her)

håndskrift: skrivegreb og -bevægelser 24:4 14-21, skønskrift 9:3 26ff

skriftløse sprog: mla’bri’ 21:2 24-31

skriftprincipper 9:4 7ff, 12:3 11ff, 19:2 18ff, 24:4 23ff, 25:1 10ff, 27:1 17ff, 27:2 26ff

skriftsystemer: kinesisk 25:1 18-30, runer 26:1 7-17, 28:3-4 30-33

skrifttyper: fraktur, antikva, gotisk 30:4 25-31

skrivefærdigheder (hos soldater i 1800-tallet) 27:2 9-15

skrivning i førskolealderen 14:1-2 63, 15:3 9ff

skriftsprog vs. talesprog 13:2 9ff, 13:3 7, 14:4 20ff, 22:2 22ff, 22:3 3, 25:2 2f

vs. variabel udtale 22:1 16ff, 22:2 17ff, 31:4 2f (Endnu ikke online — abonner her)

skrivendes, malkendes etc. 6:2 5

skrivning: procesorienteret skrivning 16:4 16

skriftlig dansk i skolen 2:2 18, 5:1 23ff, 5:3 2ff, 9:1 6ff

skrivekunstens 6 funktioner 12:3 24ff, skriveråd 14:1-2 64f

skulle: skulde i datid før 1948-reformen 21:2 20, infinitivstvivl (han siges at skal være...) 32:1 5 (Endnu ikke online — abonner her)

sky til 31:1 4f (Endnu ikke online — abonner her)

skyskraber 20:2 3f

skældsord 6:3 9ff, i dialekter 19:3 3f

skærslipper/skærsliber (uforudsigeligt tryk) 29:1 2f

skærv (møntnavne) 15:1 21, 15:3 24

skæve citater (fordrejede) 13:4 6-9

skønlitteratur: modernisering og udgivelse af klassikere 17:3 8ff

neologismer 29:3 26-31

og dagligsprog 22:3 30f; 22:4 25ff, 23:1 4f, 28:3-4 23-25

personnavnes stilværdi 21:2 11-17

præsupposition 15:1 28

skønskrift 9:3 26ff

skønt/selv om 9:2 4, vs. selv hvis 32:2 5f (Endnu ikke online — abonner her)

skånsk 29:1 23-29

skårlægge 18:4 20f, 19:1 2, 19:2 3

slagfejl/slåfejl 21:3 4f

slang 8:1 20ff, afledningsendelsen -er(en), fx nederen 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

slaviske sprog (retningsangivelser) 28:2 25-28

Slesvig-Holsten: brug af moin/mojn 20:2 5-12, sydslesvigdansk 6:2 8ff, 13:4 24-28

slikbetegnelser 26:3 28-31

slogans (tempusbrug) 29:4 22-24

sluge en kamel 29:4 28f

slutningslove: argumentation 15:2 29

slægtskabsbetegnelser 15:3 18, 16:1 4, med småt el. stort? (mor/Mor) 3:4 5, sprogdiversitet 25:2 23f

smage: de smagte gode 11:2 3

smalltalk på arbejdspladsen 1:2 14ff, 31:4 7-13 (Endnu ikke online — abonner her)

smed: at rette smed for bager 1:2 2, 13:4 7

sms-genren 25:1 5-9 + 31f

småord 6:4 19ff, 10:2 4, i talesprog (jo, da, altså) 13:2 13, 28:3-4 44

snabel-a (historie og andre sprogs betegnelser) 20:2 20-22, 20:4 2

Snapsting og snip snap snude 1:1 28ff

sneglepost/snailmail 20:2 32

snobbefejl 22:4 4

social identitet (i sprogbrug) 30:4 13-19, dialekt 25:3 25-31, engelsk blandt unge 22:4 12

sociale udtalevariationer i København 13:2 17-23, 30:4 13-19

socialisation/socialisering 6:2 5

socialt regnskab 21:1 32

sociolekter 9:2 13, højsocial og lavsocial 13:2 17-23, 24:4 9, i Skåne 29:1 23-29

sociolingvistik 1:3 14ff, 2:4 14ff, 4:1 14ff, 13:2 17-23, 19:1 5-8, 30:4 13-19, 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

og dialektforskning 25:3 25-31

sofavælger 18:2 3f

soldaterbreve (fra treårskrigen 1848-50) 27:2 9-15

solsystem (sprogmodel) 3:1 27

som (i relativsætninger) 1:3 3f, 4:3 6, 4:4 2f, 7:1 4, 10:4 2

som (sammenligningskonjunktion): dobbelt så meget som vs. end 30:2 3f

kasus efter som og end 3:4 9, 10:3 10, 18:4 2f, 19:1 19

som en mis 8:4 26f, og som en røg 9:2 2

sommer: i sommer vs. i sommers 24:3 2

sonoritetsprincippet (klangfyldeprincippet) 28:2 29-31

sovjetisk sprogvidenskab 2:2 25ff

sp-, st-, sk- (orddeling) 22:4 18

spaghetti udtalt ”pasgetti” 12:3 4

spam 22:3 7f

spejder: at gå til/være spejder 5:2 2

spidsstillet udsagnsord + gøre (forstod/forstå det gjorde hun ikke) 4:3 6f

spontanitet/spontaneitet 13:3 2

spORDhund: Den Danske Ordbog 16:1 25, 19:1 9ff

sportsjournalistik 17:3 4, fodboldtermer og -udtryk 29:2 4-11, huttelihut 29:3 2

sprog og samfundsforhold 4:3 23, 5:1 3, norsk 18:4 10-17

Sprog på spil (sprogpolitisk oplæg 2003) 26:4 10ff, 28:3-4 62-64

sprogbevarelse 28:3-4 6-9

sprogblanding 6:2 11, 9:1 27ff, 13:4 24-28, 20:2 5-12, 23:3 5-10, 29:2 28-31

sprogblomster (især med dobbelte nægtelser) 20:1 7-11

sprogbrug 1:2 14ff + 21ff, 9:4 14ff, 24:1 4-9, sprogbrugsforskning 4:3 22ff

sprogbrugssfærer: privatsfæren, samfundssfæren, globale sfære 24:1 15ff, samfundssektorer 2:2 11

sprogets alder (indoeuropæisk) 23:3 27-32, 23:4 24ff

sprogets opståen 2:2 26ff, 27:2 16-17, 27:4 7-14

sprogfamilie 3:3 18, 23:3 27-32, 23:4 24ff, 31:3 22ff (Endnu ikke online — abonner her)

sprogfilosofi 6:4 23ff, logik og sandhedsværdi 19:2 28f, 20:4 6-10

sprogfolks holdning til sproget 4:3 17, 15:2 21, 19:4 20-25

sprogforandring 18:2 26, 24:1 4-9, 28:3-4 50-52, 30:4 13-19

forfald vs. udvikling (fx systematisering) 18:4 6-9, 19:4 20-25, 20:2 23-31, 21:4 9f, 32:2 16ff (Endnu ikke online — abonner her)

grammatikalisering 18:4 3f, 29:3 23-25

påvirkning fra fremmedsprog 29:4 7-13

refleksivt anvendte pronominer 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

udskiftning af værdiladede ord 18:3 21-26, 20:4 11-17

udviklinger, der irriterer 20:3 29-31

verber med experiencer/oplever 26:1 3f

verber med indirekte objekt 18:2 2

sprogforskerportrætter:

