Om Mål og Mæle

Mål og Mæle giver ny viden om sprog og sprogbrug. Tidsskriftet spænder over det hele, fra det mindste lille komma og den smarteste apostrof — til det største: vil dansk overleve den amerikansk-engelske syndflod af nye ord og udtryk? Og hvem bestemmer egentlig over sproget?
    Siden 1975 har Mål og Mæle været leverandør af sproglig bevidsthed til både dronning, folk og dansklærere. Med tradition for at være først med sprogligt nyt har Mål og Mæle afsløret, hvad der optager og irriterer danskerne mest ved deres sprog, hvorfra sproglige trends kommer, og hvorfor det er o.k. at værdsætte nogle og rynke på næsen ad andre. I Mål og Mæle kunne man læse om voksne danskeres læsefærdigheder, før problemerne blev kendt; her får man indsigt i rigtigt og forkert, og debatten om godt og dårligt sprog får rig næring, bl.a. igennem læserbrevkassen.

Mål og Mæle blev tildelt Poul Henningsens kulturpris i 1987 for at have »skærpet sansen for et godt og levende dansk uden at bruge patos eller røde blyanter«.

Mål og Mæle udkommer tre gange årligt. Man kan bestille et abonnement i webshoppen for Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.

Mål og Mæle udgives af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, der alle hører hjemme på Københavns Universitet. Bladet redigeres af:

Mål og Mæle har et videnskabeligt panel, som bidrager til det redaktionelle arbejde. Panelet udgøres af:

Desuden har Mål og Mæle et læserpanel, der bl.a. giver feedback og således hjælper med at kvalitetssikre bladet. Læserpanelets medlem er:

  • Karsten Matzen


En tube mæle