Jacobsen, Lis 32:1 14-18 (Endnu ikke online — abonner her)

Rask, Rasmus 25:4 5-11

Verner, Karl 31:4 14-19 (Endnu ikke online — abonner her)

sproghandlinger (talehandlinger) 1:2 5ff, 1:2 21ff, 1:3 7ff, 6:4 14, 9:2 10, 20:4 6-10

hilsener 1:2 14ff, 17:1 7-10

med imperativ 31:1 23-27 (Endnu ikke online — abonner her)

præsupposition 15:1 23ff

spørgsmål 32:2 25-29 (Endnu ikke online — abonner her)

sproghistorie 1:1 28ff, 1:3 2, 3:3 13ff, 7:2 23ff, 10:2 18ff, 10:3 19, 11:3 3, 11:4 11, 17:1 22ff

danske talord 27:4 2f, 28:3-4 69-71

den germanske lydforskydning 31:4 14-19 (Endnu ikke online — abonner her)

kasus og ledstilling i olddansk 20:3 22, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her)

nordisk 18:4 10-17

oldnordisk og runer 26:2 4f

skandinavisk 29:1 23-29

tysk påvirkning på dansk og lettisk 21:3 17-20

udvikling af biord 29:3 20-25

sprogholdningsundersøgelser:

danismer i grønlandsk 29:4 10-13

danske dialekter 18:2 6-10, 25:3 28-31, 29:2 17-22

mojn/moin i Sønderjylland og Slesvig-Holsten 20:2 5-12

sprogkontrakt 11:2 25

sproglig disciplinering (i subkulturer) 22:4 13

SprogMagisteren 16:3 5-12

sprogmodeller 3:1 26ff

sprognormering: traditionsprincippet og sprogbrugsprincippet 20:3 13f

Sprogpagten (minoritetssprogsbeskyttelse) 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her)

sprogpolitik: fransk 18:1 9-13, 19:1 5-8

Ja til sprog (netværk dannet i 2009) 32:2 30f (Endnu ikke online — abonner her)

minoritetssprog 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her)

omkring årtusindskiftet 28:3-4 62-64

retskrivningsreformen af 1948 31:2 8-11 (Endnu ikke online — abonner her)

Sprog på spil (sprogpolitisk oplæg 2003) 26:4 10ff, 28:3-4 62-64

sprogpsykologi 7:3 10ff

ellipser og underforståelser 13:4 15ff

modersmål/fremmedsprog 11:2 24ff, 20:1 19ff

sprogpåkaldelse 1:1 11f

sprogrensning og sprogrøgt 18:2 13f, 20:2 23-31, 22:4 3ff, 23:1 5f, 28:3-4 17-19

i 1800-tallet 19:4 26-29

i lettisk og dansk 21:3 17ff

sprogrigtighed 3:4 8ff, 4:3 17, 6:3 6, 7:1 3f, 18:2 21-26

sprogscreening af treårige 32:1 24-28 (Endnu ikke online — abonner her)

sprogteknologi 2:4 8ff, 12:2 24ff, 16:1 20, 16:2 27, 17:3 25, 13:2 24-31, 19:3 24-30

sprogtilegnelse (børns) 2:1 14, 2:2 22ff, 3:2 18ff, 8:2 25ff, 8:4 6, 9:4 4, 13:1 14ff

”De nye sprogbrugere” (serie) 32:2 9-14 (Endnu ikke online — abonner her)

tosprogedes 32:1 21-29 (Endnu ikke online — abonner her)

sprogviden (Mål og Mæles bagsidequiz) 13:2- 19:4, 21:4, 24:2

sprogvidenskab: forskellige paradigmer 21:3 21-29, sprogvidenskabens sprog 6:1 3

sprogvris 25:2 7, 25:3 24, 25:4 12f, 26:1 18, 26:2 28f

sprødt (udtalt med stød og uden d) 4:3 4, 4:4 6

spørge (gl. betydning: ’erfare’) 23:3 17-20

spørgsmål: dansk typologi 18:3 2-11, 32:2 25-29 (Endnu ikke online — abonner her)

intonationssignaler 31:2 22 (Endnu ikke online — abonner her)

og formodninger 16:1 12-13

åbne og lukkede (i quizzer) 29:3 4-9

stadig/endnu 6:4 2

Stalin: ”Marxismen og sprogvidenskabens problemer” 2:2 25-31

stamme (som sprogterm) 23:1 3f

standardsprogsnorm 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

stangsvigerinde, hulsvoger mv. 15:3 18, 16:2 6

starte: starte op 9:3 4, vs. begynde 7:3 6, 15:1 4

Statens Informationstjeneste 8:4 8ff

stavelsesfordobling (børns) 32:2 12ff (Endnu ikke online — abonner her)

stavelsesrytmisk tryk (blandt tosprogede københavnere) 23:3 8f

stavelsesskrift 3:4 25, japansk 14:1-2 7, kinesisk skrift? 25:1 18-30

stavelsesstruktur 28:2 29-31, 31:1 17 (Endnu ikke online — abonner her)

børns sprog 32:2 12 (Endnu ikke online — abonner her)

dissimilation (undgået lydgentagelse) 24:3 27

sjældne sekvenser (mj-, dv-, ts-) 29:1 5 + 20, i imperativer (åbn, lystr!) 6:4 3

sproglege 26:1 19-24

stavevariation: arabiske navne i dansk 19:4 12-15

egennavne 27:1 6-13 + 31f, i 1800-tallet 31:4 22-26 (Endnu ikke online — abonner her)

folkeskolestavning (champignoner) 28:1 24

kraftudtryk 30:1 16

krydsord 31:1 10 (Endnu ikke online — abonner her)

sms-mediet 25:1 8 + 31f

talord 27:4 2f

tilladte dobbeltformer 28:3-4 17-19 + 50-52

tyske lån 29:4 15-21

uofficielle stavemåder 7:1 20ff, behandling i Den Danske Ordbog 19:1 9-15

stavning (se også > retskrivning)

af latinske ord på dansk 14:3 3

begynderstrategier 14:1-2 63f

fejl 7:1 18ff, Mål og Mæle-undersøgelse 27:3 20ff, re-analyse-fejl (indvoldere) 19:4 9

stavefærdighed: underviseres 17:4 23ff, i 1800-tallet 27:2 9-15

stavekontrol som fejlkilde 14:1-2 31, 27:3 21, særskrivning 29:1 18f

vanskeligheder: fremmedord 21:4 17, ved udtalesammenfald 25:3 3f

sted: i stedet/steden for 19:3 21, 20:3 30

stedmoderblomst 2:4 4

stednavne: bebyggelsesnavnes historie 29:3 4-10, 28:2 22

med bestemt artikel 5:1 16ff

minoritetssprogs 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her)

nordiske stednavne i England 7:2 6ff, 29:3 4-8

sammen- og særskrivning i dansk 21:2 7-9, 31:1 2 (Endnu ikke online — abonner her)

udenlandskes udtale i dansk 31:3 2f (Endnu ikke online — abonner her)

udviklet fra indhegningsbetegnelser (fx tun, gård, mark) 24:4 5f

stedord (pronominer):

foregribende stedord 14:1-2 50

generisk (man/du) 10:3 3, 11:4 2, 12:1 4f, 14:1-2 34, 16:1 10, 18:3 12ff, 18:4 4, 19:1 4

henførende stedord > relativsætninger

i ejefald > ejestedord

jeg vs. vi i akademiske tekster 2:4 5f

neutralt stedord i ental? 1:3 31, 7:4 27, 10:1 15, 22:4 29

norsk: du/De, man/du/en, han/hun 18:4 10-15

omtale af tilstedeværende person (høflighedskrav) 2:1 5-10

refleksive 5:2 3, 7:4 2, 15:4 5, 17:3 3, 19:2 13, 19:3 22, 20:1 3f, 21:1 7f, 21:2 5f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

tiltalestedord (du vs. De) 10:3 23ff, 21:1 19-22, 21:2 10, 26:1 25-32

vanskelighed i børns sprogtilegnelse 32:2 11-13 (Endnu ikke online — abonner her)

> kasus i dansk

stedsadverbier 13:1 6f, 14:4 13ff, stødtab 17:3 3f, tværsprogligt 19:1 16ff, ud/ude, af/af’e 28:1 2f

stedslig 1:2 3

Steen, Vagn 7:4 21

stikke én en plade 18:1 31

stil: fremmedords stilistiske værdi 21:3 14-20, -repertoire og -skift i talesprog 13:2 17-23

stile: retning 5:3 16ff + 22ff + 29ff, skrivning 9:1 6ff

stilfigurer i ordsprog og fyndord 15:3 6

stilistik 22:2 22ff

stilleben 19:4 30

stimulus-respons-modellen 7:3 12

stoffer/beklædningsdele: indlån fra arabisk, persisk og tyrkisk 23:1 11-16

stokkemetode 13:2 4

store bogstaver: familiemedlemmer 3:4 5

forkortede navne 23:2 3f

inden i sammensatte ord 20:1 5f

substantiver (før 1948) 21:2 18ff

titler 22:1 3f

Storm P. 2:1 3, 7:4 22

stort og lille afsnitstegn 14:1-2 60

strakt vs. strukket 19:4 2

stress (udtale) 30:2 29ff

strukturalisme 11:1 5, 21:3 22, 23:1 17-22, 23:2 14-19

strækformer (fx afhøre vs. foretage afhøring af) 10:4 8f

strække: strakt vs. strukket 19:1 2f

strømforhold (bestemmende for brug af op og ned) 24:1 10-14

student: en studenter 17:3 23

studentereksamensstile: formuleringsfejl 16:3 19

studerende: formuleringsproblemer 25:3 17-23, sprogkundskaber 32:2 30f (Endnu ikke online — abonner her)

stukke (betydning) 4:3 3, 4:4 6

stumme bogstaver 14:1-2 30

afskaffelser ved 1948-reformen 21:2 20f

hyperkorrektion 27:2 14f

vanskelighed for begynderlæsere 25:1 10-17

stungne runer 13:1 26

styver (møntnavnenes historie) 15:3 22

stød 31:2 19-23 (Endnu ikke online — abonner her)

nytilkomne i r-ord som barsel og bestyrtet 14:1-2 49, 20:3 30

ordpar adskilt af stød (fx ven/vend!) 15:1 3

stødløshed i fynsk 20:1 18

stødtab på adverbier i sammensætninger 17:3 3f

vokallængde 32:2 4f (Endnu ikke online — abonner her)

stødende sprog (i USA) 19:2 5-10

støttevokal (fx opslås/opslåes) 13:1 2-3

stå/ligge/sidde 1:2 26ff, vs. stille/lægge/sætte 27:1 14-16

subdistinctio: kommaets historie 14:3 25

subjektakkusativ 22:1 26-31 (> kasus)

subjektiv formodning: formodningsadverbier 15:2 13

subjektiv genitiv 24:2 16-19

subjektsprædikativ (omsagnsled til grundled): kønsbøjning af adjektiver 19:4 5

substantiver (navneord):

appellativ (fællesnavn) vs. proprium (egennavn) 16:2 11-18, 21:2 19f

med personnavn som sidsteled (fx en spørgejørgen) 30:4 8-12

på -er/-eren: fx svipser, døgneren, grineren 12:1 23f, 17:1 11ff, 17:3 22f, 21:2 23

på -ert (fx brandert, frækkert) 3:3 5

verbalsubstantiver 1:4 4f, 19:3 28ff, 24:2 16-19, 25:1 3

> bestemthed, > flertalsbøjning, > kasus, > køn

suggestion (politisk retorik) 26:2 14ff

Sulejma 30:2 19ff

svagtryks-e (assimilation og bortfald) 31:1 17 (Endnu ikke online — abonner her)

svar på helhedsspørgsmål: ja, nej el. jo 16:1 12

svartjeneste (Sprognævnets) 3:2 11

svensk 4:1 19ff, 5:1 21, 5:2 8ff, 11:2 24ff, 14:1-2 21

dialekter (skånsk) 29:1 23-29

hilsener og pronomenbrug 18:4 11ff

i danske Fields 31:2 24-28 (Endnu ikke online — abonner her)

svensk sammenlignet med dansk:

falske venner 27:3 6-11, 30:4 20-24

høflighed 27:3 8

lun/lugn 13:2 2

tryk og tonegang 31:2 19-23 (Endnu ikke online — abonner her)

udtale 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her)

svigerinde, svoger og svipsvoger: slægtskabsbetegnelser 15:3 18, 16:2 6

svækkelse (lydudvikling): ”h” 31:1 5f (Endnu ikke online — abonner her), i dansk 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her)

svælling: betydning og oprindelse 2:2 2, sjældne genbrugsord 29:3 26ff

Syddanmark 5:4 7ff

sydslesvigdansk 6:2 8ff, 13:4 24-28, 20:2 5-12

syn for sagn/sagen (folkeetymologi) 19:4 7

synes: med dobbelt nægtelse (Han er ikke sød, synes jeg ikke) 21:1 4f

som kliché 16:1 7

vs. føle 17:1 5

vs. mene etc. 2:1 18ff

vs. syntes i nutid 7:4 4

synonymer 2:1 18ff, 4:2 20ff, 22:4 26ff

i krydsord 31:1 11ff (Endnu ikke online — abonner her)

i ordbøgers betydningsforklaringer 20:2 13-19

synonymordbøger 4:2 20ff

syntaks 6:2 26, 12:4 21 og 26ff, nyskabelser (plus at som konjunktion) 29:2 12-16

syntetisk sprog: kancellisprog 17:2 11ff

syntetisk tale 5:2 29, 13:2 24-31,

Systran: oversættemaskiner 16:1 20

Syv, Peder 27:1 21

sædvane, sædvanlig vs. vane, vanlig 31:4 5f (Endnu ikke online — abonner her)

sælge (uden genstandsled) 30:3 3ff

særbogstaver (æ, ø, å) 31:2 8-11 (Endnu ikke online — abonner her)

sær- eller sammenskrivning (et eller to ord) 2:4 7, 10:4 3, 14:1-2 23, 17:3 3, 27:3 20-27, 28:1 14-16

af præpositioner (inden for/indenfor) 21:4 18

af stednavne 21:2 7-9, 31:1 2 (Endnu ikke online — abonner her)

engelsk indflydelse? 21:1 23-25

mulige grunde, regler, undtagelser 23:1 6, 29:1 12-19, 32:2 23f (Endnu ikke online — abonner her)

sæt (’ikke tørstig’) 4:3 12

sætning eller tekst som undersøgelsesgenstand 21:3 26f

sætningsadverbier 28:3-4 43-46

sætningsbygning i tegnsprog og japansk 14:3 11

sætningsellipse 13:4 17

sætningskløvning 22:1 29, i spørgsmål 18:3 8f, præsupposition 15:1 26, talesprog 13:2 11

sætningsknude (fx ham tror jeg du kender) 5:4 2, 17:2 8, 22:1 28f, 29:1 6-11, i 1920’erne 19:1 19ff

sætningsord (verbalsubstantiver):

abstrakt sprog (breve fra det offentlige) 17:2 15

-else og -ning (fordeling af endelserne) 1:4 4f

-eren (slapperen, grineren) 21:2 23

fulgt af forholdsord 25:1 3

med adled i ejefald 24:2 16-19

som kerner i sammensatte ord 19:3 28ff

sætningsskemaet 14:1-2 27f, 20:3 24-26

søgnedage (’hverdage’) 24:3 16

søjlediagram, linjediagram mv. (grafik) 16:1 16

Sønderjylland: tysk som minoritetssprog 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her)

sønderjysk 10:2 4

bestemt kendeord (e/æ) 25:4 14-21

færre/mindre 31:1 3 (Endnu ikke online — abonner her)

kodeskift (ml. dialekt og rigsmål) 29:2 17-22

kortformer af personnavne 20:1 27-29

mojn 20:2 5-12

søreme (kraftudtryk med infinitiv) 30:1 16-22

søve (’få til at sove’) 5:4 3

(konjunktion) 13:1 4-5, 13:2 6-8

sådan (fyldord, samtalestrategier) 28:2 5f, 29:1 3f

såkaldt 1:4 10, 14:1-2 41f

t (bogstav): udtale i det 14:3 3, vs. th i dansk retstavning (1892-bekendtgørelsen) 27:3 3f

-t (endelse): på adjektiver ved ledsætningsagtige substantiver (omgåelse bliver aktuel(t)) 6:3 4

på adverbier 17:3 6, 27:2 3, 27:4 4f

som intetkønsmærke 15:1 2

tabuord 7:2 19, 8:1 4, 9:1 25

alderdom 28:3-4 2

bukser 25:3 14-16

i militæret 27:2 21 + 24

lort 14:1-2 41f, 28:3-4 72

sproglig hensyntagen (over for minoritetsgrupper) 18:3 21-26, 19:2 5-10, 20:4 11-17

ulykker (forsikringsselskabers navne) 16:3 13

tak: ja tak/ja, nej tak/nej 13:1 24-25

tal 22:1 2, 22:3 3ff, bogstaver/cifre 22:4 20, i sammensatte ord 29:1 16, mængdeadverbier 30:4 5ff

talbøjning af participier 4:4 7, 8:2 2, 10:2 14ff, 10:3 2f, 19:4 3f, 20:1 5, 24:4 3

tale vs. snakke 27:4 3f

talehandicappede 11:4 7ff

talehandlinger > sproghandlinger

talemåder (i russisk og dansk) 29:4 25-31

talent (møntnavnenes historie) 15:3 23

taler (politiske) 26:2 14ff

talesprog:

udtaleforandringer 32:2 16-22 (Endnu ikke online — abonner her)

vs. skriftsprog 13:2 9-16, 13:3 7, 22:2 22ff, 22:3 3

e-mail 28:3-4 53-54

grammatik 25:2 19-22

småord: jamen altså 28:1 5, jo, da, altså 13:2 13

sociolingvistik 13:2 17-23

stilforskelle i lettisk 21:3 14-20

tv’s blandingsformer 18:3 16ff

talesyntese 13:2 24ff

taleøkonomi 3:4 9

talkomposition i digtning 10:4 30, 11:1 6

talmagi 10:4 25f + 30, 11:1 6

talord: danske 27:4 2f, gammeldanske 28:3-4 69-71, i Norden 14:1-2 61

tangorabat (betydning) 7:4 5, 8:1 5

tartuffel, tartøffel 15:1 16

tautologi 9:4 2, 10:1 2, tautologiske forbindelser (skalte og valte) 21:4 28-31

te vs. the 27:3 3f + 23

tegnkonstansprincippet (betydningsprincippet) 9:4 7, 25:1 10-17, 25:2 3f, 27:1 17-22, 27:2 27f

i kinesisk skrift 25:1 18-30

morfemgrænser (vildledende delinger) 12:1 13ff, 12:3 11ff

ordblindes læsestrategier 17:4 6ff-121

tegnsprog (døves) 14:3 11, 31:3 10-16 (Endnu ikke online — abonner her), forskelle fra dansk 24:4 23-30

tegnsystemer 4:2 26

tegnsætning: avisfejl 19:4 16-19, 30:3 7-11

kommunikationsværdi 24:2 23-24, 24:3 17-24

semikolon 8:2 2, 11:4 3

tegn brugt som ord (punktum, skråstreg) 29:2 15

ved appositioner 18:1 3-5

> kommatering, > punktum

tekstbehandling: i skolen 11:1 27ff, stavekontrol som fejlkilde 14:1-2 31

tekstgenerering: datalingvistik 2:4 8ff, 17:3 25

tekstkorpus: Den Danske Ordbog 16:1 25, 19:1 9-15, 26:4 5ff

tekstlingvistik og tekstpragmatik 7:1 6ff

tekstsammenhæng: i lignelser 16:4 8, 17:2 21

markering i dansk vs. tegnsprog 24:4 25ff

pronominalisering og subjektsudeladelse 21:3 26f

tekstsemiologi 4:2 31

teksttyper 5:1 24

fædrelandssange 7:1 25ff

quizspørgsmål 29:3 4f

rap 31:2 29ff (Endnu ikke online — abonner her)

sms-genren 25:1 5-9 + 31f

taler (politiske) 26:2 14ff

undertekster 18:3 16ff

vittigheder 31:2 12ff (Endnu ikke online — abonner her)

tele- i fx teleskop, telefax (tryk og historie) 17:1 4f

temmelig som forstærkerord 13:1 23

terminologi i sprogvidenskab 24:4 7-13, ord, rod, stamme 23:1 3f

test (flertal af test) 25:3 5

Thailand: lingvistisk feltarbejde med mla’bri’-stammen 21:2 24-31

Thomas-evangeliet 16:4 13

tidligere (det tidligere DDR vs. min tidligere kæreste) 32:2 3f (Endnu ikke online — abonner her)

tidsbøjning: børns overgeneralisering 13:1 14f, 32:2 14 (Endnu ikke online — abonner her)

datid i stedet for nutid 14:1-2 53

dramatisk nutid 30:2 2

’førførnutid, dobbeltperfektum’: de har haft skrevet til dig 12:2 12ff, 12:4 3 + 6-13

legedatid 8:4 6f, 25:4 3f, 26:1 4f

nutid som 'al-tid' (Løgstrup skriver...) 15:4 13f

tidsforskydning i kontrafaktiske sætninger 9:3 2, 29:4 22-24, 30:1 3-5

tidsudtryk: allerede over for først (rigsmål)/nølle (østjysk) 21:3 23

betegnelser i de germanske sprog 25:4 29

børns sammenblanding 2:2 22ff

med frem til/tilbage i (fyldord) 29:1 2

præpositioner (om, ) 30:1 2

-s eller ej (i formiddag(s)) 24:3 2, 27:4 2, 31:4 29f (Endnu ikke online — abonner her)

uden sammenhæng med resten, fx hårde ord i november (70’er-vending) 2:1 3

tierne, nullerne, etterne: betegnelser for de første årtier efter årtusindskiftet 17:2 2

til: historie som kasusstyrende præposition (til alters, til blods osv.) 3:2 4, 31:4 27-31 (Endnu ikke online — abonner her), 32:1 3f (Endnu ikke online — abonner her)

tilbage (restitutionsord) 11:2 22

tilbage i/frem til (fyldord) 29:1 2

tilbagedannelser (fx adgangsbegrænse af adgangsbegrænsning) 10:3 4ff

tilbagevisende negation (ej) 32:1 12-13 (Endnu ikke online — abonner her)

tilbagevisende stedord (refleksivt pronomen) 5:2 3, 21:2 5f

i genitiv 7:4 2, 15:4 5, 17:3 3, 19:3 22, 20:1 3f, 21:1 7f, 26:3 2, 27:2 3, 32:1 6-11 (Endnu ikke online — abonner her)

i skjult sætning (fx hun bad ham skjule sig) 19:2 13

passivs historie 18:4 3

tilforn (vor gunst tilforn) 13:4 9, 14:3 2

tilhørerinddragelse: med bydemåde 31:1 25 (Endnu ikke online — abonner her),

med direkte spørgsmål i ledsætninger 30:4 3,

med fyldord som sådan 28:2 5f

tilladelse: med bydemåde 31:1 23-27 (Endnu ikke online — abonner her), med skidt! 24:4 22

tillægsfald (’genitiv’): terminologi 24:2 14

tillægsform: kort tillægsform (fx fløjet, fløjede vs. fløjen, fløjne):

bøjning: vb./adj. 4:4 7, 8:2 2, 10:2 14ff, 10:3 2f, 19:4 3f, 20:1 5, 24:4 3

for præteritum (fx jeg smidt mig på gulvet) 13:1 14

udtale af -et 25:3 28

usikkerhed i 1800-tallet 19:3 21f

variant i dialekter: været vs. våren 14:1-2 25

lang tillægsform i faste udtryk 11:1 2f

tillægsord: brugt adverbielt 30:4 5ff

forbigående vs. permanente egenskaber 27:2 2f

med -e (et skønne vejr) og -er (en flinker fyr) 10:1 3

med -eren (vildt grineren, totalt nederen) 21:2 23

med -et (hjulbenet) 10:2 2

med trykstærk vokal fx fri, tro 14:3 4

modifikation af sammensatte ords førsteled 26:3 2f

tillægsordsombytning 8:1 4

tilnavne 4:1 29

tilpasning af fremmed ordstof til dansk 20:3 14, 23:1 7-10, 29:2 24, 29:3 30f, 29:4 15-21, 31:2 4f (Endnu ikke online — abonner her)

tiltale- og omtaleformer (navn eller stedord) 2:1 8, 2:4 4, 18:4 10-12

tiltalestedord: du/De 10:3 23ff, 21:1 19-22, 21:2 10, i breve fra forsikringsselskaber 26:1 25-32

eder i breve 31:3 19 (Endnu ikke online — abonner her)

nordisk sproghistorie 18:4 10-12

time (vb. lånt fra engelsk) 18:4 21f

titler: hr., fru, frøken 2:1 26

omtale af tilstedeværende person (høflighedskrav) 2:1 5-10

stillingsbetegnelser etc. 9:2 3

titler (på film og tekster): kommunikative funktioner 30:1 26-32, store bogstaver 22:1 3f

-tiv (tryk i romanske låneord) 30:4 4f

tjekke vs. kontrollere (i militærsprog) 27:2 24

tjekkisk 3:1 15ff, 6:3 9ff

tog: der kommer tog 23:3 2f, 24:2 7f

tok pisin (pidgin fra New Guinea) 29:2 29

tomålstegn (i skrivning) 9:3 28

tonegang: dur og mol 13:4 2-3, i dansk og svensk 31:2 19-23 (Endnu ikke online — abonner her)

top 7:3 7

tosprogethed 4:1 14ff, 6:3 24ff

i Danmark 14:1-2 14, 22:3 9ff, børn 32:1 21-29 (Endnu ikke online — abonner her), børn og læsning 14:1-2 37

kodeskift og multietnolekt 23:3 5-10

sproglydskategorier 25:3 7-13

tosprogede samfund (Grønland) 29:4 7-13

total, kæmpe, enormt mv.: forstærkerord 16:3 27

Toubon, Jacques (fransk sproglovgivning) 18:1 9-13

traditionsprincippet (i skrift) 27:1 17-22, 27:2 26-31

tralleord (fx be-bob-a-lu-la) 31:4 6 (Endnu ikke online — abonner her)

transferens 5:4 17

transformationsgrammatik 7:3 14

translitteration af ældre tekster 17:3 18

tremænding (slægtskabsbetegnelser) 15:3 18

tremålstegn (i skrivning) 9:3 28

tres/-indstyve (sproghistorie) 28:3-4 69-71

tretalsloven, tretrinsraketter, tricolon (retorisk virkemidler) 26:2 18f

tro: biordsagtig opførsel 29:3 20-25, 30:3 17-23, vs. tænke m.fl. 2:1 18ff, vs. vide 1:1 12f

truede sprog 21:2 24-31, 28:1 27-31

tryghedsalarm 20:3 32

tryk: bevægelsesverber 21:1 14

børns sprogtilegnelse 32:2 12 (Endnu ikke online — abonner her)

ét eller to ord 29:1 12-19

i fremmed- og låneord 17:1 4f, 18:4 5, 19:2 2, 30:4 4f

i militærsprog 27:2 22

manifestation i dansk 31:2 19-23 (Endnu ikke online — abonner her)

overbetoninger 28:3-4 55-58

rolle i lydudvikling 32:2 18ff (Endnu ikke online — abonner her), Verners Lov 31:4 14-19 (Endnu ikke online — abonner her)

sproghistoriske forskydninger (fx forudsætning) 3:1 2f

tryktab ved bekendthed (fornavnes tryk tabes) 13:2 3-4

tryktabsforbindelser 13:2 29, 21:4 8, 23:3 2f, 24:2 7f

uforudsigeligt (skærslipper) 29:1 2f

trykfejl og læsehastighed 26:3 13f

træ (sprogmodel) 3:1 29

træde i karakter 20:2 2f, 25:4 3f

trædiagram (grafik) 16:1 17

tsunami 29:1 20-22

tungen på vægtskålen 21:2 2f

tungtledsreglen 3:3 2

tunnel (udtale) 18:4 5, 19:4 21f

turde (at) 24:3 2f

tv-mediet: envejskommunikation 13:3 16-21, 13:4 22, undertekster og oplæsning 18:3 16-20

tvetydighed: adverbialers skopus (jeg tror ikke, han kommer) 30:3 17-23

kommatering 29:4 2f

maskinoversættelse 16:1 20

påpasselighedsudtryk (pas på ulven/barnet!) 20:1 8-10

vittigheder 31:2 12-18 (Endnu ikke online — abonner her)

tvillingeformler (fx ditten og datten, på må og få) 21:4 28-31, 22:2 14-16, 26:3 24

tvivlsudtryk i fremsættende sætninger (spørgsmålstolkning) 32:2 26f (Endnu ikke online — abonner her)

tyfon/taifun 8:1 3

type-/eksemplarproblemer (fx samme, hver sin) 24:3 4f

typografi og opsætning 8:4 20ff, 12:4 30ff, 16:4 25ff

tyrkisk: gamle indlån i dansk 23:1 11-16, i københavnsk multietnolekt 23:3 5-10

tysk: i Øst- og Vesttyskland 19:3 6-10

lån fra engelsk (fodboldtermer) 29:2 4-11

ortografi (vanskeligheder for begynderlæsere) 25:1 10-17

oversættelse til andre sprog 28:3-4 39-42

sætnings- og ordlængde 29:4 3f, 30:1 7-13

tyske låneord og -udtryk i dansk 17:1 3

germanismer i sydslesvigdansk 13:4 24

journalistik 32:1 4 (Endnu ikke online — abonner her)

kitsch 30:1 5f

middelalderlån 24:1 18

modebølger og integration 29:4 15-21

mojn i sønderjysk (af guten Morgen) 20:2 5-12

og i lettisk 21:3 17-20

stavning og udtale af fremmedord i 1800-tallet 19:3 21-23

tyske mindretal i Sønderjylland 32:1 30-32 (Endnu ikke online — abonner her)

tyve hundrede vs. to tusind (årstalsbetegnelser i det 21. århundrede) 23:1 2

tællelige/utællelige størrelser (fx en banan/noget banan) 18:1 7f, 30:4 5ff

tænke: udtale 30:2 29ff, vs. tro m.fl. 2:1 18ff

tærskelhypotesen 9:4 12

tøj (alene og i sammensætninger som syltetøj og tøjhus) 21:4 4

tålte former 22:1 8ff

u: udtale i r-forbindelser 13:2 20

u- som forstavelse (ugift, uafhængig) 6:3 27ff

uautoriserede stavemåder 7:1 20ff, behandling i Den Danske Ordbog 19:1 9-15

ubenægtelige forudsætninger 5:1 15

über- (modemorfemer fra tysk) 29:4 15-21

ubestemt pron. (man/du) 11:4 2, 12:1 4f, 14:1-2 34, 16:1 10, 18:3 12ff, 18:4 4, 19:1 4, 22:4 18

ubestemte sidsteled (-fætter, -hejs, -ting, personnavne) 26:3 15-18, 30:4 8-12

ud: i fx udsætte og sætte ud 14:4 13-19, vs. op 19:1 16-18, vs. ude/uden 13:1 6f

udad/ud ad 17:3 3

uddøende sprog: mla’bri’ 21:2 24-31, 28:1 27-31

udenlandske navne i dansk: stavning 19:4 12-15, udtale 13:3 4, 31:3 2f (Endnu ikke online — abonner her)

udgrænse (betydning) 6:3 3

udlændinge og dansk > dansk som andet-/fremmedsprog

Udlændingeservice (årets ord 2008) 32:1 19 (Endnu ikke online — abonner her), 32:2 2f (Endnu ikke online — abonner her)

udnævne nogen som/til noget 21:3 4

udråbsord (interjektioner):

eder 28:3-4 44f

følelsesord (emotiver), fx av, hm, tsk 26:4 25ff

teorier om sprogets opståen 27:2 16-17

vs. lydord, trylleord, tralleord og vrøvleord 31:4 6 (Endnu ikke online — abonner her)

udsagnsbisætninger (> ledsætninger) uden at 4:3 4f

udsagnsord: alternative bøjninger: i dialekter 20:1 17f, i uofficielt sprog 19:1 2f, tilladte 22:3 22

hist. bevægelse mod svag bøjning (fornam > fornemmede) 18:4 6-9, 20:2 29f, 26:2 2

modalverber: behøve? turde? 24:3 2f, gide? 20:1 3f, 24:3 2f

oprykket verbum + gøre (hjælpeverbum/fyldord): troede/tro det gjorde hun ikke 4:3 6f

valgfrit -e på verber, der ender på -i, -y og -u 13:1 2-3, 19:2 3f

ændrede syntaktisk-semantiske mønstre: bebrejde 18:2 2

mangle, fejle og ønske 2:4 32

præsentere for 26:1 3f

udtale: accent 25:3 7-13

at vs. og (udtalt ”å”) 13:1 9-12, 13:3 3

bag- i sammensætninger, fx bagtale, bagfra 17:3 2f

bogstav-lyd-forbindelser 22:1 16ff, 31:4 3f (Endnu ikke online — abonner her), opgave med nonsensord 21:3 29-32

børns udtalevanskeligheder 32:2 11ff (Endnu ikke online — abonner her)

dansk sammenlignet med svensk 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her)

Den Store Danske Udtaleordbog 13:4 10-14

distinkthed: og formalitetsgrad 22:2 22ff, og læseudvikling 19:2 22f, 22:1 16ff, 22:2 17-21

franske ord i dansk 15:2 2

j: ”sj”, ”dj” eller ”j” 16:2 5

kritikpunkter i 1830’erne 19:3 20-23, 19:4 29

radio og tv 28:3-4 55-58

reduktioner (fx får dem udtalt ”får’m”) 16:4 2

udenlandske navne i dansk 13:3 4, 31:3 2f (Endnu ikke online — abonner her)

udtalebetingede stavefejl 7:1 20ff, 27:3 24

udtalesammenfald 23:1 6, 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her), og stavevanskeligheder 7:1 20ff, 25:3 3f

udvikling: a’er i dansk 23:1 17ff, irritationsmomenter (1997) 20:3 29-31, v’er i dansk 32:2 16ff (Endnu ikke online — abonner her)

variationer: sociolingvistik 13:2 17-23

vokaler 14:1-2 19

udu 30:3 2

udvandrersprog 1:3 24ff, 1:4 26ff

uformelt/uhøjtideligt sprog 26:3 18

ugedagenes navne 10:2 18ff

uheld vs. ulykke 13:1 12-14, 17:4 3

uigennemsigtig (sml. gennemsigtig) 10:3 6

-um/-e (fx gymnasium/gymnasie) 19:4 21-24, 28:3-4 17-19, dobbeltformsdebat 21:4 17ff, 22:3 16ff

underhold(ning)sbidrag 15:2 3

undertekster som genre 18:3 16-18

underviseres stavefærdighed 17:4 23ff

undervisning: i dansk som andet-/fremmedsprog 13:1 17-22

i engelsk: grammatikspil 17:4 17-22

i grammatik i folkeskolen 25:2 8-18

i oplæsning (islandsk skoleprojekt) 24:1 26-32

i sproglig bevidsthed på førskoleniveau 15:3 9ff

problemer med engelsk som undervisningssprog 31:4 7-13 (Endnu ikke online — abonner her)

undervisningsmateriale 2:2 19f

Undervisningsvejledning for folkeskolen i dansk 5:1 25

undsige 20:1 2f

undskyld!, at undskylde 29:2 32, betydningsskift 31:2 2f (Endnu ikke online — abonner her)

unges sprog 16:3 27ff, 19:4 20-25, 20:2 23-31, 21:2 23, 30:4 13-19, i sms’er 25:1 5-9 + 31f

unik reference: egennavne 16:2 12

unikale komponenter i sammensætninger og frasemer (’stikkelsbærelementer’) 26:3 24

upersonligt sprog: kancellisprog 17:2 16, i militæret 27:2 22f

uralske sprog (finsk, estisk m.fl.) 31:3 21-27 (Endnu ikke online — abonner her)

uregelmæssige udsagnsord:

børns generaliseringsfejl 13:1 14

dialekter (ømål) 20:1 17f

sproghistorisk regularisering 18:4 6-9, 19:1 2f, 20:2 29f, 21:4 9, 22:3 22, 26:2 2

urgermansk (sproghistorie) 23:3 27-32

urning (betydning) 10:2 2

urnordiske indskrifter (runer) 26:1 7-17

-us (ord som rebus): bøjning med enkelt- eller dobbeltkonsonant 22:3 20f

uspecifikke formuleringer 25:3 17-23

utrolig som forstærkerord 13:2 4

utur 23:3 2

v: bortfald af initialt v (dialektalt) 20:1 13, stumt v 21:3 31, svækket udtale 31:1 15ff (Endnu ikke online — abonner her), 32:2 16-22 (Endnu ikke online — abonner her)

Valdemar Sejrs runer 13:1 26

vand: det er her vandene skilles 13:4 8, 14:4 4

vandret (ordets oprindelse) 8:4 5

vane, vanlig vs. sædvane, sædvanlig 31:4 5f (Endnu ikke online — abonner her)

varemærker 11:2 13ff

varians, ortografisk 22:1 4ff, > stavevariation

variantudtaler: Den Store Danske Udtaleordbog 13:4 14

varme hænder (årets udtryk 2007) 31:1 21f (Endnu ikke online — abonner her)

Vedel, Anders Sørensen (Saxo-oversætter) 26:3 7f

veje (datid vog) 9:3 2

vejrsprog (i tv) 18:3 19f, 19:1 3f, 31:1 4f (Endnu ikke online — abonner her)

vel 9:2 6ff, brugt lytter-engagerende 16:1 9, i spørgsmål 18:3 2-11

velformuleret vs. velformulerende 15:1 3

vellykkethedsbetingelser (for performative sproghandlinger) 20:4 7-9

vendelbomål 9:1 6ff, 9:3 7ff, 9:4 16ff

Venn-diagram (mængdediagram) mv.: grafik 16:1 15

venner (udtale) 30:2 29ff

venstre hjernehalvdel: hjernehalvdelstænkning 14:1-2 43

verbalimponatoren (den automatiske lederskriver) 14:1-2 71

verbalpartikler: enhedsforbindelser 14:4 13-19, 31:1 4f (Endnu ikke online — abonner her)

verbalsubstantiver: abstrakt sprog (breve fra det offentlige) 17:2 15

-else og -ning (fordeling af endelserne) 1:4 4f

-eren (slapperen, grineren) 21:2 23

fulgt af præpositioner 25:1 3

med adled i genitiv 24:2 16-19

som kerner i komposita 19:3 28ff

verber: alternative bøjninger: i dialekter 20:1 17f, i uofficielt sprog 19:1 2f, tilladte 22:3 22

hist. bevægelse mod svag bøjning (fornam > fornemmede) 18:4 6-9, 20:2 29f, 26:2 2

modalverber: behøve? turde? 24:3 2f, gide? 20:1 3f, 24:3 2f

oprykket verbum + gøre (hjælpeverbum/fyldord): troede/tro det gjorde hun ikke 4:3 6f

valgfrit -e på verber, der ender på -i, -y og -u 13:1 2-3, 19:2 3f

ændrede syntaktisk-semantiske mønstre: bebrejde 18:2 2

mangle, fejle og ønske 2:4 32

præsentere for 26:1 3f

verdenshjørner 23:4 5ff, se også > retningsbetegnelser

Verner, Karl (Verners Lov) 31:4 14-19 (Endnu ikke online — abonner her)

vers (betydning) 10:1 7

versaler: i titler 22:1 3f, inden i sammensatte ord 20:1 5f

versemål og -fødder 28:3-4 26-29

vestindiske øer (dansk sprogindflydelse) 27:3 28-32

vestjysk (bestemt kendeord e/æ) 25:4 14-21

##

vi: for jeg i videnskabelige skrifter 2:4 5

inkluderende og ekskluderende 16:2 2

vi + andre i genitiv (vi andres/vores andres) 9:4 3

vi danske/danskere 13:2 2

vid, viden, vis, vittighed (beslægtede indoeuropæiske ord) 31:3 28f (Endnu ikke online — abonner her)

vide 12:4 22, vs. tro 1:1 12f

viden(s)center 20:3 4

vietnamesisk (fodboldtermer) 29:2 4-11

vikingetiden: arkaiserende sprog 31:3 17 (Endnu ikke online — abonner her), runer 26:1 7-17

vildt, mega mv. (forstærkerord) 16:3 28

vilkårlighed (sprogets arbitraritet) 15:2 8ff

ville: vilde i datid før 1948-reformen 21:2 20

vindruer (udtale) 19:4 9f

vindskibelig (betydning) 4:4 4

virksomhedskommunikation: engelsk som fællessprog 31:4 7-13 (Endnu ikke online — abonner her), pr. e-mail 28:3-4 53-54

vist: formodningsadverbier 15:2 13ff, i norsk 6:3 5

vittigheder 10:1 8ff, 11:2 5ff, som tekstgenre (tværsproglig sammenligning) 31:2 12-18 (Endnu ikke online — abonner her)

Voices of the World (dokumentarfilm om truede sprog) 28:1 27-31

vokaler: indsnævring og åbning 14:1-2 19, 30:2 29ff

længde og stød 32:2 4f (Endnu ikke online — abonner her)

udtale betinget af bogstavomgivelser 21:3 29-32

varighed (dansk) 31:1 15-20 (Endnu ikke online — abonner her), 32:2 4f (Endnu ikke online — abonner her), i københavnsk 30:4 13-19

vokalkuffert (model af artikulationssted og -måde) 3:1 26f

vokalkvalitet (lys vs. mørk): betydning for [w]-bortfald 32:2 18ff (Endnu ikke online — abonner her)

volapük (verdenssprog) 22:2 28ff, volapük/volapyk 23:2 28ff

voldæde 16:3 28

von der Recke, Ernst 8:2 22

von hörensagen (modelån fra tysk) 29:4 19

vor vs. vores 2:1 2, 13:4 3-4

vorde/orde vs. blive 20:1 13

vride/dreje 4:4 5

vrøvl (’en kage’) 15:4 15

vrøvl 16:3 19-25, 28:3-4 13-16, indtil flere 31:3 8-9 (Endnu ikke online — abonner her)

vulgærsprog 8:4 18

Vygotsky, Lev S. 7:3 11

vædt (’ikke tørstig’) 4:4 6

vægtreglen 3:3 2

vække: vækket/vakt 19:1 2f

vælge (udvidet betydning: ’angive, udpege’) 28:2 23f

vælling (betydning) 3:1 7

værdig: konstruktioner med og uden dativ 1:3 5

værdiladede ord og udtryk: belastede ord 20:4 11-17

juridisk sprog 18:3 21-26

politik og gadenavneskift 17:1 18

pædagogisk fagsprog 18:1 18-26, 18:2 27-30

være: i lad være (med) at... 25:2 19-22

vs. have som hjælpeverbum 16:1 2

værende (han anses for værende en ekspert) 6:3 2

været vs. våren 14:1-2 25

værksted (i pædagogisk fagsprog) 18:1 19f

vår og høst 11:2 31

[w]: bortfald af skriftens v før -et (fx blevet) 32:2 16-22 (Endnu ikke online — abonner her)

wallah (arab./tyrk. ’ved Gud’): forstærker i københavnsk multietnolekt 23:3 7, ~ olé 23:1 14

Washoe (tegnsprogskyndig chimpanse) 27:4 7

wellness 30:1 14

Worm, Ole (runeforskning) 26:1 8

yes! 26:4 5ff

ymer (oprindelse) 3:1 7

Zarathustra 10:4 27ff

zeugmaprøven 13:3 24, 14:4 27, med og 20:3 26f, med præpositionen i 21:1 15f

æ (bogstav): historie 31:2 8-11 (Endnu ikke online — abonner her), udtale i r-forbindelser 13:2 20

æ (jysk bestemt kendeord) 25:4 14-21

ægstilling 21:1 32

Ægypten/Egypten 8:4 4

ækvifinalitet 9:2 28

ældre tekster: udgivelse 17:3 8ff

-ær (tryk i romanske låneord) 30:4 4f

ævred (betydning) 4:3 3

ø (bogstav): el. ö, historie 31:2 8-11 (Endnu ikke online — abonner her)

udtalt ”å” 18:2 4f

”ø” som udtale af skriftens e (”føm”, ”vøm”) 25:4 12f, 31:1 20 (Endnu ikke online — abonner her)

øgenavne 4:1 29, 7:4 18ff

øh (pauseudfylder i talesprog) 13:2 13

øje: have et godt øje til 23:4 3f, i sammensætninger (øje(n)-) 32:1 2f (Endnu ikke online — abonner her)

økonomi og handel: låneord før og nu 24:1 19f

økonomiprincippet i talesprog 13:2 12

ølbetegnelser 30:4 2

Ømålsordbogen 20:1 12-18, 25:3 25

ønske: I ønskes.../jer ønskes... 2:4 32

ønsker: med imperativ 31:1 23-27 (Endnu ikke online — abonner her), med infinitiv i kraftudtryk 30:1 16-22

øre(n)- (sammensætninger) 32:1 2f (Endnu ikke online — abonner her)

øre og ørtug (møntnavne) 15:1 21, 15:3 22

østersøfinsk 18:2 17, 31:3 21-27 (Endnu ikke online — abonner her)

østjysk: nølle/nys(sen) 21:3 23

å (bogstav): før 1948 10:1 4

historie 21:2 18-20, 31:2 8-11 (Endnu ikke online — abonner her), 31:4 4f (Endnu ikke online — abonner her)

vs. og/at 13:1 9-12, mellem imperativ og infinitiv 25:2 19-22

vs. aa i navne 7:1 2, 7:2 4, 7:4 5, 8:2 20, 14:3 6

åbenbart 1:2 19ff

åbning af a, æ og u i r-forbindelser 13:2 20

årets ord: 2006 30:1 14f, 2007 31:1 21f (Endnu ikke online — abonner her), 2008 32:1 19f (Endnu ikke online — abonner her)

århundredbetegnelser 15:4 22, 23:1 2

årsag og specifikation (tekststruktur) 7:1 9

årsagsbisætninger 1:1 2, med for og fordi 3:4 4

årstal: i det 21. århundrede (tyvehundred- vs. totusind-) 23:1 2, skrevet med bogstaver 15:4 22

årti: betegnelse for 1. og 2. årti efter årtusindskiftet 17:2 2, 32:2 7f (Endnu ikke online — abonner her)